You are on page 1of 2

PUSAT CITRA

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LMCW 2173 HUBUNGAN ETNIK

TAJUK KAJIAN
KEBERKESANAN PENGAJIAN SUBJEK HUBUNGAN ETNIK DALAM MEMBENTUK
INTEGRASI DAN KESEPADUAN SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

DISEDIAKAN UNTUK:
DR. NAJAH NADIAH BINTI AMRAN

DISEDIAKAN OLEH:
BRIAN ARVIND A/L CHANDRAN
KALAIVANAN A/L A. SELVARAJ

A149130
A148297

SHOBAN A/L ANNATHURAI

A148184

DANIEL A/L MICHEL

A151869

ARVEND A/L APPLASAMY

A150640

KANISHA MALLAR A/P LINGAM

A151205

JAYAMOHANA A/P PUKALENDI

A147989

GIETHA A/P KODISWARAN

A150169

BHAVITHRA A/P SUBRAMANIAM

A150563

b. d. Analsis Data dan Dapatan Kajian IMPLIKASI DAN CADANGAN 14 KESIMPULAN 16 RUJUKAN 17 LAMPIRAN 18 . Prosedur Pengumpulan Data PERBINCANGAN 6 a. c.ISI KANDUNGAN PENGENALAN a. 1 Penyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian METODOLOGI KAJIAN 4 a.