You are on page 1of 1

BICARA ASTRONOMI

GERHANA DI TERNATE
TARIKH
MASA
TEMPAT
ANJURAN

:
:
:
:

25 MAC 2016 (JUMAAT)


3.00 PTG 4.00 PTG
BILIK SEMINAR SISWAZAH, PPFG
PPFG, FST, UKM
Penceramah:

Encik Wan Mohd Aimran Wan Mohd Kamil


Pensyarah Astronomi & Astrofizik
Pusat Pengajian Fizik Gunaan
Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

Semua

dijemput

hadir!