You are on page 1of 8

FIŞA NR.

1
„IAPA LUI VODĂ” - text epic - exprimă în mod indirect idei, gânduri,
sentimente.
Există:
NARATOR
N1 – naratorul care relatează despre
oamenii de la han şi ambianţa de aici,
„într-o toamnă aurie” narator
martor.

N2 – comisul Ioniţă – naratorul care
povesteşte o întâmplare din „vremea
lui Mihai Vodă Sturza  narator
participant.

ACŢIUNE
Faptele şi întâmplările se petrec pe două planuri narative:
Primul plan narativ, A (  N1):
 locul: Hanul Ancuţei;
 timpul: „într-o toamnă aurie”,
„într-o depărtată vreme,
demult”, „vremea petrecerilor
şi a poveştilor”.

Al doilea plan narativ, B (  N2 ):
 locul: Hanul Ancuţei;
 timpul: „vremea lui Mihai Vodă
Sturza”, „vremea tinereţelor
mele”.

PERSONAJE
Prezente în planul A:
 hangiţa – ANCUŢA cea tânără;
 comisul IONIŢĂ;
 moş LEONTE

Prezente în planul B:
hangiţa – ANCUŢA cealaltă
comisul IONIŢĂ
boierul – VODĂ Mihalache
Sturza

MODURI DE EXPUNERE

NARAŢIUNEA - modul de expunere dominant - relatează faptele şi
întâmplările;
- pe parcursul ei găsim:
 DESCRIEREA - accentuează atmosfera de legendă – descrierea hanului
( „ hanul acela al Ancuţei nu era han, - era cetate. Avea nişte ziduri groase ... şi
nişte porţi ferecate ...”);
– caracterizează personaje – Ancuţa ( „ ... sprâncenată ... vicleană, ..., rumănă la obraji,...” ), comisul Ioniţă ( „un om înalt, cărunt, cu faţa
uscată...”), Vodă ( „un boier mărunt la stat, cu barba roşă...);

cuvinte populare. DIALOGUL . exclamaţii. interogaţii. .evidenţiază oralitate exprimării ( interjecţii. regionalisme etc. vocative.

2 SECVENŢELE TEXTULUI .  Domnitorul îi face dreptate. dar îl întreabă ce s-ar fi întâmplat în caz contrar şi află că răzeşul nu-şi ia vorba înapoi. se face că nu pricepe. 6. B. 3. ( N2 )  În timp ce comisul se afla la han.  Vodă trimite un slujitor pentru a se asigura că i s-a făcut dreptate răzeşului. poate începe o alta. . B. (N2 ):  Răzeşul mai cinsteşte o oală cu vin. A. 1. vremurile tinereţii sale. iapa fiind peste drum. 5.  Apa Moldovei curge liniştită.  Cei doi cinstesc. ( N1 ):  Comisul susţine descendenţa calului său din „iapa lui Vodă” şi consideră că acesta e un lucru rar. 2.  Este primit de Vodă. ( N1 ):  Ancuţa cea tânără ascultă şi la pretenţia comisului. iar comisul se plânge de nedreptăţile îndurate şi spune că merge la Vodă să-i facă dreptate. ( N2 ):  Comisul Ioniţă îşi începe povestirea evocând vremurile de demult. apoi pleacă spre Iaşi. iar calul este astfel demn de admirat. 4. în cazul în care nu i-ar face dreptate. îşi face apariţia un boier mare. în persoana căruia îl recunoaşte pe boierul de la han. 7. iar calul nechează. pregătiţi să-i asculte povestirea. ( N1 ):  Într-o toamnă aurie. B.DELIMITARE PE PLANURI NARATIVE A. la acelaşi han. ( N1 ):  Cei prezenţi la han se aşează în jurul comisului.  Comisul se laudă cu descendenţa calului său din „iapa lui Vodă”. neliniştindu-i pe cei prezenţi. A. A.  Povestirea se sfârşeste.FIŞA NR. în depărtare se zăresc munţii. de-a-i pupa Vodă iapa nu departe de coadă. printre călătorii opriţi la han se afla şi comisul Ioniţă.

Vodă Naratorul:  N2 . a III-a. 3 POVESTIREA ÎN RAMĂ .FIŞA NR.INSERŢIA A.   Locul: Hanul Ancuţei Timpul: „vremea lui Mihai Vodă Sturza  Personajele: Ancuţa „cealaltă” Comisul Ioniţă Boierul .pers.  POVESTI-RE ÎN RAMĂ = INSERŢIA = includerea unei povestiri în interiorul alteia.  Legătura între secvenţe: .      Personajele: Ancuţa „cea tânără” Comisul Ioniţă Moş Leonte Naratorul:  N1 Naraţiunea : pers. I.comisul Ioniţă Naraţiunea .   Locul: Hanul Ancuţei Timpul: „într-o toamnă aurie” B.

= RAMA TABLOULUI B. iubeşte dreptatea.direct . conştient de calităţile sale. emotiv uneori.  îndrăzneţ. = IMAGINEA FIŞA NR.  sensibil. prezent pe tot parcursul textului ( A. să povestească. are simţul umorului.de autor. să-şi atragă ascultătorii. chip aspru.  răzeş de la Drăgăneşti. să i se facă dreptate.  mândru de calul său.  al doilea narator ( N2 ). narator participant la întâmplarea relatată.  îi place să vorbească.  înalt. . şi B. cărunt. trist.  hotărât să-şi rezolve situaţia. ). A.înlănţuire.. 4 CARACTERIZAREA PERSONAJELOR Comisul IONIŢĂ:  personaj principal. din ţinutul Sucevei.  isteţ. atotştiutor.alternanţă. .  uşor ironic. prin descriere ( portretul fizic ). mândru de condiţia sa socială.  generos şi respectuos.  demn şi corect.  prezentat: .

 tânără. dar discretă în acelaşi timp.  priceput la toate. cărunt. mândru de calul său. al doilea narator ( N2 ).prin comportament. Exemplificarea trăsăturilor (tema de casă ) . ospitalieră. să povestească. trist.  ştie să-şi provoace interlocutorii.indirect . ).indirect .prin descriere.direct de autor . .prin comportament. prin raportare la mama sa. dar care îşi păstreză simţul umorului. corect.  curioasă. mimică.  prezentat: .5 Numele personajului        Comisul IONIŢĂ: personaj principal. fapte. răzeş de la Drăgăneşti.boierul de la han: prietenos.de el însuşi (autoprezentare ). prezent pe tot parcursul textului ( A.direct . . ).reiese din felul de a vorbi.domnitorul: sincer. isteţ. vorbire. cu care se aseamănă fizic. narator participant la întâmplarea relatată.  prezentată: . cu simţul umorului. domn al Moldovei. ANCUŢA cea tânără:  prezentă în prima povestire ( A ). din ţinutul Sucevei. insinuant. îi place să vorbească. atotştiutor.  personaj real.  stăpâna hanului . din comportament. VODĂ MIHALACHE STURZA:  prezent doar în a doua naraţiune ( B. Ancuţa de altădată. Moş LEONTE:  personaj episodic ( A. .  apare în dublă ipostază . să-şi atragă ascultătorii. înalt.  ironic.hangiţa. din relaţia cu celelalte personaje.  amabilă. chip aspru. fericit să-şi vadă supuşii mulţumiţi.. FIŞA NR. dar şi moral. şi B. . frumoasă.indirect .prin descriere. ).

 prezentat: .  apare în dublă ipostază: . domn al Moldovei. cu simţul umorului.domnitorul: sincer.  tânără. . dar şi moral. conştient de calităţile sale. din relaţia cu celelalte personaje.indirect . hotărât să-şi rezolve situaţia.  stăpâna hanului .reiese din felul de a vorbi. ANCUŢA cea tânără:  prezentă în prima povestire ( A ). . fapte. să i se facă dreptate. mândru de condiţia sa socială. VODĂ MIHALACHE STURZA:  prezent doar în a doua naraţiune ( B. din comportament.direct de autor . . .de el însuşi (autoprezentare ). ). dar discretă în acelaşi timp. corect. mulţumit să-şi vadă supuşii fericiţi.direct .   sensibil. . dar care îşi păstreză simţul umorului.prin descriere.  uşor ironic.  prezentată: . Ancuţa de altădată.  îndrăzneţ.boierul de la han: prietenos.indirect .  amabilă.  curioasă.  generos şi respectuos. prin descriere ( portretul fizic ). demn şi corect. prin raportare la mama sa. vorbire.indirect . cu care se aseamănă fizic. are simţul umorului.prin descriere.prin comportament.direct .de autor. Moş LEONTE: .prin comportament.hangiţa.  prezentat: . emotiv uneori. ospitalieră. mimică.  personaj real. frumoasă. iubeşte dreptatea.

ironic. priceput la toate.    personaj episodic ( A. ). insinuant. . ştie să-şi provoace interlocutorii.