You are on page 1of 8

Nama Kelompok:

Aulia Nurrahmi
Kiki Riski Ramadona
Novi Nurriani
Rostini Try Amnesti
Tri Rahmaanti

SIMPLISIA YANG MENGANDUNG


GLUKOSA, FRUKTOSA DAN SUKROSA

GLUKOSA
Glukosa adalah suatu aldoheksosa dan
sering disebut dekstrosa karena
mempunyai sifat dapat memutar
cahaya terpolarisasi kearah kanan. Di
alam glukosa terdapat pada buahbuahan dan madu labah.

Kulit batang delima (Granati cortex)


Tanaman asal :Punica granatumL
Familia : Punicaceae
Kegunaan : Pengkelat, antelmetikum
dan anti diare.
Akar sengketan (Achyranthi Radix)
Tanaman asal :Achytanthes aspera
Familia : Punicaceae
Kegunaan : Mengurangi rasa nyeri
(analgetik),peluruh dahak (ekspektoran).

Akar manis (Glychyrrhizae Radix)


Tanaman asal :Glycyrrhiza glabra
Famillia : Leguminaceae
Kegunaan :Demulsen, laksansia dan
dapat digunakan untuk menutupi rasa
pahit obat

FRUKTOSA
Fruktosa adalah suatu ketohektosa
yang mempunyai sifat memutar
cahaya terpolarisasi kekiri dan
karenanya disebut juga levulosa.
Fruktosa mempunyai rasa lebih manis
dari pada glukosa, juga lebih manis
dari pada gula tebu.

Simplisia yang mengandung fruktosa yaitu:


Heliantus Fructus
Tanaman asal :Heliantus tuberos
Famillia : Compositae
Kegunaan : Pencegah ketosis pada hewan
Taraxantum Fructus
Tanaman asal :Taraxantun offiicinale
Famillia : Leguminaceae
Kegunaan : Demulsen, laksansia dan dapat
digunakan untuk menutupi rasa pahit obat

SUKROSA
Sukrosa adalah gula yang kita kenal seharihari baik dari tebu maupun dari bit, selain
itu sukrosa terdapat pula pada tumbuhan
lain misalnya dalam wortel. Dengan
hidrolisis sukrosa akan terpecah dan
menghasilkan glukosa dan fruktosa.
Gula tebu (Saccharum cortex)
Tanaman asal :Saccharum officinarum
Famillia : Gramina;
Kegunaan : Bahan dasar pemanis