You are on page 1of 53

HI THO ONLINE

4 CHIN THUT THI


TOEIC T 900+
Trnh by: Ph Qu - TOEIC 965
Nh ti tr: KHO HC TOEIC ONLINE

GET YOUR TOEIC 750 AND BEYOND

NI DUNG HM NAY
1.

CHIN THUT C HIU QU

2.

CHIN THUT LOI P N SAI, TNG KH NNG TR LI NG

3.

CHIN THUT QUN L THI GIAN

4.

CHIN THUT CU D LM TRC

5.

KHA HC TOEIC 750

6.

GII P THC MC

LI HA CA QU
Gip bn p dng c ngay nhng chin thut
c hng dn tng im TOEIC
li ti cui bui Qu s gi link cho bn ti
ton b slide ngy hm nay + b sch 750 t v
cm t

1. CHIN THUT C HIU QU

CHIN THUT C

PHN 1: XC NH 3 LOI TRANH


3 loi cu m t tranh
1. T hot ng: The man is
writing an email
2. T tnh hung chung:
The meal is ready
3. Tng quan v v tr: next
to, near, across

CHIN THUT C

PHN 5&6: NHN DIN LOI CU,


XC NH LOI T Conjuction
ADV
Aux V

Cu hi v lin t

Cu v dng ca t
Noun

Cu hi v chia ng t

Determiner

Cu hi v t vng
www.oxforddictionaries.com/words/word-classes-or-parts-of-speech

Cu hi v cc dng ng
php ph bin

CHIN THUT C

PHN 7: CHN T
KHA VA SCAN

2. CHIN THUT LOI SUY

CHIN THUT LOI SUY

PHN 2:
LOI CU TR LI YES/NO CHO CU W/H

CN NHC P N C T NG
M, GING M VI CU HI

CHIN THUT LOI SUY


PHN 3&4:
CN NHC P N C T NG M, GING
M TRONG BI C

CHIN THUT LOI SUY

PHN 5&6: LOI NHNG P N


SAI
CHC
Conjuction
ADV
Aux V

Cu hi v t ni

Cu v dng ca t
Noun
Cu hi v chia ng t

Cu hi v t vng

Determiner

Cu hi v cc dng ng
php ph bin

CHIN THUT LOI SUY

PHN 7: CHNG MINH P N SAI

3. CHIN THUT QUN L THI GIAN

CHIN THUT QUN L THI GIAN

PHN 3&4: TN DNG THI GIAN


CHT C
Tn dng 90 giy khi bng gii thiu phn 1, phn 2 v cu mu
90 giy ca phn 1: c 6 cu hi u tin (cu 41 46) ca phn 3 v cc cu tr li.
90 giy ca phn 2: c 6 cu hi u tin (cu 71 cu 76) ca phn 4 v cc cu tr li.
Lu : c lt tht nhanh qua cc cu tr li. Nu cha c kp th ch u tin c cu tr li B
Tn dng 30 giy khi bng gii thiu phn 3, phn 4 c li 3 cu hi u tin ca mi
phn

Trong phn 3 phn 4: hon thnh tr li ngy khi dt bng


Tn dng 40 giy giy thi gian c li cu hi c gi u tip 6 cu hi cc cu tr li
tip theo

CHIN THUT QUN L THI GIAN

PHN 5&6: LM TRONG VNG 10 - 15

CHIN THUT QUN L THI GIAN

PHN 7: PHN B THI GIAN U


CHO TNG ON VN
8 - 10 on vn n - 1 n 4 mi on
4 on vn kp - 7 cho c bi

2 minutes

4. CU D LM TRC

CU D LM TRC

PHN 5&6: LM TRC NHNG


CU V DNG T, CHIA TH

CU D LM TRC
PHN 7: U TIN TH T TR LI
CHO CU HI

D
Cu hi chi tit c trong bi
Cu hi v t vng
Cu hi v chnh
Cu hi suy lun
Cu hi v chi tit khng c trong bi

KH

CU D LM TRC
2

PHN 7: U TIN TH T
TR LI CHO CU HI
5

1
2

CU D LM TRC
2

PHN 7: U TIN TH T
TR LI CHO CU HI
2 minutes

TIP THEO L G?

BN TRN CH L 1 TRONG S
NHNG CHIN THUT C BN M
QU DY CHO HC VIN CA MNH

TRONG KHA TOEIC ONLINE:


GET YOUR TOEIC 750 AND BEYOND

2 HC VIN C NI V KHA HC

Quang Tn

KHA HC NY KHNG DNH


CHO BN NU:
1.
2.

MUN LUYN THI TOEIC CP TC


LI VO THY V KHNG C GNG CAM
KT VI CHNG TRNH HC

KHA HC PH HP CHO BN NU:


1.

BN KHT KHAO 1 MC IM CAO C C NHNG CNG VIC TT

2.

BN MUN HC V PHT TRIN CC K NNG TOEIC 1 CCH TON DIN

3.

BN CN PHT TRIN KHO T VNG V KINH T/KINH DOANH

4.

BN BN RN V KHNG C THI GIAN N TRUNG TM

5.

BN MUN 1 KHA HC CUNG CP GI TR VT TRI SO VI KHON U

T MNH B RA

CHNG TRNH HC

39 BUI HC CHT LNG T C BN N NNG CAO

1000-1200 T VNG C HC XUYN SUT KHA HC

NM VNG K NNG LM BI CHO TT C CC PHN BNG RT


NHIU BUI THC HNH

HC T VNG NNG CAO V GII CHUYN SU

CHNG TRNH HC

CHNG TRNH HC

CHNG TRNH HC

CHNG TRNH HC

HC PH?

CC KHA OFFLINE

KHA TOEIC ONLINE 750

1485k

890k

NG HC PH 1 LN

1 LN:

1485k

Gim hc ph 10%

890k

NG HC PH 3 LN

MI THNG: 600k

350k

BY GI BN CN LM L:
Bm vo nt BT U bn di
in y thng tin
B phn tuyn sinh s lin h h tr cc bn hon
thnh th tc
ng hc ph v nhn ti khon
Lp hc s khai ging vo ngy 21-22/4

QU TNG CHO HC VIN KHI NHP HC


Kha hc: 17 b mt nghe
ting Anh nh ngi bn x
Tr gi: $197 (4.393.986)
Tm hiu thm:
gonaturalenglish.com

C BIT NHT L:
1 nm gii tt c cc thc mc
v ting Anh t Qu v i
ng ging vin!
(bt k cu hi g lin quan
n ting Anh)
(u tin tr li)

KHA HC S NG NG K
VO 11:59PM TI NAY

TH 5 NY BT U KHAI
GING RI!

HON HC PH TRONG VNG 7 NGY!


(KHNG HI BT K L DO NO)

TM TT LI
Nhng g bn s c nu ng k nhp hc
trong bui ti hm nay!

BN S C:
Kha hc: 17 b mt nghe ting Anh nh ngi
bn x
Tr gi: $197 (4.393.986)

BN S C:
1 nm hi p v h tr khng gii hn t Qu
v i ng ging vin

BN S C:
Gim hc ph 10%
ng 1 ln hoc ng hng thng

BN S C:
Chnh sch hon hc ph trong 7 ngy
Khng lm kh d!

CH CHT XU
Tt c nhng u i trn s ht khi hi tho kt
thc trong 10p na!

HI P
bit.ly/notehoithaoTOEIC

KHO HC
GET YOUR TOEIC 750 AND BEYOND

CM N BN
THAM D
HI THO