You are on page 1of 90

„A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását támogató protokollok

vonatkozásában helyzetelemzés készítése, alapprotokoll kialakítása, a hiányzó
területekre protokollok fejlesztése, valamint a protokollok adaptálásához
felkészítő anyagok kifejlesztése”

A szakértői bizottsági tevékenység
területére kifejlesztett protokoll
Nagyné Réz Ilona
Csepregi András
Puhala Ildikó
Bozsikné Vig Marianna

2014

TARTALOM
1. Bevezetés...................................................................................................................... 7
2. A szakértői bizottsági tevékenység protokolljának definíciója ...................................... 12
3. A szakértői bizottsági tevékenység célcsoportjai .......................................................... 13
3.1. Elsődleges célcsoport ....................................................................................................... 13
3.2. Másodlagos célcsoport ..................................................................................................... 13
3.3. A köznevelési törvény szerint a szakértői bizottsági szolgáltatásra jogosultak köre ............ 13

4. A szakértői bizottsági tevékenység ellátáshoz szükséges kompetenciák ....................... 14
4.1. A kompetenciáról általában.............................................................................................. 14
4.2. A gyógypedagógus kompetenciája .................................................................................... 18
4.3. A pszichológus kompetenciája .......................................................................................... 19
4.4. Az orvos kompetenciája ................................................................................................... 20
4.5. A konduktor (konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító) kompetenciája .................... 21
4.6. A szakértői bizottsági vezetők kompetenciája ................................................................... 21
4.7. A szakértői bizottsági ügyintéző kompetenciája ................................................................ 22
4.8. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai/pedagógiai diagnosztikai eszközök használatához
szükséges kompetenciák ......................................................................................................... 22
4.9. A szakemberek közötti együttműködés fontossága ........................................................... 23
4.10. A gyógypedagógiai pszichodiagnosztikus tevékenység etikai vonatkozásai....................... 24

5. A szakértői bizottság tevékenység ellátáshoz szükséges infrastruktúra ........................ 26
5.1. Általános megfontolások .................................................................................................. 26
5.1.1. A tárgyi feltételekről általában ........................................................................................................... 26

5.2. Az országos, megyei és tankerületi szakértői bizottsági feladatok infrastrukturális és
eszközigénye .......................................................................................................................... 28
5.3. A szakértői bizottság korai diagnosztikus és kora gyermekkori intervenciót megalapozó
vizsgálatainak speciális infrastrukturális és eszközigénye ......................................................... 30
5.4. Eszközök, felszerelések ..................................................................................................... 31
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)”
(TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
2 / 90

5.5. Vizsgálóeszközök.............................................................................................................. 31

6. A szakértői bizottsági tevékenység ellátásának általános folyamatmodellje ................ 37
6.1. A szakértői bizottsági tevékenység általános folyamatai ................................................... 37
6.1.1. Szakmai és koordinációs feladatok folyamatlépései a megyei szakértői bizottságoknál ................... 41

6.2. Az EDU-Folyamatábra és EDU-Értelmezés bemutatása és elemzése ................................... 42

7. A szakértői bizottsági ellátás szakmai és szakmaközi kommunikációja ........................ 44
7.1. Együttműködések, partnerkapcsolatok vizsgálata ............................................................. 44
7.2. A kommunikációról általában ........................................................................................... 47
7.3. Intézményen belüli kommunikáció ................................................................................... 47
7.3.1. Kommunikáció a szülővel ................................................................................................................... 47
7.3.1.1. A szülővel folytatott kommunikáció minősége ............................................................................... 47
7.3.1.2. A szülővel folytatott kommunikáció tartalma ................................................................................. 48
7.3.2. Kommunikáció a vizsgálati személlyel (gyermekkel, tanulóval) ......................................................... 50
7.3.3. Kommunikáció a vizsgálatot végző szakmai csoporton belül ............................................................. 50

7.4. Intézmények közötti kommunikáció ................................................................................. 51
7.4.1. Kommunikáció a tankerületi szakértői bizottságokkal ....................................................................... 51
7.4.2. Kommunikáció az országos szakértői feladatokat ellátó bizottságokkal ............................................ 51
7.4.3. Kommunikáció a nevelési, oktatási intézményekkel .......................................................................... 52
7.4.3.1. Szakértői vizsgálat iránti kérelem .................................................................................................... 52
7.4.3.2. Folyamatos figyelemmel kísérés ..................................................................................................... 52
7.4.3.3. A sajátos nevelési igény megállapítása ........................................................................................... 54

7.5. Ágazatközi kommunikáció ................................................................................................ 54
7.5.1. Kommunikáció a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyámhatósággal .......................... 54
7.5.2. Kommunikáció a Járási Kormányhivatallal ......................................................................................... 55
7.5.3. Kommunikáció a tankerületi igazgatókkal .......................................................................................... 56

7.6. Összegzés............................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

8. A szakértői bizottsági tevékenység szakmai munkájának támogatása ......................... 58
8.1. A szakmai segítség és a továbbképzés szükségessége ........................................................ 58
8.2. A képzési, továbbképzési lehetőségek korlátozott volta .................................................... 59
8.3. A szakirányú továbbképzés szükségessége ........................................................................ 61
8.4. További lehetőségek az akkreditált tanfolyami továbbképzések ........................................ 62
8.4.1. Akkreditált tanfolyam a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
szervezésében .............................................................................................................................................. 62
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)”
(TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
3 / 90

.................... A pedagógiai szakszolgáltatás (szakértői tevékenység) előállítása .. Hiba! A könyvjelző nem létezik..... Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály Doktori és Továbbképzési Osztálya által indított akkreditált tanfolyamok ......... hatáskör és kommunikáció ...........................................3................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik..................................educatio..2................................... Az alkalmazottak felkészültsége ..........5....................................... Képzés.. 9......5..... 9............1....... 9. A szakértői bizottság minőségpolitikájáról... Gazdálkodás az erőforrásokkal ........ Hiba! A könyvjelző nem létezik....... 9................. 9...................................1...........5............6... Hiba! A könyvjelző nem létezik......6........4..3.......4.................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik........... Hiba! A könyvjelző nem létezik.... 9...................... A feljegyzések kezelése ......5.....................8...................... A dokumentálás követelményei a MIR-ben ............ Vezetői értékelés ............................. Hiba! A könyvjelző nem létezik..... A MIR működését jellemző folyamatok és eljárások ..4....................................B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest................................... 9....... Munkakörnyezet... továbbképzés ............... Javaslatok a képzések megújításához .....................7...........3....4.. 9.......... Hiba! A könyvjelző nem létezik.............6....................6...... Hiba! A könyvjelző nem létezik........2....... Maros u.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.................... Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www... Hiba! A könyvjelző nem létezik.....2........................ 9...7............................. A minőségirányítási rendszer (MIR) tervezése ....2...... Partnerközpontúság .....................4............. Hiba! A könyvjelző nem létezik.........5..2....5................................................1......4..................... Infrastruktúra .... Hiba! A könyvjelző nem létezik............................ Belső kommunikáció ........... Hiba! A könyvjelző nem létezik................................ A munkatársak értékelése ...... Hiba! A könyvjelző nem létezik..4.............hu 4 / 90 ... 9..6......5...... 9... Hiba! A könyvjelző nem létezik........................ 9.............2...... Hiba! A könyvjelző nem létezik......... Felelősségi kör......... 9.......3.............. 66 9...................6... 66 9.... 9.... jövőképéről .... 65 9.... Hiba! A könyvjelző nem létezik.............. A vezetés felelősségi köre .........4..1..................4....................... 62 8.................. 9............2......................... Tervezés .......... Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft....... Emberi erőforrások......5...................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.........................5........4.... A vezetés elkötelezettsége ..................2... 19-21.5..........6........... 64 8...6........................5..1.................... Hiba! A könyvjelző nem létezik..................5..................3...... Minőségcélok ...........3........1......... 9....................... Információs rendszer ..... Az erőforrásokról való gondoskodás ....... 9.....5................... Hiba! A könyvjelző nem létezik.....6. 9................................ 68 9.................. Hiba! A könyvjelző nem létezik............ A minőségirányítási rendszerben a szakértői bizottsági munka szakmai minőségét meghatározó tényezők . 9............. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3...................... A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által szervezett akkreditált tanfolyam . 9. A minőségirányítási rendszer tervezése ...... Hiba! A könyvjelző nem létezik. célrendszeréről (küldetésnyilatkozatáról)..... 9.........2.......................2......2........... A szakértői bizottsági szakmai munka minőségének ellenőrzése .... Felelősségi kör és hatáskör ........... Telefon: +36 (1) 477 3100..............5.5..................... 9......................................2........ Az előállítás megtervezése .. A pedagógiai szakmai munka ellenőrzéséről a jogszabályok tükrében ...............3..1............................ Minőségpolitika ............................. Hiba! A könyvjelző nem létezik...... Hiba! A könyvjelző nem létezik....................... Hiba! A könyvjelző nem létezik....................... 9.......4..4.......... 9......4............. 9................ 9.......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik............5............1......

.... Hiba! A könyvjelző nem létezik...9..................................... elemzés.............................4...2................ Hiba! A könyvjelző nem létezik........... Azonosítás és nyomon követhetőség ...... 9......................... 19-21... 9.5................................ 9....................2............................................... 9..8........................ Folyamatos fejlesztés ............................................. Az előállítás és a szolgáltatás végrehajtásának szabályozása ...2........8. 79 10............... A szolgáltatásra vonatkozó követelmények átvizsgálása .....................................................................9. Hiba! A könyvjelző nem létezik............1........ Telefon: +36 (1) 477 3100...........B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest...........................2...9....... A szolgáltatás figyelemmel kísérése és mérése....................................... 9........7.educatio.................. Fejlesztés ......1.......... 73 10............................3............... A szakértői bizottsági tevékenységhez szükséges adminisztráció ......................... 9.......... folyamatosan követő dokumentumok.8................... 9.............. Az éves munkaterv tartalmai elemi ...................2........ A vezetői szakmai és koordinációs tevékenység adminisztrációja ..7........ 9.................. Helyesbítő tevékenység ........... Figyelemmel kísérés és mérés ......... Hiba! A könyvjelző nem létezik...... Mérés.......... 71 10. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése ... Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www............... 78 10........................ A szakértői vizsgálat előkészítő fázisának iratai ......................... 9....... 10.5............................ A folyamatos nyomon követés kiegészítő dokumentációja ....2.............................. Az adatok elemzése .... 9........................ Hiba! A könyvjelző nem létezik.................7.......3.......... 79 10....5..................1.6................................................... 9.... Hiba! A könyvjelző nem létezik....................9............ A szakértői bizottsági munka alapdokumentumai .................................... Tervezés és fejlesztés .......9...2.........2......................9................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik...3..........8.6........ 9........................................................1....................1............. 72 10......... 9.............................................2...8............... Hiba! A könyvjelző nem létezik.... Az előállítás és a szolgáltatás végrehajtási folyamatainak érvényesítése ....... Hiba! A könyvjelző nem létezik............................ A vevő tulajdona ....... 72 10................ 76 10............. Maros u.3....................................1.......7..3.1... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 80 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.. 79 10.4........................................9..... Hiba! A könyvjelző nem létezik............... Hiba! A könyvjelző nem létezik... A nem megfelelő termék kezelése ....7....... 79 10..2............................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik... továbbfejlesztés ................ A partner elégedettsége ................1.. A szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása ....1......................9.....9... Hiba! A könyvjelző nem létezik....1......1.... A működést általánosan...........2.........2..1..........9.........1..... formanyomtatványok ...... A gyermek/tanuló vizsgálatával és ügyének intézésével kapcsolatos adminisztráció gyűjtőhelye: a törzslap ........................ Hiba! A könyvjelző nem létezik........ Megelőző tevékenység ...........3.......... Hiba! A könyvjelző nem létezik.................9... 9...... Előállítás és szolgáltatás nyújtása ..9.......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik......... Hiba! A könyvjelző nem létezik.........................................8. Az intézményi értékelés ...1........................ 9....1................................hu 5 / 90 ...8..2................ Hiba! A könyvjelző nem létezik......9................. 77 10... Hiba! A könyvjelző nem létezik...9.........Hiba! A könyvjelző nem létezik.................9...................... A felülvizsgálatok dokumentációja .... 9... Hiba! A könyvjelző nem létezik...1.1.... A szakértői bizottságok szakmai munkáját segítő felelős vezető adminisztrációs iratai ...........4.................................................3........... 9.. 9.. A vezetői koordinációs feladatok adminisztrációjának dokumentumai .............. 78 10...4. 9. Kapcsolattartás a partnerekkel ......... Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3..................1.. Belső ellenőrzés .1.....1.9..9.........................4...3.. A szakértői vélemény ......................................2.............. Általános rész ........3................. 76 10. A vizsgálattal kapcsolatos folyamatban alkalmazandó egyéb iratok... 9. 9..

..... Elvárások a nyomon követő rendszerrel kapcsolatban a szakértői bizottság szempontjából .........................................................2..... 19-21...... Összefoglalás ............................................................ Maros u.......B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.....2................ Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3....................1.... 81 11........4......................................... Telefon: +36 (1) 477 3100............ Irodalomjegyzék...10..2.......... 85 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft......... 80 10............ 84 12..hu 6 / 90 ..........................................educatio............... Az Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszer lehetősége a szakértői bizottsági munkában ......... Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www................

törvény a nemzeti köznevelésről. (II. zárt körben jelent meg. 2013. A korábban elkészült protokollok. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítvány. de 1 2011.) 3 Zsoldos Márta (szerk. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban és a szakértői bizottságokban folyó diagnosztikus munkához. 2006.jogtar.TV (Utolsó letöltés: 2014. Kiss László (2013) I. A (gyógy)pedagógiai vizsgálat fő elvei. a zavar és a nehézség fokozatainak elkülönítése. FSZK. hogy az évek során kibővült diagnosztikus kategóriák. protokoll jellegű munkák egyáltalán nem. amely jelentős hatást gyakorolt a szakértői bizottsági munkára.1-35. URL: http://net.hu/jr/gen/hjegy_doc. vagy csak részben felelnek meg az új jogszabályi követelményeknek.) EMMI rendelet (továbbiakban: szakszolgálati rendelet)2 jelenítette meg. és korszerű diagnosztikus gondolkodásmóddal segítse a különleges gondozásra szoruló gyermekek hozzájutását a számukra megfelelő nevelési. A 2006-ban készült (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás (Kézikönyv a nevelési tanácsadókban és a szakértői bizottságokban folyó diagnosztikus munkához) a Fogyatékos Gyermekek. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: köznevelési törvény)1 tartalmazza a szakszolgálati feladatok 10 területét. Telefon: +36 (1) 477 3100.cgi?docid=A1100190.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. (II.4.) 2 15/2013. az Oktatási Minisztérium által támogatott tanfolyam tananyagaként. Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítványban a szakértői bizottságok és nevelési tanácsadók részére szervezett. Budapest.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. 4 Lányiné Engelmayer Ágnes. 26. tartalmukban megváltozott alapfogalmak értelmezésében rendet teremtsen. Fogyatékos Gyermekek.2006.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Az utóbbi 10 évben két kézikönyv jelent meg.EMM (Utolsó letöltés: 2013. oktatási feltételekhez. évi CXC. A szakszolgálati tevékenység szabályozását a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.) (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás.hu/jr/gen/hjegy_doc. Ekkor nagy problémát okozott a fogyatékosság. Ugyanakkor szakmaiságuk. URL: http://net.3 2006-ban. 19-21. Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítvány.2. Maros u. január 10.jogtar.Nonprofit Kft.Budapest.gyakorlati kérdései és illeszkedése a komplex diagnosztikai folyamatba. In Zsoldos Márta (szerk. szemléletük alapján a mai napig példaértékűek. 4Célja volt. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.educatio. évi CXC.. majd az új jogszabályi környezethez illeszkedve első fejezete átdolgozásra került 2013-ban.1.cgi?docid=A1300015. 26.hu 7 / 90 . december 1. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Fogyatékos Gyermekek. Bevezetés A 2011.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.hu 8 / 90 . B.): Az indokolatlan fogyatékossá minősítés kockázatát konzerváló tényezők – jelentés egy programról. Fogyatékos Gyermekek. 2006. Az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Szakértői Bizottságának felülvizsgálati statisztikái a panaszos ügyek felülvizsgálata kapcsán a gyógypedagógiai diagnózisok mellé rendelt BNO kódok használatában talált egyenetlenségeket. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. A közoktatásban a minőségbiztosítási gondolkodás és szabályozás bevezetésének következményeként. készítette az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.educatio.1 kiemelt projekt 1. In: Zsoldos Márta (szerk. „Kapcsos könyv”).3.2.1.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Budapest. (SuliNova). 19-21. a szakértői bizottsági munka minőségének fejlesztését célzóan a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2. A hazai közoktatásban a minőségfejlesztési rendszer bevezetése is előtérbe helyezte a szakértői bizottsági tevékenység szakmai megerősítését. Az Utolsó padból program6 keretében a jogtalan fogyatékossá minősítés háttértényezőinek megvilágítása került a vizsgálódás fókuszába. Telefon: +36 (1) 477 3100. A tanulmány az eltérő tantervű iskolákban tanuló roma gyermekek felülreprezentáltságából. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban és a szakértői bizottságokban folyó diagnosztikus munkához. Inkluzív nevelés sorozat. Konklúziójaként – többek között – a szakértői bizottságok diagnosztikus munkájának megújítása iránti igény fogalmazódott meg.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Volt olyan megyei szakértői bizottság.a megismerési funkciók és a viselkedés rendellenességei körébe sorolt kategóriákat sem értelmezték országos szinten egységesen.4 alprojekt keretében. 6 Polyák Teréz (szerk. Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítvány. Budapest.1 (HEFOP 2. valamint a népességben erősen megemelkedő számú fogyatékosnak minősített gyermekek statisztikai adataiból indult ki.): Kézikönyv a (tanulási képességet vizsgáló) szakértői bizottságok működéséhez. 2008.5 Egyre aktuálisabbá vált a szakértői bizottságokban folyó diagnosztikus munka megújítása.1. ahol a gyermekek több mint kétharmadát sorolták a figyelemzavart mutató gyermekek kategóriájába. amelyek szintén alátámasztották a nem egységesen működő besorolási rendszert.) intézkedése keretében készült el 2008-ban a Kézikönyv a (tanulási képességet vizsgáló) szakértői bizottságok működéséhez (ún. 7 Mesterházi Zsuzsa (főszerk. amelynek érdekében szervezeték a már említett tanfolyamot. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Esélyegyenlőségi Igazgatóság „Indokolatlanul fogyatékossá minősítés visszaszorítása” érdekében létrehozott munkacsoportja a TÁMOP 3. Maros u. és volt olyan megye.7 A kiadvány az első részében országos helyzetelemzést 5 Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógiai diagnosztikát segítő alapfogalmak.6. 2010.4. ahol egy teljes évi forgalomban sem diagnosztizáltak hiperaktivitást vagy figyelemzavart. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Budapest.

p. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. mint a szakszolgáltató intézmény egyfajta feladatellátását. Budapest.2. pszichodiagnosztikai munka során alkalmazott szakmai eljárások. részévé vált a szakértői bizottságok munkatársainak 8 A köznevelési törvény a szakszolgáltató köznevelési intézmények egyik fontos ellátási területeként – a rehabilitáció szó elhagyásával – szakértői bizottsági szakszolgálati feladatellátást nevesít. – Minkó R. Szakmai szempontból nem protokolláris a működés. folyamatlépések. A teljes kézikönyv pedig. 2008.hu 9 / 90 . és 1975 óta a diagnosztikus munkának sem volt megújított szabályrendszere. Hiányosságai ellenére is nagy előrelépést jelentett. A szerzők szűken. Ezen kívánt változtatni a kézikönyv 5. Réz Ilona: A szakértői vizsgálati munka protokollja. másrészt pedig az előírt tárgyi. a működést biztosító feltételek meglétéről.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. – Nagyné Dr. A felmérés a 2005/2006-os állapotokat elemezte kérdőíves módszerrel. 7. Telefon: +36 (1) 477 3100. eljárások beépítésére alkalmas – protokollt tartalmazott. része. mely „A szakértői bizottságok vizsgálati protokollja” címmel – az új módszerek. Maros u. egyfajta szakszolgáltató tevékenységre korlátozva (tanulási képességet vizsgáló bizottsági munkaként) értelmezték a protokoll fogalmát. A helyzetelemzés kiemelte. adós maradt az országos bizottságok működésével és még sok protokolláris elemmel. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. A problémák jelentkeztek egyrészt az intézményi önállóság megvalósulásában.4. – Mészáros A. In: Mesterházi Zsuzsa (főszerk. amely szerint: „a protokoll a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságban folyó gyógypedagógiai. 9 Kuncz E. módszerek gyűjteménye. amely már széles körben adott támpontot a szakértői bizottsági munka minőségfejlesztéséhez. 19-21. továbbá feltárta a problematikus területeket. és a mai napig jól használható a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteinek feltárását célzó gyógypedagógiai diagnosztikus munkában.”9 A szűkebb értelmezés következtében ez a kiadvány nem foglalkozott a diagnosztikán túlmutató szakértői bizottsági elemekkel. személyi.adott az akkor még szakértői és rehabilitációs bizottság8 elnevezésű köznevelési intézmények működéséről. 84%-os lefedettség mellett. (SuliNova). hogy jogszabályi előrelépés történt a szakértői bizottságok működésének szabályozását illetően. Inkluzív nevelés sorozat.): Kézikönyv a (tanulási képességet vizsgáló) szakértői bizottságok működéséhez.educatio. pénzügyi feltételek biztosítása terén. de ez a gyakorlati működésben nem tudott érvényre jutni kellő mértékben.

- a szakértői bizottságokban nagy az önállóságra törekvési vágy. - a bizottságok 67%-a nem rendelkezik a jogszabályban előírt személyi feltételekkel. (Budapest. A 2012es helyzetelemzés részeredményei. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.10 A 4/2010-es OKM rendelet pedig a kiadvány részeit jogszabályi szintre emelte.hu 10 / 90 . január 27.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.4.pdf (Utolsó letöltés: 2013. 2012. századi közoktatás-fejlesztés. Maros u. koordináció” kiemelt projekt műhelymunkája keretében. s ez összefüggésben van függőségi helyzetükkel. Telefon: +36 (1) 477 3100. 11 4/2010.educatio.11 A 2013-ben készült (jelenleg nyomdai kivitelezés alatt álló).) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról.) 13 Az Educatio – Eduweb együttműködésével a TÁMOP 3. (I. s szakterületenként változó a szakemberhiány (például az orvosokból és a pszichológusokból van kevés).pszichoerdek. 19. URL: www. október 8. folyamatos mozgásban van. mivel a különböző függőségi helyzetekben végzett munka fokozott feszültséget kelt.hu/Jogszabályok/OM/4_2010_OKM_rendelet. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. 19-21. a szakértői bizottságok statisztikai adatait elemezve.2. valamint a projekt keretében megtartott műhelymunkabeszámolók. - az intézmények tárgyi feltételei csak részben megfelelőek. hogy kérdőíves módszerrel. - a szakértői bizottságok finanszírozása nem átlátható. továbbá néhány bizottság interjúzása keretében készült a legújabb elemzés a szakértői bizottságok munkájáról. akkreditált 60 órás továbbképzés (Indítási engedély száma: OM. 10 A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése című. 274/210/2004. Torda Ágnes által szerkesztett Diagnosztikai Kézikönyv a hazai viszonyok között a legkorszerűbben mutatja be kilenc speciális fogyatékos csoportra vonatkoztatva a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai és orvosi vizsgálat protokollját.12 A kiadás alatt álló könyv első részében „Koncepció a diagnosztikus ellátórendszer intézményi struktúrájának és szakmai munkájának megújítására” cím alatt szerepel.) 12 Torda Ágnes: Diagnosztikai Kézikönyv.13 előadások alapján a lényegi következtetések (a teljesség igénye nélkül) a következők: - a szakértői bizottságok intézményi státusza bizonytalan.).1. Bass László előadásában elhangzott információ. annak tananyagát is képezve.1 „21.szervezett akkreditált továbbképzésnek. (Nyomdai kivitelezés alatt áll.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

• Egységesedik az adatbázis.hu 11 / 90 . Jelenleg nagy szerkezeti. Telefon: +36 (1) 477 3100. A szakértői bizottsági tevékenység számára készített protokoll jelentősége: • Szervezettebbé. hogy folyamatosan szükség van a szakértői bizottsági munka innovációjára. • Gazdaságosabbá válik a szakértői tevékenység.educatio.- a szakértői bizottságok esetforgalma az elmúlt évtized során folyamatosan nőtt. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. gyorsabbá válik a véleményalkotás. értékelő. a szakértői bizottsági véleményekkel szembeni szülői opponálás. • Az SZB szakértői. Nélkülözhetetlen a szakemberek megfelelő továbbképzése.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. a köznevelés területén érvényre jutó minőségfejlesztési törekvés. illetve a partnerek külső értékelésével is. feltáró. illetve újak bevezetése. - nagy eltérések vannak az egy gyermekre jutó vizsgálati időben. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pontosabbá válik a szakértői bizottsági tevékenység. ami további változásokat hoz a rendszer minden szintjén. az esetekhez kapcsolódó megismerő. a diagnosztikai eszközök világszerte robbanásszerű korszerűsítése. jól működő információs rendszer épülhet ki (nyilvántartás.4. diagnosztikus munka sokszínűségéből fakad. amelyeket célszerű jól átgondolt szakmai protokoll formájában leírni. elsősorban a kötelező kontroll felülvizsgálatok mennyiségének emelkedése miatt. valamint a kapcsolattartás belső. - a személyi kapacitás hiánya következtében megnőtt a vizsgálatra történő behívási idő. adatelemzés. szakszerűbbé. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a tudományos fejlődés. az ellátással kapcsolatos döntési folyamat. alkalmazottai számára védettséget jelent. • Egységesednek a tevékenységhez kapcsolódó fogalmak. amit a személyi feltételek ezzel arányos változása nem követett. tudományos feldolgozás megalapozódik). Összefoglalva: a megváltozott jogszabályi környezet.2. Maros u. önértékelő. majd az ezek kapcsán elvégzett másodfokú eljárások tapasztalatai egyaránt rávilágítottak arra. A helyzetelemzés foglalkozott még a szülőkkel és az egyéb intézményekkel való kapcsolattartás nehézségének problémájával. növeli a szakmai presztízst. • Könnyebbé. a diagnosztikus eszközök revidiálása. szervezeti átalakulás folyik. 19-21. amely a diagnosztikai eljárások használatának sokszínűségével.

• Az új előmeneteli rendszerben a protokoll meghatározó a pedagógusok minősítésében.• Erősíti a szakmai identitást. • Mivel javítja a szolgáltatást. tanulók felismerése. • Megnő a bizalom a szolgáltatás iránt. A szakértői definíciója bizottsági tevékenység protokolljának Tágabb értelemben a protokoll a szakértői bizottságban folyó pedagógiai szolgáltatási munka szakmai előírása. hosszú távon emelkedik a különleges gondozás (gyógypedagógiai ellátás) színvonala. Szakmai szempontból a szakértői bizottsági „szolgáltatás” lényegét a komplex (gyógy)pedagógiai-pszichológiai és orvosi diagnosztikus tevékenység jelenti. • Javítja a munkamorált. a jogszabályokban megfogalmazott feladatok ellátását biztosító tevékenységek szabályozó rendszere. amelynek összetett célja: - a különleges figyelmet igénylő gyermekek népességén belül a különleges bánásmódot igénylő gyermekek. - az igényeiknek. 2. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Maros u. módszerek gyűjteménye.2. Telefon: +36 (1) 477 3100. Szűkebb értelemben a protokoll a szakértői bizottságokban folyó tevékenységek során alkalmazott szakmai eljárások. akadályozottságukat enyhítő vagy megszüntető pedagógiai környezetben folyó adekvát fejlesztéshez.hu 12 / 90 . Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. definiálja a szakemberek kompetenciáit. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.educatio. 19-21. szükségleteiknek megfelelő pedagógiai többletkedvezményekre szóló jogosítványaiknak (szakértői véleményeiknek) elkészítése és - javaslattétel a jogosultak fejlődését segítő. az alkalmazotti közérzetet. megismerése. folyamatlépések.4.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. • Kevesebb lesz a panaszos ügy. problémáikat megoldó. azok határait.

1. egyesületek. valamint háttérintézményei. 19-21. szakirányú végzettséggel rendelkező orvosok. környezeti tényezők (az egészségügyi. tanuló (kliens) és kiskorúsága esetén a szülő. az érdekvédelmi szervezetek.2.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.4. - 3 évtől a tankötelezettség megkezdésig tartó korosztály gyermekei.2. társintézmények.educatio. a társszakszolgálatok. - a gyermek ellátásában részt vevő pedagógusok. akik óvodai nevelésre jogosultak. Maros u. a megyei egészségbiztosítási pénztár családtámogatási és útiköltség-térítéssel foglalkozó részlegei. az oktatás-nevelés és irányító szervei. Közvetett partnerek a gyermekjóléti szolgálatok. pszichológusok.3. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - a gyermek problémáját észlelő közösségek (intézmények). 3. A szakértői bizottsági tevékenység célcsoportjai 3. Másodlagos célcsoport Másodlagos célcsoport a gyermek fejlődésében szerepet játszó környezet: - a család. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a támogató civil szervezetek). Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. - a tágabb személyi. Telefon: +36 (1) 477 3100. - az állapot megismerésének szakemberei: szakvizsgázott és szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógusok. konduktorok. konduktorok. - az ellátó intézmények vezetői.hu 13 / 90 . Elsődleges célcsoport Elsődleges célcsoport a gyermek. 3.3. gyógypedagógusok. A köznevelési törvény szerint a szakértői bizottsági szolgáltatásra jogosultak köre A köznevelési törvény szerint a szakértői bizottsági szolgáltatásra jogosultak köre: - 0-3 éves gyermekek. akiknél a korai fejlesztés szükségességének megállapítása a cél. szakvizsgázott pszichológusok. a gyermekvédelmi rendszerek.

4. A végzettség szerinti megfelelőség azt jelenti. támogatásával Letöltve: (2013.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.1.31. az attitűdöket és a viselkedéseket. - a köznevelési rendszerben nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek. 19-21.hu/uploaded_bookshelf/540361d5255d65a0.1-08/2/KMR-2009-0011 program. hogy a szakember rendelkezik a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges valamelyik szakág követelményeinek megfelelő szakképesítéssel. irányítását rátermett vezető végezetheti.11.pdf Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.zskf. komplex fogalom. A szakértői bizottsági tevékenység ellátáshoz szükséges kompetenciák 4. Maros u. A szakmai munkafolyamatok koordinációját.hu 14 / 90 . A kompetenciáról általában A kompetencia sokrétű.educatio. pszichológiai és orvosi tevékenység. A pedagógus munkáját segítő munkakört (véleményalkotó team részeként) megfelelő szakképzettségű orvos láthatja el. A szakértői bizottsági munkában különleges kompetenciával felruházott kisegítő munkatársra: ügyintézőre is szükség van.1.a „PEGAZUS” TÁMOP-4. amelyben megfelelő kompetenciával rendelkező személy vehet részt. Olyan hozzáértést jelent. mely magába foglalja az ismereteket. „Szakképzés-vizsgálatok 2008-2010. mely egy adott szakma műveléséhez szükséges. „Szakképzés-vizsgálatok 2008-2010” ZSFK TKK füzetek 8. a készségeket.- a tanköteles korú gyermekek.2. tanulók.) http://www. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.” Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi kutatóközpontja az Oktatásért Közalapítvány . Telefon: +36 (1) 477 3100. a képességeket. 4. A hatályos jogszabály (a szakszolgálati rendelet) szerint a szakértői bizottsági tevékenység végzésére – a pedagógus munkakört betöltők közül – szakmai csoport (team) tagjaként jogosult: 14 Szabó Szilvia: A kompetenciákról.14 A szakértői bizottsági tevékenység pedagógus és a pedagógus munkáját segítő munkakörben ellátott komplex gyógypedagógiai (pedagógiai). Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. és amelyet tanulás során lehet megszerezni.

aki gyermekorvosi. és területi gyakorlattal is rendelkező pedagógus vagy pszichológus lehet.  más releváns információk hatékony integrálásában. A nem pedagógus munkakört betöltők közül a szakmai team tagja: az az orvos. 326. A gyermek. Richard E. gyógypedagógiai tanár. hogy rendelkezzen.- az a gyógypedagógus. tanuló szociális élettere (családi és réteghelyzete) hatásainak elemzésében  a közoktatási/köznevelési. Budapest. attitűd és viselkedés csatlakozik. iskolai) végzettséggel rendelkezik. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - az a pszichológus. tanuló állapotának megismerési.  az eljárások alkalmazásában. Annie: A természetes vezető. szakvizsgázott. A szakértői bizottságban vezető csak a legmagasabb szakirányú végzettségű. A szakértői bizottságokban a pedagógusok munkáját technikai személyzetként segítő ügyintéző minimálisan középfokú végzettséggel kell. neurológiai vagy gyermek. értékelési folyamatában való részvételhez szükség van a szaktudás gyakorlati alkalmazásában szerzett jártasságra:  az eljárások kiválasztásában. A segítő szakember esetében mindenkor kitüntetett szerepet kapnak a személyes és a szociális kompetenciák. 19-21. – Mckee.4. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. aki konduktori (óvodai. Maros u.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. - az.2. pedagógiai (óvoda/iskola) vagy tanácsadó szakpszichológusi végzettséggel rendelkezik. aki klinikai. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.  a gyermek. aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Telefon: +36 (1) 477 3100. ha számos speciális képesség.  a gyermek személyiségfejlődése mérföldköveinek megértésében. Daniel – Boyatzis. amelyhez előnyös.és ifjúságpszichiátriai végzettséggel rendelkezik.15 15 Goleman. 2003.educatio. egészségügyi és gyermekvédelmi ágazat intézményeiben való eligazodásban.  az eredmények (teljesítmények) korrekt értékelésében.hu 15 / 90 . Vince Kiadó. készség. p.

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. A szociális kompetenciák pedig azt határozzák meg. - Innováció: találékonyság.4. nyitottság az új ötletekkel.A személyes kompetencia határozza meg. - Kezdeményezőkészség: készenlét a felmerülő lehetőségek megragadására.educatio.2.hu 16 / 90 . illetve egy adott szintjének elérésre irányuló késztetés. amelyek serkentik és irányítják a kitűzött célok elérését. A szociális kompetencia körébe tartozó tulajdonságok: - Empátia: mások érzéseinek. 19-21. kudarcok ellenére. hogyan tudunk saját magunkkal bánni. - Pontos önértékelés: erősségeink és korlátaink ismerete. - Önkontroll: a hátráltató érzelmek és impulzusok kordában tartása. megközelítési módokkal és az új információkkal szemben. hogyan kezeljük társas kapcsolatainkat. - Motiváció: olyan érzelmi jellegű törekvések. szükségleteinek és meggyőződéseinek ismerete. hogy kezelni tudjuk belső állapotainkat. amely lehetővé teszi. - Optimizmus: a kitűzött célok elérésére irányuló kitartás. - Önbizalom: értékeink és képességeink biztos tudata. preferenciáink. - Önszabályozás: képesség. Maros u. impulzusainkat és erőforrásainkat. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Elköteleződés: igazodás a team vagy a szervezet céljaihoz. erőforrásaink és intuícióink ismerete. - Lelkiismeretesség: a saját teljesítményünkkel kapcsolatos felelősségvállalás. - Érzelmi tudatosság: érzelmeink és azok hatásának felismerése. Telefon: +36 (1) 477 3100. A személyes kompetencia tulajdonságai a következők: - Én-tudatosság: saját belső állapotaink.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. - Teljesítménymotiváció: a kiválóság fejlesztésére. - Megbízhatóság: őszinteség és igazmondás. - Alkalmazkodás: a változás kezelésében megmutatkozó rugalmasság. az akadályok.

hu 17 / 90 . - Politikai tudatosság: egy team érzelmi feszültségeinek és erőviszonyainak észlelése. javaslatok ellen és mellett szóló érvek felismerésében. A kliens. hogy meggyőzőek legyünk.2. - Befolyásolás: hatékony módszerek bevetése mások meggyőzésének érdekében. - Kapcsolatépítés: hasznos ismeretségek ápolása.4. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a szülő meggyőzése a gyermekkel kapcsolatos pedagógiai folyamatokban való aktív részvétel szükségességéről. - Együttműködés: képessé tesz arra. valamint annak belátásában. hogy másokból az általunk kívánt reakciót váltsuk ki. - Kommunikáció: pártatlan érdeklődés mások véleménye iránt. 19-21. amely lehetővé teszi. amelyek lehetővé teszik. - Vezetés: egyének és teamek inspirálása és irányítása. amely lehetővé teszi az ellentétek feloldását. hogy mi segíti az aktuális helyzetben a gyermek optimális fejlődését. - Hatékony konzultációs kultúra: a gyermek (a kliens) érdekeit szolgáló szakértői bizottsági eljárás fontosságának megértetése.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. - Mások fejlesztése: ez a képesség elősegíti mások fejlődési szükségleteinek megértését és mások képességeinek fejlesztését. amely végül egész életére meghatározó tényező lehet. - A sokszínűség értékelése: a kibontakozás lehetőségének biztosítása tőlünk különböző emberek számára. - Konfliktuskezelés: tárgyalási képesség. - Kliensközpontúság: képessé tesz arra.- Mások megértése: ez a képesség teszi lehetővé.educatio. Maros u. hogy megértsük mások érzelmeit és nézőpontját. A kliens. - Előítélet-mentesség: elfogultság nélküli gondolkodás. továbbá aktív érdeklődést tanúsítsunk mások meggyőződése iránt. Telefon: +36 (1) 477 3100. felismerjük és teljesítsük az ügyfelek szükségleteit. hogy másokkal együtt dolgozzunk közös céljaink érdekében. - Csapatszellem: a munkacsoport összhangjának megteremtése a közös célok elérése érdekében. és képesség. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. hogy elvárjuk. a szülő segítése a döntések. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. - Társas készségek: olyan készségek.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.2. felzárkóztatás lehetőségeit. • vizsgálja és megítéli a kompenzáció. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. - Vizsgálja a gyermek/tanuló/fiatal iskolai teljesítményeit és tudását: • vizsgálja a teljesítményt annak tükrében.hu 18 / 90 . képességek. majd kijelöli azt. intézmény lehetőségét. Telefon: +36 (1) 477 3100. • vizsgálja a különleges figyelem és bánásmód szükségességét gyógypedagógiai vizsgálati eszközökkel (mozgás. nyelvi.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. beszéd. 19-21. - Felveszi és nevelési szempontból értelmezi a gyermek/tanuló élettörténetét/az anamnézist.educatio. játék megfigyelése különböző helyzetekben. academic skills: írás. gyógypedagógus által alkalmazandó fejlesztési. iskolai pedagógiai kedvező/kedvezőtlen hatások érik.kulturális. • - javaslatot tesz a többlettámogatások biztosításához.). irányító. • vizsgálja a tágabb szociális . korrekció. - Meghatározza az SNI fennállását vagy elveti azt és konkrét javaslatot tesz a pedagógus. rajz. ellátó intézményekkel.4. számolás készségek. Biztosítja a kapcsolattartást a különleges bánásmódot szervező. szociális érettség stb. szakirányú végzettségének megfelelően. hogy a gyermeket/tanulót/ifjút milyen óvodai. nevelési tennivalókra. olvasás. • vizsgálja a taníthatóság mértékét.környezet befolyásoló szerepét • vizsgálja társuló fogyatékosságok meglétét. a segítségnyújtás típusát és felhasználásának mértékét. Maros u.sokrétű kompetenciával rendelkezik a sajátos nevelési igény megállapítása céljából végzett véleményezési tevékenység során. • vizsgálja a kedvező fejlesztési/nevelési-oktatási/terápiás színtér. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. iskolai teljesítmények ún. az eredményes tanuláshoz szükséges iskolai képességek. szakemberekkel.4.2. A gyógypedagógus kompetenciája A gyógypedagógus -szak-. általános tájékozottság.

4. 19-21.3.hu 19 / 90 . hogy optimális feltételek (kellő motiváció. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. személyiségjegyek. A pszichológus további illetékességei: - Javaslattétel pszichoterápiás kezelésre. A teljesítmények mögött álló pszichés mechanizmusok megismerése. az egyéni bánásmód érvényesüléséhez. - Részt vesz a végső vélemény megalkotásában.- Segítséget nyújt az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez. A pszichológiai vizsgálat eredményeit összeveti a gyógypedagógiai és az orvosi vizsgálat eredményeivel.educatio. A teljesítményprofilok értelmezése. A próbamódszerek minőségi értékelése. amelyet aláírással hitelesít. pedagógusok. Telefon: +36 (1) 477 3100. családterápiára.2. bizalmi légkör. hogy az aktuális teljesítmények hátterében milyen képességek. valamint azt.4. A teszteredmények összehasonlítása: a különbözőségek és azonosságok értelmezése. - Részt vesz a végső vélemény megalkotásában. segíti a pedagógus és a gyermek interakciójának optimális kialakítását. illetve milyen teljesítményt befolyásoló egyéb körülmények állnak fenn. tárgyi körülmények) mellett derítse ki a teljesítménybeli maximumot és minimumot.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. - Kezdeményezi. a szakértői vélemény megírásában. A pszichológus a gyermek/tanuló/fiatal megítélésekor arra törekszik. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. amelyet aláírással hitelesít. - Pszichológiai szempontból elemzi és értékeli a gyermek fejlődésében pozitív és negatív módon szerepet kapó kapcsolati tényezőket (család. a szakértői vélemény megírásában. kortárs kapcsolatok. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tágabb szocializációs színterek). A pszichológiai próbamódszerek (tesztek) alkalmazása. komplex vizsgálati tevékenység során: - A vizsgálat során gyűjtött adatok pszichológiai szempontú értelmezése. A pszichológus kompetenciája A pszichológus kompetenciája a sajátos nevelési igény megállapítása céljából végzett értékelés. Maros u.

az orvosi összefüggéseket megvilágítja. partnerkapcsolatainak rendezéséhez pszichológiai alapokat ad. 19-21. tanulóval kapcsolatban lévő pedagógusok számára az állapot pontos megértésében. komplex vizsgálati tevékenység során: - A rendelkezésre álló anamnesztikus adatok. - Feltárja és jellemzi az általános egészségi. orvosi szakvélemények értékelésével hozzájárul a kóreredet megállapításához.- Segítséget nyújt a gyermekkel. - Konzultál a gyógypedagógusokkal. Az orvos kompetenciája Az orvos kompetenciája sajátos nevelési igény megállapítása céljából végzett értékelési. - Hatáskörét meghaladó orvosi feladatok felmerülésekor javaslatot tesz megfelelő kiegészítő szakorvosi vizsgálatok elvégzésére. esetleg további hosszan tartó szakorvosi vizsgálatot javasol/kér. Telefon: +36 (1) 477 3100. pszichológusokkal kialakításáról. - A közvetlen hozzátartozóknak a gyermekkel kapcsolatos további teendőkről tájékoztatást nyújt. szakvizsgálatot. a gyermek életmódjára vonatkozó egészségügyi tanácsokat ad. DSM–IV szerint kódol. illetve orvosi terápiás eljárásokat javasol. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a gyermek biológiai-környezeti fejlődési feltételeire utaló) információkkal. 4. - A gyermek családi. iskolai szocializációs beilleszkedésének. a megfelelő attitűd kialakításában. - Tanulmányozza a korábban bekért/hozott orvosi vizsgálati dokumentumokat (például a gyermekkel kapcsolatos kórházi zárójelentéseket). a BNO. illetve az „alap” neurológiaipszichiátriai státusz leírásához szükséges vizsgálatokat. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.4.hu 20 / 90 a szakértői vélemény . szomatikus. elvégzi az „alap” (a gyermek egészségi státuszával kapcsolatos) vizsgálatokat. érzékszervi és idegrendszeri állapotot. - Orvosi szempontú tanácsot ad. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. zárójelentések. - További vizsgálatot. - Diagnózist állít fel.4. véleményt.2. Maros u. leírja az orvosi státuszt.educatio. - Áttekinti a gyógypedagógus-pszichológus által felvett anamnézist és kiegészíti az orvosi szempontból szükséges (kóreredetre.

• Az új köznevelési struktúrában fontos vezetői követelmény a hálózati rendszerben való működésre . URL: . folyamatos önfejlesztés. emberek motiválása és konfliktuskezelés.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. információkezelés.5. mozgásnevelésére képzett pedagógus.bme. az innovációra való képesség .4. politikai képességek. mozgásuk diszfunkcióinak azonosításában. Maros u.6. 4. konduktor tanító) kompetenciája A konduktor központi idegrendszeri sérülésük következtében mozgássérültekké vált gyermekek nevelésére és oktatására. aki rendelkezik a segítő szakemberek általános kompetenciáin túl (szakértői bizottsági minőségében) speciális kompetenciákkal: - közreműködik a központi idegrendszeri sérült gyermekek mozgássérülésének. interperszonális képességek. A konduktor (konduktor óvodapedagógus. szervezés és koordináció. amelyeknek a feladatköre további vezetői kompetenciákat hív elő:16 • általános készségek: konceptuális képességek.educatio.valamint a törvények és rendeletek naprakész ismerete. 16 Kardos Rita: Vezetői kompetenciák és a vezetők http://erg. Telefon: +36 (1) 477 3100. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.hu 21 / 90 fejlesztese. majd aláírásával hitelesíti.2. • specifikus képességek: a szervezeti környezet és a források ellenőrzése. A szakértői bizottsági vezetők kompetenciája A szakértői bizottsági szervezeti keretek többszintű vezetés irányításával működnek. technikai.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 4. január 7. mozgásállapotuk megismerésében. 19-21. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. stratégiai problémamegoldás. továbbá a kapcsolódó konduktív pedagógiai javaslatok megalkotásában.hu/szakkepzes/2005_2006_tavasz (Utolsó letöltés: 2014.- Ellenőrzi a szakértői véleménybe írt orvosi vonatkozásokat. - konduktív pedagógiai szempontból nevelési és fejlesztési szükségleteik leírásában.

ha a vásárló igazolja. alkalmazásának három fokozatát különböztetik meg: „A”. protokolláris ismeretek.4. akadémikus teljesítmények mérésére állították elő. levelezési alapismeretek. 4. gyakorlatiasság.educatio. rugalmasság. az irodai technikai eszközrendszer kezelésének tudása. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Neuropszichológiai eljárást pedig neuropszichológus alkalmazhat. Ezen belül is szigorú szakosodás tapasztalható. Egyes országokban a diagnosztikai centrumokban működő szakmai szervezetek határozzák meg a teszthasználat szakmai kompetenciát. -előállítás szabályainak ismerete. A magyar gyógypedagógiai pszichológiai gyakorlat nem rendelkezik egyértelmű és jól körülhatárolt szabályozással. A szakértői bizottsági ügyintéző kompetenciája Személyi tulajdonságok: jó kommunikációs készség.2. szociális érzékenység. személyi titkári ismeretek.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. A „C” szint pedig szakpszichológusi képesítést követel meg. A tesztek használata. 19-21. eredményorientáltság. akkor mindenképpen külön képzettséget igényel. tervezési készség. hogy 17 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Az „A” szintű tesztek esetében a pedagógusi felsőfokú képesítés mellett nem követelmény még tanfolyami jellegű felkészítés sem. önálló és precíz munkavégzés. a kliens tisztelete. jó figyelemmegosztás. A „B” szintű teszteljárások használata már felsőfokú akkreditált képzéshez kötött. megbízhatóság. Szakmai.4. empátia. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai/pedagógiai diagnosztikai eszközök használatához szükséges kompetenciák17 A nemzetközi szakterületeken az értékelési eljárásokban a tesztek használatának. nyitott hozzáállás.8. hogy rendelkezésére állnak a használatukhoz szükséges minimális képesítési szinttel rendelkező szakemberek. A tesztek forgalmazásáért felelős kiadók csak akkor adják el a vizsgálati eszközöket. „B” és „C” szintet.és dokumentumkezelés. felsőfokú szinten számítógép-kezelési és felhasználói tudás. tapintat. rendszerben való gondolkodás. Telefon: +36 (1) 477 3100. Maros u.hu 22 / 90 . Például a személyiségvizsgálatok végzése klinikai szakpszichológusi képesítéshez kötött. gyakorlati ügyintézői tudás: az irat.7. ha nem kifejezetten iskolai. statisztikakészítési alapismeretek. Érvényesül az a külföldön is alkalmazott gyakorlat. Hazánkban a pszichológiai tesztek alkalmazása elsősorban pszichológusi kompetencia. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.

a pszichológus és a pedagógiai munkát segítő orvos. A magyar gyógypedagógiában is elterjedt szokás/gyakorlat szerint ezt a munkát különböző szakemberekből álló teamek végzik. Maros u. fejlesztési tervek céljának.hu 23 / 90 . ha a diagnosztikus team tagjai valódi csoportként funkcionálnak. a kohézió. A kommunikációs struktúra és a feladatmegosztás eredményeként a csoport egyesíti erejét a cél elérése érdekében. A csoporttagok figyelmüket a feladatra összpontosítják. majd a kapcsolódó oktatási. • Az optimális csoportműködés érdekében azonban folyamatosan fent kell tartani az „együttes élmény örömét”. a tagok egymástól tanulva átveszik a fontos értékeket. A sajátos nevelési igény megállapítása céljából kialakult gyakorlat védelmében szükséges lenne az „A”. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. „B”. „C” szint nemzetközi gyakorlatával való harmonizáció. és a teljesítmény fokozza az összetartozást.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. A team akkor hatékony. saját normáik.2. A szakemberek közötti együttműködés fontossága A sajátos nevelési igény megállapításához. Telefon: +36 (1) 477 3100. nevelési. irányának leírásához több típusú szakemberre van szükség. Az összetartás fokozza a teljesítményt. a szerepek. • A személyiség sokoldalú megközelítésének elve akkor érvényesül. azaz a csoport kohéziója tartja fenn. de az eredmények értékelése pszichológusi kompetenciát igényel. • A csoportban együttműködés alakul ki a részvevők között. 4. • A feltáró munkában azonos szerepet kap a gyógypedagógus. biztosítva a feltáró munka holisztikus szemléletét. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. 19-21.teljesítménytesztek felvételét megfelelő betanítás után végezheti gyógypedagógus is. belső szabályaik szerint működnek. • A csoport működését a normák. ha: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kialakul az összetartó erő.4. a csoport struktúrája.educatio.9.

• a közösen vállalt feladatokból mindenki felelősséggel veszi ki a részét. Budapest. 2006.: The assessement process.hu/etikai. és nem az egyes tagok véleményére összpontosítanak. Torda Ágnes (szerk.) 20 Etikai Kódex Magyarországon dolgozó konduktorok számára. Budapest. a kapott eredményeket közösen értékelik. egységesített célok érdekében és standard keretek között dolgoznak: például a vizsgálat típusa szerinti munkájukat.html (Utolsó letöltés: 2014. 2003. • feltárás értékelésekor a diagnosztikus team komplex munkája alapján tesznek javaslatokat. hanem • közösen kialakított. A számításba vehető hazai etikai szabályozó rendszerek: • Etikai Kódex Magyarországon dolgozó konduktorok számára (2003). Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.: Mással-hangzók… Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai.10.educatio. 19-21. G. Maros u. január 14.konduktorok.18 4. 19 Nagyné Dr.Proceedings of the 5th Eastern and Central European Regional Augmentativeand Alternative Communication Conference. Telefon: +36 (1) 477 3100.): Diagnosztikai Kézikönyv. A morális viselkedést befolyásoló szakmai etikai kódexek – amelyeket különböző szakmai egyesületek és érdekvédelmi szervezetek készítettek el – közvetetten meghatározó értékűek a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai eljárásban résztvevők számára is. In: Dr. A gyógypedagógiai pszichodiagnosztikus tevékenység etikai vonatkozásai19 A gyógypedagógusok. hoznak döntéseket. URL: http://www. Communication in a Shared World.4. p.hu 24 / 90 .2. Bliss Alapítvány. Réz Ilona – Mészáros Andrea: A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója.20 18 Hazell.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Nyomdai kivitelezése folyamatban van. írott formátumú etikai szabályrendszerrel nem rendelkeznek. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.• az egyes tagok több területen való jártasságuk miatt nem csak egyetlen szempont vizsgálatát végzik. orvosok etikai kódexeinek közös és specifikus elemei: A sajátos nevelési igény feltárására irányuló komplex értékelő eljárások saját. pszichológusok. 53-54. Magyar Konduktorok Egyesülete. • folyamatos és kölcsönös visszajelzést biztosítanak egymás számára. In: Kálmán Zs.

pdf (Utolsó letöltés: 2013. H.• Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SZEK) (2004). a legjobb szaktudás szerinti eljárások alkalmazása. URL: http://aok. URL: http://www.”25 21 Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe..magye-1972. hanem segíteni” elve. 2011. a feddhetetlenség.22 • Gyógypedagógusok Etikai Kódexe (2011).hu/docs/dekan/file/ekodex.21 • A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe (2012). és támaszkodtak (többek között) az amerikai és a kanadai pszichológiai társaságok által elkészített etikai szabálygyűjteményekre. Maros u.hu/index. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. az elkötelezettség és a felelősség. a kliens védelme. amelyeket a humán segítő szakmák nem nélkülözhetnek. 2012.pte. Telefon: +36 (1) 477 3100. október 14.mpt.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=23 (Utolsó letöltés: 2013. Letölthető a Magyar Pszichológiai Társaság honlapjáról. október 16.4. normáknak megfelelően készültek el. 2004. január 1-jétől hatályos. Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete. Budapest.) 24 Logopédusok Etikai Kódexe. Magyar Orvosi Kamara.hu 25 / 90 . 19-21.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.2. a kompetenciahatárok betartása. Budapest. december 1.hu/index.24 „A magyar etikai kódexek a nemzetközi etikai sztenderdeknek.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ezek közül a legfontosabbak: az emberi méltóság tisztelete. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.) 23 Gyógypedagógusok Etikai Kódexe.educatio. a korrekt tájékoztatás. n.mlszsz. a „nem ártani. október 14. A gyógypedagógiai pszichodiagnosztikus tevékenység etikai vonatkozásait részletesen kifejti a Diagnosztikai Kézikönyv első fejezete. Mindegyik kódexben közös elemként jelennek meg azok az egyetemes érvényű erkölcsi normák.) 22 A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe. URL: http://www.hu/iratszekreny/83-dokumentumok/116-etikai-kodex (Utolsó letöltés: 2013. 2010.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=65 (Utolsó letöltés: 2013.23 • Logopédusok Etikai Kódexe (2010). URL: http://www. a titoktartási kötelezettség. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége.

1. foglalkoztathatóvá váljanak.5. melléklete tartalmazza. Anyagunkban az általános és a szakértői bizottságokra vonatkozó sajátos feltételeket emeljük ki. a zavaró ingerek (zaj. jól áttekinthető 25 Nagyné Dr.1.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (15.4. hozzáállásukat. A pedagógiai szakszolgálatok minimális eszközeinek és felszereléseinek jegyzékét a szakszolgálati rendelet 9. Bármely célból végzett kivizsgálás folyamata időigényes és speciális szakértelmet igénylő feladat. m. 5. hozzátartozók együttműködését is fokozzák. együttműködésük hangulatával kapcsolatos szemléletüket. A szakértői bizottsági tevékenység ellátáshoz szükséges infrastruktúra 5. barátságos környezetükkel tükrözni tudják a gyermekek. Telefon: +36 (1) 477 3100.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. hogy a gyermekek a vizsgáló számára megközelíthetővé. 19-21. egyszerű. Maros u.2. fény. Réz – Mészáros i.educatio. Az egyes speciális eszközigénnyel bíró feladatok (például a gyógytestnevelés) kiemelésén túl nem differenciálja. Ennek megfelelően a szakértői bizottságok diagnosztikai sikerét jelentősen befolyásolják a vizsgálat körülményei és a vizsgálatot végzők által teremtett légkör. nem különbözteti meg az egyes szakszolgálati típusok jegyzékét.hu 26 / 90 . A tárgyi feltételekről általában . A kedvező körülmények a gyermek teljesítményeit és a szülők. mozgása) minimalizálása. Általános megfontolások A szakértői vizsgálatok átgondolt körülményeikkel.1. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a diagnózis és az állapotfelmérés gyakran több egymást követő vizsgálat eredményeképpen születhet meg. sok személy jelenléte. a családok fogadásával.Fontos a célnak megfelelő vizsgálati körülmények megteremtése. a hozzátartozók együttműködése felszabadult legyen. j. A megfelelő környezet nagyban elősegíti a vizsgálatokra érkezők ráhangolódását. annak érdekében. feszültségoldását.

fizikai környezet biztosítása. jól érthető információk (feliratok. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Egy egyszerűen és célszerűen berendezett vizsgálószobára (a vizsgálandó személy korának megfelelő méretű bútorzat: asztal. Amennyiben a szülők jelenléte esetleg zavarja a gyermek együttműködését. törekedni kell rá. . villódzó fényeket stb.educatio. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. élénk színeket. fel tudnak készülni kérdéseikkel a megbeszéléshez.2. megszakítások.A vizsgálóhelyiségeket úgy kell kialakítani. Szükséges lehet egy nyugodt. Szükséges olyan fogadó tér. a későbbiekben is lehetőleg a szülők/hozzátartozók jelenlétében történjen. erre megfelelő körülményeket tudjunk teremteni. a szükséges előkészületekről. . Fontos. irányító táblák) biztosítása szükséges. szolgálja mind a gyermek. 19-21. . hogy a környezet ne legyen túlzottan ingergazdag. A várakozó gyermekek számára játszóterepet. biztonságos helyzet megteremtése szükséges: zavaró körülmények (pl. intim váróhelyiség biztosítására a vizsgálatra érkező gyermek és családja számára. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. individualizált. reprezentatív-e. ahol az utazás. és váróhelyiségre van szükség. zártrendszerű polc vagy szekrény a vizsgálóeszközök elhelyezésére). hogy a vizsgálat kisgyermekkorban minden esetben. . Ha a szülők számára lehetőséget biztosítunk a vizsgálat során megfigyelésre. ahol a klienseinket előzetesen tájékoztatni tudjuk a vizsgálatok várható menetéről.Lényeges. szék.A lehető legkevesebb szorongást okozó és zavaró ingert tartalmazó. ne használjunk harsány. eszközöket is szükséges biztosítani. helyzethez. és ha szükséges. mind a felnőtt kényelmét.hu 27 / 90 .4. ha mégis szükség van rá. számítógép használata) kiiktatásával. csillogó felületeket. hogy a várakozási időt a minimálisra csökkentsük. hogy az éppen megjelenő viselkedés tipikus. Maros u.A váróhelyiség legyen barátságos. . . hogy „kívülről” (detektívtükör. megfigyelhetővé válnak a szülők és gyermekek közötti interakciók.: telefon. Telefon: +36 (1) 477 3100. kerüljük a mintás. szükség esetén vizualizált elvárások.Gondoskodni kell a vizsgálatra érkezők megfelelő fogadásáról. Ez a gyermekek biztonságérzését fokozhatja.Érthető. kamera) figyelhessék a vizsgálat menetét. szokatlan program okozta felfokozott állapotból megnyugodhatnak és hozzászokhatnak az új környezethez. A szülők véleménye alapján kontrollálható. játékokat.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.

évi XXVI.hu 28 / 90 .cgi?docid=34535.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. . Az országos. tömegközlekedéssel. 26 1998.241904 (Utolsó letöltés: 2014. külön bejárat.2.cgi?docid=19510. január 9. hagyományos dokumentációs formák mellett – videofelvételen is rögzíteni. január 9. megyei és tankerületi szakértői bizottsági feladatok infrastrukturális és eszközigénye Épület: - tömegközlekedéssel. .hu/cgi_bin/njt_doc. vagy utólag (szempontok megadásával) készített videofelvételekkel és/vagy részletes pedagógiai véleménnyel is pótolható. (XII.A munkavédelmi szabályok szakértői bizottsági feladatokra történő adaptálását a hatályos munka törvénykönyve27 és a munkavédelemről szóló törvény és végrehajtási rendeletének28 iránymutatásai alapján. évi XCIII. továbbá legyen parkolási lehetőség. vezetőhelyettesi iroda. a fejlődés követéséhez egyes esetekben szükség lehet a vizsgálatokat. törvény a munka törvénykönyvéről. 19-21.Fizikai és infokommunikációs szempontból akadálymentes.cgi?docid=143164.243738 (Utolsó letöltés: 2014..4. iskola stb. térítésmentes parkolási lehetőség.). Ez hozott. óvoda. Maros u.2. gépkocsival egyaránt jó megközelíthetőség. Telefon: +36 (1) 477 3100.Gyakran szükséges más helyszíneken történő megfigyelés is (pl. alkalmazotti iroda.) 28 1993. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. évi I. 26. .) 27 2012. URL: http://njt. megfigyelési helyzeteket – az egyéb. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. URL: http://njt. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993.253763 (Utolsó letöltés: 2014. Helyiségek: - vezetői iroda.hu/cgi_bin/njt_doc. URL: http://njt.26 elérhető.hu/cgi_bin/njt_doc. gépkocsival megközelíthető legyen a szakértői bizottság épülete.A komplex helyzetek elemzéséhez.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.educatio.: otthon. 5. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. január 9. illetve az SZMSZ-ben meghatározott módon kell megtenni. - akadálymentes épület.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.

kérdőívek kitöltésére alkalmas asztal. - személyzeti WC. mosdó (hideg és meleg vízzel). kórházi ellátás esetén a kórházi osztályon kell elvégezni.4. Maros u. 29 26/1997. vizsgálatok. (IX. székek. Eszközök. A munkavégzés helyszíne: - első interjúk. fénymásoló. mosdó a szakszolgálathoz érkezők részére (hideg és meleg vízzel). gyermekasztal. nehezen mozgatható eszközöket igénylő vizsgálatok (szakmai-etikai szempontok szerint) szakszerűen csak a szakértői bizottság helyiségeiben láthatók el. - nem mozgatható. URL: http://njt. tesztek. konzultációk. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.hu 29 / 90 . - alkalmazotti iroda felszerelése: o az adminisztrációs.2.educatio.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.29 - váróhelyiség. szekrény.237197 (Utolsó letöltés: 2014. gondozó intézményekben is. nem utaztatható gyermekek esetében a vizsgálatokat otthonában. az általános és középiskolások számára megfelelő bútorzattal: konzultációra. vizsgálatokra és szülői konzultációra alkalmas vizsgáló-tanácsadó szoba. illetve a szakértői bizottság működését koordináló helyiség felszerelése: telefon. fax. felszerelések: - vizsgálóhelyiségek az óvodáskorú. polc az eszközök tárolására. 19-21.cgi?docid=29591. a szakemberek számának megfelelő.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. illetve a kifejezetten helyszíni megfigyelést igénylő feladatok elláthatók a gyermeket nevelő. gyermekszékek. Telefon: +36 (1) 477 3100. 3. - helyszíni vizsgálatok szervezéséhez gépkocsi.- a kliensforgalomnak. január 9. - orvosi szoba. nyomtató. - számítógép minden szakember számára. - gyermek és felnőtt WC. - a felülvizsgálatok egy része.hu/cgi_bin/njt_doc.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról előírásainak figyelembevételével. oktató. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.

- a kliensforgalomnak és a szakemberek számának megfelelő.pdf (Utolsó letöltés: 2014. január 19. Helyiségek: - várószoba. URL: http://www. babakocsival egyaránt jó megközelíthetőség. H.5. térítésmentes parkolási lehetőség. a gyermek természetes környezetén belül. gyermekek érdekeit nem szolgáló tévutak.3. Épület: - tömegközlekedéssel. n.org/sites/default/files/early-childhoodintervention-analysis-of-situations-in-europe-key-aspects-and-recommendations_eci_hu. WC. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (European Agency for Development in Special Needs Education).european-agency.educatio. Maros u. multidimenzionális csoportmunka keretében kell biztosítani.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. - adminisztrációs helyiség. 30 Korai fejlesztés. Összefoglaló jelentés.2.. családközpontú. baba-mama szoba. gépkocsival.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. zuhanyzó. 2005. a területi különbségek ne jelentsenek ellátási színvonalbeli különbségeket. külön bejárat. - akadálymentes épület. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. 19-21. a családok. Cél a decentralizált szolgáltatások biztosítása. A szakértői bizottság korai diagnosztikus és kora gyermekkori intervenciót megalapozó vizsgálatainak speciális infrastrukturális és eszközigénye A kora gyermekkori intervenció az Európai Ügynökség30 ajánlásai szerint nem csupán az 5 évesnél fiatalabb korú gyermekre. Telefon: +36 (1) 477 3100.4. Az európai helyzet elemzése. a korai fejlesztés a családokhoz lehető legközelebb elérhetővé váljon.hu 30 / 90 . A szolgáltatásokat lehetőség szerint helyi szinten. a félrevezető módszerek alkalmazása. Kulcstényezők és ajánlások. vizsgálatokra és szülői konzultációra alkalmas vizsgáló-tanácsadó szoba. elkerülhetők lehessenek az átfedések. illetve a 3-5 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz. hanem a családjának is a legkorábbi időben történő megsegítésére szerveződik. pelenkázó. A bizottság tárgyi feltételeinek alkalmazkodnia kell a 0-3. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.

tesztek.4. gyermekszékek. A szakszolgálati rendelet az alábbi területek vizsgálatára határoz meg diagnosztikus eszközöket: • • • • • • • fejlődési skálák. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. 19-21. játékpolc. a családok szükségleteinek megfelelő bútorzat: konzultációra. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. • minden területen. személyiséget. Táblázatunkban a hazai gyakorlatban elérhető. szakértői adatbázis kezelésének megfelelő informatikai háttér.hu 31 / 90 . pelenkázó. etikai szempontokat. kérdőívek kitöltésére alkalmas asztal. Vizsgálóeszközök A vizsgálatokhoz használt eszközök kiválasztását minden esetben a vizsgálat célja. valamint átfogó intellektuális képességet. 5.4. munkaalkalmasságot vizsgáló eljárások. tanulók esetében nélkülözhetetlen eszköz a megfigyelés. az előzetes információk. de legfőképpen a korai állapot-megismerés és a súlyosan halmozottan sérült gyermekek. Az eszközök alkalmazásakor figyelembe kell venni az annak felvételéhez szükséges kompetenciákat. pszichés funkcióköröket. illetve leggyakrabban használt diagnosztikai eszközöket tüntetjük fel. bordásfal. - Adminisztrációhoz szükséges bútorok. egyensúly. etetőszék. tornamatrac. tanulási alkalmasságot. Telefon: +36 (1) 477 3100. - Szőnyeg.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. a szülői illetve a pedagóguskonzultációk határozzák meg.educatio. felszerelések: - Életkornak. vélemények elkészítésének.Eszközök. gyermekasztal. részképességeket.és mozgásvizsgáló eszközök. székek. különböző életkornak megfelelő játékok.2. Maros u. a gyermek kora. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szekrény.

Q-CHAT) klinikailag kipróbált Továbbá: a 0-3 éves korosztály diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai névvel nem jelölt. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.educatio.1. Telefon: +36 (1) 477 3100. M-CHAT. Pontos hivatkozások a speciális protokollban fognak szerepelni. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Maros u. szűrőtesztek: Denver fejlődési szűrőteszt klinikailag kipróbált Brunet–Lézine pszichomotoros fejlődési teszt standardizált Bayley-III. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. folyamatdiagnosztikája Átfogó intellektuális képességek 31 32 Az eljárás neve32 Hitelesítés foka hazánkban Fejlődési skálák. halmozottan sérültek fejlettségi szintje.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. klinikai kipróbálás alatt áll Kiphard-féle szenzomotoros és pszichoszociális fejlődési táblázat klinikailag kipróbált Fröhlich-Haupt-féle fejlődésdiagnosztika klinikailag kipróbált TARC-módszer klinikailag kipróbált Straβmeier készségszint-felmérő lapok klinikai kipróbálás alatt áll Autizmus-specifikus szűrőtesztek (CHAT.2.hu 32 / 90 . 19-21. gyakorló szakemberek által használt eszközök klinikailag kipróbáltak WISC-IV Gyermekintelligencia teszt standardizált A táblázatot Csepregi András készítette jelen protokollhoz 2014-ben. táblázat: A hazai gyakorlatban elérhető. illetve leggyakrabban használt diagnosztikai eszközök31 Vizsgálandó terület (funkció) Kora gyermekkori fejlődés és súlyosan.4.

Tanulási képesség
alkalmasság

Viselkedés

Woodcock-Johnson Kognitív
Képességvizsgáló eljárás

kismintán kipróbált

WAIS-IV

standardizált

Leiter-R

klinikai kipróbálás alatt áll

SON–R 2,5-7 év

klinikai kipróbálás alatt áll

SON–R 5,5–17 év

klinikai kipróbálás alatt áll

Budapesti Binet teszt

klinikailag kipróbált

Raven Színes Progresszív
Mátrixok

standardizált

Raven Standard Progresszív
Mátrixok

standardizált

Cattel Kultúrasemleges Teszt

klinikailag kipróbált

Hiskey–Nebraska Tanulási
Alkalmassági Teszt

klinikailag kipróbált

Minnesota tanulási képesség szűrő
teszt (MSSST)

klinikailag kipróbált

CBCL Gyermekviselkedési
Kérdőív

klinikailag kipróbált

SAFA Pszichopatológiai tünetlista

klinikailag kipróbált

Megküzdési Mód Preferencia
Kérdőív

klinikai kipróbálás alatt áll

SDQ (Strengths and Difficulties
Questionnaire)

klinikai kipróbálás alatt áll

Conners TRS-R

klinikailag kipróbált

ADHD-RS

klinikai kipróbálás alatt áll

SDQ

klinikai kipróbálás alatt áll

SNAP-IV Gyermekviselkedés
kérdőív

klinikai kipróbálás alatt áll

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)”
(TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
33 / 90

Expresszív és
receptív beszéd

Fonológiai
feldolgozás és
tárolás

Figyelem

Adaptív magatartás,
szociális érettség

Logopédiai vizsgálatok
kézikönyve

részben klinikailag
kipróbált eljárások
gyűjteménye

GMP tesztcsomag

kismintán kipróbált

Peabody receptív
szókincsvizsgálat

kismintán kipróbált

TROG-H

klinikailag kipróbált

PPL nyelvfejlődési szűrővizsgálat

kismintán kipróbált

Aktívszókincs-vizsgálat (LAPP)

kismintán kipróbált

Lőrik és Majercsik-féle Iskolába
lépő gyermekek nyelvi
tudatosságának vizsgálata

kismintán bemért

Fonológiai Tudatosság Teszt
(FTT)

kismintán bemért

KPT szóvég teszt

kismintán bemért

GMP tesztcsomag

kismintán bemért

Magyar álszóismétlési teszt

standardizált

Szék-lámpa teszt

kismintán kipróbált

Pieron-teszt

kismintán kipróbált

Brickenkamp d2 próba

kismintán kipróbált

Stroop teszt

klinikailag kipróbált

Doll-féle Vineland Szociális
Érettségi Skála

klinikailag kipróbált

Pedagógiai Analízis és Curriculum klinikailag kipróbált
a szociális és személyiségfejlődés
mérésére értelmi
fogyatékosoknál (PAC)
Óvodáskori tanulási
készségek,
részképességek

DIFER

standardizált

DPT (Diszlexia Prevenciós Teszt)

kismintán kipróbált

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)”
(TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
34 / 90

Írott nyelvi
képességek és
verbális tanulási
teljesítmények,
tanulékonyság
vizsgálata:
olvasástechnika és
olvasásértés, írás,
helyesírás,
matematikai
műveletek

Meixner olvasólapok

klinikailag kipróbált

Lőrik Olvasásvizsgálat (LOV)

kismintán bemért

Lőrik Helyesírás-vizsgálat (LHV)

kismintán bemért

3DM-H

standardizált

Kognitív Profil Teszt

klinikailag kipróbált

Dékány-féle diszkalkulia vizsgálat

klinikailag kipróbált,
standardizálása
folyamatban van

Nem nevesített olvasólapok,
diktámenek, matematikai
feladatlapok

klinikailag kipróbáltak

Vizuomotoros
koordináció

Bender tesztcsalád

standardizált

Benton-féle jobb-bal orientáció
teszt

standardizált

Harris-féle dominancia vizsgálat

klinikailag kipróbált

Frostig vizuális percepciós
fejlettséget vizsgáló eljárás

standardizált

Test of Sensory Functions in
Infants (TSFI)

klinikai kipróbált

Lakatos Katalin-féle Állapot- és
mozgásvizsgáló teszt

kismintán kipróbált

Kérdőív az Autizmus
Kutatócsoport Gyermek- és
Ifjúságpszichiátriai
Ambulanciáján folyó
diagnosztikus vizsgálatokat
megelőző adatgyűjtéshez

klinikai kipróbálás alatt áll

Autizmus Diagnosztikus Interjú
Javított változat - ADI–R

klinikai kipróbálás alatt áll

Szenzomotoros
integráció

Autizmus-specifikus
diagnosztikus
eszközök

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)”
(TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
35 / 90

Szociális-Kommunikációs Kérdőv
(SCQ)

klinikai kipróbálás alatt áll

Autizmus Diagnosztikus
Obszervációs Séma (ADOS)

klinikai kipróbálás alatt áll

Látásfunkció

Maxfield–Buchholz szociális
érettségi skála 6 éves kor alatti
vak gyermekek számára

klinikailag kipróbált

Hallásfunkció

Evaluation of Auditory
Responses to Speech (EARS)2

klinikai kipróbálás alatt áll

Preschool Language Scale (PLS–
3)

klinikai kipróbálás alatt áll

Mozgásfunkció

Lincoln Oseretzky Skála rövidített kismintán kipróbált
változata (A LOS KF18)
Mozgáskoordinációs teszt
gyermekek számára (KTK)

kismintán kipróbált

Javaslat:
A felsorolt komplex vizsgálati munkához kapcsolódó eszközök a jelenlegi állapotot tükrözik.
Az eszközrendszer a kor szellemének, kihívásainak megfelelően folyamatos fejlesztést
igényel.
Fontos feladat, hogy a magyar kutatóbázisra épülve biztosítva legyen:

a vizsgálóeszközök innovációja, az új eszközök bevezetése a gyakorlatba,

a meglévő külföldi származású eszközök hazai bemérése, standardizálása, a szükséges
standardok megújítása,

a külföldi eszközök vásárlásának jogi, forgalmazási szabályozása.

A megyei szekértői bizottsági koordinációs tevékenység önmagában ezt nem tudja
biztosítani, országos, központi irányítás szükséges.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)”
(TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
36 / 90

6. A szakértői bizottsági tevékenység ellátásának általános
folyamatmodellje
6.1. A szakértői bizottsági tevékenység általános folyamatai
Cél
A szakértői vizsgálatok előkészítése, megszervezése és lebonyolítása során a munkatársak
részére biztosítani a vizsgálat menetének állandóságát és a szakértői vélemény jogi
megfelelőségének, szakmai tartalmának, információértékének állandóságát.
Alkalmazási terület
Az intézmény szakértői vizsgálatai a tanév folyamán.
A szakértői vizsgálat előkészítése, megszervezése
-

A szakértői bizottság vizsgálatának megindítása szülői akarat függvénye. Ez kétféle
formában jelenhet meg: szülői kérelemben, illetve szülői egyetértésben. Ezek
bármelyikének megléte esetén kerülhet csak sor a vizsgálat megindítására.

-

A vizsgálat időpontját és a vizsgálatot végző munkatársakat a bizottság vezetője jelöli
ki az éves munkaterv és munkabeosztás, a vizsgálati kérelem, valamint a jogszabályi
lehetőségek alapján.

-

A szakértői vizsgálat helyéről és időpontjáról az érintetteket (szülő/gondviselő,
intézmény, szükség esetén a területileg illetékes jegyző/járási kormányhivatal) az
adminisztrációs munkatárs értesíti.

-

A szakértői vizsgálat helyéről és időpontjáról a szülőt aktuális állapot feltárásra
irányuló vizsgálat esetében legkésőbb 15 nappal a vizsgálat kezdeményezésére
irányuló kérelem beérkezése után kell értesíteni. A vizsgálat időpontja előtt legalább
10 nappal meg kell küldeni az értesítőt a szülőnek. (Első vizsgálat esetében a
vizsgálatot lehetőleg 30 napon belül kell lefolytatni, felülvizsgálat esetében az
ütemezés éves tervezés alapján történik.)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)”
(TÁMOP-3.4.2.B-12-2012-0001)
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: +36 (1) 477 3100,
Fax: +36 (1) 477 3136
Honlap: www.educatio.hu
37 / 90

ha a gyermek/tanuló vizsgálata az intézményben történik. szakmai protokoll szerint.hu 38 / 90 . Telefon: +36 (1) 477 3100.- A fejlődést nyomon követő vizsgálat. - A vizsgálatot a kijelölt szakmai team végzi. a szülő közreműködésével. Nem megfelelőség esetén javaslatot tesznek a szükséges módosításokra. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. akkor a bizottság vezetője új időpontot jelöl ki a jogszabályoknak megfelelően. - Folyamatos figyelemmel kísérés esetében az értesítés a vizsgálatot végzők feladata. illetve felülvizsgálat esetében a szülőt/gondviselőt abban az esetben értesíti a bizottság adminisztratív munkatársa. a szakértői vélemény elkészítéséért. - Ha a szülő gyermekével a vizsgálaton nem jelenik meg. Ő felelős a team tagjaival közösen kialakított vélemény helytállóságáért (megfelelő diagnózis kialakítása. 19-21. hogy jogosult a távol lévő szülő képviseletére. rajzokat és írott produktumokat. megoldott feladatlapokat az aktuális dátummal ellátva. Amennyiben a vizsgálat a saját intézményében történik.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. - A vizsgálatról a vizsgáló team tagjai dokumentációt készítenek: jegyzőkönyvben rögzítik a vizsgálat lefolytatásának menetét és a vizsgálati eredményeket - a vizsgálati eredményeket. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. – a rendelkezésünkre álló intézményi jegyzék alapján – a diagnózisnak megfelelő intézménykijelölés. Amennyiben csak az egyik szülő jelenik meg. - Az elkészült véleményt – a rendelkezésre álló vizsgálati dokumentáció alapján – a bizottságvezető és helyettese egyaránt ellenőrzi. Maros u. a nyilvántartó karton felhasználásával. úgy az értesítés az adott intézmény kötelezettsége. a munkaterv és ütemterv alapján.educatio. csatolják a gyermekek/tanulók által készített rajzokat. amellyel a vizsgálatvezető kiegészíti/korrigálja a vizsgálati véleményt. - A szakmai team tagjai közül az a személy a vizsgálatvezető. úgy nyilatkozata alapján vélelmezni kell. aki foglalkozik a szülővel (anamnézist vesz fel vagy egészít ki). és erről az adminisztrációs munkatárs értesíti az érintetteket.4. A végrehajtás lépései (a vizsgálat lefolytatása – aktuális állapot feltárása esetén) - A vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.). valamint a javaslat figyelembevétele alapján a vizsgálatok összegzéséért. a diagnózis alapján a sajátos nevelési igény besorolásának megállapítása. kiegészítő vizsgálatok meghatározása stb.2.

csatolják a gyermekek/tanulók által készített írott dokumentumokat. de megbeszélési időpontot biztosítunk számára. hogy azon nem kíván jelen lenni.4. - Teljes körű vizsgálati eljárást kell lefolytatni az enyhén értelmi fogyatékos. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. hogy jogosult a távol lévő szülő képviseletére. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.) - A vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. rajzokat. a fejlesztések hatására milyen pozitív jellegű előrelépés tapasztalható. akkor a jelenlététől eltekintünk. a gyermek/tanuló érdekében a bizottságvezető közigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi a területileg illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjénél.hu 39 / 90 . Telefon: +36 (1) 477 3100.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. megoldott feladatlapokat. - Amennyiben nem tapasztalható az elvárt fejlődés vagy visszaesés észlelhető. illetve az illetékes járási hivatalnál. Amennyiben csak az egyik szülő jelenik meg. Amennyiben a szülő írásban nyilatkozik a felülvizsgálat tényének és időpontjának tudomásul vételéről. és arról. A vizsgálatról a vizsgáló team tagjai dokumentációt készítenek: jegyzőkönyvben rögzítik a vizsgálati eredményeket.2. szakmai protokoll szerint. elemzi ennek okait és a szükséges javaslatokkal él Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A végrehajtás lépései (vizsgálat vizsgálat/felülvizsgálat esetén) lefolytatása – fejlődést nyomon követő - Felülvizsgálat és folyamatos figyelemmel kísérés esetében a sajátos nevelési igény megerősítése vagy elvetése a feladat. az előzetes vizsgálati eredmények/dokumentációk felhasználásával. az adott oktatási/nevelési forma a továbbiakban is megfelelő-e. a munkaterv és ütemterv alapján.educatio. A vizsgálatot ebben az esetben is a kijelölt szakmai team végzi. Maros u. úgy nyilatkozata alapján vélelmezni kell.- Ha a gyermek az ismételt felhívások ellenére sem jelenik meg a szülővel a vizsgálaton. 19-21. (Ebben az esetben az aktuális állapot feltárására irányuló folyamatmenet alkalmazandó. hogy a vizsgálati dokumentáció alapján a korábbi diagnózis megalapozott-e. - Összegzésre kerül. valamint az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek/tanuló első hivatalból történő felülvizsgálati eljárásában.

- Ha a gyermek az ismételt felhívások ellenére sem jelenik meg a szülővel a vizsgálaton.4. fejlesztési szükségleteket. Maros u. értékelik saját vizsgálati részeredményeiket és kialakítják a diagnózist és az abból következő sajátos nevelési. akkor sajátos nevelési igénye megszűnik.2. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.educatio. Telefon: +36 (1) 477 3100. taníthatóságának/fejleszthetőségének mértéke. a fellebbezés módja. a gyermek/tanuló érdekében a bizottságvezető államigazgatási eljárás megindítását kezdeményezi a területileg illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjénél. - Az eredményről a szülőt a vizsgáló team tagjai és a bizottság vezetője szóban tájékoztatja (a gyermek képességeinek szintje.- Az elkészült véleményt – a rendelkezésre álló vizsgálati dokumentáció alapján – a bizottságvezető és helyettese egyaránt ellenőrzi.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. egyéb lehetőségek). - A vizsgálati/felülvizsgálati/megfigyelési véleményben foglaltak tudomásul vételét a szülő a rövidített javaslatot tartalmazó formanyomtatványon aláírja. hogy a javaslattal egyetért vagy sem. egyúttal jelzi. - Amennyiben mindezek ellenére nem jelenik meg a gyermek/tanuló a vizsgálatokon. 19-21. ismertetése) - A vizsgálatot végzők (a vizsgálatokban közreműködő team ) összevetik. illetve az illetékes járási hivatalnál. - A vizsgálat végeztével.hu 40 / 90 . a bizottság vezetője az illetékes jegyzőnél/járási hivatalnál hivatalból közigazgatási eljárást kezdeményez. • munkahelyről történő távolmaradást igazoló lap (adminisztrátor). Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. nevelhetőségének szintje. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. - Amennyiben a szülő a javaslattal nem ért egyet. az intézményválasztás lehetőségei. a különleges gondoskodás keretében történő további ellátására vonatkozó javaslat. amennyiben szükséges. amellyel a vizsgálatvezető kiegészíti/korrigálja a vizsgálati véleményt. Az eredményre vonatkozó szakasz (vizsgálati vélemény kialakítása. Nem megfelelősség esetén javaslatot tesznek a szükséges módosításokra. a következő dokumentumok adhatók a szülők részére: • orvosi beutaló további vizsgálatokra (orvos). Mindezt a vizsgálat dokumentációjával és a jogszabályi hátterekre való hivatkozással teszi.

Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Telefon: +36 (1) 477 3100.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. akik a belső szakmai hiányterületekről. Ennek érdekében a szakmai szolgáltatásért felelős vezető (székhelyintézményi főigazgató vagy a főigazgató helyettese) a szakértői bizottsági szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: o a hazai és a külföldi szakmai eredményeket. - Intézményen belül a tagintézményekben kiépíti a szakmai szolgáltatást segítő. értekezlet).• rövidített javaslatot tartalmazó formanyomtatvány. de aktualitásokhoz alkalmazkodóan a szakmai továbbképzés programját és terminusait. időközi szöveges beszámoló. - Törekszik az intézményi fejlesztési. eljárások. Maros u.hu 41 / 90 . ahol hozzá lehet jutni a korszerű szakmai információkhoz.1.1. eljuttatása és a gyakorlati felhasználás biztosítása a szakértői bizottság számára. eljárásokat és kiadványokat.4. kiadványok) tárolásának. • szükség esetén intézményi lista.2. Szakmai és koordinációs feladatok folyamatlépései a megyei szakértői bizottságoknál A szakmai szolgáltatási feladatok célja a bizottságok szakmai munkájának karbantartása: a szakmai munkát segítő információk megszerzése. Meghatározza a tájékoztatás formáit (folyamatos elektronikus kapcsolat. majd folyamatos kapcsolatot épít ki velük. - Megtervezi a megyei körzetben éves szinten. o folyamatosan vizsgálja az intézmény szakmai erőforrásait. - Megkeresi azokat a forrásközpontokat. 6. 19-21. o a hazai és a külföldi pályázati lehetőségeket. - A szakmai munka karbantartása érdekében kiépíti az elektronikus bázisát a szakmai anyagok (hazai és külföldi szakmai eredmények.educatio. igényekről adnak folyamatos tájékoztatást. o gondozza és ellenőrzi az intézmény továbbképzési programját. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. továbbképzési tervek és a folyamatos tagintézmény-vezetői munkakapcsolat révén a humánerőforrás képzettségéből Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felelős munkatársi hálót.

6. - figyelemmel kíséri az intézmény működését meghatározó jogszabályokat. orvos) vesznek részt a vizsgálatok menetében.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. azaz fő tevékenységük az állapot felismerése.2.fakadó hiányosságok csökkentésére a megfelelő továbbképzési helyek feltárásával és a továbbképzésekre való eljutás biztosításával. Telefon: +36 (1) 477 3100. Az EDU-Folyamatábra33 és EDU-Értelmezés34 bemutatása és elemzése Az EDU-Folyamatábra alapján a szakértői bizottságok az észlelés és szűrés folyamatában nem játszanak szerepet. 19-21. - javaslatot tesz a főigazgatónak a humán-erőforrások átcsoportosítására. konduktor.4. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. pénzügyi szükségleteit. - Feltárja és a fenntartó felé közvetíti a pénzügyi és a szakmai fejlesztések anyagi. a székhely és a tagintézmények leterheltségét. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 34 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - gondozza az intézmény nyilvántartó rendszereit. Maros u.hu 42 / 90 .2.educatio. - Tevékenységük az aktuális állapot feltárására irányul. közvetíti a főigazgatói utasításokat és a tagintézmények jelzéseit. - kapcsolatot tart a tagintézményekkel. Közoktatási Osztály munkatársai által készített szakszolgálati folyamatábra. 33 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A székhelyintézményi vezető a koordinációs feladatok keretében: - folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény humán-erőforrásait. - eleget tesz az intézmény adatközlési kötelezettségének. gyógypedagógus. - gondozza az intézmény szabályzatait. A szakszolgálat szakemberei (pszichológus. Közoktatási Osztály munkatársai által készített szakszolgálati folyamatábra értelmező leírása.

háziorvos.). a vizsgálatok menetébe az Oktatási Hivatal esélyegyenlőségi szakértője is bekapcsolódik. 19-21. mozgásterapeuta. tanulási.- Szükség estén. A vizsgálatok eredményeként megállapítások születnek: - az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintről. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. - A vizsgálati dokumentáció tartalmazza más szakszolgálati munkatárs részeredményét is.2. emelt összegű családi pótlék stb.hu 43 / 90 . minősítéssel szemben támasztott követelményekre (felmentések).). tanár. módszertani lépésekre.4. amennyiben ezt a szakértői vizsgálat iránti kérelmen a szülő jelzi. magatartási nehézség fennállásáról. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - a fejlesztő/rehabilitációs foglalkozások óraszámára és az ellátás módjára. - a tanulásszervezési. meghosszabbított GYES. illetve kizárásáról. gyermekpszichiáter.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Telefon: +36 (1) 477 3100. - a beilleszkedési. helyére. illetve a köznevelési intézményben gyermekkel/tanulóval foglalkozó óvodapedagógus. mikéntjére. - a sajátos nevelési igény fennállásáról vagy kizárásáról. - az ellátás módjára. szaktanár stb. fejlesztőpedagógus. gyermekneurológus) eredményei játszanak fontos szerepet a diagnózis meghatározásában. mely támpontokat adhat a gyermek/tanuló komplex vizsgálatához. - az intézményes ellátásra (együtt vagy külön nevelhető). a minél áttekinthetőbb kép kialakításához (gyógypedagógus. tanító. Maros u. - esetlegesen az értékeléssel. Az eredmények alapján javaslatot tesz: - a korai fejlesztés szükségességére. pszichológus.educatio. - Szükség esetén az orvosi vizsgálatok (gyermekorvos. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. - egyéb jogosultságok (utazási költség térítése. a szakemberre és annak feladataira.

19-21. hogy az adott nevelési/oktatási forma megfelelő-e a gyermek/tanuló számára. Telefon: +36 (1) 477 3100.és fölérendeltségi viszonyok.educatio. 7. Ebben egyaránt fellelhetők aszimmetrikus alá. logopédiai ellátás. utazó pedagógus által az adott köznevelési intézményben. A rendelet által meghatározott időpontokban a szakértői bizottság munkatársai felülvizsgálatot végeznek: - ellenőrzik a korábbi vizsgálat diagnózisának megalapozottságát.2.4.hu 44 / 90 . illetve bevonhatók a folyamatba azok az intézmények is. amelyek köznevelési szerződéssel rendelkeznek és biztosítani tudják a speciális szakembereket. A szakértői bizottsági ellátás szakmai és szakmaközi kommunikációja 7.1. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. további vizsgálatokra (orvos). - megállapítják a további igényjogosultságot. A vizsgálat zárásaként kerül sor a szülő/gondviselő tájékoztatásra. gyógytestnevelés stb.. - döntés születik arról. a javaslatok alapján elkezdődhet a gyermek/tanuló fejlesztése a megadott területeken a pedagógiai szakszolgálat ellátási keretében. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. - amennyiben a pontos diagnózis megállapításához szükséges. - ismételten – már az elvégzett vizsgálat kapott eredményei alapján – javaslatot tesznek a fejlesztési területekre az eredményesség érdekében.- egyéb ellátások igénybevételére: iskola/óvodapszichológus. Együttműködések.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. valamint Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Maros u. partnerkapcsolatok vizsgálata A szakértői bizottsági tevékenység bonyolult külső kapcsolati hálóban működik. A szakértői vélemény elkészülése után.

hu 45 / 90 . Szakértelem Egyesület OH EMMI GYOSZI Közigazgatási eljárás felkért szakértője. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. iskolák. gyermekotthon Bölcsődék Védőnői hálózat Háziorvosi hálózat Szakorvosi rendelők CSALÁD Gyermek Gyermek-ideggondozók Szakszolgáltatások székhely.educatio. a fejlesztő intézmények hozzáférhetőségének nehézségei nem teszik egyszerűvé a gyermek diagnosztizálásának folyamatát”36 olvasható a készülő diagnosztikai kézikönyv helyzetelemzési fejezetének kapcsolattartásról szóló részében. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Telefon: +36 (1) 477 3100. szülő szövetségek Fenntartó KLIK Gyermekjóléti szolgálatok Gyermekvédelem Szakértői Bizottságok Munkaközössége. speciális óvodák és iskolák Kórházak Perinatális intenzív centrumok SZB-ok Megyei/Városi /Országos/ Járási/ Tankerületi Civil szervezetek alapítványok. Kormányhivatalok Oktatási Jogok Biztosa A diagnosztikus munka „konfliktusos erőtérben zajlik. a társszakmák képviselőinek eltérő szempontjai. Réz Ilona készítette 2013-ban. konzultáns. m. A következő ábra a teljesség igénye nélkül szemlélteti a szakértői bizottságot körülvevő hálót. 19-21. (11. j.partnerkapcsolatok.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.2. Torda i. Maros u.4. A szülők aggodalmai. 35 36 Az ábrát Nagyné Dr.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.és tagintézményei Óvodák. egyesületek. Dr. 1. az oktatási intézmények elvárásai. ábra: A szakértői bizottságok kapcsolati hálója35 Eü. Szakmai segítő.

2.Nagyné Dr. A belső és külső együttműködés rendszerét. a változások visszajelzése hogyan valósuljon meg a szakszolgálati szakembereknek.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Ezekre a tapasztalatokra tér ki (többek között) a következő három munka: .) Budapest.Az együttműködés nehézségeiből. (Belső kiadvány. 60 órás továbbképzésnek. (Szakértői bizottsági vélemények elemzése az Oktatási Hivatal kérésére végzett 2011/2012 évi felülvizsgálatok tükrében). milyen gyakorisággal szervezzenek egy adott gyermek érdekében konzultációt. 2010. 19-21. Maros u. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.Nagyné Dr. Réz Ilona: A felülvizsgálatok tapasztalatainak bemutatása. formáit a hatályos jogszabály szerint a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. 2012. Hatásvizsgálati eredmények azonban ez idáig nem váltak publikussá. hogyan. Prezentáció. . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szakszolgáltató és Szakmai Szolgáltató Központ. Nagy szerepe volt ebben a szakértői bizottságok és a nevelési tanácsadók részére szervezett A pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése című. amit bizonyítanak a Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény másodfokú felülvizsgálati tapasztalatai is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - a partnerkapcsolatok tartalmát (például mi az elvárás a gyermek/tanuló elfogadtatásával kapcsolatban az osztályközösségben. a partnerkapcsolatok fejlesztése. Telefon: +36 (1) 477 3100. akkreditált.educatio.hu 46 / 90 . A szakszolgálatokban a minőségirányítási és minőségfejlesztési rendszer bevezetésével lendületet vett a kapcsolattartás. mert nem egyenrangúan történik az információk felvétele a kliens és az ellátó rendszer oldaláról. 1999. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. kik vegyenek ezen részt stb. Réz Ilona: Az éves tevékenységről szóló jelentés feldolgozása a szakértői bizottságok 1998/99-es tanév statisztikai adatai alapján. hogy nem elég alapos a probléma körülményeinek tisztázása.Hegedűsné Pénzes Edina: Másodfokú eljárások a szakértői rehabilitációs szolgáltató munkában. - a külső partnerek megkeresésére kijelölt személyt. . A szervezeti és működési szabályzatban szükséges lefektetni: 37 - a kapcsolat létesítésének módját.4.). NEFMI-FSZK rendezésében létrejött országos konferenciasorozat alkalmával megtartott előadás prezentációja.37 Az együttműködés nem megfelelő voltának hátterében állhat az is. a konfliktuskezelés nem megfelelő módjából fakadóan kerül másodfokra egy-egy eset.

7. hogy milyen típusú és tartalmú együttműködés kezdeményezésére jogosult a felhatalmazott személy. s biztosítják a gyermeknek járó ellátást. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.4. Fontos a visszacsatolás a résztvevők részéről. - az együttműködés dokumentálásának mintáit.educatio. A szakember nyelvezetének idomulnia kell a szülő nyelvi adottságaihoz. Telefon: +36 (1) 477 3100. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.3. A kommunikációról általában A kommunikáció interakciós folyamat. és erről. a gyermek jogainak érvényesülését. és a vizsgálat lezárását követően is a jogszabályban előírt formában zajlik a vizsgálatvezető és a szülő(k) között. Gyakori probléma a vizsgálatot végző elnagyolt artikulációja. Kommunikáció a szülővel A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Segíti a szakember mondanivalójának a megértését a konkrét fogalmazás.hu 47 / 90 . 7. a metaforák.1. képes kifejezések és példák használata. Ezért fontos minden szakszolgálatban dolgozó szakember számára a kommunikáció fejlesztése. szorongást keltő.- azt. a „vevő” és az „adó” részéről is jelzések kibocsátása és észlelése. miközben kölcsönösen hatnak egymásra. mivel ezek egészen mást jelenthetnek a laikusnak.3.3.2. Intézményen belüli kommunikáció 7. Ugyanakkor a túl hangos beszéd is zavaró.1. többféle kód által nyilvánul meg. 19-21.1. valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. elhaló beszéd. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. amely többféle csatornán. Maros u. A szakértői bizottságban zajló szakmai és szakmaközi kommunikáció rendkívül széles körű. amely a vizsgálatot megelőzően. illetve átadása és átvétele történik. A belső és külső együttműködés megvalósításának egyik legfontosabb eszköze a kommunikáció. a monoton hangszín.2. Ez fontos szerepet játszik a jó kapcsolat kialakításában. Fontos kerülni az idegen kifejezések és szakszavak használatát. A szakértői vizsgálat fontos része a szülővel folytatott kommunikáció. a halk. 7. A szülővel folytatott kommunikáció minősége A beszéd a segítő szakember fontos eszköze. A kommunikációs csatornák többfelé irányulnak.

A tájékoztatás tényét. nem irányít. a vizsgálat megállapításainak közlésénél is ne csak egy hiánylistát közöljön a szülővel. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. saját kérésére vesz részt.A szülő a szakértői vizsgálaton vagy önként. A szülő motiváltsága pedig hatással lesz a gyermek teljesítményére. vagy valamely intézmény javaslatára. a kérdező hatalmi pozícióba kerül. saját nézeteit. Telefon: +36 (1) 477 3100. A feltétel nélküli elfogadásban az is benne van. a szakértői vélemény várható tartalmáról. lehet.4. valamint a feltétel nélküli elfogadás.educatio. nem előíró. kereső és nem követelőző jellegű.hu 48 / 90 .2.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. A végén. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. nem türelmetlen.2. a vizsgálati személyt. 7. a kongruencia. a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá kell íratni. képzéssel az empátiás készség fejleszthető. esetleg meg is szégyenül. ill. a jelen állapot és az anamnézis/élettörténet feltárása kikérdezés és a megküldött dokumentációk elemzése által. nem beszéli túl a másikat. Maros u. míg a kérdezett kiszolgáltatottá válik. a figyelmi beállítódás megváltoztatása. A szakértői vizsgálat befejezését követően a szülőt tájékoztatni kell a szakértői vizsgálat megállapításairól. és visszajelzéseibe nem visz semmilyen idegen elemet. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. egyszerre szól a kérdezőnek és a kérdezettnek. problémáit nem viszi bele a beszélgetésbe. Gyakorlással. hogy kétszeri behívás után hatósági felszólításra. nem hűvösen távolságtartó és nem kioktató. A kérdezés a felek közötti viszonyt egyenlőtlenné teszi. meghatározza az együttműködését. hogy a vizsgálatvezető odafigyeljen a vizsgálat előtt a szülőben lévő esetleges szorongás oldására. így nem okoz kiszolgáltatottságot és beleilleszkedik a felek közötti dialógusba. Az. hanem a gyermek pozitív oldalai is ugyanolyan hangsúlyt kapjanak. 19-21. A szülővel folytatott kommunikáció tartalma A szakértői vizsgálat első részében történik a panaszfeltárás. ill. hogy milyen motivációval jelenik meg a szülő a vizsgálaton. hogy a szakember nem értékeli. Az empátiás szakember teljesen a másikra figyel. Az empátia tanulása figyelmi tréning.1. Kérdés és kérdés között is van azonban különbség.3. Az empátiával rendelkező segítő szakember képes felfogni a vizsgálati személyek verbális megnyilvánulásainak érzelmi-motivációs tartalmait is. vagy kritizálja a szülőt. a szülői jogokról és kötelezettségekről. Ezért nagyon fontos. A segítő szakember fontos tulajdonsága az empátia. Az ereszkedő tónusú kérdés inkább kutató.

alátámasztva mindezt a vizsgálat dokumentációjával. tanuló otthoni neveléséhez. (A szakértői vélemény továbbítása annak elfogadása. kiemelten a szülő jogairól és kötelezettségeiről. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Az előzetes vizsgálati véleményben foglaltak megismerését követően annak elfogadásáról vagy elutasításáról. hogy kérdezzen. hogy azon nem kíván jelen lenni. a felülvizsgálat kezdeményezésének lehetséges formái. hogy véleményét az elmondottakkal kapcsolatban megfogalmazza.2. a gyermek további intézményes nevelésére.Ha az eljárásban szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő működik közre. A szakértői véleményt a gyermekről meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni. pszichológiai. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.4. az intézményválasztásra vonatkozó javaslatokról.hu 49 / 90 . A szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő a szakértői bizottság munkájával és megállapításaival kapcsolatosan kifejtheti véleményét. kérésére felvilágosítást ad.educatio. segítséget nyújt a gyermek. Telefon: +36 (1) 477 3100. nyilatkozatát aláírásával igazolja. hogy a vizsgálat alapján elkészített szakértői véleménynek a kézhezvételétől számítva tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. melyet a bizottságvezető a szakmai és jogi megfelelőségek és a nyilvántartó mappa tartalma alapján Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és arról. a szülő tájékoztatásánál jelen kell lennie. illetve el nem fogadása esetén.) Az ismertetés során a szülő számára lehetőséget kell adni arra. lehetőségeiről. 19-21. Tájékoztatni kell a szülőt arról is. Maros u.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. valamint közreműködésétől a szakértői bizottság eltekinthet. A szakértői véleményt a vizsgálatvezető – a munkatársak által elkészített (gyógypedagógiai. A vizsgálaton a szülőnek részt kell vennie. és a bizottság számára a szakértői vélemény elkészítését követő kötelezettségekről. az intézményes nevelésre vonatkozó javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról a szülő nyilatkozik. orvosi) részvizsgálatok eredményeinek felhasználásával – készíti el. időpontja stb. A felülvizsgálat során a szülő jelenlététől. és javasolhatja a szülőnek. A véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülővel. Egyértelmű – a szülő számára érthető – tájékoztatást ad a vizsgálat eredményeiről. és tájékoztatást adva a vonatkozó jogszabályokról. ha a szülő a vizsgálat lefolytatása előtt írásban nyilatkozik a felülvizsgálat tényének és időpontjának tudomásul vételéről. hogy éljen a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával. a hivatalból elrendelt felülvizsgálatok célja. A szakértői bizottság a tevékenysége során együttműködik a szülővel.

hogy az aktuális teljesítmények hátterében milyen képességek. - Az adatok közötti lényegi.3. pedagógus.hu 50 / 90 . zavarra. értelmezése. fogyatékosságra. melyről vizsgálati dokumentáció készül. - Az adatok bírálata. 7. a gyermek problémájának elfogadását segítő tanácsokat. valamint az adott nehézségre. Kommunikáció a vizsgálatot végző szakmai csoporton belül A szakértői vizsgálatot a vizsgálatvezető a szakember csoporttal: gyógypedagógus. kiválogatása. Az ellenőrzött. a tanulóval való közvetlen foglalkozás során figyelembe veszi a gyermek. rendezése.3. hogy optimális feltételek (kellő motiváció. A javaslatok a szülők számára tartalmazzák a szakértői véleménynek a szülő számára érthető összegzését.2.4. személyiségjegyek. 19-21. a gyermekkel. valamint azt. bizalmi légkör. jelentőségéről. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. fiatal állapot-megismerésének folyamatában arra törekszik. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. összevetése. Maros u. Kommunikáció a vizsgálati személlyel (gyermekkel. tanulóval) A vizsgálat megkezdésekor a gyermeket is tájékoztatjuk.educatio. a véleményalkotást előrevivő összefüggések. rendellenességre jellemző együtt járások keresése. illetve milyen teljesítményt befolyásoló egyéb körülmények állnak fenn. rendszerezése.3. tanuló.2. A vélemény (diagnózis) kialakításának menete: - Az adatok értékelése. A vizsgáló szakember a gyermek. a köznevelési intézménnyel való együttműködésre vonatkozó javaslatokat. pszichológus. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. jóváhagyott szakértői vélemény – a megfelelő szakmai és iratkezelési dokumentálás után – a rendeletben meghatározottak szerint kerül elküldésre. orvos (a továbbiakban: szakmai csoport) végzi az előírt szakmai. Telefon: +36 (1) 477 3100. A szakértői bizottság az általa lefolytatott vizsgálat. hogy mi fog történni (életkorának megfelelő szinten) és a vizsgálat végén számára is összefoglaljuk az eredményeket.ellenőriz. tárgyi körülmények) mellett derítse ki a teljesítménybeli maximumot és minimumot. tanuló anyanyelvi sajátosságait. tájékoztatást a segítő civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés lehetőségeiről. kérdezzük véleményét. értékelési követelmények alapján. 7.

vagy kizárása. 7. A vizsgálatvezető feladata és felelőssége a szakmai csoport irányítása. A megyei szakértői bizottság vizsgálatát a tankerületi szakértői bizottság vizsgálata előzi meg.- A vélemény szerkezeti felépítéséhez igazodó bizonyító tények. előzetes. valamint a rendelkezésre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.educatio. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Kommunikáció bizottságokkal az országos szakértői feladatokat ellátó A megyei szakértői bizottság kapcsolatban áll az országos szakértői feladatokat ellátó bizottságokkal. amelyből látszik. Kommunikáció a tankerületi szakértői bizottságokkal A megyei szakértői bizottság koordinációs szerepet lát el a tankerületi szakértői bizottság szakmai és operatív működésében. Telefon: +36 (1) 477 3100. tanuló halmozottan fogyatékos.4.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. tanuló első vizsgálatát végző szakértői bizottság megítélése szerint a gyermek. - A komplex diagnózis (a komplex gyógypedagógiai. Intézmények közötti kommunikáció 7. 7. amelyet a szakértői bizottsági munkaközösség munkája is segít.4. annak eredményeit. pszichológiai és orvosi vélemény). Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető. hogy mi alapján merült fel a sajátos nevelési igény gyanúja. Az egységes szakmai protokoll használata.4. a csoportmegbeszélés vezetése és a vizsgálatot követően a vizsgálati véleményről a szülő tájékoztatása.4. zavar (azok jellegének. A megyei szakértői bizottság munkáját segíti a megküldött. 19-21.2. A tankerületi és a megyei bizottságok közötti kommunikáció lehet szóbeli és írásbeli.hu 51 / 90 . - A vélemény alapján a különleges bánásmód keretében történő ellátásra való jogosultság megállapítása. fogyatékosság. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a belső és külső hatások következtében létrejött nehézség. saját vizsgálatának dokumentációját.2. és mely területek részletesebb vizsgálatával állapítható meg a diagnózis. adatok kiemelése. kimenetelének) megállapítása. pontos. jól áttekinthető vizsgálati dokumentáció. Maros u. a szakmai követelmények megfelelő használata. fokának. a szülő egyetértésével kiegészítő vizsgálat Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.1. az egységes nyelvezet kialakítása fontos tényező. Ha a gyermek.

19-21. oktatási intézményekkel szoros kommunikációt kíván meg.4.4. 7. ez utóbbival elvégzi a szükséges egyeztetést. kommunikációja a szakértői bizottsággal több szinten jelenik meg. oktatási intézmények kapcsolata. orvosi) vizsgálat alapján egyértelműen nem támasztható alá az enyhe értelmi fogyatékosság diagnózisa (határeset. A folyamatos figyelemmel kísérés tényéről a vizsgálatvezető (az időtartam. a szülőt és az érintett intézményt írásban értesíti. A folyamatos figyelemmel kísérés kezdetén a szakértői bizottság meghatározza a megfigyelésben közreműködő pedagógus feladatait.3.educatio. 7. a vizsgálatvezető gyógypedagógus megjelölésével.2.3. elérhetősége megadásával. Telefon: +36 (1) 477 3100. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. retardáció). ha szükséges kiegészítő vagy teljes szakértői véleményben tájékoztatják a felkérő intézményeket is.3. 7.1. E nyomtatvány pontos kitöltése magas információtartalommal rendelkezik a vizsgáló szakemberek számára. ha a vizsgálat eredményeként a megyei szakértői bizottság folyamatos figyelemmel kísérést rendel el. Folyamatos figyelemmel kísérés A nevelési. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szükségességéről a vizsgáló csoport véleményének figyelembevételével a bizottságvezető dönt. a szakértői vélemény nem támasztják alá a fogyatékosság tényét (nem állapítható meg az ok). Maros u. Ha nem merül fel a sajátos nevelési igény gyanúja. Kommunikáció a nevelési.hu 52 / 90 . oktatási intézményekkel A nevelési. de további óvodai.elvégzését kezdeményezheti a gyermek. vagy ha a komplex (pszichológiai.4. érzékszervi fogyatékosságának megfelelő országos szakértői feladatokat ellátó bizottságnál.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.2. A kiegészítő vizsgálatok megállapításairól az országos szakértői feladatot ellátó bizottságok írásban. vagy szakszolgálati intervencióra van szükség. Szakértői vizsgálat iránti kérelem A sajátos nevelési igény gyanújának felmerülése esetén a „Szakértői vizsgálat iránti kérelem” kitöltése és megküldése a megyei szakértői bizottság felé. Amennyiben az enyhe értelmi fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló első vizsgálat során az orvosi adatok. akkor a vizsgálatvezető kezdeményezi a folyamatos figyelemmel kísérést. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a megfigyelés módszerének ismertetésével) a szülőt tájékoztatja. iskola. akkor a járási/tankerületi bizottságok saját h illetékességi körüknek megfelelően intézkednek. gyógypedagógiai. tanuló testi.4.

és tapasztalatai alapján – a vizsgálatok összegezésének eredményeként – készíti el szakértői véleményét. 19-21. a szakértő részt vehet a szakértői bizottság által szervezett megfigyelésen. Maros u. a tanuló nevelésével. iskolai környezetben. A vizsgálatvezető átadja az értékelést a bizottságvezetőnek.hu 53 / 90 . Áttekinti a köztes időben készült értékelést. a pedagógiai teendőkről. tanuló fejlődéséről rendszeresen. tanulót. és kezdeményezi a gyermek. és segítséget nyújt az otthoni neveléshez. Ezt és a megbízott munkatárs tapasztalatait a csoport elemzi. elkészíti az első megfigyelés tapasztalatait rögzítő feljegyzést. az óvodai foglalkozáson. oktatásával kapcsolatos teendőket. tanuló fejlődését.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.4.educatio. valamint a megfigyelésben közreműködő pedagógus feladatait. A gyermek folyamatos figyelemmel kísérése a gyermeket nevelő. Telefon: +36 (1) 477 3100. a tanulót az óvodai. Első alkalommal a bizottságvezető által megbízott munkatárs megfigyeli a gyermeket.2. előzetesen egyeztetett időpontban. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a pedagógus – a szakértői bizottság útmutatása szerint – a gyermek. illetve a szülővel történő egyeztetésen. A folyamatos figyelemmel kísérés végén a részletes értékelést a pedagógus átadja a szakértői bizottságnak. majd az érintett pedagógusokat a jogi és szakmai szabályokról. iskolai környezetben. a pedagógus feladatait rögzítő megfigyelési szempontsort. A megfigyelési szempontsor meghatározza a gyermek. A folyamatos figyelemmel kísérés végén a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság megvizsgálja a gyermek. de legalább kéthavonta részletes értékelést készít. Ha a szakértői eljárásban szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő vesz részt. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. és konzultál a megfigyelésben közreműködő pedagógussal. A megbízott munkatárs a második és a harmadik látogatás során megfigyeli a gyermeket. egyezteti a megfigyelést segítő. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a pedagógus legalább havonta egyszer ismerteti a szülővel megállapításait. a tanulót nevelő. tanuló vizsgálatra való behívását. A megfigyelési szakaszt követően a pedagógus részletes értékelést készít. illetve a tanítási órán megfigyeli a gyermeket. A vizsgálatvezető tájékoztatja az intézmény vezetőjét. oktató intézményben történik. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a tanulót az óvodai.A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a szakértői bizottság képviselője legalább három alkalommal.

pedagógiai segítségnyújtás. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. - A gyermek ellátásában. korai fejlesztésére. tanulási.4. fejlesztésében résztvevők együttműködésére vonatkozó javaslatok. a gyámhatósággal A szakértői bizottság együttműködik a gyermekjóléti.hu 54 / 90 . a beíratás időpontjának meghatározása. nevelő intézményt a teendőiről: - A fejlesztő. iskolai nevelésére-oktatására (csoport/osztályfok meghatározásával). egyéni pedagógiai tervezés). fejlesztő nevelésére javasolt intézmény megnevezése. a formára – egyéni/csoportos. oktatási intézmény. írásban tájékoztatják a gyermeket/tanulót oktató. gyermekvédelmi. a rendszerességre – javasolt heti óraszám. 19-21. helyének megjelölése. 7. - Óvodai nevelésére. minősítés alóli mentesítések. rehabilitációs célú foglalkoztatásokra (beilleszkedési.4. a terápiás eljárások megnevezésére.1.7. Telefon: +36 (1) 477 3100. egyéb a köznevelési törvényben a meghatározott jogosultságok köréből a tanuló érdekét szolgáló lehetőségekre történő javaslattétel. magatartási nehézség megállapítása esetén: a fejlesztés helyszínére – pedagógiai szakszolgálati intézmény vagy a nevelési. valamint a területileg illetékes gyámhatóság vezetőjével.2. Maros u. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - A hivatalból elrendelt kötelező felülvizsgálat idejének. Ágazatközi kommunikáció 7. - Tanulásszervezési. pedagógiai javaslatok. szociális intézmény. alkalmazottaival a gyermekek.5.3.3. módszertani. a tartalomra – komplex/speciális funkciókra irányuló. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. A sajátos nevelési igény megállapítása A sajátos nevelési igény megállapításakor a megyei/fővárosi szakértői bizottságok szakértői véleményben. az azt ellátó pedagógus szakképzettségére) vonatkozó javaslat. gondozására. - Részletes fejlesztési javaslatok.5. Kommunikáció a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel. minősítésre vonatkozó javaslatok (értékelés.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. - Pedagógiai értékelésre.educatio.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.2. 7. a tanulási. Telefon: +36 (1) 477 3100. A javaslattétellel egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok eredményeinek lehetséges következményeiről. szociális intézmény. tanuló átmeneti vagy tartós nevelésbe vételével kapcsolatos eljárás is folyik. tanuló szakértői vizsgálata szükséges. oktatásban részesülő gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik arról. Ha a nevelési-oktatási intézmény. tanulók ellátásában részt vevő köznevelési intézményeket tartalmazó jegyzék összeállításához a megyei. hogy a vizsgálati kérelem tíz napon belül kiállításra kerüljön (a gyermekjóléti.hu 55 / 90 . oktatását ellátó iskolák jegyzékét és azok felvételi körzetét tartalmazó adatokat. szociális intézmény.tanulók fejlődésének elősegítése. tanuló vizsgálatának kezdeményezése esetén a vizsgálaton jelen lévő szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő szerepéről a szülőt tájékoztatni köteles. a beilleszkedési. 19-21. bölcsőde. valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló. a szakértői véleményt a kijelölt gondozási helyről szóló tájékoztatás megérkezését követően lehet elkészíteni.5. fogyatékosok nappali intézménye kezdeményezésére is. Kommunikáció a járási kormányhivatallal A sajátos nevelési igényű gyermekek.4. a fővárosi illetékességű szakértői bizottság részére a járási hivatal ad segítséget. valamint a gyámhatóság megítélése szerint a gyermek. gyermekvédelmi. (Szakszolgálati rendelet 13.) Ha a fővárosi. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.2. gyermekotthon. területi gyermekvédelmi szakszolgálat. az indok közlésével javasolja a szülőnek a szakértői vizsgálaton való megjelenést és részvételt. megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat értesítése szerint a szakértői bizottság eljárásával egyidejűleg a gyermek. gyermekjóléti szolgálat. Szakértői vizsgálat indítható a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyámhatóság. fogyatékosok rehabilitációs intézménye. valamint a gyámhatóság közreműködik ebben). Maros u.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. gondozó otthona. iskolai nevelésben. a magatartási nehézség. vagy a gyermekjóléti. a szülőnek a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól. a sajátos nevelési igény feltárása céljából.educatio. A szülő egyetértése esetén óvodai nevelésben. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. mivel megküldi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. §. halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. gyermekvédelmi.

illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben: - az eljárás megindítását a szülő is kérheti. tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor. tanulási. Az illetékes járási hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési. a tanuló nem ért egyet. iskolai osztályban azért nem szervezhető meg. Az eljárás megindítását köteles kérni: - a nevelési-oktatási.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. iskolai nevelés és oktatás a többi gyermekkel. - a szakértői bizottság.A gyermek.4. ha az abban foglaltakkal a kiskorú tanuló esetén a szülő. 19-21. nagykorú tanuló esetén a tanuló egyetért. illetve a kérelmet nem írja alá. illetve a szakértői bizottság eljárásával. - a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő.2. mert az intézményi jegyzékben nincsen megfelelő óvoda. 7. ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg. Telefon: +36 (1) 477 3100. ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait. Kommunikáció a tankerületi igazgatókkal Ha az óvodai nevelés.3. a gyermekjóléti. - a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő. gyermekvédelmi. a fenntartónál pedig szakmai ellenőrzését. ha a felülvizsgálati eljárás során vagy az értékelő lap alapján azt indokoltnak tartja. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. a szakértői bizottság vezetője köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye.educatio. szociális intézmény. magatartási nehézség. a szakértői bizottság a szakértői véleményét megküldi a Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A szakértői bizottság kezdeményezi a területileg illetékes kormányhivatalnál a nevelésioktatási intézmény hatósági. iskola. tanulóval közös óvodai csoportban. illetve a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet. ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet. vagy a sajátos nevelési igény megállapításával. ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni. vagy a gyámhatóság. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. ha a gyermeket a szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be. Maros u. vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre.hu 56 / 90 .5. ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal.

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni.gyermek. Az e bekezdésben meghatározott intézkedéseket. ha a gyermek. tanuló lakóhelye. tanuló lakóhelye. felvételét kéri. a szakértői bizottság a szakértői véleményét megküldi a gyermek. amennyiben az az iskola.4. Ha az iskola nem vagy nem az adott fogyatékosságra tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben. a kollégium. oktatása azért nem szervezhető meg. ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi igazgatónak. tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény kijelölésre kerüljön. A megyeközponti tankerület vezetője intézkedik arról. A tankerületi igazgató intézkedik arról. a bejelentést tizenöt napon belül írásban tudomásul veszi. iskola. A tankerületi igazgató harminc napon belül tájékoztatja az intézkedéséről a szakértői bizottságot. tanuló vizsgálatára nincs szükség. tanuló kötelező felvételét ellátó nevelési-oktatási intézmény kijelölésre kerüljön. mert az intézmény által vezetett jegyzékben nincsen megfelelő óvoda. a szakértői bizottság a tanuló – szükség szerinti – vizsgálata után új szakértői véleményt készít.2. Telefon: +36 (1) 477 3100. a korai fejlesztés és gondozás vagy a fejlesztő nevelés feladataiban közreműködő intézmény változásakor is.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. és szakértői véleményének az iskola kijelölésére és az iskolába történő beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseit módosítja. ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeközponti tankerület vezetőjének. hogy a gyermek. amelybe a tanuló az átvételét. ha a meglévő vizsgálati eredmények kiegészítésére nincs szükség. A megyeközponti tankerület vezetője harminc napon belül tájékoztatja az intézkedéséről a szakértői bizottságot. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Maros u. A szakértői bizottság. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda. a szakértői bizottság vezetője vagy az általa kijelölt szakértői bizottsági tag hajtja végre.hu 57 / 90 . az adott sajátos nevelési igényre tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben. Ha a gyermek. 19-21. hogy a gyermek. szándékáról a tanuló szülőjének írásban tájékoztatnia kell az illetékes szakértői bizottságot. a tanuló gyógypedagógiai intézményben történő nevelése. A tanuló vizsgálata mellőzhető.educatio.

hogy „azokon a területeken.hu 58 / 90 . Telefon: +36 (1) 477 3100.educatio.1. Torda i. A szakértői bizottsági tevékenység szakmai munkájának támogatása38 8.”39 A Gyógypedagógusok Etikai Kódexében pedig (32. pontja szerint például „a pszichológus tevékenysége során mindenkor arra törekszik.2. továbbképzési lehetőségeket. 10. a vizsgálati eljárások. 38 A fejezet Dr. hogy a legkorszerűbb szakmai eljárásokat alkalmazza és alkalmaztassa. Addig. amelyeken az érvényben lévő jogszabályok alapján szakpszichológusi képesítés szerezhető. hogy tudása naprakész maradjon. és igyekszik elősegíteni annak fejlődését. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. továbbképzési lehetőségeivel. tanulók komplex vizsgálati rendszerének megújítása és fenntartása érdekében folyamatosan biztosítani szükséges a képzési. az ilyen képesítéssel még nem rendelkező okleveles pszichológus törekszik a szak-képesítés mielőbbi megszerzésére. A Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe 3. pont pedig azt mondja.8. pont) az szerepel. 19-21. amíg nincs szakképesítése – lehetőség szerint – egy szakképesítéssel rendelkező kolléga segítségét veszi igénybe.4. a továbbképzés lehetőségének fontosságára. A szakmai segítség és a t ovábbképzés szükségessége Valamennyi általunk vizsgált etikai kódex kitér a szakmai kompetencia folyamatos megújításának. hogy „a gyógypedagógus – a hivatalos képzés befejezése után is – szakmai tudását továbbfejleszti.”40 A tudományok fejlődése során gyarapodó ismeretek. A tudomány fejlődése által nyújtott lehetőségek maximális érvényesítése érdekében lépést tart tudományának (szakágának) eredményeivel. erőfeszítéseket tesz. Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe 40 Gyógypedagógusok Etikai Kódexe 39 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. technikák számának robbanásszerű növekedése ugyanakkor nincs szinkronban a diagnosztikus vizsgálati/értékelési) gyakorlatban már több éve dolgozó munkatársak hazai képzési.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. a szaktudás megőrzésének. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Az etikai szabályzórendszer követelményeiből adódóan a gyermekek.2. m. fejezete kéziratának felhasználásával készült.1.” A 3. Maros u.

educatio. 19-21. Szegedi TE. atipikus fejlődésű emberek megismerésének módszertanát.2. továbbképzési lehetőségek korlátozott volta A felsőoktatásban országosan BA és MA szinten történik a szakértői bizottságban közreműködő pedagógus munkakörben alkalmazottak szakképzése: - a gyógypedagógus szakirányú képzést biztosító főiskolákon és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Míg a gyógypedagógus képzés magába foglalja a fogyatékos. Pécsi TE). A konduktorok képzése csak a központi idegrendszeri sérülésből adódó mozgássérültek ellátására készít fel. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.hu 59 / 90 . de gyógypedagógiai pszichológiai szakismeretet jelenleg nem tanítanak a pszichológus hallgatóknak. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. pszichológiai és orvosi tudás harmadik eleme az orvostudományi képzés. A képzési. A magyar pszichológusképzésben ugyan az utóbbi évtizedben előtérbe került az atipikus fejlődés témája. Valójában azonban a szakértői bizottsági munkához szükséges gyógypedagógiai és pszichológiai ismeretekkel az orvosok egyetemi képzésük alatt nem találkoznak.4. (amely a szakértői bizottság első vizsgálata alakalmával a bizottság dokumentációjának kötelező része) annak értelmezéséhez.2. Debreceni TE. Szakmai továbbképzések keretében voltak próbálkozások a területen dolgozó orvosok továbbképzésére. képzésükből természetszerűen hiányoznak a komplex gyógypedagógiaipszichológiai diagnosztikai ismeretek. - a pszichológus alap. Maros u. addig a pszichológusképzés nem ad betekintést a gyógypedagógiai pszichológiába. használatára a szakértői bizottsági orvosokat kiképzésben részesítették. A komplex gyógypedagógiai. Például amikor az egészségügyi dokumentáció részévé vált az „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” című adatlap.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. de ez permanensen nem valósult meg. A konduktorokat a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében képzik.8.és szakirányú képzés pedig az ország négy nagy egyetemén (ELTE. Telefon: +36 (1) 477 3100. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Ma már az orvosi rehabilitációs szakirány ismeretanyagában vannak a gyógypedagógiát érintő elemek.

de belátható. Különösen akkor. Bár a Bárczin folyó képzés – más képzési területekhez viszonyítva – célirányos a szakértői bizottsági munka tekintetében. 30 óra gyógypedagógiai diagnosztikaelmélet és 15 óra diagnosztika gyakorlat.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. A tradicionális. A mesterképzésben a terapeuta szakirányon még ehhez kapcsolódik az Egyéni esetkezelés stúdium.4. terápiás munka tervezésével és a megvalósulás lehetőségeivel. differenciálódott szakszolgálati rendszeren belül működő szakértői bizottsági munka megalapozásához. oktató. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Maros u. diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai kérdéseit tárgyaló tananyagok. alap. Az erre épülő szakirányú képzési szakaszban jelenik meg a Gyógypedagógiai pszichológia modul 75 órában. de permanensen jelen vannak a fogyatékos emberek (gyermekek) megismerését. Telefon: +36 (1) 477 3100. ha a mai szemléletmódnak megfelelően a Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ugyan kisebb és nagyobb óraszámban. A felsőoktatás Bologna-rendszerű átalakításához igazodva a gyógypedagógus-képzés is fokozatosan átállt a többciklusú. Az egyetlen olyan magyar felsőoktatási intézményegység. egyéni szükségleteknek megfelelő nevelő.Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara vezető szerepet tölt be a magyar gyógypedagógus-képzésben. 19-21. Ez a szakasz foglalkozik a szűkebb értelemben vett gyógypedagógiai pszichológiával. gyakorlatokra vonatkozó adatok sem örökérvényűek. tetemesnek tűnő óraszámból mindössze 60 óra. amelyben 15 órában még egy-egy eset feldolgozása kapcsán ismerkedhetnek a hallgatók a komplex differenciál-diagnosztikai vizsgálatra épülő. A változó képzési rendszerben. komplex gyógypedagógiai pszichológiai és orvosi vizsgálat megismerése azonban a leírt.) tanulnak a hallgatók bevezető pszichológiai ismereteket. Mindez a BA szintű alapképzésben 350 óra.2. Ebből 15 óra a gyakorlat. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Ezután pedig szakirányú gyógypedagógiai pszichológiát és pszichodiagnosztikát hallgatnak a BA képzésen a hallgatók 45 órában.és mesterképzésből álló képzésre. amelyben széles palettájú gyógypedagógus-képzés folyik. a szociális és az egészségügyi ellátás változásaihoz.educatio. A gyógypedagógus-képzés/-továbbképzés szerkezete az évek során többször és jelentősen változott. Jelenleg a képzés alapozó szakaszában 135 órában (Gyógypedagógiai pszichológia modul I. hogy ennyi felkészítés nem elegendő a kiszélesedett. amelyből 30 óra általános elmélet. ahol a hallgatók mindössze egy alkalommal találkoznak fogyatékos gyermekkel (vagy tanulóval vagy felnőttel) és családjukkal. fejlesztő. A képzés tartalma és szerkezete a közoktatási/köznevelési. valamint a tudomány fejlődéséhez alkalmazkodva többször átalakult.hu 60 / 90 . korlátaival. valóságos élethelyzetükkel. így a pszichológiai óraszámokra.

amely már nem nélkülözheti a speciális szakirányú felkészítést.fejlesztést megalapozó nevelési szükségletek feltárása a cél az egyén képességeinek. 19-21. hogy a szakértői bizottsági tevékenység olyan komplex tudásanyagot követel. hogy szakirányú továbbképzésre legyen lehetősége annak. hogy szakirányú végzettséghez kötötté vált egy-egy munkaterület betöltése. terápiás gyakorlat alapján azonban az újonnan felvett gyógypedagógus végzettségű munkatárs nehezen tud a komplex értékelést végző team munkájába bekapcsolódni.educatio. és ezt követően kézenfekvő volt. aki ezt a szakmát szeretné választani. hogy a gyógypedagógusok egy része elvégezte a pszichológia szakot. fejlesztési. Telefon: +36 (1) 477 3100. hogy a szakértői bizottsági teambe olyan gyógypedagógus kerüljön. fejlődését gátló és serkentő környezeti tényezőnek a tükrében. pedagógiai. az általános pszichológus (MA) képzésre épülő gyógypedagógus pszichológusi szakirányú végzettség lenne a legmegfelelőbb. Figyelembe véve az akár csak e fejezetben leírt szakmai. Tanítási. hogy két diplomával bekapcsolódott a szakértői munkába. A szakértői bizottsági munkában is szükséges a megfelelő (klinikusi. mert akkor kaphat segítséget a kezdő. Maros u. ismereteinek. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. taníthatóságának. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. aki már rendelkezik néhány éves közoktatási/köznevelési gyakorlattal. hangsúlyozni szükséges.hu 61 / 90 . Ezért fontos. Ma már a pszichológiai tudományok is olyan nagymértékben differenciálódtak. váratlan helyzetekben nem tudja váltani az eszközöket. jóllehet.4.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. illetve rugalmasan megoldani a konfliktusos helyzeteket. A szakirányú továbbképzés szükségessége A szakértői bizottsági munka követelménye. A szakértői munka sokrétűségének ellátásához elsődlegesen javasolt az. hogy jó szakmai team dolgozzon együtt. mert nem ismeri rutinszerűen az eljárásokat. Több évtizeden keresztül folyt az a gyakorlat. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. neuropszichológusi) szakvégzettségű szakember. 8.3. etikai követelményeket.2. tanácsadói.

hogy a már szakértői bizottságban dolgozó munkatársak részére továbbképzés jelleggel naprakészre újítsa meg a nevelési szükségletet feltáró diagnosztikus munkát.2.educatio.4. A tanfolyam célja a pedagógiai szak. a nevelési tanácsadók és egyéb szakszolgálatok munkatársai is részt vehetnek ezen a képzésen. akik újonnan.4. tanácsadás) minőségének javítása. amelynek folyamatában partnerként támaszkodjanak a pszichológus és az orvos diagnosztikus megállapításaira. gyógypedagógiai vizsgálat és beavatkozás (rehabilitáció. fejlesztés. Telefon: +36 (1) 477 3100. komplex szemléletű (pedagógiai. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.1. 19-21. a tudásanyagot naprakészen legyenek képesek a szakértői bizottságok munkatársai számára átadni. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ELTE Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály Doktori és Továbbképzési Osztálya által indított akkreditált tanfolyamok Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar az ELTE Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály Doktori és Továbbképzési Osztályával Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és még nem rendelkeznek elegendő ismerettel a diagnosztikus munkához.2. mivel a tananyag kevésbé hordoz olyan új információkat.4. hogy a pedagógiai szak. További lehetőségek az akkreditált tanfolyami továbbképzések A rövidebb képzési idejű felsőfokú képzéseknek inkább az a feladata. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. fejlesztést és tanácsadást megalapozó vizsgálatok és a beavatkozás gyakorlata a pedagógiai munkában című továbbképzést.és szakmai szolgáltatásban folyó pedagógiai. Maros u. 8. Akkreditált tanfolyam a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.8. gyógypedagógiai) diagnózis kialakítására.hu 62 / 90 .és szakmai szolgáltatók szakemberei képesek legyenek egységes. Elsősorban azoknak ajánlott. hogy minden évben az aktualitásoknak megfelelően korszerűsödjenek. amelyek a régebben a területen dolgozó kollégák számára a szakértői bizottsági munka innovációját szolgálnák. szervezésében indították el (a korábban más néven már meghirdetett) A rehabilitációt. A tanfolyam célcsoportját tekintve nemcsak a szakértői bizottsági munkát helyezi a fókuszba. A képzés célja. A tanfolyami továbbképzéseknél is elengedhetetlen követelmény. kezdőként lépnek a hálózatba.4. 8. A szakértői bizottságokban már dolgozók részére jelenleg számos akkreditált tanfolyam áll rendelkezésre civil szervezésben. szervezésében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.

hu 63 / 90 . Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban Akkreditált. fel tudják ismerni annak tüneteit.educatio.4. vizsgálatára. A tanultak alapján képessé válnak a diszkalkulia felismerésére. 30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam. Képessé válnak vizsgálatok elvégzésére. A továbbképzés során a résztvevők megtanulják rendszerezni ismereteiket a tanulási zavarok körében. Tanulják meg minden készség mérése során a kapott adatok értelmezését. ezzel a kritériumorientált fejlesztési stratégia elsajátítására. illetve a kognitív tanulási képességek megerősítése.2. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Maros u. tüneteire. Célja: a hallgatók ismerjék meg a DIFER teszt mérési logikáját. Tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztése a DIFER mutatói alapján Akkreditált. Fejlesztő program megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor tanulási és magatartási zavarok Sindelar–Zsoldos-program 2. 19-21. össze tudják állítani a kezelési tervet. különös tekintettel a diszkalkulia okaira. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.együttműködésben az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyamokat indítja aktuálisan: A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia) Akkreditált. 30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam. Célja: általános tájékoztatást nyújtani a tanulási zavarokról. és ezt követően ki tudják választani a megfelelő terápiás módszereket. 60 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam. terápiás módszereinek megismertetésére. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Sindelar–Zsoldos-program 1. melynek célja a neurogén tanulási zavar csökkentése. Meg tudják állapítani a matematikatanulás zavarainak okát. Célja: a továbbképzés az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő program alkalmazására készít fel. a mért készségek összetevőit. elsajátítására. Telefon: +36 (1) 477 3100.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Erre építve képesek legyenek konkrét fejlesztési tervezet összeállítására.

ahol alkalom nyílhatna a szakértői bizottságban résztvevők részére például az empátiás attitűd. az autizmus spektrum zavar. oktató intézmények pedagógusai nem rendelkeznek kellő ismerettel az oktatási-nevelési hiányok következtében felmerülő problémák és a képességek hiányából fakadó nehézségek elkülönítésére vonatkozóan. a fejlesztési irányok megismerése. a bizalmi légkör megteremtésének. tanulók felmérését. Célja: a beszédpercepciós diagnosztika megtanulása. A pedagógusok egyre nagyobb számban a szakértői bizottsági Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A szakértői bizottságokban – feltehetően a túlterhelés következtében – az utóbbi években nem alakultak ki szakmai műhelyek. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által szervezett akkreditált tanfolyam A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete keretében szerveződik Dr. alkalmazása. értékelését már szorosan összekapcsolják a terápiás lehetőségekkel.4. Hiányterület továbbá a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő. 19-21. A fenti akkreditált tanfolyamok közös pozitív eleme. Telefon: +36 (1) 477 3100. az ADHD.4. Az érdekvédelmi egyesület a kevés anyagi forrás miatt évente már csak legfeljebb egy-egy neves előadóval megtartott előadást tud szervezni továbbképzés céljából. hogy inkább csak közvetetten vagy részlegesen segítik a komplex diagnosztikai munkát. Gósy Mária: GMP Beszédpercepciós diagnosztika című.3. gyakorlati kérdések megvitatása. korszerű modellek segítségével működő vizsgáló/értékelő eljárások megismerésének lehetősége. módszereket lehet megtanulni. Az akkreditált pedagógus-továbbképzések keretében bevált technikákat. hogy a gyermekek.hu 64 / 90 . a nevelési szükséglet feltárását lehetővé tevő. A pedagógusképző és pszichológusképző intézmények nem közvetítenek kellő ismereteket a gyógypedagógia. és egymás között is nehezen alakul a szakmai információcsere. azonban számos terület lefedetlen.8. Nincs lehetőség szupervíziós rendszer működtetésére sem. 15 órás akkreditált tanfolyama.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Negatívumuk viszont. Maros u.educatio. pedig ennek elsajátítása is elengedhetetlen.2. esetmegbeszélő csoportok. a kevert tanulási zavarok felmérésére alkalmazható új eljárások és a terápiás javaslatokhoz szükséges ismeretek tanulásának lehetősége még hiányterület. folyamatlépésekre épített. A korai intervenciót segítő diagnosztikai eljárások. A felsoroltakon túl a jelenlegi továbbképzésekhez nem tartozik igazán gyakorlati alkalmazási lehetőség sem. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a gyógypedagógiai pszichológia diszciplínákból. a tanácsadás felépítésének gyakorlására. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. A többségi nevelő.

és pszichológusképző. gyógypedagógiai pszichológiai ismeretek oktatását. Javaslatok a képzések megújításához - A sajátos nevelési igényű gyermekek. ez pedig a felesleges vizsgálati szám növekedéséhez vezet. A képzések kiterjesztésére a pedagógus. Telefon: +36 (1) 477 3100. módokat kell találni a folyamatos tudásmegújítás érdekében. egyéb egészségügyi és gyermekvédelemi intézmények területén is szükség van. esetmegbeszélő csoportok. tanulók korszerű értékelési rendszerének továbbfejlődése érdekében sürgetővé vált a gyógypedagógiai pszichológiai szakirányú felsőfokú képzés megszervezése. 19-21. - Lehetőséget kell teremteni a szakmai tanulmányutakra nemzetközi vonatkozásban is. - Bővíteni kell a kisebb óraszámú.educatio.és a pszichológusképző.vizsgálatoktól a külső segítséget várják az esetlegesen iskolán belül is kezelhető problémák megoldásához.4. - Az újonnan belépők részére mentorokat érdemes foglalkoztatni.2. hogy a nevelési. - A pedagógus.4. amelyek tartalmukat tekintve biztosíthatják. - Szupervíziót kell biztosítani szakértői bizottságok szakemberei számára.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. eszközbemutatók működéséhez. sőt orvosi. Maros u. akkreditált képzések kínálatát. - Nyitottabbá szükséges tenni a kisebb és nagyobb térségek szakmai információcseréjét a vizsgálati/értékelési folyamatok megújításának céljából.hu 65 / 90 . Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. oktatási hátrányok okozta elmaradások sikeresebben elkülöníthetőek legyenek egyéb objektív tényezőktől. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.4. - Újszerű felsőfokú továbbképzési lehetőségeket. valamint az orvosokat képző intézményekben biztosítani kell az alapfokú gyógypedagógiai. 8. korszerű diagnosztikai eljárások lefolytatásához szükséges felsőfokú. - Lehetőséget kell teremteni a szakmai műhelyek. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.

B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.hu/jr/gen/hjegy_doc. amelyből fakadóan a pedagógiai-szakmai ellenőrzés a minőségellenőrzési folyamat része. URL: http://net. h) pontok. § (3). (4) bekezdés. a minőségi pedagógiai munka elérése. Az Oktatási Hivatal 2013.educatio.cgi?docid=154155.hu/jr/gen/hjegy_doc. (IV. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. URL: http://net.43 - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.hu/kozneveles/ellenorzesek/szakmai_ellenorzes (Utolsó letöltés: 2014.) Korm.oktatas.) 44 2004. 83. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. 19-21. URL: http://njt. § 57/B. illetve a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése. § (2) bekezdés d) pont. január 14.2. § a) pontja. törvény (különös tekintettel a VI. (VIII. URL: http://www.) 43 121/2013. rendelet 9.hu/cgi_bin/njt_doc. 31. 82. - A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. A szakértői bizottsági szakmai munka minőségének ellenőrzése 9. (IV. Telefon: +36 (1) 477 3100. illetve a 92.) Korm. 77.hu 66 / 90 . 41 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés.) 42 20/2012.jogtar. (VIII. 31. augusztus 2-án megjelent ellenőrzési szempontrendszere.jogtar.KOR (Utolsó letöltés: 2014. 86. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. évi CXL. §. (3) bekezdés. 26. §. Fejezet rendelkezéseire. §.cgi?docid=A0400140. január 14.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.cgi?docid=A1300121. A pedagógiai szakmai munka ellenőrzéséről a jogszabályok tükrében A pedagógiai-szakmai ellenőrzés41 az új köznevelési rendszerben az Oktatási Hivatal által kidolgozott szempontrendszerek alapján valósul meg.9.238971 (Utolsó letöltés: 2014.1. január 7. 26.TV (Utolsó letöltés: 2014. §.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. § (2) bekezdés e). Maros u. 87. valamint az 56. §.44 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja mindenkor a pedagógiai munka fejlesztése. évi CXL. támaszkodva a pedagógiai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokra.4. §-ra). január 14.) EMMI rendelet 145-156. rendelet az Oktatási Hivatalról.42 - Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. A pedagógiai-szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok a következők: - A köznevelési törvény 69.

ezen keresztül az adott intézmény pedagógiai szakmai tevékenységének helyességét. § (3) bekezdés). hogy a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményben végeztessen törvényességi. továbbá felkérheti a fenntartót.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.hu 67 / 90 . A fenntartó hatáskörrel rendelkezik az intézmény hatékonyságának és pedagógiai-szakmai eredményességének megítélésében (köznevelési törvény 83. elemzést. átvilágítást. Telefon: +36 (1) 477 3100. szakmai ellenőrzést. j. § (3) bekezdés). (40. § (2) bekezdés d) pont). A fenntartó (például a szakértői bizottságok esetében) értékeli az intézmény munkatervi feladatainak végrehajtását. Maros u. § (2) bekezdés h) pont).2. és ennek eredményéről tájékoztassa.45) A pedagógiai-szakmai ellenőrzéseknek különböző típusait határozza meg az Oktatási Hivatal ellenőrzéssel foglakozó tájékoztatója. - A fenntartói pedagógiai-szakmai ellenőrzés a fenntartói irányítás része. pedagógiai-szakmai mérést. pedagógiai-szakmai mérések. Az ellenőrzésben ilyenkor külső szakértők működnek közre (köznevelési törvény 69. 19-21.educatio. átvilágítások. amely irányulhat az intézmény és az egyes pedagógus pedagógiai szakmai munkájának értékelésére.(A pedagógiai-szakmai ellenőrzés során felmerülő hibák nem vonnak maguk után retorziót. elemzések készítését rendelheti el.4. - Az intézményvezetői pedagógiai-szakmai ellenőrzést a köznevelési intézmény felelős vezetője saját hatáskörben kezdeményezheti. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. - Az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetésének a terhére országos és térségi szakmai ellenőrzést. Az ellenőrzést a kormányhivatalok oktatási Pedagógiai-szakmai ellenőrzés i. az oktatásért felelős miniszter intézkedésére a hivatal jár el (köznevelési törvény 77. - A tematikus országos szakmai ellenőrzést az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjéről szóló rendeletben írja elő. megyei/fővárosi.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. térségi pedagógiai-szakmai munka értékeléséről (köznevelési törvény 77. Ha a fenntartó a felkérésnek nem tesz eleget. Az oktatásért (köznevelésért) ellenőrzésekben: 45 felelős miniszter feladatai a pedagógiai-szakmai - Az oktatásért (köznevelésért) felelős miniszter az Oktatási Hivatal közreműködésével gondoskodik az országos. m.

9. A szakértői bizottsági munka szakmai minőségét meghatározó tényezők - Milyen a szakértői bizottság minőségpolitikája. 46 Így például megjelenik a külső értékelés és az önértékelés szoros kapcsolata. A törvény egy sor olyan elemet ír elő. és összegzi azok eredményét.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. 19-21. eljárások és az eredmények nyilvánossága.hu 68 / 90 . alkalmazásukra és alkalmazási gyakorlataikra a köznevelés rendszere is épít. jövőképe? Milyen minőségfejlesztési rendszert (MFR) tervezett meg? 46 Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2001 februárjában közös ajánlást készített Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében címmel. Az intézményvezető és az intézmény kötelességeinek megfogalmazásakor világos. - Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést is működtet a miniszter az Oktatási Hivatal közreműködésével. ennek keretében a pedagógusok rendszeres értékelését. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. hogy a most zajló változások nem jelentik a korábbi minőségfejlesztés végét. Telefon: +36 (1) 477 3100. hogy a korábban működtetett minőségirányítási folyamatokra most is szükség van.educatio. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés területei: a pedagógus ellenőrzése. módszerek. melyhez a dokumentációt az Oktatási Hivatal dolgozza ki. (2001/166/ EC) (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 on European cooperation in quality evaluation in school education. az intézményvezető ellenőrzése és az intézmény ellenőrzése. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az önértékelésre építve. A most folyó fejlesztések irányainak meghatározásánál az Oktatási Hivatal épített az Európai Unió e területen tett ajánlására. pedagógiai-szakmai ellenőrzését. az értékelési kritériumok. A törvény és az egyéb új jogszabályok gondos tanulmányozása nyilvánvalóvá teszi. és kiterjed minden köznevelési intézményre. amelyet ötévente. a fenntartótól függetlenül szükséges végrehajtani. amelyek a közoktatás minőségirányításában rendszerré szervezhetők: az intézmények külső.2. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Maros u.2.főosztályai végzik. sőt a minőségirányítás beépül az intézmény működési gyakorlatába.4. valamint a bennük pedagógiai tevékenységet folytató szereplőkre. célrendszere (küldetésnyilatkozata). valamint a vezetők értékelését.

az elemzések a továbbfejlesztésben? A kérdések részletes megválaszoláshoz irányadó a Mesterházi Zsuzsa ás munktársai által 2008-ban megjelent „Kézikönyv a szakértői bizottságok működéséhez” c. Ezzel a korábbi évtizedben kiépült belső intézményi minőségfejlesztő munka további külső értékeléssel egészül majd ki. hogy folyamatosan egészül ki valamennyi szakszolgálati területre az előmeneteli rendszer. kutató tanár. Maros u.- Mire terjed ki a szakértői bizottsági vezetés felelőssége? Hogyan gazdálkodik az intézmény az erőforrásokkal? Hogyan állítják elő a szakértői bizottsági szolgáltatást? Milyen szerepet kapnak a mérések. n.4. URL: http://www. 47 Antalné Szabó Ágnes – Hámori Veronika – Kimmel Magdolna – Kotschy Beáta – Móri Árpádné – Szőke-Milinte Enikő – Wölfling Zsuzsanna: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.. a munkahelyi vezető értékelése és nem utolsó sorban az eljárást önkéntesen igénylő pedagógus szakmai e-portfóliója. munka. 6) Az életpálya befejező szakasza/.pdf (Utolsó letöltés: 2014. melyben (szintén külső értékelés alapján) a pedagógus standardizált kritériumokkal kijelölt minőségi fokozatokba sorolható: pedagógus I. amely többek között leírja a korábbi minőségirányításai rendszer működésének alapelveit. Oktatási Hivatal. 3) Pedagógus II. .hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rend szerehez. Ismerteti az életpálya fő szakaszait /1) Gyakornoki időszak. 5) Kutatótanár. január 3. tartalmazza a kapcsolódó utasítások kézikönyvét. 9. H. A pedagógusok munkájának minőségellenőrzése A pedagógusok munkájának minőségi értékelését fogja szolgálni a jövőben az életpályamodell. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.oktatas. nevelő munkát végző pedagógusokra vonatkoztatva tartalmazza az előmeneteli rendszert. 2) Pedagógus I.educatio. A dokumentum jelzi. 4) Mesterpedagógus... fő irányai azonban már most érzékeltetik az előmenetel szigorú követelményekhez kötöttségét. 19-21.. Az elkészült Útmutató47 az oktató.a minőségügyyi bizonylati rendszer lehetséges dokumentációját és a szűken értelmezett szakmai protokollt. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. A minősítő eljárásban szerepet kapnak külső szakértők. amelyet meghatározott szempontok szerint készít el. Telefon: +36 (1) 477 3100. követelményeit.hu 69 / 90 . mesterpedagógus.. 3. valamint az előrejutás eljárásrendjét. 2013. pedagógus II.2.

B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. A sablontól való eltérés esetében a dokumentum bemutatása során. A különlegességre. tíz szakterületen folyó különleges végzettséget és képzettséget kívánó tevékenység. mint indoklásra példaként említhetjük. Maros u.A szakértői bizottságok minőségi ellenőrzéséhez kiegészítő útmutatót készített az Oktatási Hivatal48 Ebből a következőeket idézzük: „A többségi pedagógusokra vonatkozó minősítési eljárás és minősítő vizsga módosításokkal és kiegészítésekkel érvényes a pedagógiai szakszolgálati területeken. Ennek érdekében dokumentum sablonokat adunk át. Horváthné Moldvay Ilona : Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére file:///C:/Users/R%C3%A9z%20Ili/Saved%20Games/Downloads/pedagogiai_szakszolgalat%20(1). választható dokumentumai pedig az egyes szakterületen tevékenykedők részére specifikusan meghatározottak. melyek segítséget jelenthetnek a dokumentumok tartalmának és a reflexió elkészítésének feladatában. A pedagógiai szakszolgálatban dolgozók e-portfóliójának kötelező dokumentumai a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pedagógusokra szakterületenként egységesen. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. így a dokumentumok nem mindegyike készíthető el dokumentum sablon segítségével.4. az etikai. Mivel a pedagógiai szakszolgálatokhoz sokfajta problémával. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kéréssel fordulnak a kliensek.hu 70 / 90 .jún. A pedagógiai szakszolgálati tevékenység szerteágazó.educatio. 48 Torda Ágnes. vagy a nevelési. nevelési-oktatási intézményektől eltérően a kliensek az esetek többségében önkéntesen. hogy a kliensek 0-16 éves. A pedagógusok minősítési rendszerében meghatározó szerepe van a portfóliónak. 19-21. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. az interjú és az értékelő reflektív interjú helyzetében kerülhet sor az eltérés okának kifejtésére.2.pdf Utolsó letöltés 2014. amelyek a pedagógiai szakszolgálatokban specifikusak. Itt fokozottan szükséges megjeleníteni a titoktartási szabályokat. a szakmai protokollokban leírtaknak megfelelőek.19. Telefon: +36 (1) 477 3100. Szabó Győzőné. ritkábban akár 23 éves korig is pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülnek. A kiegészítő útmutató segítséget kíván adni a dokumentumok tartalmi és formai elemei tekintetében is. Sokszínűségét illetve tartalmának egyéb jellemzőit az e-portfólió kötelező és választható tartalmának meghatározásában is szükséges figyelembe venni.és személyiségi joghoz fűződő kötelezettségeket. ritkábban kötelezően vagy kötelezhetően veszik igénybe a szolgáltatást.

10. pedagógusi munkakört betöltő kollegák számára elvárható minőségi kompetenciakörökhöz rendelt indikátorokat. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. fokozatra tekinti érvényesnek. eljárásrendje. hiszen lényegesen gazdaságosabb. Ugyanakkor nagyon fontos az adatbázisok külső tárolóeszközökön való tartós megőrzését biztosítani a jogszabályoknak megfelelően. Telefon: +36 (1) 477 3100. Az irattári tervben szerepelnek a szakszolgálati tevékenység kötelezően előírt dokumentumai.Mint említettük a kiegészítő útmutató használatát megelőzően az Útmutató tanulmányozása szükséges. Elektronikus lenne a korszerű adattárolás. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. a határidők betartása. A szakértői bizottsági tevékenységhez szükséges adminisztráció A szakszolgálati rendelet 8. 0. A pedagógusok minősítési rendszerének felépítése. A rendelet előírásai kötelezőek a szakértői bizottsági munkában is. Az indikátorokat nem különíti el az ismeret a képesség és az attitűd alapján. A kiegészítő útmutató minden szempontból kapcsolódik az Útmutatóban leírtakhoz.hu 71 / 90 . ) taglalja a szakértői bizottsági tevékenységeket végző. folyamata.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. mert ennek gyakorlati beválása jelentősen erősítené a szakértői bizottsági munkakört ellátók szakmai presztízsét is.4.1. Az irattárolás jelenleg elektronikus és papír alapú. Maros u. Megjelenésük megítélésénél ugyanazokat az értékeket használja: nem értékelhető. a meghatározó jogszabályi környezet természetszerűen azonos. Ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik meg az eltérő alrendszerben dolgozó pedagógusokat az eredetiség elvárása. annak célja.3. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. A kompetencia alapú összesítés szintén az e célra kidolgozott és alkalmazott szoftver által történik. vagy éppen a minősítési szintek elérése tekintetében.2. könnyebben kezelhető.2.educatio. továbbá hozzárendeli a dokumentumok kötelező megőrzési idejét. „ A Kiegészítő Útmutató B pontja mintegy tíz oldalon keresztül (23-36 o. Az életpálya egyes szintjeihez rendelten is ugyanolyan %-os teljesítményt vár el. selejtezhetőségét is. Várakozással tekintenek a szakértői bizottsági pedagógus munkakört betöltők a minősítésüket speciálisan szabályzó új rendszerre. Indikátorlistáját a Pedagógus II. 19-21. melléklete a szakszolgálatok részére egységes irattári tervet határoz meg. amelyeket ügyköri megnevezés szerint rendez. hozzáférhető.

a vizsgálat előterve. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.4. 19-21.  az orvosi vizsgálatok eredményei. bizonyítványok másolatai. 10.hu 72 / 90 . Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.A kötelezően előírt dokumentáció ügykörei szerint a szakszolgálatokban kötelezően vezetési.1. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. röviden: Pszám). - A vizsgálat típusának azonosítása. Telefon: +36 (1) 477 3100. 10. Irat: vizsgálati értesítő. igazgatási.1. A törzslap tartalma: - A felkérő által küldött dokumentumok (általában az eredeti másolatai):  a legutolsó szakértői vélemény. személyi és gazdasági iratok tárolandók az adatvédelmi törvény iratkezelésre vonatkozó szabályainak betartása mellett. A szakértői vizsgálat előkészítő fázisának iratai Témakörök: - A szakértői bizottság illetékességének megállapítása. A gyermek/tanuló vizsgálatával és ügyének intézésével kapcsolatos adminisztráció gyűjtőhelye: a törzslap A törzslapnak saját nyilvántartó száma van. illetve nyilvántartási vagy törzslapszám (új elnevezéssel portfólió szám is lehet. Témakörök: - Az érintettek értesítése a vizsgálatról. Irat: emlékeztető jegyzőkönyv.  a pedagógiai jellemzések. - A vizsgálatot végző team kiválasztása az intézményvezető által. amely egy intézményen belül folyamatos sorszám. Irat: emlékeztető jegyzőkönyv.  a vizsgálati anyagok. - A vizsgálat megtervezése a team által. A szakértői bizottsági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó adminisztráció lényeges elemei az eljárási rendhez kapcsolva jól áttekinthetőek.2. Maros u.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. jegyzőkönyvek.educatio. értékelési összesítők.1. zárójelentések.

A szakértői vélemény A szakértői vélemény a szakértői vizsgálati iratanyagok legfontosabb dokumentuma. o a szakértői vélemény módosítása.2. Maros u. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A kiadmányozott igazolások másolatai:  munkahelynek.educatio. elérhetősége. jegyzőknek értesítés küldése (intézménykijelölés. a gyermek/tanuló lakcíme.hu 73 / 90 .  szülői tájékoztatás igazolása. egy évvel meghosszabbított óvodai nevelés.  jogosultságok igazolása (például megemelt összegű családi pótlék). államigazgatási eljárás. szülői kérelem intézménybe történő beíratáshoz.1. pedagógiai pályafutását döntően befolyásolja. az intézményes nevelés színtere. tanuló) életét.4.-  a korábbi szakértői vélemények. Tartalmi és formai elemeit tekintve az alábbi részekből áll.  intézményváltások iratai. 10. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.  hivatalos levelek a gyermek ügyében: o o o o kiegészítő pedagógiai vélemény kérése. 19-21. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. befogadó nyilatkozat kérése. születési helye és ideje. a vizsgálatot kérő(k) neve és elérhetősége. amely a kliens (gyermek. különleges gondozásra jogosult gyermekek). Azonosító adatok        a vizsgált személy neve.  egyéb. a szülők (gondviselők) neve. köznevelési intézménynek a vizsgálaton való megjelenésről.2. Telefon: +36 (1) 477 3100. o iskolakijelölés intézményváltáskor. a vizsgálat időpontjában a gyermek/tanuló életkora.

terápiák. érzelem. feladathoz való viszony. a viselkedés változása a megerősítő stratégiákra.4. figyelem. céljától függően)  Eljárások. módszerek megnevezése. motiváció. Maros u. gyakorisága. A vizsgálat típusa. magatartás. amelyek összefüggésbe hozhatók a gyermek.  Egyéb kognitív funkciók vizsgálati tényei (végrehajtó funkciók. intézményes vizsgálatok (orvosi. Anamnézis  Bizonyító erejű fejlődési adatok.educatio. A gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálat legfontosabb tényei (a vizsgálat típusától.  Az átfogó mentális képesség vizsgálatának tényei. a szakértői vélemény készítésének indítékai. szociális tényezők.2. érzékelés. orientáció.hu 74 / 90 . fejlesztések célja. észlelés. nevelési feltételek. motorium.  Egyéb megfigyelések a gyermek beszédkészségével és mozgásügyességével kapcsolatban. kezelések. a fejlődést akadályozó. célja A jelen vizsgálatot megelőző ellátás személyi. receptív és expresszív beszéd.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Telefon: +36 (1) 477 3100. a viselkedés jelentős eltérései). Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. személyi feltételei. a vizsgálat dátuma. annak gyakorisága.  Intézményes nevelésben részesülők esetében a legutolsó pedagógiai véleményből a vizsgálat szempontjából fontos tényezők.  a probléma. koncentráció. igény. tanuló aktuális állapotával. vizuomotoros organizáció. tárgyi feltételei     pedagógiai. 19-21. A vizsgálat előzményei  problémafelvetés. gátló tényezők: betegségek. pszichológiai). stresszt kiváltó körülmények. családi. panasz. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. együttműködés. emlékezet).  A viselkedésre vonatkozó megállapítások (fizikai megjelenés. habitus. tanulás. figyelemorientáció. intenzitásának leírása.  kérés. helye. elvárás megjelenítése. intenzitása.

megértésen. szerzett ismereteinek köre. szakemberszükséglet). játék.  Az adaptív viselkedés tényei (önállóság. szabadidő szervezése). zavarokra vonatkozó megállapítások). olvasás).taníthatósága. pszichiátriai státusz. tudásszintje. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. helyszíne (ha intézmény. oktatás foka (csoport.  A rehabilitációs/fejlesztő foglalkoztatások (rendszeresség – heti óraszám. önkontroll. forma – egyéni/csoportos.belgyógyászati. a csoport-/osztálylétszámba történő beszámítás jogszabályi hivatkozással).2. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. tartalom – komplex/speciális funkciókra irányuló terápiás eljárások megnevezése. társas kapcsolatok.  A különleges gondozásra való jogosultság megállapítása (az ellátás intézményes módja: külön-/együttnevelés. aktív beszéden alapuló ismeretek. osztályfok).  Tanulásszervezési.a gyermek tanult. Összegző indoklás Egyéb javaslatok  A fejlesztések fő irányai. (utánzáson. Megállapítások  Összegző komplex vélemény (az okok és következmények összefoglalása. A pedagógiai jellegű vizsgálatok: . a rehabilitációs/fejlesztő foglalkozásokhoz való jog.educatio. neurológiai. 19-21. általános tájékozottság. .B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. pedagógiai javaslatok.hu 75 / 90 . minősítésre vonatkozó javaslatok (mentesítések). beilleszkedés.  A nevelés. oktatás megkezdésének időpontja. .  Pedagógiai értékelésre.4. pontos címe). Maros u.  A sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos megállapítások (igényjogosultság megállapítása jogszabályi hivatkozással).  Az orvosi vizsgálat legfontosabb megállapításai: . akkor neve. a fogyatékosságokra. területei.írás-helyesírás. Telefon: +36 (1) 477 3100. számolási készség. Javaslatok  A nevelés. módszertani.

A szakértői bizottságban nincs pedagógiai program. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.  A gyermek ellátásában. 10.4. motiváció elemei. Telefon: +36 (1) 477 3100.  Jogszabályi hivatkozások. tájékoztatás a segítő civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés lehetőségeiről. A szakszolgálatok egy közös alapító okirattal rendelkeznek. Egyéb többletkedvezményekre tett javaslatok: pedagógiai segítségnyújtás.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. jelentőségéről). A szakértői bizottsági munka alapdokumentumai ―Alapító Okirat ―SZMSZ Készítésének tartalmi elemeit a köznevelési törvény és a szakszolgálati rendelet egyaránt előírja. idő. - az alap.2. fejlesztésében résztvevők együttműködésére vonatkozó javaslatok. a gyermek problémájának elfogadását segítő tanácsok.educatio. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.4. a bizottsági munkafolyamatok legfontosabb irányadója az éves munkaterv. - a szakmai feladatokhoz rendelt időterv.1. a szülő bevonása a gyermek fejlesztésébe. Maros u. Az éves munkaterv tartalmai elemi Az éves munkaterv tartalmai elemi a következők: - az adott tanév szakmai céljai. a gyermek családi szerepeinek megerősítése.  Javaslatok a szülők számára (a szakértői vélemény szülő számára érthető összegzése.és kiegészítő feladatok körülhatárolása. a nevelési-oktatási intézménnyel történő együttműködésre vonatkozó javaslatok.). 10. egyéni pedagógiai tervezés. a szervezeti szabályzatok készítésének irányelveit székhelyi és tagintézményekre való bontásban az intézmény fenntartó javaslatai és a jogszabályok alapján az intézményi igazgatók határozzák meg.3. Alapkövetelmény az ezeknek való megfelelés. - a vizsgálati munka személyhez (vizsgálatvezetőhöz) rendelt ütemterve (vizsgálati beosztási terv). 19-21. szervezetfejlesztés.hu 76 / 90 . eszköz.1. nyomon követés stb. - a minőségügy. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.

utánpótlás-nevelés. pénzügyi feltételrendszerének elemzésére. korösszetétel. hanem egyben intézményi értékelés is. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. szakvizsga. 19-21. amely tartalmazza a struktúra leírását. végzettség. a konzekvenciákról.5. meglévők hasznosítása. a vezetés eredményességének mutatóira. valamint a távlati célokról. a külső. Szerepel benne a működés leírása. a szervezeti felépítést. a főfolyamat(ok). Alapdokumentumként a bizottságok még rendelkeznek a szakmai munka teljesítéséről szóló Éves beszámolóval. a szakértői bizottsági kompetenciák megléte. ezen belül külön: az erőforrások kezelése (újak bevonása. ami nem csak a munkaterv alapján az év során elvégzett feladatok. szervezetépítés (munkahelyi közösségek. tevékenységek elemzése.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. belső kapcsolatok). kiegészítő és segédfolyamatok. gyarapodás). normák. elvek. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 10. problémamegoldás. Ezen belül pedig külön tartalmazza a minőségirányítás. munkahelyi légkör állapota. ezen belül a partnerkapcsolatok elemzése. az információáramlás. Telefon: +36 (1) 477 3100. Az intézményi értékelés Az intézményi értékelés kiterjed: - Az intézmény tárgyi. az esetleges külföldi kapcsolatokról.2.hu 77 / 90 . Maros u. az ellenőrzések eredményeire. például a szervezeti kultúra fejlődésére. a dokumentáltság elemzését. - Összegzés. továbbképzések helyzete) elemzésére. a partnerei elégedettség mutatóira. - a belső ellenőrzés szempontjainak kifejtése. Az intézményi értékelés összegzése szól az egyes értékelt területek minősítéséről. társadalmi. más megyei és országos intézményi kapcsolatok alakulásáról. fejlesztés. célok megvalósulásának összegzése. szakképesítés. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. eredményességi mutatók bemutatására is kitér. valamint külön a vezetési (al)rendszer elemzését.educatio. célok. beiskolázási terve.4. - A szervezet és a működés elemzésére. a szervezeti kultúra jellemzése: az értékek. az együttműködésekről más ágazati intézményekkel. A munkatervhez csatlakozik az intézmény továbbképzési. - Minőségi. - Az intézmény humán-erőforrásának (munkaerő-struktúra: létszám. - Szól a fenntartóval való kapcsolatokról. konfliktuskezelés.- a működés.1.

6. - Iktatókönyv (elektronikus programmal). Maros u.  Elektronikus adatrögzítő program.4. a szakértői vélemény kiküldésének idejét. az esetleges határidőcsúszás indokát.1.hu 78 / 90 . ellenőrzési lista.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. (röviden) a vizsgálat során kialakított véleményt. ami a visszakeresést segítheti: o o o o o o - klienssel kapcsolatos levelek. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.1. Telefon: +36 (1) 477 3100. a vizsgálat kimenetelét jelző dokumentum típusát. nyilatkozat esélyegyenlőségi szakértő igényléséről. életkorát.7. hatósági levelezés. 19-21. a vizsgálat típusát. intézmény belső levelezése. formanyomtatványok A vizsgálattal kapcsolatos folyamatban alkalmazandó egyéb iratok. beérkezési sorrendben tünteti fel a vizsgált személy nevét. A vizsgálattal kapcsolatos folyamatban alkalmazandó egyéb iratok. 10. A működést általánosan. formanyomtatványok:        aktuális jogszabálygyűjtemény (a szakértői bizottságok működését meghatározó törvényi. Sorszám szerint. kérdőív a különleges gondozás biztosításához szükséges feltételek meglétéről. egyéb. a szakértői vélemény készítésének határidejét. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.2. Postakönyv. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel/tanulókkal kapcsolatos eljárásrend. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. székhelyintézménnyel kapcsolatos levelezés. szülői meghatalmazás. folyamatosan követő dokumentumok: - Forgalmi napló. folyamatosan követő dokumentumok A szakértői bizottsági működés adminisztrációjának fontos részei a működést általánosan. a vizsgálat vezetőjét.  A bejövő és kimenő levelek iktatása történhet különféle bontásban. intézményen kívüli levelezés.educatio. rendeleti háttér).10. szakértői vélemény végére kerülő jogszabályi hivatkozások gyűjteménye.

iskola). 19-21. eljárásokat és kiadványokat tartalmazó regisztrációs napló.4. A felülvizsgálatok dokumentációja A felülvizsgálatok dokumentációja:        értesítés kontrollvizsgálat időpontjáról.9. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. szakértői vélemény kiegészítése felülvizsgálati kontroll kötelezettségének megszűnése után. Maros u. - a szakértői bizottsági tevékenységgel összefüggő hazai és külföldi pályázati lehetőségek regisztere.1.1. a nyomon követést lezáró állapotmegismerés dokumentumai.8.hu 79 / 90 .1. A vezetői szakmai és koordinációs tevékenység adminisztrációja 10. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. felülvizsgálati javaslati lapok formanyomtatványai. A szakértői bizottságok szakmai munkáját segítő felelős vezető adminisztrációs iratai A szakértői bizottságok szakmai munkáját segítő felelős vezető adminisztrációs iratai: - a hazai és külföldi szakmai eredményeket. amely munkakörönként tartalmazza a szükséges és meglévő szakvégzettségeket.10. felülvizsgálati szakértői vélemények formanyomtatványai.8. melyet az intézménynek kell megszerveznie. 10.educatio. A folyamatos nyomon követés kiegészítő dokumentációja A folyamatos nyomon követés kiegészítő dokumentációja: - a gyermek folyamatos megfigyelését előíró szakértői vélemény.1. nyomon követési jegyzőkönyv.9. pedagógiai vélemény (óvoda. a nevelést irányító pedagógus negyedévenkénti jelentése a gyermek fejlődésének alakulásáról. kiegészítő anamnézis szempontrendszere az ismételt vizsgálatkor.1. - humánerőforrás listája.2.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Telefon: +36 (1) 477 3100.1. - továbbképzési lehetőségek regisztere. a szakértő bizottsági munkatárs óralátogatási jegyzőkönyvei. - az illetékességi körbe tatozó megyei SZB és a szakértői bizottsági tagintézmények. 10.

ellátási forma.hu 80 / 90 .- az illetékességi körbe tartozó szakértői bizottságok továbbképzési programjának összesítője. de sajnos nem egységesen. - a humán-erőforrások átcsoportosítására vonatkozó javaslati dokumentum.1. Az Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszer lehetősége a szakértői bizottsági munkában Az elektronikus nyilvántartási forma már évtizedek óta jelen van a bizottsági adminisztrációban. sőt működésének alapfeltételévé tette a készülő Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszernek (a továbbiakban: INYR) a megvalósulását. törzsszám. Nem teszi lehetővé a több mutatón (név.9. Maros u. - az illetékességi körbe tatozó szakértői bizottságok belső ellenőrzési terveinek összesítője. életkor. 10. intézmény.educatio. továbbá az intézmények közötti kommunikációra sem alkalmas.2. tagintézményi írásbeli jelezések. jegyzőkönyvek. 10. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. főigazgatói utasításokról szóló körlevelek. Egyrészt azért.2. A szakértői bizottságok új struktúrájának kialakulása azonban aktuálissá. ellátás kezdete. - vezetői ellenőrzési terv. Telefon: +36 (1) 477 3100. - az intézmény működését meghatározó jogszabályok és jogszabályi változások regisztere. mert integrálttá vált maga a Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 19-21. - az intézményi értékelési dokumentumok ellenőrzési mutatóinak összesítője. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. feljegyzések dossziéja. - az intézmény szabályzatainak gyűjteménye. - az intézmény nyilvántartó rendszereivel kapcsolatos emlékeztetők. - az intézmény adatközlési kötelezettségének eleget tevő dokumentáció.4. - belső kapcsolattartásról szóló iratok iktatása: o levek.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. így nem alkalmas a kötelező statisztikai mutatók megfelelő kezelésére. A vezetői koordinációs feladatok adminisztrációjának dokumentumai A vezetői koordinációs feladatok adminisztrációjának dokumentumai: - a szakértői bizottsági munkatársak terhelési mutatóinak összesítője féléves bontásban.2. kontrollvizsgálatok stb.) keresztüli adatkeresést.

amely képes a szakszolgáltatások keretében biztosított ellátások folyamatosságának. eredményességének nyomon követésére.  Az INYR-ben álljon rendelkezésre olyan dokumentumsablon bázis. Maros u. Másrészt azért. 19-21.educatio. Hatékonyabbá válik a beavatkozás. Az INYR tehát fejlődési és folyamat-portfóliónak egyaránt felfogható a szakszolgálatban ellátott gyermek szempontjából.4. tanulóval kapcsolatos valamennyi ügyintézést. a nevelés. akadályait. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Jelentősége azonban ennél sokkal több! Az INYR központi adatbázisának kialakítása lehetővé teszi a szakszolgálati feladatot ellátó intézményrendszer tagjai közti hatékony kommunikációt. Elvárások a nyomon követő rendszerrel kapcsolatban a szakértői bizottság szempontjából A nyomon követő rendszerrel kapcsolatban a szakértői bizottság szempontjából megfogalmazódó elvárások részben megegyeznek az általános operatív feladatokkal. ami lehetőség szerint egységes formátumban segíti a gyermekkel. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.  Olyan egységes keretrendszerben működő INYR-t kell létrehozni és működtetni. amely alkalmas naprakész információt szolgáltatni a szakértői bizottságban dolgozó szakemberek létszámáról. a folyamat elemzése módszertani innovációra ösztönöz.hu 81 / 90 .  Készüljön az alkalmazottakra vonatkozó adatbázis.2.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. végzettségéről. 10. A nyilvántartás alapján képezhető kompetencia-térkép (okok. mert a szakértői kötelező felülvizsgálatok rendszere láthatóvá teszi a gyermek. Telefon: +36 (1) 477 3100. A tapasztalatok figyelembevételével pedig a pedagógiai. életkori és problémaspecifikus adatbázis és adatkeresés) segíti a területi ellátottság nyomon követését.2. pszichológiai munka hatékonysága növelhető. a szakszolgálati pedagógiai munka tervezését. tanuló fejlődésének útját. képzettségéről. amelyben a különleges gondozást igénylő gyermek egy életcikluson át haladhat egy vagy akár több ellátási formát igénybe véve.  Az INYR legyen alkalmas az ellátórendszerbe került gyerekek diagnosztikai és fejlesztési feladatainak egységes dokumentációjára. a szakfeladatok szerint igénybe vett szakemberek kapacitásáról. illetve az egyes intézmények ellátó kapacitásának az aktuális helyzethez való alkalmazkodását. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. előrelendítőit.szakszolgálati rendszer.1.

és a személyi adatok esetén kövesse az adatvédelmi törvény előírásait. Maros u. osztályfokba besorolás. intézményes nevelés színtere. anya/gondviselő neve.  konkrét vizsgálati adatok (pl.  az életkoronkénti. (fogyatékosság/zavar/nehézség) csoportosításra és  az aktuális jogszabály szerinti adatrendezésre és lekérdezésre. Telefon: +36 (1) 477 3100. Az INYR tegye lehetővé annak követését.2. születési dátum. hogy az adatok tudományos célú feldolgozása is lehetővé váljék.  a gyermek állapotának megismerését segítő eszközrendszerek tárolása(ha jogszabály szerint engedélyezett).  a szakértői vélemények problémaspecifikus csoportosítására és kigyűjtésére.educatio. ügyiratok tárolására és másolására.  a vizsgálatokhoz kapcsolódó (engedélyezetten másolható) jegyzőkönyvi űrlapok tárolására és másolására.  Az INYR-be való betekintés adatátvitele csak az illetékeseknek való adatszolgáltatást tegye lehetővé. napi forgalom nyomon követésére.  a szakértői bizottságban előforduló. a kiadmányozáshoz szükséges igazolások. halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó jelzés).  specifikus vizsgálati protokollok tárolására.  Nyújtson segítséget az ellátások átadásának-átvételének folyamatában. IQ).  az alap adatbázis legyen alkalmas matematikai statisztika programokkal való összekapcsolásra.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.  több szempont szerinti forgalmi statisztika elkészítésére. hogy milyen szakemberek foglalkoznak éppen a gyermekkel. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.4.  az évi. Az INYR legyen alkalmas:  a gyermekek. életciklusonkénti csoportosításra és lekérdezésre.  a vizsgálati típusok szerinti csoportosítására és lekérdezésére.  a problémaspecifikus lekérdezésre. tanulók személyi adatainak tárolására (életkor. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vizsgálati jegyzőkönyvek lekérdezésére. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.hu 82 / 90 . lakóhely. 19-21.  speciális kórképek lekérdezésére. havi.

B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. minősített „jó gyakorlatok”. az információ megosztásának javulása.  nő a kutató-fejlesztői munka támogatottsága.educatio.hu 83 / 90 . amelyek alkalmasak a szakszolgálati munka támogatására.  az ellátottak körének pontosabb becslése a jó szempontrendszer alapján elkészített statisztikák alapján. követhetősége. a szakmai és szakmaközi kommunikáció javítása.4.  Tulajdonképpen a megyei szintű központi adatbázis a székhelyintézményben tárolja az adatokat. törzslapjának elektronikus tárolása.  egységes nyilvántartási rendszeren alapuló adatbázishoz való hozzáférés lehetősége.  a szakszolgálatban dolgozók közötti együttműködés javulása. a kifejlesztett protokollok. Az INYR fejlesztésével több cél is megvalósulhat:  a gyermekek (kliensek) életútjának nyomon követése. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Elektronikus szakmai tárhelyen elérhetőek lesznek az összegyűjtött.2. amely segíti az ellátások mennyiségének és a nevelői munkának a szervezését és tervezését. Maros u.  a szekértői bizottságban dolgozók munkájának (az adminisztratív teendők elvégzésének) könnyítése. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Telefon: +36 (1) 477 3100. 19-21. adatbeviteli és adatmódosítási lehetőség a tagintézményekben is. Az INYR segítségével lehessen kapcsolatba lépni a megyén belüli szakszolgálati tagintézményekkel és a székhelyintézménnyel. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. de legyen átjárhatóság.

amelynek célja a különleges figyelmet. hogy szigorú normák mellett történjen a gyermekekre. Szakmai protokollként csak akkor értelmezhető. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. hogy a hazai komplex állapotfeltáró.educatio. hogy az elmúlt tíz év során igen sok újdonság épült be a tevékenységi rendszerbe és számtalan jogszabályi változás törte meg a tevékenységek kibontakozási lehetőségeit. A problémaorientált.4. míg más területek esetében az alulszabályozottságát. (11. életkori ciklushoz vagy adott életkorhoz kötött vizsgálati protokolloknak a specifikus protokoll-leírásokban kell megjelenniük. Torda i. Összefoglalás A most elkészült szakmai protokoll tíz tartalmi körben járta körül a szakértői bizottsági tevékenységet. Ennek oka.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Más szakszolgálati területhez képest a törvényi szabályozás szempontjából a szakértői bizottsági munka „vezet”. pénzügyi feltételeket igényel az ágazattól. ha a munka során már többször idézett.11. Telefon: +36 (1) 477 3100. Ez a protokoll nem foglalkozott a szakmai szempontból szűken értelmezett protokollal (a komplex diagnosztikai munka leírásával).2. 49 Dr. tanulókra vonatkozó állapotmegismerő munka. állapotmegismerő rendszer. bánásmódot igénylő gyermekek azonosítása. Maros u. 19-21. Mindennek oka.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Ezért elvárás. nyomdai kivitelezés alatt álló Diagnosztikus Kézikönyvbe49 leírt szakanyagot a részének tekintjük. tárgyi.hu 84 / 90 . j. Jelenleg is sok változás elsősorban a szakértői bizottsági munkát érinti. m. A kidolgozottság szempontjából aránytalan protokoll tükrözi a szakértői tevékenység egyes területeinek túlszabályozottságát. igen jelentős személyi.

B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest.) Antalné Szabó Ágnes – Hámori Veronika – Kimmel Magdolna – Kotschy Beáta – Móri Árpádné – Szőke-Milinte Enikő – Wölfling Zsuzsanna: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.4.55. Bass László – Lányiné dr. Falus Iván (szerk.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/a_kommunikci_fogalma_shannon_s_utry_modell je. Kő Natasa – Kuncz Eszter – Mészáros Andrea – Mlinkó Renáta – Nagyné dr.hu 85 / 90 .oktatas. január 3. 2008. Maros u.): A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja.) Bagdy Emőke (szerk. január 3.12.epednet.2. URL: http://www.hu/7/gyogyitobeszelgetes (Utolsó letöltés: 2014. január 3. Telefon: +36 (1) 477 3100.4. URL: www. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Réz Ilona – Rózsa Sándor: Tapasztalatok a WISC-IV gyermek-intelligenciateszt magyarországi standardizálásáról.html.) A kommunikáció fogalma. Shannon és Utry modellje.ektf. Medicina. p. In: Magyar Pszichológiai Szemle. 19-21. n.): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Special Educational Needs. Budapest. Gereben Ferencné: Diagnosztika és gyógypedagógia. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. 583-590. URL: http://www. 2013. Eger.hu/eredmenyek/tanari_palyaalkalmassag_kompetenciak_sztender dek.) Gereben Ferencné: A neuropszichológia szerepe a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika megújulásában.hupont. szám. 2000. Department For Education And Skills The Stationery Office. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3.. London. 1998. köt. január 3. (Utolsó letöltés: 2014. 2011.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagoguso k_minositesi_rendszerehez.ektf. (Carl Rogers nyomán) URL: http://elethez. In: Gordosné Szabó Anna (szerk. Code of Practice.. Nemzetközi áttekintés. Engelmayer Ágnes – dr.pdf (Utolsó letöltés: 2014.pdf (Utolsó letöltés: 2014. ill. H. Oktatási Hivatal.educatio. Irodalomjegyzék A gyógyító beszélgetés. Budapest. 2001. Budapest. 2012vált.): Gyógyító pedagógia. utánnyomás Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2004.

URL: http://www. Proceedings of the 5th Eastern and Central European Regional Augmentativeand Alternative Communication Conference. Bliss Alapítvány. Réz Ilona (szerk. 19-21. Nemzeti Tankönyvkiadó. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.): Szakmai etikai kódex pedagógusoknak .Goleman. a magyar gyógypedagógia történetében. Háttéranyagok.NT-53364. Oktatási Hivatal. Budapest. Bliss Alapítvány.: The assessement process. Telefon: +36 (1) 477 3100.2. 2013. Réz Ilona (szerk.): Nevelhetőség és általános iskola.educatio. In: Kálmán Zs. Vince Kiadó. 2003.oktatas. Hoffmann Rózsa (szerk. Daniel – Boyatzis. Hazell. 2006. Annie: A természetes vezető.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Gordosné Szabó Anna: Beiskolázás és kiválasztás a kisegítő iskoláztatás történetében. Budapest. Hegedűsné Pénzes Edina: Másodfokú eljárások a szakértői rehabilitációs szolgáltató munkában. In: Illyés Sándor (szerk.: Mással-hangzók… Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai.hu 86 / 90 . G. Budapest. szelekcióproblémák. In: Nagyné Dr. Maros u. Huber Jánosné: Tárgyi és személyi változások a bizottságok feladatváltozásai tükrében. Budapest.hu/kozneveles/projektek/tamop318_minosegfejl/projekthirek/tamop31 8_minosegiranyitas_uj_jogszabalyok_tukreben/?printMode=true (Utolsó letöltés: 2014.): A szakértői bizottságok 25 éves jubileumi tudományos tanácskozása alkalmából. 2000. 2012. Budapest. 2004.4. 1990. Gordosné Szabó Anna: Áthelyezés. beiskolázás.: Mással-hangzók… Az augmentatív és alternatív kommunikáció alapjai. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. (Szakértői bizottsági vélemények elemzése az Oktatási Hivatal kérésére végzett 2011/2012 évi felülvizsgálatok tükrében). Communication in a Shared World. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. közreadja a Közoktatási Kutató Intézet Közoktatási Kutatások Tudományos Tanácsa. a Pest megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet kiadványa. Budapest.): A szakértői bizottságok 25 éves jubileumi tudományos tanácskozása alkalmából. 2000. In: Nagyné Dr. Intézményi minőségirányítás az új jogszabályok tükrében. – Mckee. a Pest megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet kiadványa.) Kálmán Zs. Richard E. 2006. IV. Emlékkötet. Budapest. január 2. Emlékkötet.

org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysisof-situations-in-europe-key-aspects-and-recommendations_eci_hu. In: Mesterházi Zsuzsa (főszerk.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www. Összefoglaló jelentés. Telefon: +36 (1) 477 3100.): Kézikönyv a (tanulási képességet vizsgáló) szakértői bizottságok működéséhez. 1992.2.): Kézikönyv a (tanulási képességet vizsgáló) szakértői bizottságok működéséhez. In: Zsoldos Márta (szerk.Kardos Rita: Vezetői kompetenciák és a vezetők fejlesztese.hu/szakkepzes/2005_2006_tavasz (Utolsó letöltés: 2014.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Lányiné Engelmayer Ágnes: A gyógypedagógiai pszichológia korszerű szemléleti kérdései. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Nagyné Dr. NEFMIFSZK rendezésében létrejött országos konferenciasorozat alkalmával megtartott előadás prezentációja. URL: http://www. 2006. Tankönyvkiadó. január 19. Lányiné Engelmayer Ágnes: A Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet történetéhez. Torda Ágnes (szerk. Réz Ilona: A felülvizsgálatok tapasztalatainak bemutatása.) Kuncz E. Budapest. (SuliNova). Budapest. Az európai helyzet elemzése..bme. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban és a szakértői bizottságokban folyó diagnosztikus munkához.educatio. Fogyatékos Gyermekek. Budapest. H. In: Göllesz V. Maros u. Lányiné Engelmayer Ágnes (szerk. 19-21. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. 1976. (SuliNova). – Nagyné Dr. 2005. Réz Ilona: A szakértői vizsgálati munka protokollja. Budapest. (szerk. Mesterházi Zsuzsa (főszerk.): Áthelyezési vizsgálat I. http://erg. január 7.4. – Mészáros A. 2008.): A gyógypedagógia alapproblémái. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért (European Agency for Development in Special Needs Education). Inkluzív nevelés sorozat. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Medicina Kiadó. Kulcstényezők és ajánlások.): 10 éves a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Vizsgáló és Tanácsadó.) URL: Korai fejlesztés. n. Budapest. Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítvány. 2008.hu 87 / 90 . 1975. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. In: Dr. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Budapest.european-agency. Borbály Sjoukje – Dr. – Minkó R. Inkluzív nevelés sorozat. Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógiai diagnosztikát segítő alapfogalmak.pdf (Utolsó letöltés: 2014. Prezentáció.

New York. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.) Budapest. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.6. 2006. A. Budapest. Esélyegyenlőségi Igazgatóság „Indokolatlanul fogyatékossá minősítés visszaszorítása” érdekében létrehozott munkacsoportja a TÁMOP 3.4. J. Nagyné Dr. Cházár András Óvoda. Vác. Nagyné Dr. Általános Iskola. Az Oktatási Hivatal 2013. 1999. január 7. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 15. L.) Torda Ágnes (szerk. Réz Ilona: Új utak a vizsgáló és tanácsadó munkában Emlékülés Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra 100 éves születésnapján. Réz Ilona: Emlékkötet a szakértői bizottságok 25 éves jubileumi tudományos tanácskozása alkalmából.) Polyák Teréz (szerk. In: Dr. M. The Guilford Press. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.oktatas. URL: http://www. Nagyné Dr.Nagyné Dr. Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző. Réz Ilona: Az éves tevékenységről szóló jelentés feldolgozása a szakértői bizottságok 1998/99-es tanév statisztikai adatai alapján. 2001. Budapest. – Fournier. (Belső kiadvány. (eds. (Nyomdai kivitelezés alatt áll. Educatio. Réz Ilona – Mészáros Andrea: A diagnosztikus protokollok egységes alkalmazásának koncepciója.3. Torda Ágnes: Diagnosztikai Kézikönyv. 2008.): Diagnosztikai Kézikönyv. 359–376. 19-21.) Pedagógiai-szakmai ellenőrzés. C. 1999. Diákotthon. Telefon: +36 (1) 477 3100. augusztus 2-án megjelent ellenőrzési szempontrendszere.4 alprojekt keretében.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. J.1 kiemelt projekt 1. – Roberts. 2010.educatio. – Rosethal. Torda Ágnes (szerk. R.): Az indokolatlan fogyatékossá minősítés kockázatát konzerváló tényezők – jelentés egy programról.: Ethical and Legal Issues in Assessmant of Children with Special Needs. Maros u. C.hu 88 / 90 . In: Simeonsson. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szakszolgáltató és Szakmai Szolgáltató Központ.): Psychological and Developmental Assessment: Children with Disabilities and Chronic Conditions. S. (Nyomdai kivitelezése folyamatban van.): Utolsó padban… Egy program utóélete.2.hu/kozneveles/ellenorzesek/szakmai_ellenorzes (Utolsó letöltés: 2014. Budapest. W. készítette az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Rae.

etikai kódexek: 2011. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban és a szakértői bizottságokban folyó diagnosztikus munkához.4. URL: http://njt. rendeletek. 19-21.educatio.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. január 9.19. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993.hu/cgi_bin/njt_doc.hu/cgi_bin/njt_doc. törvény a nemzeti köznevelésről.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. január 9. URL: http://net.cgi?docid=A0400140. évi CXL. URL: http://net.TV (Utolsó letöltés: 2014.hu/jr/gen/hjegy_doc. 26. 19. Budapest. Telefon: +36 (1) 477 3100.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. évi I. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.pdf (Utolsó letöltés: 2013. URL: www.cgi?docid=34535.hu 89 / 90 .) 15/2013.hu/cgi_bin/njt_doc. évi XCIII.pdf Utolsó letöltés 2014.jogtar.cgi?docid=19510. 26.) 1998.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190. évi CXC.EMM (Utolsó letöltés: 2013. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Zsoldos Márta (szerk. október 8. (I. január 10. december 1. (II.hu/jr/gen/hjegy_doc. URL: http://njt. URL: http://net.pszichoerdek.241904 (Utolsó letöltés: 2014.243738 (Utolsó letöltés: 2014. (XII.jogtar. január 9.) 4/2010.253763 (Utolsó letöltés: 2014.2.jún. 2006. Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítvány.Torda Ágnes.jogtar. törvény a munka törvénykönyvéről. URL: http://njt.cgi?docid=A1300015. január 14.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. Szabó Győzőné.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról. Törvények. évi XXVI.) 1993.cgi?docid=143164.hu/Jogszabályok/OM/4_2010_OKM_rendelet. Fogyatékos Gyermekek. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. Maros u.) 2012. Horváthné Moldvay Ilona : Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére file:///C:/Users/R%C3%A9z%20Ili/Saved%20Games/Downloads/pedagogiai_szakszolgalat%2 0(1).TV (Utolsó letöltés: 2014.) 2004.

Budapest.hu/cgi_bin/njt_doc. január 9.hu/iratszekreny/83-dokumentumok/116-etikai-kodex (Utolsó letöltés: 2013. Magyar Orvosi Kamara. január 14.) Korm.hu/docs/dekan/file/ekodex. URL: http://www. Telefon: +36 (1) 477 3100. 2004.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=23 (Utolsó letöltés: 2013.) Gyógypedagógusok Etikai Kódexe. december 1.238971 (Utolsó letöltés: 2014. 2003.) A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe.mlszsz. 31.magye-1972.educatio.) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. URL: http://njt. Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete. H.pte. (VIII.26/1997. október 14.cgi?docid=154155. (IX.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. Fax: +36 (1) 477 3136 Honlap: www.hu 90 / 90 .pdf (Utolsó letöltés: 2013. 2010.. Projekt megnevezése: „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)” (TÁMOP-3. 2012. URL: http://www. Magyar Konduktorok Egyesülete. Letölthető a Magyar Pszichológiai Társaság honlapjáról. Budapest. (IV. 19-21. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete.hu/index. URL: http://njt.hu/jr/gen/hjegy_doc.KOR (Utolsó letöltés: január 14.konduktorok.) Logopédusok Etikai Kódexe.jogtar. Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége. Maros u.2.hu/index. URL: http://aok.) Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe. október 16. 2011. Etikai Kódex Magyarországon dolgozó konduktorok számára. 3.) 121/2013.cgi?docid=A1300121.mpt. október 14. URL: http://www.B-12-2012-0001) Cím: 1122 Budapest. Budapest.hu/etikai.hu/cgi_bin/njt_doc.4. január 14. URL: http://www.) 20/2012. 26.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=65 (Utolsó letöltés: 2013.) URL: 2014.cgi?docid=29591.html (Utolsó letöltés: 2014. n. http://net.237197 (Utolsó letöltés: 2014.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról előírásainak figyelembevételével. január 1-jétől hatályos. rendelet az Oktatási Hivatalról.