You are on page 1of 4

KUIZ PENDIDIKAN MORAL

1. Berikan definisi bagi nilai-nilai di bawah ini:
a) Kepercayaan kepada tuhan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
.
b) Amanah
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
,
c) Harga diri
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
.
d) Bertanggungjawab
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
.
2. Ejaan
Nilai berkaitan dengan perkembangan diri
Senaraikan kesemua nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri
yang telah anda pelajari
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.Tuliskan sama ada A , B atau C berdasarkan pernyataan di bawah.
A.HEMAH TINGGI

a)
b)
c)
d)

B.KASIH SAYANG

C.TOLERANSI

Sedia menerima pendapat orang
_____________
Membenci penganiayaan terhadap kanak-kanak ______________
Tidak bersikap mementingkan diri sendiri _________________
Beradap sopan apabila bercakap dengan orang yag lebih tua
______________
e) Berfikiran terbuka terhadap sesuatu perkara _______________
f) Sanggup membantu untuk menyelamatkan nyawa orang lain
______________
g) Sentiasa sabar dan tenang ____________

. SEMOGA BERJAYA. Yuggeneswary K ........ Disediakan oleh.........h) Tidak ragu-ragu untuk meminta maaf apabila melakukan kesilapan ______________ i) Berjumpa doktor dengan segera apabila sakit ______________ j) Mementingkan keharmonian dan kesejahteraan ______________ 4.........Lengkapkan silang kata di bawah ini berdasarkan ayat-ayat di bawah berikut........ Cik..

kerajinan 2. kasih sayang 3. .KUIZ PENDIDIKAN MORAL 2011 TINGKATAN 3 1. Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai berdasarkan ayat di bawah ini. berdikari 2. Ejaan Nilai berkaitan dengan perkembangan diri Senaraikan kesemua nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri yang telah anda pelajari a) b) c) d) e) f) g) 3. Nyatakan definisi berkaitan nilai yang diberikan dalam jadual di bawah Nilai definisi 1. Toleransi 4.

... Yuggeneswary K . Cik...... Disediakan oleh.SEMOGA BERJAYA.........................