You are on page 1of 3

ERA SELEPAS MERDEKA

- 1960an, Sukatan pelajaran PJ dikaji semula.


- 1966, wujud sukatan pelajaran PJ untuk kanak-kanak laki dan perempuan.
- Tujuannya untuk membolehkan semula sekolah guna satu sukatan pelajaran
PJ yang baru dan
lebih sesuai bagi kank-kanak dinegara kita.
- Usaha meninggikan mutu pelajaran PJ disekolah diteruskan dgn penubuhan
MPIK di Cheras.
- Kursus tambahan 1tahun diadakan di MPIK (1960) dan kurikulumnya seakan
sama dengan KDP PJ
di britain dan kursus tambahan untuk guru wanita (1961).
- Rancangan PJ di sekolah diutamakan aktiviti sukan dan permainan.
- Pertandingan permainan dan olahraga sebagai aktiviti lanjutan PJ di sekolah.
- 1958, Kementerian Pelajaran tubuhkan MSSM.
- PJ menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum sek. ren dan men.
- 1971, Sukatan PJ disemak semula dan dikeluarkan dalam BM dan BI (lebih
berkesan dan dinamik
kerana memberi fokus kepada kesan pergerakan dan kemahiran termasuk
tarian moden, tarian
pendidikan dan gimnastik untuk perempuan).
- 1977, UM memasukkan PJ ke dalam kurikulum kursus diploma pendidikan.
- Tujuannya untuk melengkapkan bakal-bakal guru siswazah dgn kemahiran dan
pengetahuan dalam
pengajaran PJ.
ERA KOLONIAL (pemerintahan British ataupun sebelum merdeka)
- Tujuan PJ seakan sama dgn tujuan semasa era kolonial Inggeris lama.
- Sekolah dibuka semula dan latihan jasmani sebagai satu mata pelajaran
dikekalkan di sekolah.
- Senaman diadakan 30minit setiap hari seblum masuk belajar.

- Pertandingan senaman dan permainan seperti yang dijalankan sebelum


penjajahan jepun
dihidupkan semula.
- Tidak semua sekolah dapat jalankan latihan jasmani dengan sepenuhnya.
- Ada sekolah kekurangan kemudahan, kawasan dan guru-guru terlatih dalam
pengajaran latihan
jasmani.
- Rancangan latihan perguruan termasuk pengajaran latihan jasmani diteruskan
semula di MPSI dan
MPPM, Melaka utk tambah bilangan guru senaman.
- 1946-1948, sukatan pelajaran latihan jasmani dikeluarkan dan diterbitkan oleh
MPSI untuk
mengadakan sukatan yang formal untuk sekolah rendah dan menengah.
- 1950an, kepentingan PJ meningkat kerana diwajibkan di semua sekolah.
- Setiap hari persekolahan, latiahn jasmani dan berkebun diadakan 30minit
sebelum masuk kelas.
- Aktiviti luar diadakan pada hari Sabtu.
- 1952, guru tempatan dihantar ke luar negara untuk luaskan pengetahuan
tentang PJ.
Era Penjajahan Jepun
- Rancangan yang diusahakan dalam pendidikan telah tergendala.
- Latihan jasmani bertujuan membentuk individu yang patuh kepada arahan, taat
pada pemerintah
dan berdisiplin.
- Arahan diberi dalam Bahasa Jepun dan kanak-kanak terpaksa membuat
senaman beramai-ramai
setiap pagi selama 30 minit.
- Murid telah diperkenalkan sejenis latihan jasmani yang dipanggil Tai Sho yang
lebih kurang sama

dengan latih tubi beramai-ramai.


- Pengajaran latihan jasmani lebih bercorak ketenteraan.
- Di setengah sekolah latihan berkawad diadakan sekeliling kampung
berhampiran dengan sekolah
dan murid juga menjalani latihan berkebun.