You are on page 1of 7

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF

ARAHAN : Kertas ini mengandungi 20 soalan. Pilih dan hitamkan jawapan anda di
atas kertas jawapan yang diberikan. Jawab semua soalan.

1. Apakah nilai digit bagi digit 7 dalam 3 078?
A.
B.
C.
D.

7
70
700
7000

2. Cari hasil tambah 4 039 dan 3 521.
A. 7 545
B. 7 664
3. 9 000 –

C. 7 560
D. 7 701
= 5 550

Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak?
A.
B.
C.
D.

2 050
3 450
3 330
5 050

4. Sebuah kilang menghasilkan 9 173 buah meja . 5 826 daripadanya telah rosak.
Berapakah bilangan meja yang masih boleh dijual oleh kilang tersebut?
A. 3 347
B. 3 697

C. 3 887
D. 3 896

5. Cari hasil darab bagi 211 dan 4.
A.
B.
C.
D.

744
784
884
844

1

C. 6= 68 baki 1 70 baki 5 79 baki 4 83 baki 2 7. 35 ÷ B. D. Rajah yang manakah dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang sama besar? 2 . 64 batang pensil 77 batang pensil 83 batang pensil 89 batang pensil 9. Berapakah batang pensil yang setiap orang dapat? A. B. B. Maya dan 7 lagi rakannya berkongsi 448 batang pensil sama banyak. 478 ÷ A. 15 ÷ 5=7 3=9 8=4 3=5 8.6. 27 ÷ C. 24 ÷ D. C. Ayat matematik yang mewakili rajah di atas ialah A. D.

6 9 B. 5.55 B.5 D. 0.5 dalam bentuk perpuluhan ialah C. 4 10 55 11. Apakah pecahan bagi kawasan yang berlorek dalam rajah di bawah? A. 5.0 3 . 3 5 C. 100 A.10. 5 8 D. 0.

60% 13.00 RM35. B. D.21 lebih kecil daripada 0. Antara berikut yang manakah benar? A. RM 291. B.39 0. 38% B. RM 1 809.40 RM 1 989. RM 577. C. C.05 D. A. Cari jumlah harga bagi ketiga-tiga barangan di atas.95 4 . RM 484. RM 642.95 C.90 RM85. Berapakah peratus bahagian yang berlorek dalam rajah di atas? A.10 B.10 lebih besar daripada 0. 56% D.90 RM 170.74 lebih kecil daripada 0. 0.45 RM 1 908.18 0.52 14. D.54 RM 1 008. 45% C.12.06 0.20 15.65 lebih besar daripada 0. ‘Seribu lapan ratus sembilan ringgit empat puluh lima sen’ ditulis sebagai A.

C. D. C.50 17. Dia telah membeli sebuah telefon bimbit yang berharga RM 229. Apakah waktu yang ditunjukkan dalam rajah jam di atas? A. B. Berapakah baki wang Asmad? A.10 RM 945. 3:40 5 . Asmad ada RM 315. RM 34 RM 53 RM 77 RM 86 RM 129.50 RM 700. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Rajesh jika dia membeli 5 pasang kasut berharga seperti di atas? A.30 RM 647. D. 8:15 D.16.05 18. 9:20 B. B. RM 557. 8:30 C.

22 April B. D. B. 25 April C. Setengah jam sebelum pukul sepuluh Satu jam selepas pukul lapan tiga puluh Lima belas minit selepas pukul sembilan lima belas Lima belas minit selepas pukul sembilan empat puluh lima 20. 30 April 6 . Antara yang berikut. Eun Hui dan rakan-rakannya terlibat dalam persembahan tarian kebudayaan seminggu selepas tarikh di atas. 28 April D. C. Bilakah tarikh persembahan tersebut diadakan? A. yang manakah tidak benar mengenai waktu yang ditunjukkan di atas? A.19.

7 .