You are on page 1of 4

1.

a.

Hn Mc T v nhng nng th
Mng Cm

N s Mng Cm, tn tht Hunh Th Ngh, (17 thng 7 nm 1917 23 thng 7 nm 2007), l mt nh vn ngi
Vit Nam, b c bit n l mt ngi tnh trong th ca nh th Hn Mc T.
Hn Mc T quen Mng Cm trong thi gian ph trch trang vn chng cho t bo Trong Khu Phng.
Hn Mc T tm n lm quen, by t tnh cm vi b qua bi Mun nm su thm.
i trai ti gi sc yu nhau. H hay gp nhau Quy Nhn v Phan Thit, hay a nhau i chi, thm th cc
danh lam thng cnh, h nh nhau, v tng nh cho nhau.
ng mt ci, Hn thi s pht hin mnh mc bnh phong, chng tuyt giao vi bng hu, k c vi Mng Cm.
Bi Phan Thit Phan Thit, chng nhc ti nhng k nim xa v lu ng Hong, ni chng v Mng Cm
tng do chi thu no:
Ta lang thang tm ti chn lu Trng
Lu ng Hong, ngi thin h n vang
Ni khc, yu thng da dit
i tri i! l Phan Thit! Phan Thit!
M tang thng cn li mnh trng ri.
Kim Cc
Nng tn tht l Hong Th Kim Cc, sinh ngy 5/12/1913
nguyn gio s N Cng Gia Chnh trng N Trung Hc ng Khnh, Hu v sau ny l Ch C ca tt c cc
anh ch em gia nh Pht t t ba min t nc.
Mt vung ch in, ci mi cao v thng nh m, c mi tc qun v dng ngi thp nh.
Nm 1933, Hn Mc T vo lm cho S c in Quy Nhn v quen Hong Tng Ngm - em thc b ca Kim
Cc, Kim Cc khi ang tp tnh vit bo, nn cng thng qua li vi Hn Mc T, Hn Mc T em lng si
m Kim Cc.
Bi th Hn cc chng minh tnh cm ca chng:
By lu st ng, chng ngn tng
Khng dm s tay s lm hng
Xim o m nay t chnh qu
Mun m hn cc trong sng.
Chuyn tnh Kim Cc - Hn Mc T cng c nhng iu gy tranh ci.
Mai nh
B l mt ngi bn vn chng ca Hn Mc T.
Nng gp Hn Mc T khi chng lm trng bnh.

Mai nh xut thn trong mt gia nh kh gi, nhng mang trong mnh dng mu lng mn, nng theo ting gi
bn phng ct bc ra i.
Nm 1937, Mai nh n Quy Nhn, l mt ngi c c tnh mnh m, nng khng cu n, tm cch gip mt
chng.
Nng gi cho Quch Tn bi th Bit anh tng Hn Mc T vi nhng cu th tht mnh dn:
Cn anh em gp anh u!
Ch cm vn th c nhng cu
u ym say sa y c mng
Xui lng t tng lc m thu
Hn Mc T nhn c th, lin hi m nhng Mai nh i khi Nha Trang. Chng bun ru sng tc bi Lu
luyn:
Cha gp nhau m bit ly
Hn anh theo di bng em i
Hn anh s nhp trong lung gi
Lu luyn bn em chng ni g
Mi quan h Mai nh - Hn Mc T l nng hnh x rt ng vi tinh thn vn chng.
Mai nh a Hn Mc T mt mn tin lo thuc thang v ni nh ca mnh: s li trong ci chi tranh
cng vi chng, y i ch nu n v sc thuc.
Hn Mc T t ch khng mun gp mt n xc ng trc vic lm ca Mai nh nn c nhiu cu th
tng nng:
y Mai nh tin n Vu Sn
m mun xung gieo vo mun sng mt
Nng, m nng hai tay ta gh cht
C bi th m mt l lng thay!
Cui cng hai ngi phi t gi nhau. Nng li ct bc giang h bn phng.
Trong mt ln ngi bun, chng em nhng t ng trong bc th nng gi xp li thnh bi th:
Lnh qu nh trng khng sng my
Cho nn mun dm ngoi kia
Em ang mong mi, em ang nh
Bt rt lng em mun tr v
Thng Thng

C gi mang tn Thng Thng l mt nng th huyn diu bi Hn Mc T.


Trn Thanh ch l mt trong hai ngi bn thn nht ca Hn Mc T. Thng Thng l Trn Th Thng
Thng, con ca ng Trn Thanh t, anh trai hai nh vn Trn Thanh Mi v Trn Thanh ch. Hn Mc T
cng l bn ca Trn Ti Phng, anh rut Thng Thng.

Ting tm ca Mc T ni nh cn. Th chng lm ra c hc sinh trung hc chp tay chuyn nhau c thuc
lng, c bit l nhng n sinh. Trn Th Thng Thng by gi ang hc trng Trung hc ng Khnh, cng
bt u say m th Hn Mc T.
Thng Thng vit bc th x giao cho Hn Mc T, nhn c th Thng Thng, Mc T hi m ngay.
Thng Thng nhn c th chng gi tng.
Trong hai v kch Duyn k ng v Qun tin hi, tn tui Thng Thng c nu ch danh:
Em l Trn Thng Thng
Anh l Hn Mc T
Khng phi cch m dng
Cn c khi hi ng
Ngc Sng
Khi Mng Cm i ly chng, Bch Kh thy bn bun qu bn tng tm hnh ca hai ch em cho Hn Mc T v
gii thiu i cht v Ngc Sng. Do m Ngc Sng cng i vo th Hn Mc T.
Thanh Huy
Tn tht l V Th Thu Huy, ch v nh vn Trn Thanh ch.
Thanh Huy ch lm quen qua th ch cha gp mt Hn Mc T, khi T pht bnh nng.
Thanh Huy cng ang tp tnh lm th, c Bch Kh khuyn nn vit th ng vin Hn Mc T, lp tc nh
th sng tc bi Bc th xanh:
Thanh Huy hi nng cha l chu bu
C lm sao phc lc chy ra th
Duyn lm sao cho Tr n di kh
Mt m l sau hng ch gm
Ta nut v hnh nh cn
C li th cho vi mu nng ra
Thanh Huy c v thi khng lin lc vi T na v khip m.
M Thin
M Thin cng l mt nng th li du n mnh trong th Hn Mc T. Nng ngi gc Hu, cnh nh Hn
Mc T ti thnh ph Quy Nhn.
M Thin rt gii m nhc dn tc, ni ting l mt cy n t b ti hoa, c bit c th chi nm cy n
tranh, nh, nguyt, bu, t b.
Hn Mc T cha mt ln gp mt M Thin nhng chng b m nh bi ting n.
M Thin khng thot khi hng nhan bc phn. Sng vi ngi m k, nng thng xuyn chu ng ganh ght.
V nng kt thc i mnh bng nhng vin thuc ng.
Ci cht y khin Hn Mc T au bun, tic thng, v bi th C gi ng trinh ra i tc khc:
m qua trng vng trn cnh trc

C lng ging bn cht thit ri


Trinh tit vn cn nguyn vn mi
Cha h u ym u mi
Xc c thm qu thm hn ngc
C mt ma xun hin hnh
Hnh bng M Thin t cn tr li nhiu ln trong th chng.