You are on page 1of 37

AHLI KUMPULAN

NAMA PELAJAR

NO MATRIK

SEKSYEN

NURSHAHIRA BINTI ABD AZIZ

DB130039

2

DB130005

1

DB130065

1

DB130227

1

DB130191

2

DB130224

2

SITI NORFAIZURA BINTI
ABDULLAH OMAR
NORMAIZATUL HATIRA BINTI
HASHIM
SYAIDATUL ATIKAH BT TALIB
NUR AMIRAH BINTIMOHAMAD
NUR AFIFAH BINTI MOHD
SOFIAN

PENGURUSAN
MAKMAL DAN
BENGKEL

AMALAN 5S

PENGENALAN
5S merupakan satu amalan budaya daripada masyarakat Jepun,

dengan fokus untuk mewujudkan satu suasana kualiti di sesebuah
organisasi yang mampu memastikan standard yang ditetapkan
serta menerapkan semangat untuk penambahbaikan berterusan.
Amalan 5S bermatlamat mewujudkan persekitaran kerja yang

berkualiti secara sistematik dan praktikal.
Pelaksanaan Amalan 5S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti

perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja.

MATLAMAT 5S  Bercita-cita tinggi untuk mendapat pengiktirafan daripada agensi berkaitan dalam tempoh minimum seperti yang  dirancang.  Memastikan sistem pelaksanaan 5S dijalankan secara berterusan. .  Mendapat persijilan  5S yang diiktiraf serta menjadi organisasi pendidikan yang disegani oleh organisasi yang lain.

 Memupuk semangat berpasukan.  Meningkatkan motivasi dan disiplin.OBJEKTIF 5S  Mewujudkan suasana bersih.  Mewujudkan persekitaran dan kemudahan pejabat lebih teratur dan mudah untuk diselenggara.  Memupuk nilai tanggungjawab terhadap kemudahan pejabat.  Membina pembaikan berterusan di dalam peningkatan kualiti organisasi. . kemas. tersusun dan teratur serta selamat.

 Lebih banyak idea kreatif dan inovatif diketengahkan oleh pekerja untuk penyelesaian masalah dan penambahbaikan. • Membina budaya kerja dan nilai bersama yang cemerlang. • Operasi di tempat kerja lebih senang. pantas dan selamat.  Menjadi kebanggaan semua pekerja dan meningkatkan imej organisasi.KONSEP AMALAN 5S  Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan produktif. .

ORGANISASI AMALAN 5S .

VIDEO 5s .

Barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan. . Sisih merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukan dan tidak diperlukan daripada sekumpulan barangan di tempat kerja.PRINSIP AMALAN 5S 1) (SEIRI)SISIH Menyisih dan melupuskan (membuang) barang yang tidak perlu di tempat kerja.

KESAN NYATA PELAKSANAAN SISIH KUANTITATIF KUALITATIF Tempat kerja lebih Penjimatan ruang Kawalan stok dan produk yang cekap Masa pencarian yang pantas selamat Suasana kerja lebih selesa Mudah mengesan tempat / alat / bahan / rosak lebih awal .

Tempat kerja lebih selamat kerana penyusunan yang baik. Masa pencarian yang pantas kerana barangan yang mahu digunapakai dapat dikenalpasti dengan segera. Mudah mengesan tempat/ alat/bahan rosak lebih awal kerana budaya selenggara. Suasana kerja lebih selesa dan teratur. Kawalan stok dan produk yang cekap kerana stok atau produk mudah untuk diselia. .KESAN POSITIF HASIL PELAKSANAAN SISIH Penjimatan ruang kerana ruang yang ada dapat dioptimumkan semaksimum mungkin.

Tujuan utama menyusun ialah:  Menjimatkan penggunaan ruang.  Memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masa akan datang.  Penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur.2) SUSUN (SEITON)  Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas. mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya  Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak perlu diasingkan. .

 Mengamalkan FIFO (First In First Out).  Mengelak kesilapan dan kesalahan.  Kawalan stok dan produk yang cekap. .  Proses kerja lebih pantas.  Kadar kehilangan peralatan rendah.  Selamat di tempat kerja.  Masa pencarian yang pantas.KESAN NYATA PELAKSANAAN SUSUN KUANTITATIF KUALITATIF  Suasana kerja lebih selesa.  Mendidik pekerja disiplin positif.  Menjana idea kreatif dikalangan pekerja.  Moral tinggi pekerja.

TINDAKAN AMALAN SUSUN .

3) SAPU (SEISO)  Mencuci atau membersih tempat kerja dengan rapi  supaya tiada habuk. kotoran di atas lantai. peralatan dan persekitaran tempat kerja  TINDAKAN AMALAN SAPU . mesin.

.  Selamat di tempat kerja.  Kualiti produk bertambah.  Pekerja terus menjana idea kreatif.KESAN NYATA PELAKSANAAN SAPU KUANTITATIF  Kos kerosakan peralatan rendah.  Masa membersih lebih pantas. KUALITATIF  Suasana kerja lebih selesa dan ceria.  Moral pekerja tinggi.

KESAN KEJAYAAN SAPU Produk dan hasil kerja yang berkualiti. Keadaan persekitaran lebih bersih. . Kos penyelenggaraan lebih rendah. Persekitaran kerja yang selesa dan selamat.

4) SERAGAM (SEIKETSU)  Mematuhi piawaian persekitaran berkualiti  di tempat kerja bagi memastikannya bersih dan teratur sepanjang masa.  TINDAKAN AMALAN SERAGAM .

KESAN NYATA PELAKSANAAN SERAGAM KUANTITATIF KUALITATIF  Kos selenggara rendah.  Imej organisasi meningkat.  Kos overhead rendah.  Rungutan pelanggan rendah.  Pekerja setia kepada organisasi.  Produktiviti pekerja meningkat.  Kemahiran pekerja meningkat. .  Kecekapan proses meningkat.  Mendidik pekerja disiplin positif.  Kuantiti pengeluaran meningkat.  Pekerja terus menjana idea kreatif.

KESAN KEJAYAAN SERAGAM Mempunyai piawaian ruang tempat kerja yang lebih baik. Mempunyai impak visual yang positif. Mempunyai peraturan dan piawaian prosedur kerja (SOP). 5) SENTIASA AMALKAN (SHITSUKE) Melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem Amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi .

 Produktiviti pekerja meningkat.  Kualiti produk/perkhidmatan meningkat.  Budaya kerja berpasukan yang tinggi.  Pekerja setia kepada organisasi.KESAN NYATA PELAKSANAAN SHITSUKE KUANTITATIF  Kos pengeluaran rendah. .  Kemalangan sifar ditempat kerja.  Memperolehi Sijil 5S. KUALITATIF  Pekerja lebih kreatif dan inovatif.  Kemahiran pekerja meningkat.

FOKUS DALAM 5S Kebersihan Kemudah-kesanan Kekemasan Komunikasi Keselamatan .

KUNCI KEJAYAAN 5S .

 Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. .  Meningkatkan disiplin secara semulajadi.PENGGUNAAN AMALAN 5S    Tempat kerja lebih bersih dan tersusun tempat kerja lebih selamat.  Hasilnya mudah dilihat oleh semua orang Menjana pemikiran kreatif kakitangan.

Proses pencarian menjadi lebih mudah dan pantas dalam melaksanakan kerja Memudahkan urusan penyelenggaraan. Pekerja berpeluang menjana idea yang bernas dan kreatif untuk mencapai persekitaran  tempat kerja yang bersih dan kondusif. Persekitaran tempat kerja menjadi lebih selamat. kemas dan tersusun rapi. Meningkatkan semangat kerja berpasukan.FAEDAH MELAKSANAKAN AMALAN 5S  Persekitaran tempat kerja menjadi lebih bersih. .

HASIL YANG DIJANGKA DARI AMALAN 5S  Penjimatan Kos  Meningkatkan kecekapan penggunaan sumber  Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan Penyelenggaraan  Jaminan kualiti  Meningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerja  Meningkatkan motivasi pekerja .

.TINDAKAN YANG BUKAN AMALAN 5S Antara tindakan yang bukan ciri Amalan 5S adalah seperti berikut:  Memberi latihan pengemasan.  Dibuat pada bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu (bermusim) sebagai contoh dilaksanakan dalam bulan kualiti atau pertandingan sahaja.  Satu cara untuk memaksa orang bekerja dengan lebih tekun dan pantas.  Satu cara untuk menyalahkan orang lain sekiranya berlaku sebarang kecacatan.  Satu cara untuk memaksa orang bekerja.

KEPENTINGAN AMALAN 5S • Membentuk Prasarana Yang Berkesan • Dapat Mengadakan Sistem Komunikasi Yang Berkesan • Dapat menjimatan Kos • Meningkatkan kecekapan penggunaan sumber • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyelenggaraan • Jaminan Kualiti • Meningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerja • Meningkatkan motivasi pekerja .

KELEMAHAN TIDAK MENGAMALKAN AMALAN 5S Persekitaran  Tempat Kerja Yang Berselerak Dan Tidak Kemas  Tempat kerja yang berselerak dan tidak kemas akan menghasilkan persekitaran kerja yang tidak selesa seterusnya menimbulkan tidak keseronokan untuk bekerja Pembaziran Kos  Pembaziran secara langsung dapat meningkatkan kos dan menjadikan organisasi menjadi lebih mundur.  Perancangan perbelanjaan tidak efisien .

Pembaziran Masa  Persekitaran kerja yang tidak terpelihara dapat menggunakan masa yang lama untuk mencari barang dengan itu mampu mengurangkan produktiviti dan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. .  Persekitaran kerja yang tidak teratur menyusahkan pekerja bekerja secara konsisten dan bertindak pantas dalam situasi kecemasan.

CONTOH PENGGUNAAN AMALAN 5S SEBELUM DAN SELEPAS DI KOLEJ VOKASIONAL SEBELUM SELEPAS MURAL LUAR .

SEBELUM SELEPAS HIASAN DINDING .

SEBELUM SELEPAS PERALATAN & KOMPONEN KOMPUTER .

SEBELUM SELEPAS SUDUT GALERI .

SEBELUM SELEPAS TONG SAMPAH .

Menjadi kepentingan untuk mengenal pasti terlebih dahulu aspek atau ruang yang bersesuaian untuk dilaksanakan Amalan 5S dalam organisasi. Organisasi seharusnya menyediakan prasarana yang bersesuaian.KESIMPULAN langkah-langkah 5S ini adalah satu cara berkesan bagi mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti untuk menaikkan imej perniagaan. Selain mampu memberi kesan yang berpanjangan ia akan memberikan hala tuju dan keputusan-keputusan terbaik untuk memastikan Amalan 5S dapat dilaksanakan dalam organisasi perniagaan dengan baik. .