You are on page 1of 10

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Studij: Fizikalna terapija
Predmet: Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

PROJEKAT

OKUPACIONA TERAPIJA KOD PACIJENATA SA LUMBALNIM BOLNIM
SINDROMOM

Mentor

Student

Prof. dr. Dijana Avdić

Ivona Puljić

Sarajevo, maj 2015

1

.....................................................................................3 1......................................1..............................................10 2 ................................................................................................................... Metode istraživanja................7 5......... Formulacija problema.................7 4.................................................................................................................................. Kriterij za uključivanje u istraživanje........................................................6 4........2.................................................................................................................................3........................................ Kriterij za isključivanje iz istraživanja ...4 1......4 2............................. ISPITANICI I METODE ..................................................................9 7...................................................................................1.................SADRŽAJ 1.8 6......................... Ispitanici................................ DOPRINOSI ................................................................7 4............................7 4....................................................................7 4..5 3........................2.........UVOD........................................................ OČEKIVANI REZULTATI .................................................................. CILJEVI ............................ HIPOTEZE ................................................4... LITERATURA........................................... Definicija problema ...............................

Okupaciona terapija je zdravstvena profesija koja se bavi promocijom zdravlja i blagostanja kroz okupaciju (2). edukativne i ostale aktivnosti.Česta je i u upalnih reumatskih bolesti (ankilozantni spondilitis. zavisno od interesa pacijenta. s iradijacijom u donje ekstremitete. njegovih želja i mogućnosti (1). Ovaj sindrom se u današnje vrijeme sve česće javlja čemudoprinosi nepravilno zauzimanje položaja prilikom obavljanja raznih aktivnosti gdje je največem opterečenju izložen lumbalni dio kičme (6). onesposobljenim ili hendikepiranim..). društvenog. U starijih ljudi krstobolja je često izazvana degeneracijskim promjenama pršljenova i među pršljenskih diskova (spondiloza. socijalni radnik. više satni nepravilan ne fiziološki položaj (npr. s ciljem postizanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije pacijenta.To je veuma značajan zdravstveni i socio-ekonomski problem i najčešći uzrok privremene radne nesposobnosti kod ljudi ispod 45 god. sveza i među pršljenskih diskusa. Najčešći uzrok je pretjerano nepravilno i prekomjerno fizičko naprezanje koje premašuje snagu leđnih mišića. obuhvata sve manuelne. UVOD Okupaciona terapija je zdravstvena disciplina koja se bavi ljudima.očuvanje i obnavljanje okupacione performanse. ličnog i kučnog okruženja i da učestvuju u životu sa što punijim smislom (1).Cilj je prevencija onesposobljenja i promocija. dugosjedenje u automobilu). fizički ili mentalno ostećenim. peti najčešći razlog hospitalizacije. obrazovni ili sistem socialnih usluga (3).. Tkiva koja su pretjerano napeta mogu se u jednom trenu zgrčiti i pretvoriti u izrazito tvrdu i bolnu regiju uz iznenadnu žestoku i jaku bol. prirođenih razvojnih poremećaja pršljenova (spondilolisteza. giht. psiholog. 3 .Rad se organizuje grupno i/ili individualno. rekreativne.Krstobolja može nastati i postepeno uz osjećaj nelagode koji postepeno jača i sve jaču i jaču bolnost. To može biti težak fizički rad. bilo trenutno ili trajno. spondnilo artroza). starosti. a tegobe redovno uzrokuju opušteni ili prenapregnuti mišići. skolioza). Okupaciona terapija kao dio bolničkog liječenja. Profesionalno kvalificiran okupacioni terapeut uključuje pacijenta u aktivnosti dizajniranu s ciljem promocije povratka i korištenja mogućeg maksimuma funkcije u nastojanju da se ljudima pomogne da odgovore na zahtjeve njihovog posla. kreativne. Može se razviti i kod prirođenih iskrivljenja kičme (kifoza. Lumbalni bolni sindrom se definira kao iznenadna ili propagirajuća bol u predjelu lumbalnog segmenta. Lumbalni bolni sindrom predstavlja najčešći uzrok zbog čega se liječnicima javljaju pacijenti. Uloga okupacione terapije je što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u socijalnu sredinu. usluge okupacione terapije mogu biti pružane kroz zdravstveni.1.Shodno tome. drugi po učestalosti posjeta liječniku. posebno radno aktivni. a često završava hirurškom intervencijom i prelazi u hronicitet (5).U radu sa pacijentima učestvuju defektolog. psorijatični artritis.zdravstvenog i duhovnog dobrostanja .

prema glavim simptomima. te se procjenjuje da 80% populacije tokom svog života ima barem jednom bolove u krstima ili slabinskom. biti lokalizirana u donjem dijelu kičme ili se širiti u jednu ili obje noge. 1. dva oblika :   lumbalgija. te pojasastog tipa prema naprijed. podizanju tereta i trajanju tegoba. Definicija problema Degenerativna bolest lumbalnog diskusa prestavlja kliničku manifestaciju degenerativnih promjena na na intravertebralnom disku. nakon ozljeda. 1. pa se javljaju bolovi u krstima (4). donjem dijelu kičme. raznih upala (tuberkuloza. U narodu su rašireni mnogobrojni nazivi. postepen). razdoblja bolnosti i smanjenja bolova) (7). lumbalizacija pršljenova. Simptom je bol u slabinskom dijelu kičme koja može nastati naglo ili postepeno. uzročna veza s opterećenjem i rasterećenjem. a jedan od popularnih naziva hexenschus ili vještičji ubod govori o naglom nastanku i karakteru bolesti (9). lumbalna radikulopatija.te naročito kod osteoporoze bolesti krhkih kostiju. Tako je krstobolja postala veliki javnozdravstveni problem jer je najčešći uzrok izostanka s posla i velikog broja dana bolovanja. kihanje. smijeh.2. Formulacija problema Lumbalni bolni sindrom ili krstobolja je jedan od najučestalijih zdravstvenih problema današnjice. spina bifida . ozljeđivanju. Načinu saginjaja .kašljanje. Nije rijetka i kod drugih metaboličkih bolesti kostiju. 4 . Moramo voditi računa o početku bolesti (nagao. širenje boli u noge i zahvaćenost. pa i koljena) kada čovjek nesvjesno zbog bolova u nogama mijenja mehanizam hoda. te karakteristikama boli (mjesto najžešće boli. bol pri napinjanju .1. polu pršljena i dr. opštem zdravstvenom stanju. promjene osjetljivosti kože.). stolica.sakralizacija. te posebnu opremu u kučnim uslovima za lakse korištenje (8). Važna nam je informacija o postojanju sličnih tegoba ranije i drugim zdravstvenim poremećajima kičme. Kod lumbalnog bolnog sindroma pacijenta treba podučiti kroz okupacionu terapiju zaštitnim položajima i pokretima. od kojih je poznatiji lumbago/išijas .rascjep luka pršljena. a nalazimo je i kod primarne bolesti nekih drugih zglobova (najčešće kuka. infektivni spondilitis).dizanja iz kreveta ili sjedećeg položaja . U okviru lumbalnog sindroma klinički se javljaju.

5 . korekcija svodova stopala ako je potrebno (10 ). izbjegavati sjedenje. ili češće udruženo tokom pojedinih faza ( početna.odmakla). Nulta hipoteza Okupaciona terapija nije od koristi za liječenje kod pacijenata sa lumbalnom bolnim sindromom. subakutnom i hroničnom stadijumu. neumjeren težak fizički rad. 2. Preporučljivo je regulisati tjelesnu težinu na optimalnu.Javljaju se odvojeno. U izvođenju okupacione terapije za lumbalni bolni sindrom potrebno je koristiti zaštitne položaje za kičmu.uznapredovala. Mogu se javiti u akutnom. nošenje adekvatne obuće. HIPOTEZE Radna hipoteza Okupaciona terapija je korisna u liječenju kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom.

3. 3. CILJEVI 1. Utvrditi pozitivne ishode okupacione terapije kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom. 6 . Utvrditi značaj okupacione terapije kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom. Utvrditi zastupljenost korištenja okupacine terapije kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom. 2.

7 . 4. 4. Na osnovu dosadašnjih istraživanja i saznanja o ovom oboljenju i dobijenih rezultata nakon istraživanja napravit će se usporedivanje tih istih podataka.1. Ispitanici Istraživanje će biti sprovedeno na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu sa pacijentima koji su ležali tu i pacijentima koji su primljeni sa problemima lumbalnog bolnog sindroma i lijeceni kroz okupacionu terapiju. Osobe kod kojih se koristila okupaciona terapija u liječenju lumblanog bolnog sindroma. Podaci koji ce biti korišteni uzet će se sa Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCUS-a.4.3 Kriterij za isključivanje iz istaživanja 1. Osobe sa problemima lumbalnog bolnog sindroma. Osobe kod kojih se nije koristila okupaciona terapija za liječenje lumbalng bolnog sindroma. Kriterij za uključivanje u istraživanje 1. retrospektivno i komparativno. 2.4. ISPITANICI I METODE 4.2. Metode istraživanja Ovo istraživanje je neeksperimentalno. Osobe koje nisu imale problema sa lumbalnim bolnim sindromom. 2. 4.

8 . OČEKIVANI REZULTATI Nakon provedenog istaživanja sa Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCUS-a i dobivenih podataka može se očekivati pozitivan efekat okupacione terapije kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom.5.

9 . DOPRINOSI Ovim istaživanjem pokušat će se utvrditi kakav utjecaj ima okupaciona terapija kod liječenja lumbalnog bolnoga sindroma. Te mogućnost pravljenja boljih i novijih metoda okupacione terapije u svrhu liječenja. Utvrdit će se način i koliko je zapravo okupaciona terapija primjenjena u današnjem liječenje lumbalnog bolnog sindroma i način na koji pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti života .6.

ba/ukctuzla/using-joomla/extensions/components/contentcomponent/article-categories/2631-krstobolja-lumbalni-bolni-sindrom. 5. Spa Hotel Terme Ilidža: Zbornik radova. Preuzeto sa : http://ukctuzla. Sarajevo. Tanović E. 3. Uspjesnost fizikalnog tretmana lumbalnog bolnog sindroma diskogene etiologije 5. Efikasnost i efektivnost dva različita tretmana lumbalnog bolnog sindroma. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Bojicic S. Kapetanović H. Sarajevo...Hadziomerovic A. Visoka zdravstvena škola.7. Becirevic E. Sarajevo. Muftic M.. Fondacija Medicinsko Drustvo MHS Sarajevo . Katana B. 10. Jandric S.septembar. Kongres fiziajatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.. Avdić D i Hasanbegović-Anić E. 2. Magistarski rad. Opća kineziterapija. Džemal Pecar. Lumbalni bolni sindrom i degenerativna bolest diskusa. I. Medicus 2004: 101-105 4. 10 . 2005.d. Univerzitet u Sarajevu Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu.Sarajevo . 2012. i Pecar Dž. Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu. Sadikovic S. i sar. Zavod za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic . 2011 6. Beograd Klinika za neurohirurgiju.. Šimunović D iŠkrbina D. Okupaciona terapija. 2014. Edina Tanović. Radna terapija u psihijatriji. 2012 9. “Svjetlost“ d. 2008. Švraka E. Banja Luka Vojnomedicinska akademija. Macak.P. A B C Okupacione terapije . Sarajevo. Vodič u rehabilitaciju. 7. Kaljić E.. LITERATURA 1. 8. 2005.