You are on page 1of 6

Prof.Dr.

BEKIM BALIQI
Ligjerata II

ETAPAT E RENDESISHME JANE:


1952Komuniteti Evropian i Qymyrit dheelikutprbere nga :Franca, Italia,
Gjermania,Belgjika, Luksemburgu dhe Holanda.
Zgjerimi i pare me 1973 me Britanine e Madhe, Irlanden dhe Danimarken.
1981 pranimi i Greqise ne Komunitetin Evropian
1986 anetaresimi i Spanjes ne KE
1995- Austria, Suedia dhe Finlanda
2004 edhe 8 shtete nga Evropa qendrore dhe lindore behen pjese e BE-se
2007 Rumania dhe Bullgaria behen anetarete 27-te te BE-se

BE formalisht fillon ekzistimin e vet ne kete me


Marreveshjen (Traktatin) e Maastrihtit 1992
Me rendesi te vecante jane dhe keto
shkalle/etapa te zhvillimit te BE-se.
Traktati i Amsterdamit (1997) jetesimi e fuqizimi I
tre shtyllave te BE-se
Traktati i Nices (2000) Ne takimin e nivelit te larte
ne Niza, BE-ja u perkushtua per nje debat publik
per te ardhmen e saj.
Traktati i Lisbones (2007) po pritet te rishkruhet

Bashkimi Evropian si fusheveprim por edhe si


fushe studimi gjithnje e me i nderlikuar dhe
veshtire per te kuptuar.
Sukseset e BE si ne konsolidimin e vet politik e
institucional ashtu edhe me zgjerim ka zgjuar
interesim ne shume disiplina akademike.
BE studiohet nga kendveshtrime te ndryshme:

Ekonomik,
Politik,
Kulturo e shoqeror
Juridik/legal.

BE ka kriza si te brendshme ashtu edhe te jashtme.


Integrim dhe thellimi
Politikberja ne disa fusha
Rivaliteti mes vendeve anetare p.sh Franca refuzoi
me veto aplikimin e Britanise se Madhe me 1963.
Sot rasti i Turqise, liberalizimi i vizave Kosoves
Nje tipar vecues per BE eshte se keshtu mundesohet
zgjidhja e problemeve ekonomike dhe sociale t
brenda nj korniz t vendosura institucionale,
Si dhe shkrirjen e sovranitetit t shteteve individuale
ne nje shtet me te fuqishem, te perbashket dhe
me nje koncept te ri prej komb-shtetit.