You are on page 1of 1

LA HISTÒRIA

s’estudia es divideix en
a través de

Orals
LES FONTS Escrites
EDATS
HISTÒRIQUES Gràfiques
Materials

EDAT
PREHISTÒRIA EDAT ANTIGA EDAT MITJANA EDAT MODERNA
CONTEMPORÀNIA

que abasta que abasta que abasta que abasta que abasta

Des de l’aparició Des de la invenció Des de la caiguda Des del Des de la Revolució
de l’ésser humà fins de l’escriptura de l’imperi romà descobriment Francesa fins
a la invenció fins a la caiguda fins al descobriment d’Amèrica fins a la a l’actualitat
de l’escriptura de l’imperi romà d’Amèrica Revolució Francesa
(fa 5 000 anys) (any 476 dC) (any 1492) (any 1789)

PALEOLÍTIC durant el qual els éssers humans


i es divideix en
dos períodes
NEOLÍTIC – Eren nòmades.
– Vivien en coves, formant grups
reduïts.
durant el qual els éssers
humans – Realitzaven pintures rupestres.
– Fabricaven eines senzilles amb
pedres, ossos i fusta.
– Eren sedentaris.
– Es vestien amb pells.
– Vivien en poblats amb molts
habitants.
– Fabricaven objectes de
ceràmica i eines noves,
com ara l’arada o la corbella.
– Elaboraven teixits.