You are on page 1of 6

Bahagian A

(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.
1. Berikut ialah sikap menjaga alam sekitar. Pilih yang bukan.
A

membuang sampah ke dalam longkang.

membersihkan halaman rumah.

menanam pokok bunga

2. Azrina sangat pandai menjaga ________ diri dengan


berpakaian sopan.
A
B
C

berat badan
keburukan
maruah

3. Syahidah seorang yang _______ kerana sentiasa mengemas


bilik tidurnya selepas bangun tidur.
A
B
C

malas
busuk hati
bertanggungjawab

4. Sikap berterima kasih perlu diamalkan untuk _______ orang .


A
B
C

menghargai
memfitnah
membenci

5. Apabila kita selalu bersopan santun, kita akan sentiasa ______

A
B
C

diejek
dimarahi
dihormati

6. Gambar di atas menunjukkan sikap_________.


A
B
C

baik hati
buah hati
busuk hati

7. Amalan menjaga kebersihan diri adalah amalan _________.


A
B
C

menyayangi diri sendiri


mementingkan diri sendiri
membanggakan diri sendiri

8. Sofia adalah anak yang baik hati kerana selalu ________ ibu
bapanya membuat kerja rumah.
A
B
C

melihat
membantu
membiarkan

9. Yang manakah tindakan yang bertanggungjawab,


A
B
C

menconteng dinding rumah


membuang sampah merata tempat
membaca buku kerana ingin menghadapi ujian

10.
A
B
C

Ucapan yang sesuai bagi situasi di atas ialah


izinkan saya tumpang lalu, ayah.
tepi sedikit, saya hendak lalu
hei, tepilah! Saya hendak lalu.

B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. ( 10 markah )


maruah

ikhlas

bertanggungjawab

izin dikenali
rahsia

keselamatan

menghormati

rahsia

Nasihat

sopan

1. Murid yang _____________ akan menyiapkan kerja sekolah


yang diberikan oleh gurunya.
3

2. Anak yang baik akan sentiasa menjaga ___________ diri dan


keluarganya.
3. Bantuan yang diberikan perlulah __________ dan tidak
mengharapkan ganjaran.
4. __________ ayah dan ibu perlulah didengari untuk dijadikan
panduan hidup.
5. Kita tidak boleh menceritakan ________ keluarga kepada
orang lain.
6. Seorang murid perlu meminta ________ daripada guru sebelum
keluar ke tandas.
7. Gunakanlah bahasa yang __________ dan lembut ketika
bercakap dengan orang lain.
8. Janganlah kita membenarkan orang yang tidak ___________
masuk ke dalam rumah.
9. Kebersihan dan ______________ diri perlu dijaga oleh semua
individu.
10.Kita perlu ________orang yang lebih tua daripada kita.
C. Tandakan ( / ) pada sikap yang betul dan ( X ) pada sikap yang
salah. ( 10 markah )

D. Tandakan ( / ) bagi perbuatan yang menunjukkan tanggungjawab


diri. ( 10 markah )
1.
2.
3.
4.
5.

Menggosok gigi setiap hari.


Malas belajar dan tidak membuat kerja sekolah.
Sentiasa berpakaian bersih dan kemas.
Menyimpan kuku supaya panjang dan cantik.
Membersihkan badan selepas bermain.

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

_________________

_________________

___________________

PN.MURNI ASHIKIN MAZLAN

PN.AZZIAN

EN.HISHAM SUDIN

GURU PEND.MORAL

KP PEND. MORAL

GPK T&K