You are on page 1of 11

Jawab semua soalan.

Hitamkan jawapan anda dalam kertas jawapan yang
disediakan.

1.

Dalam nombor 43 857, digit apakah terletak di tempat puluh ribu?
A.
B.
C.
D.

2.

29146 dibundarkan kepada ribu yang terdekat ialah
A.
B.

3.

4
3
8
5

30 000
29 100

29 150
29 000

406 × 71 =
A.
B.

4.

C.
D.

C.
D.

Rajah 1 ialah satu garis nombor.

Apakah nilai P ?
A.
B.
5.

39 400
39 950

C.
D.

39 650
40 150

90172 dicerakinkan akan menjadi
A.
B.
C.
D.

90 000 + 100 + 70 + 2
90 000 + 1 000 + 70 + 2
90 000 + 100 + 70 + 2
90 000 + 100 + 7 + 2

1

05 × 1000 C. 7. D. 93 207 86 793 Antara berikut. 8. D. 2 . 9. 0.0 Antara rajah berikut. D.038 Rajah 2 Berapakah beza nilai antara digit 3 dan digit 8 bagi nombor itu? A. B. hasil darab yang manakah paling besar nilainya? A. B. 4. D. 113 207 97 803 0. C. 0.022 0. C.5 × 1000 0. Berapakah yang mesti ditambah kepada 13 207 supaya menjadi 100 000? A.55 × 100 5. B. yang manakah pecahan kawasan berloreknya mewakili 1 daripada seluruh rajah itu? A.038 C.6.5 5.05 × 100 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. 0. B.

D. 46. 47. D. B. C.938 47. B. D.523 136. 208 baki 10 280 baki 10 2080 baki 10 2800 baki 10 1040 ÷ 4 × 3 = A. B.48 15.873 = A.10. 13. 11. 5018 5108 C. A. B. B. D. 5180 5810 C. Apakah pecahan yang tertinggal dalam petak kosong itu? A.38 37. 3 . × 13 = 66 404 A. C. C. 65 + 9. 14. 56 170 ÷ 27 = A. 81 86 C. D. D. 705 780 12. B.

Ketiga-tiga segi tiga itu mempunyai cara yang sama untuk mendapatkan nilai kawasan yang berlorek. 12 dan 8 11 dan 8 C. 11 dan 7 10 dan 7 18. Rajah 3 A. D. D. C. 61412 - = 24 012 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam A. 17. Rajah 3 terdiri daripada tiga buah segi tiga. B. 19. A. B.16. D. B. C. 34 700 37 400 34 007 34 070 Rajah 4 menunjukkan empat keping kad nombor 4 di atas? .

B.08.8 0. D.107. 19 965 Lengkapkan : C.846 1. 20 065 21 135 5 . 0. Cari beza antara 5.08 1. D.107.08.08 0. 21. 1.8 0.686 C. 19 865 B. 0. 0.71. 20. B. 0. 0.71. 0.586 1.Rajah 4 Nombor-nombor itu disusun mengikut tertib menurun ialah A. D.107.588 A. 0.8. 0. 0. C. 0.71. A. 0. Bulan Bilangan Januari 23 429 Februari Mac 30 516 Jumlah : 73 810 Jadual 1 Berapakah bilangan telur yang dijual pada bulan Februari? 22.274 dan 3. 0.107. 0.689 Jadual 1 menunjukkan bilangan telur yang telah dijual dalam tempoh tiga bulan.71.8.

D. B. C. D. A.8 Antara berikut yang manakah benar? A.83 2. D. 30 787 31 046 1652 × 24 ÷ 12 = 6 . B. 23. 51 887 70 023 1.1 C. 30 002 30 246 C. 25. Kotak Bilangan keping J 10524 K 785 kurang daripada kotak J L Sama dengan kotak K Jadual 2 Hitung jumlah bilangan cakera padat dalam tiga buah kotak itu. D.. 24. C.3 13.8 dan 1 A. 71 767 71 785 Jumlahkan 0.9068 + 872 = 61 827 A. 26. 9. B. B. 234 × 9 = 2 1 60 569 × 7 = 3 983 607 × 8 = 4586 398 × 6 = 2 838 Jadual 2 menunjukkan bilangan cakera padat dalam tiga buah kotak.

B. 28. 30.A. 11 161 29. Berapakah beza antara bilangan penonton kanak-kanak dan penonton dewasa? A. B. C. D. Rajah 5 Hitung jumlah pecahan bagi bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu. 3034 3304 3340 3430 Rajah 5 menunjukkan tiga buah segi empat sama yang sama saiz. 5018 5108 C. 22325 23 625 × 13 = 66 404 A. 27. C. 9541 B. B. D. A. Di sebuah stadium terdapat 35 109 orang penonton.107 = 7 . 5180 5810 6. D. D. 12 784 orang adalah penonton kanak-kanak dan selebihnya adalah penonton dewasa. C.

C. rumah Nitish dan sekolah. Di sebuah pasaraya.A. terdapat 8 864 buah kereta dan 6 096 buah van di tempat letak kenderaan. D. Adi singgah di rumah Nitish dahulu. Kira jumlah jarak yang dilaluinya. 32. C. D. B. Jika 12 088 buah kenderaan keluar dari tempat letak kenderaan 8 . B. Rajah 6 Dalam perjalanan pergi ke sekolah. 31. A. Rajah 6 manunjukkan kedudukan rumah Adi.

33. Antara berikut. B. C. A. berapakah bilangan kenderaan yang masih berada di pasaraya itu? A. 35. 38 900 - D. 2 872 2 968 3 224 96 704 Rajah 7 menunjukkan bilangan manik di dalam dua buah balang. D. 38 900 + = 44 710 = 44 710 Rajah 8 menunjukkan suatu corak segi tiga. Jumlah bunga ros yang diborong ialah 44 710. yang manakah betul mewakili bilangan ros yang diborong? A. 34. Hitung jumlah manik dalam balang K. M dan N. 9 . B. 83 620 D. 87 187 Seorang pemborong memborong 38 900 tangkai bunga ros merah dan beberapa tangkai bunga ros kuning.selepas waktu kerja. C. 17 065 13 498 K L M N Rajah 7 Bilangan manik di dalam balang M ialah 16 574 biji lebih daripada bilangan manik di dalam balang L tetapi 9 978 biji kurang daripada bilangan manik di dalam balang N. 57 115 67 231 38 900 + 44 710 = – 44 710 = 38 900 C. B. Bilangan manik di dalam balang M dan N tidak ditunjukkan.

Jika Halim membeli 60 bungkus roti untuk diagihkan kepada 100 orang murid. B. hijau.Rajah 8 Hasil tambah tiga nombor setiap sisi itu adalah sama. hitam dan putih yang sama bilangan. 37. D. biru. 2 910 2 328 Terdapat 25 keping roti di dalam satu bungkus. 20 B. C. Berapakah hasil tambah P dan Q? A. 15 D. Berapakah jumlah bilangan butang hitam dan putih dalam kotak itu? A. Rajah 9 Butang-butang itu terdiri daripada butang berwarna merah. 2.761 0. D. C. 36. 5 820 4 656 10 C. 13 461 11 459 11 498 11 458 Rajah 9 bilangan butang dalam sebuah kotak. B.106 10 . 25 Cari hasil tambah nilai digit yang digariskan dalam nombor perpuluhan berikut. berapa keping roti yang diterima oleh seorang murid? A. 38.

nombor yang manakah mempunyai nilai digit 4 bernilai 0. Q dan S ~ SOALAN TAMAT ~ 11 . 10 808 C. A. P : 20. R dan Q D. 40.05 Q : 2. 19 852 B.39. 18 825 D. Berikut adalah nombor-nombor yang ditulisnya. Hitung bilangan pokok kelapa sawit yang ditanam dalam 8 baris. 20 080 Rajah 10 menunjukkan lima keping kad. 0 5 4 Rajah 10 Akif menulis beberapa nombor perpuluhan dengan menggunakan kad di atas. 0. 2.24 Antara berikut.806 D.045 S : 50.867 Terdapat 75 300 pokok kelapa sawit ditanam di ladang Gopal. Pokok-pokok kelapa sawit itu ditanam dalam 30 baris secara sama banyak. R dan Q B. 2 .04? A. 0. A. P dan R C.45 R : 42.706 B. 0.76 C.