You are on page 1of 20

3.

1 Menganalisis
Standard
Kandungan haiwan dan
bahagian tubuh
haiwan.
Standard
3.1.1 Mengenal pasti
Pembelajara
haiwan yang
.
n
terdapat di
sekeliling seperti
kucing, ikan,
burung, ular, katak,
lipas, siput dan

Apakah nama haiwan ini?

ayam

Apakah nama haiwan ini? ular .

Apakah nama haiwan ini? kura .kura .

Apakah nama haiwan ini? kucing .

Apakah nama haiwan ini? anjing .

Apakah nama haiwan ini? kambing .

Apakah nama haiwan ini? burung .

Apakah nama haiwan ini? ikan .

Apakah nama haiwan ini? labah-labah .

si rip mata ekor mulut insang sisik .

3.4 Mengenal pasti Standard Pembelajara bahagian-bahagian n tubuh haiwan iaitu mata.1. sayap. telinga. paruh.1 Menganalisis Standard Kandungan haiwan dan bahagian tubuh haiwan. ekor.3. mulut. .kaki.

telinga bulu mata kaki misai ekor .

teling a gading kaki belala i .

paruh kaki bulu pelepah sayap .

tanduk .

kaki sesungut .

cangkerang kaki .