You are on page 1of 32

AKTIV

SOMMERSTED
40. årgangst 2010
juli - augu
maj - juni -
Nr. 2 Husk!
• Sommersjov i Sommersted
den 19. juni.
• Fodboldskole i 2. uge af
Hallen var fyldt til bristepunktet ved en flot sommerferien på
gymnastikopvisning i Sommersted. Sommersted stadion.
Her ses eleverne fra Agerskov ungdomsskole • Tennissæsonen er startet.
på gulvet. Læs mere på side 8
Der er også plads til dig på
banen ved skolen.

Kirkebladet – se midtersiderne
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse, næste deadline mm.
Side 3: Fra redaktionen, om Kongelig Våbenmaler Ronny Andersen
Side 4: Sommersjov i Sommersted
Side 5: Tanker omkring Forårsfesten - Nyt fra Vennekredsen
Side 6: Senioridræt fortsætter henover foråret – der er plads til dig!
Side 7: Jacob Bruhn blev hædret ved fest i Vojenshallen
Side 8: Nyt fra Gymnastikafdelingen
Side 13-14: Nyt fra Fodbold ungdom – og Fodboldskole
Side 15-16: Nyt fra Sommersted skolebestyrelse

Midtersiderne - Kirkebladet
Side 17: Nyt fra Sommersted Efterskole Ansvarshavende
Side 18-19: Børnehaven Troldemarken redaktør
Side 19: Albert – en rigtig røverhistorie Sommersted IF
Side 25: Spritholdet må blive i serie 2 Stinne P. Carstensen
Side 26-27: Nyt fra Tennis og badmintonafd. Storegade 52
Side 28-29: Nyt fra SIF’s bestyrelse
Tlf: 74 50 40 12
Side 30: Aktivitetskalenderen
E-mail:
Materialer til Aktiv Sommersted modtages stc@danskkabeltv.dk
gerne. Kontakt mig på sidestående tlf.nr.
eller skriv et stykke direkte til montering på Kirkebladet
A5, skrifttype arial, str.11. Peter Kiel Nielsen
Det skrevne må højst fylde 12X18 cm. pr. Tlf: 74 50 41 58
side. Vedlæg gerne en diskette eller E-mail: PKNI@km.dk
send allerhelst pr. E-mail (Word program og Udgivelse/distribution
fotos, som kan åbnes i Word program). af Aktiv Sommersted
Næste blad udkommer uge 33/34, 2010. dækkes af Sommersted
Sidste frist for aflevering af stof hertil: IF – med støtte fra di-
onsdag den 28.juli 2010 til: verse foreninger, institu-
tioner i byen + andre
Stinne P. Carstensen, Storegade 52.
frivillige.
Prøv! at overholde tidsfristen. Det For Kirkebladets ved-
skal jeg også overfor trykkeriet og di- kommende af Sommer-
stributør, hvis bladet skal ud til tiden. sted/Oksenvad sogne.
Modtager du ikke Aktiv Sommersted??? Bladet postomdeles i
- henvend dig til ansvarshavende redaktør. postnr. 6560-distriktet

2
Fra redaktionen
Lidt kongelig har man da lov til at være …….
Heraldikken er læren om brugen af våbenmærker og våbenskjolde -
og er en gammel, men levende kunstart med en spændende historie
og en egenartet æstetik.
Kongelig våbenmaler Ronny Andersen kan -
som den eneste her i Danmark - denne kunst,
og i anledningen af Dronning Margrethes 70-års
fødselsdag, har han designet bagsiden af møn-
ten, der bliver sendt ud i den anledning. Denne
viser det kongelige våben med en baggrund omgivet af margueritter.
Så tænker I læsere: Hvad har det med Aktiv Sommersted at gøre?
Jo! Det har det, for Ronny Andersen, der er født i 1979, har trådt sine
første barnesko her i Sommersted. Hans far, Egon Andersen (”Tille”)
drev dengang Sommersted Autocentral (nu Sommersted autoservice),
men Ronny var ikke ret gammel, da familien flyttede til Hejls.
Ronny blev i sin gymnasietid på Haderslev Katedralskole
fascineret af skolens våbenskjold, og siden er han blevet
selvlært indenfor feltet med eget værksted midt i Køben-
havn. Han blev sidste år cand.mag. i historie og dansk
fra Syddansk Universitet.
Allerede som studerende blev han ansat af Ordenskapit-
let som kongelig våbenmaler, og mangt et våbenskjold er blevet til på
hans tegnebord. Læs mere på hjemmesiden www.arsheraldica.dk
- Men tilbage til Dronningens mønt! Bagsiden med våbenskjoldet på
en bund af margueritter er Ronnys egen idé. Det er helt klart en ære
at få lov til at lave en fødselsdagsmønt til Dronningen, siger Ronny.
Aktuelt indenfor kongehuset lige nu er også istandsættelsen af Frede-
rik den 8’s Palæ. Hvis du ikke har benyttet dig af chancen for at se
disse fantastisk spændende rum, er tiden nu! Der er åbent for offent-
ligheden frem til den 30.maj 2010. - Og når du det ikke inden, har du
forspildt din chance for de næste ca. 3-400 år.
Jeg var der forgangne lørdag - stod i kø i 1 time og et kvarter – men
tro mig - det var hele ventetiden værd. Og kommer du en almindelig
hverdag, er køen ikke så lang. God sommer og god læselyst!
Stinne Prinds Carstensen

3
Lørdag den 19.juni ved Sommersted hallen

Program
12.00 til 14.00 Børnefodboldturnering
12.00 Cykelringridning for børn/Børneloppemarked
12.00 til 15.00 Holder sundhedsbussen ved hallen
14.00 til 16.00 Cykeltur for hele familien
16.00 til 18.00 Gummistøvlefodbold for firma og familie.
18.30 Fællesspisning! Helstegt pattegris 100kr
Aftenunderholdning ved Skoleorkestret
For tilmeldinger - se www.sommersted-if.dk
Hele dagen vil der være liv på pladsen og i hallen.
Man kan spille krocket og tennis. Skyde med bue og pil.
Tallerkenkast/ redskaber i hallen osv.
Håber rigtig mange har lyst til at kigge forbi.
På støtteudvalgets vegne
Mona Christensen

4
Forårsfesten i Sommersted hallen.
Lørdag den 13.marts var der forårsfest i hallen.
Festen arrangeredes af Oksenvad, Ørsted og Sommersted IF.
Vejret bød ikke ind med det bedste forårsvejr, men der mødte ca. 135
festglade mennesker op.
Der var helt klart rammer til en del flere deltagere, men det blev det
desværre ikke til.
Alle der mødte op gjorde en kæmpe indsats til, at det blev en hyggelig
aften. Dejlig stemning fra start til slut.
Tak til alle Jer, der bakkede op.
Også en stor tak til alle de hjælpere, der hjalp med alt det praktiske.
På støtteudvalgets vegne
Mona Christensen

Vennekredsen for Sommersted Plejehjem

Vi har lige overstået vores generalforsamling, hvor 16 medlemmer
mødte op. Det synes jeg er fint, når vi hører hvor få der møder op til
generalforsamlinger rundt omkring.
Vi havde tre på valg: Birthe Holm, Gerda Hansen og Jens Peter Jen-
sen. De blev alle genvalgt.
Med vores generalforsamling starter et nyt år, og dermed skal vores
medlemskab fornyes. Derfor vil der - den næste tid - dukke et girokort
op hos vores medlemmer. Jeg håber at I tager godt imod kortet, da
jeres støtte gør det muligt for os at arrangere forskellige aktiviteter for
de ældre på plejehjemmet.
Er der nogle som gerne vil støtte os - som ikke modtager et girokort -
kan I henvende jer til undertegnede, eller en anden i bestyrelsen.
Husk at alle som er medlem af vennekredsen er hjertelig velkommen
til vores arrangementer. Vi holder et i ca. hver måned.
På bestyrelsens vegne
Jens Peter Jensen - Tlf. 74 50 46 45

5
Foto: Træner/ledere til Gymnastikopvisningen i Sommerstedhallen

Senioridræt I Sommersted Idrætsforening
Man er aldrig for gammel til at have lyst til motion. Derfor har SIF i
vinter prøvet noget nyt. Nemlig et motionstilbud til seniorer i dagtimer-
ne, og aktiviteten er kommet rigtig godt i gang, så vi fortsætter.
16 personer mødes til motion hver mandag eftermiddag. Vi starter
med god gammeldags gymnastik og udstrækninger. Derefter spiller vi
forskellige spil. Badminton, kurvebold, hockey, volleyball, petanque og
shuffleboard - efter lyst og fysiske evner.
Man får sved på panden efter ca. halvanden times motion – og deref-
ter får vi os en velfortjent kop kaffe og lidt hyggesnak om løst og fast.
Vi motionerer alt det vi kan, men kunne godt tænke os at opfordre
andre til at deltage i denne hyggedag. Det kræver ikke at man er i god
form, men bare at man har lyst til at bevæge sig og få et godt grin.
Så har du en frieftermiddag om mandagen mellem kl. 14 og 16 – så er
tilbuddet til dig i Sommerstedhallen. Vi ses!
Jens P Jensen og Lars Hansen
Ledere af senioridræt
PS! På ovenstående foto ses Jens Peter og Lars bagerst fra højre

6
Krocket
Vi spiller stadig
Mandage kl. 14 – ca. 16
Nye spillere er meget velkomne.
medbring kop, kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Anne Margrethe og Jacob
Telefon 7450 4975

Jacob Bruhn kasserer i 15 år
Fredag den 23.april afholdt Haderslev kommune et arrangement i
Vojens Hallerne med underholdning, lidt mad og musik.
Arrangementet blev afholdt for at hædre jubilarer i kommunens for-
eninger, samt visse former for
vundne mesterskaber.
Fra Sommersted IF fik kasse-
rer Jacob Bruhn hæder for
foreløbig 15 års "ansættelse"
som kasserer i SIF.
Hæderen blev overrakt af
borgmester Jens Chr. Gjesing
og formand for folkeoplys-
ningsudvalget, Kent Glumsø.
>Stort tillykke< med jubilæ-
et Jacob - og tak for din ind-
sats gennem alle årene.
På bestyrelsens vegne
Peter Henningsen

For god ordens skyld skal også lige nævnes, at Jacob foruden sin
store indsats som kasserer i SIF også står for Krocketafdelingen
sammen med Anne Margrethe. (red.)

7
Nyt fra gymnastikudvalget
Gymnastikopvisningen
Den 21.marts var der gymnastikopvisning i hallen, og sikke en
fantastisk dag, med en masse dejlige tilskuere!!
SIF havde selv 4 hold på gulvet, der alle viste hvad de havde
arbejdet med gennem sæsonen. Derefter sluttede vi af med en
forrygende opvisning leveret af Agerskov Ungdomsskole, inden vi gik
til kaffebordet.
Herfra skal lyde en stor tak til trænere, gymnaster, kagebagere samt
øvrige frivillige hjælpere, der var med til at gøre dagen så vellykket.
Også en stor tak til publikum for den store opbakning.

Sæson 2010/11
I gymnastikudvalget er vi så småt begyndt at kigge på næste sæson.
I voksen afdelingen står det fast, at vi fortsætter successen med EF-
FEKT. Desuden vil der blive oprettet et Zumba-inspireret rytmehold.
Navnet for dette hold ligger endnu ikke helt fast, da Zumba er et regi-
streret varemærke, og vi må som forening derfor ikke udbyde Zumba,
med mindre vi har en certificeret træner. Det har vi ikke, men til gen-
gæld har vi en træner der deltager i Zumba-inspirationskurser hen
over foråret, og er klar til at tilbyde sjove timer med masser af bevæ-
gelse når sæsonen starter til efteråret.
Desuden har vi haft efterspørgsler gående på et herre-gymnastikhold,
og i den anledning leder vi med lys og lygte efter en træner - gerne en
der også er interesseret i rytmegymnastik, da vi har en springtræner
der ikke ønsker at stå alene med holdet.
I børneafdelingen satser vi på som minimum at kunne tilbyde hold for
de samme aldersgrupper som i den netop overståede sæson. Vi vil
gerne udbygge tilbuddene, men det afhænger af hvorvidt der kan
skaffes instruktører.

Vi er klar med meget mere om den nye sæson i næste
nummer af Aktiv Sommersted.

På Gymnastikudvalgets vegne
Anne Lise Silberbauer

8
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
v/Annalise FOLK MØDES
Ringgade 16 DINNER TRANSPORTABLE
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99

9
Køb * salg * bytte
Import * Eksport

Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk

Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen

Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245

Bogholderi tlf. 74504224 / 2032 7742

10
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MIDT PÅ GÅGADEN

Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
777&5',3!.'$+ eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri

Når det gælder KØREKORT
så ring til

KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk

11
Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TORBEN RAFN & CO. A/S
TornboSvejs
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED www.tornbosvejs.dk
Professionelt skære- og svejseudstyr
Lindholmvej 26
Tlf. 74 50 44 48 DK-6710 Esbjerg V
TornboSvejs | Lindholmvej 18B | DK-6710 Esbjerg V | Tlf. 7515 8440
Tlf. 7515 8440
www.tornbosvejs.dk

• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69

Grønnevang 27
ALT I TRÆ 6500 Sommersted

12
Fodbold – ungdom
.Piger spiller også fodbold i SIF
12 friske piger, med træner Camilla Pabst i spidsen,
mødes hver onsdag til træning. Her er masser af grin
og højt humør, men også seriøs træning. Holdet deltager i 7-mands
turneringen og første kamp tabte de 2-0 til Åbenrå, men det kan ikke
ødelægge holdets gode humør.
Holdet har fået tilgang af 4 nye spillere i år, men der er fortsat plads til
flere, oplyser træner Camilla Pabst.

Træningstider fodbold - ungdom:
Bold & Leg, årg. 2004 og yngre,
Piger/drenge (mor og/el. far hjælper) Onsdage kl. 16.30-17.15
Årg. 2001-2003 (0.kl. 1.kl. og 2.kl.) Mandage kl. 17-18
Piger og drenge
Årg. 1997+1998, Piger Onsdage kl. 17-18
Årg. 1997+1998 Drenge Tirs. og torsdage kl. 17-18.30
Se yderligere information på www.sommersted-if.dk
Randi Nielsen

13
- og Sommersted IF

arrangerer i uge 27 – den 5.-9.juli Fodboldskole
Er du mellem 6 og 16 år?
så sæt allerede nu X i kalenderen
Vær med til en uge med masser af fodbold.
Du behøver ikke at bo i Sommersted eller være medlem i en idræts-
forening. Er du f.eks. på ferie hos familie eller andre her i Sommersted
eller omegn, er du også meget velkommen.
Fodboldskolen foregår på Sommersted stadion - og er for
alle børn uanset om de er gode til fodbold eller er nybegyn-
dere. På fodboldskolen bliver børnene opdelt i hold - inddelt
efter alder og færdigheder.
DGI fodboldskolen er en spændende, udfordrende, lærerig og ander-
ledes fodboldskole.
Husk! tilmeld dig senest 29. maj af hensyn til pris og tøjpakke!
Vi glæder os til at se dig!
Tilmelding, pris mm: gå ind på www.sommersted-if.dk under fodbold.

Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker
idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et
beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.
Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen.

14
Sommersted skole april 2010
Af Skolebestyrelsesformand: Anders Mølbak
Jensen

Sommersted skole laver små klasser for ele-
ver der starter i indskolingen.
Et af de områder der er meget stor fokus på fra forældrenes side er
skoleklassernes størrelse.
Her er alle skoler underlagt de samme regler om at dele klasserne,
når man kommer over 28 elever.
Man får simpelt hen mindre i tilskud, hvis man deler klasserne før der
er 28 elever – samtidig er det næsten ikke til at forudsige, om der
kommer to mindre eller en stor klasse.
Dette kan være meget generende, når forældre skal vælge skole til
deres børn i 0 eller 1 klasse.
På Sommersted skole forsøger vi noget nyt: For dem der starter i ind-
skolingen, laver vi 2 små klassestørrelser uanset elevantallet Dette for
at give de små elever den bedste indgang til resten af deres skoleliv.
Vi ved, at der så er en risiko for at det koster Sommersted skole nogle
af de penge, vi har i overskud, hvis der ikke
kommer elever nok – men vi håber på den måde
at tiltrække flere elever og dermed at få flere
klasser til skolen.
Derfor vil vi gerne have, at man anbefaler Som-
mersted Skole til forældre, der har børn, der skal
starte i skole/børnehaveklasse, men som er lidt
usikker på, hvilken skole de skal sende dem hen
til!
- Og vil man gerne som forældre sende sine børn på en god skole,
kunne hjemmesiden: www.undervisningseffekt.dk være interessant
at besøge.
Her kan man læse, at ud af landets 1215 skoler placeres Sommersted
skole som nr. 189 i undervisningseffekt og som den tredje bedste i
Haderslev Kommune ud af 14 skoler.

15
Personligt synes jeg, det er mindst lige så interessant at læse hvilken
placering, de skoler der altid fremhæves, som dem forældre vil sende
deres børn hen til, hvis de ikke skal gå på Sommersted skole.
Det kan da i hvert fald ikke være for karaktergennemsnittets eller un-
dervisningseffektens skyld, man skal vælge en anden skole end
Sommersted Skole !!!!
Ny Skolebestyrelse efter Sommerferien
Den 8.april 2010 var der opstillingsmøde til skole-
bestyrelsen, og vi fik lavet en liste med dem, der
ville i skolebestyrelsen efter Sommerferien, og
dem der ville være suppleanter.
Pr.1.august 2010 vil den nye skolebestyrelse
bestå af følgende personer

Anders Mølbak Suppleanter :
Peter Aagaard Anette Bøjskov
Helle Juhl Michael Juhl
Lene Hedegaard David Hedegaard
Mona Christensen Niels Christensen
Karin Thomsen Charlotte Schmidt
Sonja Kjær

Omkring den nye skolebestyrelse, der tiltræder, vil vi fortælle mere i
næste nummer af Aktiv Sommersted, når bestyrelsen er blevet konsti-
tueret, og der er blevet valgt skolebestyrelsesformand.
Jeg håber selvfølgelig på, at den nuværende skolebestyrelsesfor-
mand bliver genvalgt -
Samtidig vil jeg gerne sige tak til den nuværende Skolebestyrelse for
godt arbejde og samarbejde i de forløbende 4 år.
Anders Mølbak

Smil!
To gamle præster sad og diskuterede den nyansatte
kvindelige præst.
- Jo, jeg synes, det er i orden med kvindelige præster,
sagde den ene, - men jeg synes nok, hun går for vidt,
når hun vil have vejrhanen skiftet ud med en høne!

16
1000 SÅ DET SKE!
Det har nok ikke kunnet undgås for læsere at bemærke at noget stort
har været i gære på efterskolen. I dagene op til påske skete det så
endeligt efter ca. 14 måneders forberedelse. Årets musical eller som
det mere korrekt hedder Påskepassion blev en kæmpesucces, og det
vidner antallet af publikum bl.a. om. Omkring 1000 mennesker så
de blot to forestillinger og fik en fantastisk god oplevelse og en god
optakt til påske.
Som noget nyt i år havde vi inviteret vores opland, og derfor bl.a.
også Aktiv Sommersteds læsere, til at deltage i koret, og lidt over 40
havde sagt ja til at ville medvirke. Det var en rigtig god oplevelse for
vores elever, en har udtalt: ”De er jo med til at gøre os bedre.” Det er
en glæde at have efterskole i et lokalsamfund, som lever med og
bakker op om vores skole.

Tak til alle jer der kiggede forbi
til påskepassionen eller på
anden måde medvirkede.

Kommende arrangementer:
Mandag d. 26. april: Koncert
Koncert i Sommersted Kirke med
musikgruppen Watermark fra USA

Søndag d. 9. maj: Elevstævne
10.30 Gudstjeneste i Sommersted kirke
12.30 Selve elevstævnet starter på skolen med
middag, seneste nyt, gensynsglæde m.m.
17.00 Afsluttes dagen

17
Troldemarken
Så er vi i gang med foråret og dets lunefulde vejr. For
enten skinner solen, eller det regner - og minsandten
om der ikke også er kommet lidt sne. Ja! så det kan
være lidt af en udfordring at skulle finde det rigtige tøj til
børnene. Lidt af hver slags tøj er godt.
Ligesom vi nu kan se alt det grønne vokse frem og
høre fuglene synge, begynder der at ske en masse
igen. Vi mærker hvordan al energien bobler frem i
ungerne. De vil bare ud og ”slå” sig løs.
De kommende skolebørn glæder sig virkelig meget til de skal i skole
efter sommerferien. De føler sig rigtig store, men også små. Ja det
kan være svært. Heldigvis er de to gange om ugen oppe på skolen
hvor de kan opleve den aktivitet der er - og få en god fornemmelse for
hvad det vil sige at være på en skole.
De mødes også med alle dem som de skal gå i klasse med. Der er de
store fra Solstrålen og Brumbassen, og fra begge huse fra Trolde-
marken. De kan lære hinanden godt at kende på den måde, og hvis
det ikke er nok så skal de allesammen på koloni i juni i 3 dage. (der
kommer besked ud).
- Men nu har vi jo også en masse andre gruppe børn. En mellem-
gruppe og så de små. Dem skal vi endelig ikke glemme.
De små 3-4 år leger bare og hygger sig. De nyder at være sammen
og udfordrer sig selv med alt det børnehaven tilbyder dem.
Børnene fra mellemgruppen er meget bevidste om, at de efter som-
merferien er de store, og det betyder at der nu skal være større fokus
på ”at blive klar” til skolen. De skal til at klare mange opgaver selv.
Her kan næves lidt: selv vinke farvel, selv sætte madkassen på plads,
skrive sit navn, vente på tur, løse opgaver og meget mere. Der bliver
nok at lave - men mon ikke vi nok skal nå det hele med fælles hjælp.
Vi vil jo alle barnet dets bedste.
På alle kollegaernes vegne vil jeg gerne sige stort tak for al den op-
bakning og medfølelse der blev vist os da vi mistede vores kære kol-
lega Birgit F. Rasmussen. Det har virkelig været en stor hjælp for os
at vi kunne tage af sted sammen og sige farvel til Birgit. Tak!

18
Vi vil lige her sige pænt farvel til de børn, og deres foræl-
dre, som stopper her til sommer. Tak for den tid vi havde
sammen.
Vi vil også sige: velkommen til alle nye børn og deres for-
ældre som kommer til vores børnehaver.
Susanne Kjær
Børnehaven Troldemarken

Tørningspillet 2010
Albert!
en rigtig
røverhistorie
Af Anne Brodin frit efter Ole
Lund Kirkegaard.
Instruktør Valter Leo Madsen
Friluftsteateret opføres på
følgende dage - på Tørning
Mølle ved Hammelev
Torsdag 17.juni kl.19.
Fredag 18.juni kl.19.
Lørdag 19.juni kl. 13. og 16.
Søndag 20.juni kl.14.
Billetbestilling kan ske på
telefon 29372389 - fra 1. juni
mellem kl. 16 og 19.
Resterende billetter sælges ved
indgangen.
Priser: voksne 70kr.og børn 30kr.
Tilbud: 1 voksen og 2 børn 100 kr.
Du kan læse mere om Tørningspillet på www.toerningspillet.dk

19
Jeg bruger produkter fra Schwarzkopf fordi de konstant pro-
duktudvikler. Deres nyeste farver, Essensity er de absolut re-
neste farver på markedet. De indeholder ikke kunstige duftstof-
fer, silikone, paraffin, mineralolier og parabener.

Jeg er løbende på efteruddannelse:
Den 01.02: Aftenkursus i farve
Den 02.03: Aftenkursus i blonde farver
Den 21.04: ”Fra ok til lækker” ved coats og stylist Tinni o Wild
Den 08.03: Dagskursus i nye klippestile
Den 5.–8.november tager jeg med Schwarzkopf til London på
Trendseminar

Åbningstider: Man-, tirs- og onsdag 09.00 - 17.00, fredag
09.00 - 15.00, Lørdag efter aftale.

TIDSBESTILLING PÅ 7450 5919

Alle har ret til et fedt hår!
Klip og farve Permanent og klip
Kort hår 550,- Kort hår 599,-
Mellem langt hår 650,- Mellem langt hår 699,-
Langt hår 750,- Langt hår 799,
X-tra længde 850,- X-tra længde 899,-
Hair Style, Hyldevænget 19, Sommersted

20
Støt vore annoncører - de støtter os

Connie Jørgensen
KÆRVEJ 8 · 6500 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 09
ALT I MALERARBEJDE UDFØRES

Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62

Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

6SVSKX@YVV]^ON^
!"

21
KVIK
LEVERING

Christiansfeld Haderslev Høruphav Rødekro Toftlund Vojens
74 56 14 30 73 52 11 00 74 41 52 24 73 66 66 99 74 83 14 12 73 54 15 00
mail@davidsen.as · www.davidsen.as

22
”Brød der smager
kommer fra din bager”

Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl.
kl 88-17
17.

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk

23
Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk E-mail: blik@os.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk

Din Graske Totalleverandør
- til tiden

Vi lbyder alt i
(Indsæt logo
sendt med post) print, kopi og oseryk

Tlf. 70 26 93 33
kopiservice.dk
Dybdalsvej 2, Styding
6500 Vojens
E-mail: www.styding-blomster.dk
Alt i binderi til begravelser,
bryllupper mm. Industrivej 18 • 7000 Fredericia | Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201 www.vingrotten.dk

24
Håndbold:
Senior herrer serie 2 ”Spritholdet”:
Siden sidste Aktiv Sommersted har vores hold spillet de sidste 5
kampe i sæsonen og det gav desværre ikke flere point på kontoen.
Modsat så kunne vi ikke trues nedefra i tabellen, så vi sluttede på 8.
pladsen og skal derfor også i næste sæson spille i serie 2.
Vi håber derfor at vi henover sommeren kan blive de mange skader
kvit, så alle omkring holdet er klar til den nye sæson.
Årets afslutningsfest afholdt spillerne sammen med Forårsfesten i
hallen og de 16 deltagere hyggede sig.
Vi vil igen gerne have lov til at sige tak til vores sponsorer, som er:
Lampe, Haderslev, Sommersted Maskinstation, Svend Petersen
ApS, Sommersted, Grisogko.dk og Postgården i Sommersted.
Tusind tak for støtten til alle fem sponsorer!

Med ønsket om en god sommer til alle!
Mvh.
Herresenior (”Spritholdet)
Gert Madsen

25
Tennis
En ny sæson er startet på tennisbanerne ved hallen.
Tennisspillerne har fået banerne klargjort til sæsonen
og spillet er gået i gang.
I 2009 fik banerne den helt store tur, træerne blev udtyndet, jordvol-
den fjernet, halvtaget blev malet og meget mere er blevet gjort.
Så vi har nogle baner som er i rigtig god stand, og nu kan lyset og
luften også komme ind og tørre banerne når det regner.
Til årets sæson er der indført en ny type kontingent - nemlig familie-
kontingent. Dette kontingent dækker over far, mor og hjemmeboende
børn op til 18 år. Som familie kan man komme til at spille for et kon-
tingent af kun Kr. 700,- for en sæson.
Kontingentsatserne er:
Voksne Kr. 400 Pensionist Kr. 200
Børn/unge op til 18 år Kr. 200 Familie Kr. 700
For pensionistkontingent gælder at der kun kan spilles indtil kl. 18.00.
Vi håber at dette nye tiltag vil gøre det interessant for flere at spille
tennis. Vi har indtil nu været ca. 25 medlemmer, men har med de to
tennisbaner plads til mange flere.
Alle som har spillet tennis i 2009 vil automatisk modtage et girokort for
2010 sæsonen. Alle andre bedes tilmelde sig. Har du modtaget et
girokort og ikke ønsker at spille tennis i år, så giv os venligst besked.
Ved spørgsmål og tilmelding kan henvendelse ske til Sonja Kjær
Christensen, tlf. 74 50 49 84 eller e-mail: sif@sommersted-if.dk
På udvalgets vegne
Peter Henningsen

Mon det er lovligt at cykle derop?
Da husbond og jeg, i marts besøgte
Hammershus på vores weekendtur til
Bornholm, morede vi os over dette skilt
– og blev enige om, at når vi næste
gang gæster stedet, vil vi prøve at cykle
oppe i ruinerne. Det er jo kun forbudt at
trække med cykler på stedet – eller
hvad tror du?
Red.

26
Badminton 09/10
Badmintonsæsonen er nu slut for denne gang. Vi
har trænet fredage fra klokken 16.00 til 18.00. Den
første time var for børn fra 3. - 6 kl. - og vi må nok
sige at hallen var booket fuld ud i den time. Der har
gennemsnitlig været 22 spillere pr. gang. Det har været nogle dejlige
børn vi har haft med at gøre. Brian Skov (der selv er en garvet bad-
mintonspiller) har lært børnene de forskellige slag og grundregler.
I timen efter har der været 8 - 10 unge mennesker fra 7. - 9. Klasse.
dem har Betina Hansen spillet badminton sammen med.
Da vi ikke har været med i turnering i år, valgte vi i år at arrangere et
internt klubstævne. Stævnet blev afholdt den 7. marts i hallen.
24 spillere havde meldt sig til klubstævnet. Der blev spillet 38 kampe
og der blev kæmpet bravt om hver bold.
Klubmester single hos de yngste blev Valdemar Christensen
Klubmester single 11-12 årige blev Mads Kisendal
Klubmester dame single blev Annemette Hansen
Klubmester Herresingle blev Mikkel Jacobsen
Klubmestre Herre double blev Andreas Thomsen/Mikkel Jacobsen.
Da sådan et stævne varer en del timer, havde vi valgt at servere
sandwich frugt/ grønsager og saftevand. Til de forældre der mødte op
for at følge kampene, var der kaffe og småkager.
Som afslutning på stævnet var der præmieoverrækkelse og kage.
Det er første gang jeg har været med til at lave et badmintonstævne
og det er jo ingen sag når man har nogle kompetente folk til arbejdet,
Brian havde planlagt stævnet og Betina den dejlige anretning.
Det var også dejligt at se de mange forældre der var mødt op for at se
børnene spille, og vi kunne trække på dem når der skulle tælles point.
Det er ikke sidste gang vi holder stævne - det var en rigtig god ople-
velse.
Desværre har Betina valgt at stoppe, så hvis der er nogen der kunne
tænke sig at hjælpe med at træne badminton, så ring til mig.

Tak for en god badmintonsæson!
Sonja Kjær Christensen
Tlf.74 50 49 84

27
Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF
Den 22.februar 2010 blev den årlige generalfor-
samling i Sommersted IF afholdt. Det blev en
stille og rolig generalforsamling.
I 2009 oplevede vi en stigning i medlemstallet
på over 10 %, således at vi nu har ca. 500 aktive
medlemmer. Vi håber at kunne fortsætte denne stigning i 2010.
Den 6.januar 2011 har Sommersted IF 75års jubilæum. Bestyrelsen
er gået i tænkeboks med hensyn til, hvordan denne dag skal fejres.
Gode ideer modtages gerne.
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen i Sommersted IF således
ud:

Formand: Bestyrelsesmedlem fodbold:
Hanne Holm Randi Nielsen
Kirkevej 25 Storegade 66
6560 Sommersted 6560 Sommersted

Næstformand: Bestyrelsesmedlem gymnastik
Peter Henningsen Annalise Silberbauer
Slavgårdsvej 2 Parkvej 8
6560 Sommersted 6560 Sommersted

Kasserer: Bestyrelsesmedlem badminton
Jacob Bruhn og tennis:
Bakkevej 21 Sonja Kjær Christensen
6560 Sommersted Storegade 69
6560 Sommersted
Bestyrelsesmedlem støtteafd.
Mona Christensen Bestyrelsesmedlem håndbold:
Kirkevej 2 Benita Jensen
6560 Sommersted Slotsgade 21, 1 TV
6100 Haderslev

Stadionprojekt:
I skrivende stund har vi ingen informationer om hvornår arbejdet med
boldbanerne begynder igen, ligesom vi ikke ved om kommunen har

28
fundet en løsning på om - og hvor de må sætte lysmaster op. Men nå!
vi må væbne os med tålmodighed og håbe på at de finder en løsning.
I al fald har vi indstillet os på at også 2010 sæsonen skal spilles på
det nuværende stadion, og så må vi jo hen af vejen se om det bliver i
2011 det nye stadion skal tages i brug.
Det skal nok blive godt nok det hele når - de engang bliver færdige.
Lidt af hvert:
Ellers kan I jo her i bladet læse lidt på de andre sider hvad de forskel-
lige afdelinger af Sommersted IF arbejder med. Vi har i bestyrelsen et
godt samarbejde om at få løst de opgaver og udfordringer der er. Se-
nest har Oksenvad IF helt lukket ned, hvilket betyder at vi i Sommer-
sted IF har overtaget al fodbold.
Vores store udfordring er hele tiden at vi har masser af børn og voks-
ne der ønsker at dyrke aktiviteter. Problemet er bare ofte det, at det er
svært at finde trænere og ledere. Og ingen trænere og ledere = ingen
hold. Derfor kære forældre til børn i Sommersted og omegn.

Tag aktivt del i dine børns og deres
Kammeraters fritidsaktiviteter ved at
melde dig som træner, hjælpetræner,
holdleder eller andet i Sommersted IF.

Vi kan ikke tilbyde en stor løn, men vi kan tilbyde kurser, uddannelse
og masser af gode oplevelser. Tag og overvej det, det kan blive en
god investering for dig og dine børn.
Den 21.marts afholdt Sommersted IF gymnastikopvisning i Sommer-
sted hallen. En propfyldt hal overværede en flot opvisning af vore eg-
ne hold og som afslutningen en stor opvisning af Agerskov Ungdoms-
skole. Eftermiddagen blev afsluttet med kaffe og kage til alle. Det var
bare en flot eftermiddag med en rigtig god opbakning.

I ønskes alle en rigtig god sommer!
På bestyrelsens vegne
Hanne Holm og Peter Henningsen

29
Aktivitetskalender
Dato Kl. Forening Aktivitet Sted
Besøg på Sønderborg slot
18.05. 09:00 Brugerrådet Aktivitetscentret
Tilmeld til Ulla senest 10.05.
Oksenvad På opdagelse i
19.05. 19:00 Oksenvad kirke
Menighedsråd Oksenvad kirke
Fra
20.05. 14:00 Vennekredsen Tur ud i det grønne Aktivitetscentret
Oksenvad og Sommersted
26.05. 14:00 Sommersted Pensionistfest kirke og præste-
sogne gård
Luthers Parrene Hansen & Dirksen
28.05. 19:30 Kirkehuset
mission turen til Ethiopien
28.-
30.06.
ROOR Landsstævne i kørsel Revsø Rideklub
01.06. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
start
Pensionistudflugt Busopsamling
Oksenvad
08.06. Besøg på Flyvestation
08:00 menighedsråd start fra Ørsted
Skrydstrup
17.- Teater og Albert Tørning mølle
19.06. musikgruppen En rigtig røverhistorie
19.06. Sommersted IF Sommersjov i Sommersted Banerne v. hallen
Forårsfest
25.06. 18:00 Brugerrådet Underholdn. V. Harlekin Aktivitetscentret
Tag selv bord – husk tilmelding
5.-9. Sommersted Fodboldskole Sommersted
juli IF og DGI For 6-16årige stadion
03.08. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
07.08. ROOR Top-Cup - kørsel Revsø Rideklub
Underholdning
17.08. 14:00 Brugerrådet Ældresagens musikgruppe Aktivitetscentret
Synger og spiller
04.-
05.09.
ROOR Fjordhestestævne Syd Revsø Rideklub

Smil !
Hørt på skadestuen:
- og det var dig der skulle have forbinding på dit sår?
- Ja, men det behøves ikke alligevel. Det nåede at gro
sammen i ventetiden!!!!

30 

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 t6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499

Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b
5b[ad:postnr]
[ad:by] Rødding
6630
Telefon 45121780
45121780

31
Bowling · Restaurant · Pub · Spillehal

Lad os
holde din fest!
Vi afholder gerne dit arrangement,
hvad enten det er en privat fest eller
en firmabegivenhed.

Le`[di8emb_d]9[dj[h
Tingv ejen 42 B · 6500 Voj ens

Tlf. 74 54 15 00
www.v ojens bowlingcenter.dk

SOMMERSTED
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK
HUSK VI HAR
VI HAR ÅBENT HVER
ÅBENT HVER DAG
DAGKL.Kl.
8.00 - 19.00
8.00 - 20.00
– OGSÅLØRDAG
- OGSÅ LØRDAG OG
OGSØNDAG
SØNDAG

Blomstertanken
v/Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på

Tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk