You are on page 1of 47

NUKLEARNA

PULMOLGIJA
Prof. dr D. Šobić-Šaranović

SCINTIGRAFIJA PLUĆA
Xe
127
Xe
81m
Kr
99m
Tc-aerosol
133

VENTILACIONA

bronhiola

alveola
plućni kapilar (8,2 µm)
Er (7µm)

PERFUZIONA
Tc-MAA

99m

Tc-mikrosfere
99m
Tc-MAA
99m

20 – 40 µm

Mikroembolizacija arteriola i prekapilara pluća
(0,1 – 0,5% vaskularne mreže pluća)
Broj injiciranih čestica : 400.000 (1-2 mg albumina)

Perfuziona scintigrafija pluća
99m

Tc­Mikrosfere 

99m

Tc­MAA ( makroagregati albumina) 

 

Diametar čestica:20­40um  
Prosečna količaina čestica : 60,000250,000

Perfuziona scintigrafija pluća
Akvizicija
• 3-5mCi 99mTc-MAA i.v. u ležećem stavu
•Snimanje statičkih scintigrama u AP, PA,
Polukosim položajima, a mogu se snimiti i
lateralnim (4-6 položaja)

te dolazi do mikroembolizacije pluća.5% vaskularne mreže pluća . • Mikroembolija pluća MAA zahvata od 0.Perfuziona scintigrafija pluća Princip dobijanja slike • 99mTc-MAA kao partikule su veće od promera arteriola i kapilara u plućima.1 do 0.

. •Biološki poluživot MAA u plućima je od 6 do 8 sati.Perfuziona scintigrafija pluća Princip dobijanja slike • Arteriole su samo privremeno okludovane jer se MAA razlažu na manje čestice koje fagocituju ćelije retikuloendotelnog sistema.

000) se daje kod:  Teške plućne hipertenzije: Ograničena plućna vaskularna rezerva sa mogućom pojavom akutnog plućnog srca i smrtnim ishodom  Desno-levog šanta: odmah se vidi aktivnost u bubrezima. mogu se javiti simptomi okluzije vaskularne mreže u cerebralnoj ili koronarnoj cirkulaciji  Status post pneumonectomiam  Dece .Perfuziona scintigrafija pluća Manji broj čestica MAA ( <100.

KOD D-L ŠANTA 99mTc-MAA SU U SISTEMSKOJ CIRKULACIJI Tc-MAA u CNS-u 99m Tc-MAA u plućima 99m Tc-MAA u bubrezima 99m .

Perfuziona scintigrafija pluća DESNI APEX gornji medijastinum DPK LEVI APEX LPK područje srca AP položaj .

Perfuziona scintigrafija pluća LPK HILUSI DPK PA položaj .

Perfuziona scintigrafija pluća LPK DPK ANTERIOR POSTERIOR RPO (desni zadnje-kosi) položaj .

Perfuziona scintigrafija pluća LPK DPK ANTERIOR POSTERIOR LPO (levi zadnje-kosi) položaj .

Perfuziona scintigrafija pluća ANTERIOR POSTERIOR ma g a r f dija RLT (desni bočni) položaj .

Perfuziona scintigrafija pluća ANTERIOR POSTERIOR srčana impresija kostofrenični ugao LLT (levi bočni) položaj .

Anatomija i fiziologija pluća Za interpretaciju nalaza je važno poznavanje  plućne vaskularne segmentne anatomije koja skoro u potpunosti prati bronhopulmonalnu segmentnu anatomiju osim u apikalnim delovima pluća .

SEGMENTI PLUĆA D apikalni L L anteriorni gornji donji ling posterior ni superior ni u la lateralni medijalni D posterobazalni lateroPOSTERIORNI bazalni anterobazalni ANTERIORNI POLOŽAJ .

DESNO PLUĆNO KRILO GORNJI REŽANJ DONJI REŽANJ superiorni apikalni posteriorni anteriorni antero-bazalni latero-bazalni SREDNJI REŽANJ lateralni P A DESNI PREDNJE-KOSI postero-bazalni medijalni P A DESNI BOČNI POLOŽAJ P DESNI ZADNJE-KOSI A .

LEVO PLUĆNO KRILO DONJI REŽANJ GORNJI REŽANJ superiorni apikalni anteriorni posteriorni antero-bazalni latero-bazalni LINGULA postero-bazalni gornji donji A P LEVI PREDNJE-KOSI A P A LEVI BOČNI POLOŽAJ LEVI ZADNJE-KOSI P .

gas Xenon-133 Energija 80 keV. equilibrium and wash-out” scintigrami 1. Informacija o produženom zadržavanju gasa (HOPB) Snimati pre perfuzione scintigrafije. . 3 faze: “Wash-in. reaktorski proizvod. Volumen distribucije gasa (veliki u bulama. Brzina ventilacije različitih segmenata pluća (odgovara nalazu Kr) 81m 2. 5. gde je ventilacija slaba) 3.3 dana T1/2. Dinamsko ispitivanje samo u PA položaju.Ventilaciona scintigrafija pluća .

60” 60 .30” 30 .20” 120 .45” 45 .45” WASH-OUT 45 .PA Ventilaciona scintigrafija pluća .75” .30” 30 .120” 20 .180” EQUILIBRIUM WASH-IN 0 -10” 60 .60” 10 .gas Xenon-133 FIZIOLOŠKA DISTRIBUCIJA 0 -15” 15 .

 0.Ventilaciona scintigrafija­aerosoli 99m Tc­DTPA • Male čestice. stvaraju se u  “nebulizeru”   • Problemi sa nagomilavanjem u centralnim  disajnim putevima  • Snimanje pre perfuzije •Snimanje u istim položajima kao i perfuzija .25 um.

Tc-99m DTPA AerosolNebulizer .

AP Ventilaciona scintigrafija 99m Tc-DTPA aerosol PA FIZIOLOŠKA DISTRIBUCIJA RPO LPO .

Ventilaciona scintigrafija pluća 99m Tc­Technegas • Ultrafina disperzija čestica 99mTc­ ugljenika  • Veličina čestica manja nego aerosola • Može biti dobra alternativa 81mKr .

INDIKACIJE ZA VENTILACIONO/PERFUZIONU (V/P) SCINTIGRAFIJU PLUĆA  Plućna embolija ! (inicijalna Dg.priprema za operaciju  Pneumotoraks  HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća) . praćenje. Dg recidiva)  Karcinom pluća .

 Normalan V/P scintigram P V .

Plućna embolija “V/P Mismatch”(nepodudarnost) VENTILACIJA PERFUZIJA Ventilacija je bolja od perfuzije. .

V/P scintigrafija pluća Segmentalni perfuzioni defekt u DPK (donji režan VENTILACIONA PERFUZIONA superior RPO Plućna embolija (1 segment) .

Perfuziona scintigrafija pluća posterobazalni laterobazalni PA Plućna embolija (2 segmenta) u LPK .

p.Rendgenski snimak pluća AP Perfuziona scintigrafija pluća AP (Blaga hipertranslucentnost LPK) Ventilaciona scintigrafija pluća PA Ventilacija prisutna u LPK PA Masivna embolija u LPK. Bol u grudima nakon operacije kod osobe ž. . 61 g.

Perfuziona scintigrafija pluća LPO Subsegmentalni P defekt u laterobazalnom segmentu. .

Perfuziona scintigrafija pluća PA Odsustvo perfuzije u DPK Masivna embolija u DPK. .

Pažljiva analiza V/P scintigrama može da omogući Dg plućne embolije čak i u prisustvu pleuralnog izliva. .

Plućna embolija u prisustvu pleuralnog izliva PA V P RPO LPO .

Parenhimska bolest pluća “V/P Match” (podudarnost) VENTILACIJA PERFUZIJA I ventilacija i perfuzija su loše. .

Parenhimska bolest pluća P Rtg V Prethodna TBC može da dovede do znatno većih P defekata u odnosu na Rtg nalaz. .

Teška parenhimska bolest pluća V P Tc-MAA 99m 99m Tc-DTPA aerosol .

.P V RPO LPK AP PA CA PLUĆA Rtg Leva pneumonektomija ? Identični masivni V/P defekti u DPK Pneumonektomija levo se ne radi.

Plućna venska hipertenzija Rtg Nepravilni nesegmentalni perfuzioni defekti u oba donja režnja. AP PA P . 99m Tc-MAA injicirati u sedećem položaju.

Ventilaciona studija pre i posle fizioterapije PA PA V PRE POSLE .

99mTc-MIBI  Imunoscintigrafija  PET .Scintigrafsko prikazivanje tumora pluća  Tl-201.

Tumor pluća Vijabilno tumorsko tkivo Pleuralni izliv .

Tumor pluća Pancoast Ca pluća U desnom vrhu PA snimak .

(18F-FDG) -akumulira se proporcionalno metabolizmu u tkivu Plasma FDG k1 k2 transport Tissue FDG k3 k4 Tissue FDG 18 Tissue FDG-6-P phosphorylation dephosphorylatio n .

Normalan nalaz FDG PET 18 .

PET  Evaluacija SPN (Solitary pulmonary nodule)  Lokoregionalni staging NSCLC  Detekcija udaljenih metastaza  Evaluacija terapije  Otkrivanje rekurentnog Tu  Planiranje radioterpije .

Solitary pulmonary nodule (SNP) .