You are on page 1of 3

KERTAS KERJA

MEMOHON SUMBANGAN
PENEMPAHAN AKHBAR TUTOR
TAHUN 2016
_________________________________________________
TARIKH: BULAN MEI HINGGA OKTOBER TAHUN 2016

DISEDIAKAN OLEH

WONG KEE PING


GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

SMK BUKIT ASSEK, SIBU


1

PENDAHULUAN
Untuk menggalakkan budaya membaca dan meningkatkan prestasi SPM serta PT3, pihak Pusat Sumber
Sekolah ingin memohon sumbangan untuk membeli bahan bacaan akhbar Tutor.

OBJEKTIF
a)

memperbanyak dan mempelbagai sumber bahan bacaan

b)

meningkatkan prestasi SPM serta PT3

c)

Memupuk minat murid dalam membaca.

d)

Menambah sumber rujukan bagi Sudut Nilam dalam kelas

SASARAN
Semua warga sekolah.

Anggaran Pembelian

Bil
1

Jenis Akhbar
Tutor SPM

Tutor PT3

Tutor English

Perkara Terperinci
20-24 halaman
Subjek: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,
Matematik, Sains dan Sejarah
200 soalan format terkini termasuk soalan
KBAT
berserta jawapan
Terbitan: setiap Selasa
20-24 halaman
Subjek: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris,
Matematik, Sains dan Sejarah
200 soalan format terkini termasuk soalan
KBAT
berserta jawapan
Terbitan: setiap Selasa
20 halaman berwarna
Mengandungi Elemen Big Book
Mencakupi kamahiran grammar, reading,
language arts, listening& speaking and writing
Kandungan mengikut tema & kurikulum KPM
Terbitan: setiap Isnin

Anggaran (RM)
RM 0.60 x 4 kali sebulan
x 6 bulan x 28 naskah = RM 403.20

RM 0.60 x 4 kali sebulan


x 6 bulan x 17 naskah = RM 244.80

RM 0.60 x 4 kali sebulan


x 6 bulan x 5 naskah = RM 72

RM 3000
5

Sumber Kewangan : Sewaan Kantin

Disemak dan diluluskan oleh,


...................................................
Encik Thomas Anak Tutong
Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru

SMK Bukit Assek

*KERTAS KERJA INI DILULUSKAN/ TIDAK DILULUSKAN