You are on page 1of 2

SEJARAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN

ABDUL JALIL KLUANG

bilik guru. Semua pelajar sekolah ini mula ditempatkan sepenuhnya di bangunan
baru ini pada 10 Januari 1965.

Latar belakang sejarah penubuhan sekolah :
Salah satu sasaran Rancangan Malaysia ke-2 ialah memperbanyakkan
pembinaan sekolah-sekolah di dalam dan luar bandar berikutan limpahan pelajar
di sekolah yang sedia ada dan perlaksanaan dasar pendidikan untuk melahirkan
generasi berilmu pengetahuan.

Sekolah Sultan Abdul Jalil telah diasaskan pada 21 hb. Desember 1963
dengan nama asalnya Sekolah Menengah Kebangsaan Kluang . Nama ini
diabadikan sempena SSAJ sebagai sekolah menengah kebangsaan pertama di
daerah Kluang. Tanggungjawab yang dipikul oleh sekolah ini amat berat . Sekolah
Sultan Abdul Jalil dijadikan kayu ukur kemampuan Bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan yang dijalankan di peringkat sekolah menengah. Kumpulan
pelajar pertama pada tahun 1965 hanyalah 649 orang dan guru seramai 13
orang.
Kumpulan pertama pelajar ditempatkan sementara di Sekolah Menengah
Inggeris (kini dikenali sebagai Sekolah Tinggi Kluang) sehingga bangunan sekolah
ini siap pada penghujung 1964. Pada peringkat awal sekolah ini mengandungi 15
buah bilik darjah dan 2 buah Makmal Sains Am di samping kantin, pejabat dan

Beberapa bulan kemudian sekolah ini dengan rasminya ditukarkan
namanya kepada SEKOLAH SULTAN ABDUL JALIL KLUANG. Perasmian
sekolah ini dilakukan pada 9 hb Oktober 1969 oleh YAB Dato’ Haji Abdul Rahman
Yaacub selaku Menteri Pelajaran pada masa itu . Selaras dengan perkembangan
seterusnya dua buah bengkel Seni Perusahaan dan Sains Rumahtangga telah
dibangunkan. Bangunan tersebut digunakan sepenuhnya pada tahun 1976.
Menjelang 1977 telah terbina 4 buah bilik darjah dan 3 buah makmal sains tulin
serta sebuah perpustakaan. Dengan itu SSAJ mula mengorak langkah
menyediakan pelajar dalam bidang sains sebagai memenuhi keperluan pelajar di
persekitarannya.
Pada tahun 1999 sebuah bangunan 4 tingkat telah dibina. Bangunan ini
menagndungi 4 buah makmal sains, sebuah bilik komputer dan selebihnya
merupakan bilik darjah untuk menampung pelajar yang meningkat bilangannya.

Sepanjang tempoh itu sekolah telah melahirkan banyak tokoh dalam pelbagai bidang. Projek ini telah menelan belanja sebanyak RM 1 juta. Tahun 2013 merupakan sambutan jubli emas sekolah ini. . Pada bulan Julai 2011. Semoga SMKSAJ terus manaburkan bakti melahirkan modal insan yang cemerlang dalam aspek akademik. Pada bulan Mei 2010 bangunan tersebut telah menempatkan 10 buah kelas tingkatan 6 Rendah dan 6 Atas. Blok setinggi empat tingkat ini siap sepenuhnya pada tahun 2010 dan dikhaskan untuk pelajar Tingkatan 6.Pada tahun 2002 terbinanya sebuah bilik siber yang ditaja oleh pihak City Bank dan pada tahun 2003 disediakan bilik komputer untuk mata pelajaran vokasional (MPV). kokurikulum dan sahsiah. Bilik Seni. Pada penghujung 2008 dibina pula satu blok tambahan untuk menampung kekurangan kelas. Bilik Seminar. Kini SMK Sultan Abdul Jalil mempunyai 11 buah bangunan yang dapat menampung keperluan pelajar seramai lebih kurang 1800 orang. Projek pembinaan ini dibiayai oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Bilik Muzik dan Makmal Sains. iaitu RM 500 ribu untuk pembangunan dan selebihnya digunakan untuk membeli perabot dan peralatan. Bilik Sumber. bangunan setinggi dua tingkat telah dibina untuk dijadikan bilik guru dan pusat pentadbiran sekolah.