You are on page 1of 2

Syarat-syarat bahan pengisi saluran akar

:
Bahan harus dapat dengan mudah dimasukkan ke saluran akar
Harus menutup saluran ke arah lateral dan apikal
Harus tidak mengerut setelah dimasukkan
Harus kedap terhadap cairan
Harus bakterisidal atau paling tidak harus menghalangi pertumbuhan
bakteri
Harus radiopak
Tidak menodai struktur gigi
Tidak mengiritasi jaringan periapikal atau mempengaruhi struktur gigi
Harus steril atau dapat segera disterilkan dengan cepat sebelum
dimasukkan
Bila perlu dapat dikeluarkan dengan mudah dari saluran akar
Tidak menyebabkan diskolorisasi gigi
Waktu setting lama
Mengisi ruang antara gutta percha dan dinding saluran akar untuk

mendapatkan kerapatan
Mengurangi leak age/kebocoran

Bahan pengisi saluran akar
Bahan padat :
- Gutta-percha / gutta-point
- Ag-point / silver-point
Gutta-percha / gutta-point
Kandungan utama merupakan b ahan an-organik 75 % yaitu oksida seng, bahan
organik 20 % yaitu gutta-percha dan tambahan wax, resin atau garam -garam metal,
memberikan sifat plastis, bahan tambahan 5% yaitu bahan pengikat, opaker, dan
pewarna
Berbentuk kon ada tipe standar dengan ukuran (#15 - #40, #45 - #80), maupun
bentuk kon tipe konvensional dimana ukurannya berbeda antara ujung kon maupun
badannya, misalkan ukurannya fine medium, ujungnya runcing, ba dannya medium. .
Keuntungan :
- Bersifat plastis
- Larut dalam kloroform / ekaliptol.
- Dapat beradaptasi dengan baik terhadap dinding saluran akar
- Manipulasinya sederhana
- Dapat dikeluarkan dari saluran akar bila diperlukan
- Toksisitasnya rendah.
Kekurangan
- Sulit untuk saluran akar yang sempit dan bengkok
- Penyimpanan yang tidak baik / terlalu lama akan mudah patah.
Ag-point
Merupakan bahan pengisi yang padat
Indikasi :
- Saluran akar gigi dewasa
- Saluran akar yang sempit

Merupakan bahan yang plastis ..AH 26 (resin epoksi) .Dapat digunakan pada saluran akar yang sempit dan bengkok .Menyebabkan “low grade pain” .Diameter saluran akar oval / tak teratur .Adaptasi yang baik terhadap dinding saluran akar maupun bahan pengisi utama .Stabil .Sulit dikeluarkan bila diperlukan Bahan semi padat / pasta Biasanya merupakan bahan campuran yang akan mem adat setelah dimasukkan ke dalam saluran akar.Tidak menyebabkan perubahan warna .Bila akan dilakukan apeks-reseksi Kebaikan : .Adaptasi dengan dinding saluran akar kurang baik .Diaket (resin polivinil/poliketon) Syarat : .Gigi belum tumbuh sempurna .Apikal seal kurang baik .Sulit dikeluarkan bila diperlukan .Korosi .Radiopak .Mudah disterilkan : termis / kimia 3 Kekurangan : .Tidak iritasi .Tubli seal Kerr .Semen Grossman .Lambat pengerasannya Amalgam Keuntungan .Mudah dicampur dan dimasukkan ke dalam saluran akar .Bakterisidal .Mengalami ekspansi pada proses pengerasan .Korosi .Mudah over filling .Diameter harus bulat Kontra-indikasi .Mudah dikeluarkan . Dapat sebagai bahan pengisi utama maupun sebagai semen Contoh : .Dapat menutup celah Kekurangan .Sealapex (semen kalsium hidroksida) .Memberikan hasil penutupan yang baik bila mengeras .Mempunyai adaptasi yang baik .Radiopak .Bakteiostatik .Tidak mudah larut dalam cairan jaringan .Semen Wachs .Saluran akar bengkok .Saluran akar lebar .