You are on page 1of 28

KURTULU CEPHES

Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarik Mcadelede

Zafer Bizim Olacaktr!

http://www.kurtuluscephesi.com

YIL: 26 SAYI: 149 Mart-Nisan 2016

Coup dtat
Profesyonel Ordu
ya da Paral Askerler
PKKnin kmaz
Silahl Eylem Biimleri,
Silahlanma, Tehizat
ve Devrimci Sava
Kzldere ve Onlar
mr Karamollaolu
Mehmet Yldrm
Nihat Kurban
Sleyman Aydemir
Cemalettin Dvenci

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

Son gnlerde byk bir ilgiye mazhar olan


ABD kkenli askeri darbe sylentileri
zerine bir irdeleme.

Terrizmle mcadele balamnda ordunun profesyonelletirilmesinin, yani paral


askerlerden oluan bir orduya dntrlmesinin sonular zerine bir deerlendirme.
Yaklak alt aydr sregiden hendek sava ile baharn gelmesiyle hareketlenecei ngrlen krsaldakilerin egdml
hareketine ynelik beklentilerin ortaya
kard ikilem zerine bir deerlendirme.

Devrimci savan balangcnda


kanlmaz olan ilkel silahlanma, tehizat
ve eitim yetersizlikleri ile krk yl sonra
ortaya kan ilkellik ve amatrlk zerine
bir irdeleme.

Ve yanndakinin kanl ba
omzuna
deince,
ona sra gelince
saysn sayd...
Sz istemez
Yal gz istemez
elenk melenk lazm deil
Susun
Sra Neferi Uyusun...

KURTULU CEPHES
SORUMLU: Sezai Grr

Yazma Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.org

COUP DTAT

PROFESYONEL ORDU
YA DA
PARALI ASKERLER

11

PKKNN
IKMAZI

16

SLAHLI
EYLEM BMLER,
SLAHLANMA,
TEHZAT
VE DEVRMC SAVA

24

MR KARAMOLLAOLU
MEHMET YILDIRIM
NHAT KURBAN
SLEYMAN AYDEMR
CEMALETTN DVENC

26

KIZILDERE
VE ONLAR

http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
http://www.kurtuluscephesi.net
http://www.kurtuluscephesi.de
(Bu siteler, Trkiyede zel yetkili mahkeme kararlaryla TB tarafndan eriime kapatlmtr.)

Bu say LKER Matbaasnda baslmtr. Bask Tarihi: 8 Nisan 2016

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

Coup dtat

Son gnlerin en popler ve en ok rabet gren konusu, Recep Tayyip Erdoann


mutlak iktidarna kimin, nasl ve ne zaman son verecei olmutur.
Kimileri asndan Gezi Ruhuyla, kimileri asndan laiklik zerinden rgtlenecek bir kitle hareketiyle AKSaray rejiminin sona erdirilebilecei sylenirken, kimileri de AKsaray ile Rus arlnn Klk
Saray analojisi yaparak, Rus devrimcileri ... ncelikle iadamlar derneini deil,
Klk Saray topa tutmu ve ele geirmitir. Trkiyenin devrimcileri de, eer AKPden
kurtuluu bir sosyalizm mcadelesi biiminde kavryorlarsa, AKP rejiminin kalesi haline getirilmi Saray hedef almak durumundadr.1 diyerek k yolunu gstermektedir. (Bu akl-erkan sahibi stratejist, Klk
Saray topa tutan Aurore zrhlsn Trkiyenin devrimcilerinin nereden bulacana deinmeyi unutmu grnmektedir. Ayrca
Ekim Devriminde iadamlar derneinin
ne ii olduu da bir muammadr.)
Recep Tayyip Erdoana muhalif tm
kesimleri en fazla heyecanlandran ise,
Amerikan emperyalizmi meneli bir askeri darbeyle (coup dtat), stelik ok uzak
olmayan bir gelecekte devrileceine ilikin
haberler olmutur.
Haber kayna, ABDnin iki eski Trkiye Bykelisi Morton Abramowitz ve Eric
Edelmann, Washington Posta yazdklar
yazda Recep Tayyip Erdoana istifa arsnda bulunduklarna ilikin haber-yorumlardr. (Gerekte ise, bu iki eski bykeli,
1

Can Soyer, Periyodizasyon 3, 16 Mart 2016.

Washington Postta yaynlanan yazlarnda


bir dizi olumsuzluktan sz ettikten sonra,
Erdoan halen lkesine parlak bir gelecek
sunmak istiyorsa, ya reformlar yapmal ya
da istifa etmeli demektedirler. Bunun Amerikan emperyalizmi tarafndan yeil k
yaklacak bir askeri darbe sinyali olduu
ise, sadece yorumdan ibarettir. Yine de
ABD meneli bu haber siyaset dnyasn hareketlendirmitir. Oysa ayn ikili, benzer temal bir makaleyi 23 Ocak 2014te yine Washington Postta yaynlamlardr.)
Solun sanal gnlk ke yazarlar dahil olmak zere, hemen herkes bu haberin
stne atlad. Birbiri ardna askeri darbe
senaryolar izilmeye baland. Herkesin
zerinde mutabakata vardklar nokta,
ABDnin (bunu Amerikan emperyalizmi olarak okuyun) Recep Tayyip Erdoan gzden
karmak zere olduuydu. Artk askeri
darbenin eli kulandadr! zamanda, bilemediniz be zamanda olacaktr!
Varlan bir baka mutabakat ise, zaman belli olmasa da, Recep Tayyip Erdoann
kesin gidici olduudur.
imdi sorun ne zaman (yakn bir gelecekte mi?) ve nasl (askeri darbeyle mi?) halini almtr. Bu hal, doal olarak 12 Eyll
askeri darbesinin ngnlerine dnlerek
bulunmaya allmaktadr. Bulunan da, Kenan Evrenin koullarn olgunlamasn
bekledik szlerinde ifadesini bulan kaos
ortamdr. Bylece Amerikan emperyalizminin Recep Tayyip Erdoan gtrmesi
mutlaklk dzeyine ykseltilirken, bunun nkoulu da, kaos ortamnn yaratlmas olarak olarak kabul grmtr (kaos plan).

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

Kaos plan, ID ya da PKKnin metropollerde kitlesel katliama yol aan bombal eylemleri ile balamaktadr. Bu kaos
planna gre, birbiri ardna patlayan bombalar, 12 Eyll ncesine ilikin anlatlan
masallarla kaynatrlarak, bir kaos ortam oluturur ve bu kaostan k olarak
da askeri darbe meru hale gelir. (Muhterem bir sol yazar2, kaosun derin siyasi kriz ve kilitlenme, darbe, i sava, hatta d mdahale (bu askeri olmak zorunda
deil) gibi versiyonlar olan bir gei evresine denk dtn sylemektedir.)
Kimi medya yazarlar ise, askeri darbe olur mu?, olursa nasl olur? trnden
yazlar denerek konunun zerine atladlar. Bu sorular zerinden yaplan akl yrtmeler Fethullah generallerin darbesine
kadar uzand. (Ve hemen ardndan TSK
iindeki bilmem ka yz Fethullah generalden, bu generallerin Austos ayndaki askeri urada tasfiye edileceklerinden sz
eden yazlar ve haberler ortal kaplad.)
Tm bu haber trafii iinde unutulan
tek ey coup dtat (hkmet darbesi) olmutur. (Burada belirtelim ki, has AKPli
Milli Eitim Bakannn birka ay nce ODTde Marxn Louis Bonaparten 18 Brumaireini okusunlar szlerine gndermeler
yaplsa da, has AKPlinin szleri coup
dtatya ilikin deildir. Bakann szn ettii okuma, Marksn u szleridir: Hegel,
bir yerde, yle bir gzlemde bulunur: btn tarihsel byk olaylar ve kiiler, hemen
hemen iki kez yinelenir. Hegel eklemeyi
unutmu: birinci kez trajedi olarak, ikinci
kez komedi olarak.)
Coup dtat (hkmet darbesi), her zaman ve her durumda silahl glere dayanr. Ancak bu mutlak olarak askeri darbe
olduu anlamna gelmez.
Askeri darbe de bir coup dtatdr,
ama dorudan doruya devletin bir parasn oluturan askeri gler (ordu) tarafndan gerekletirilen bir darbedir.
Napolon Bonaparten 18 Brumairei (9
Kasm 1799) ak bir askeri darbe iken, yeeni Louis Bonaparten 18 Brumairei (2
Aralk 1851) parlamenter bir darbe olmutur. Bu darbenin en temel zellii parlamen-

Kemal Okuyan, Ankarada patlama ve kaos plan, 14 Mart 2016.


2

to ile yrtme gcnn (ki en tepesinde


cumhurbakan sfatyla Louis Bonaparte
vardr) kesin olarak birbirlerinden kopmasdr. Bu kopuun hemen ardndan yrtme
gc parlamentoyu fesh ederek darbeyi tamamlamtr.
Emperyalizme baml lkelerde, dorudan emperyalist lkelerin denetimi altndaki askeri glerle gerekletirilen darbeler
(coup dtat) her zaman askeri darbe
olmutur. (Trkiyedeki askeri darbeler,
ilideki Pinochet darbesi vb.)
Askeri darbeler de kendi ilerinde iki
ana blme ayrlr: Birincisi, emir-komuta
zinciri iinde gerekletirilen ve dorudan
emperyalist lkelerin istemi ve onay ile yaplan askeri darbeler; ikincisi aadan,
kk rtbeli subaylar tarafndan gerekletirilen askeri darbeler. (27 Mays 1960 darbesi ve 27 Maystan farkl zelliklere sahip
olsa da, Yunanistandaki Albaylar cuntas
bu tr darbelere rnek verilebilir.)
Bu iki darbe tr, baz istisnalar dnda3,
her zaman emperyalizme baml lkelerde gerekletirilmitir. Emperyalizm, her zaman silahl kuvvetleri (ordu) en st dzeyde denetimde tuttuu koullarda gerekleen emir-komuta zinciri iindeki darbeyi
tercih eder. Ancak bu denetimin salanamad koullarda, aadan darbe gndeme gelir.
Burada, parlamenter sistem dndaki
her iktidar/hkmet deiikliklerinin darbe (coup dtat) olarak tanmlandnn
ve her darbenin de belli bir askeri gce
dayandnn altn izmek gerekir. Yine de
darbenin nitelii ile darbenin yapl ve
yapanlar birbirine kartrlmamaldr.
Her darbe, askeri darbe, uygun bir zamanda silahl glerin harekete geirilmesiyle gerekleir. Darbenin baarya ulamasnn koullar, her durumda uygun zaman ve elverili zeminle ilikilidir. Uygun
zaman ve zeminin, kendiliinden olumas
3
Baz istisnalar dedik. Buna rnek olarak 27
Mays ile 3 Ekim 1968de Perudaki sol cunta verilebilir. Her ikisi de devrimci-milliyeti subaylar tarafndan gerekletirilmitir.
Perudaki sol cuntann ilk yapt i, Amerikan
emperyalizminin resmen tanmad Kba ve ini
resmen tanmak ve balantszlar blouna katlmak
oldu. Ardndan petrol irketi ulusallatrld, Sovyetler
Birlii ile askeri anlamalar imzaland ve Amerikan
bankalar Chase Manhattan Bank ile ITT ubeleri ulusallatrld.

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

ya da iradi mdahale ile (gnmzn popler sylemiyle st akl) olgunlatrlmas fazlaca nemli deildir. Darbelerin niteliinden daha ok yapl tarzna nem veren
her yaklam, kendisini darbeler nlenebilir mi? sorusuyla snrlar. Oysa Bonapartizm4 ya da (Gramscici) Sezarizm5, zaman
ve zeminin kendiliinden olumasnn, yani
nesnel koullarn rnleridirler.
Emperyalizme baml lkelerde, emperyalizm tarafndan mevcut dzenin yasal
ve resmi askeri gleri araclyla siyasal iktidara el konulmas durumu, yani bu tarz bir
darbe (coup dtat), ynetimin askeriletirilmesi olarak tanmlamak gerekir. Bu da,
siyasal zorun askeri biimde maddeletirilmesi ve grnr klnmas demektir. Bu durum da koulda ortaya kar:
a) Egemen snflarn kendi i elikileri
yznden ynetemez hale gelmesi;
b) Gelien snfsal muhalefetlerin mevcut retim ilikilerini tehdit eder bir nitelik
almalar,
c) Dorudan doruya iktidara ynelik bir
siyasal alternatifin ortaya kmas.
Bugn Trkiyede bu koulun hibirinin bulunmad ok aktr. Ne egemen
4
Devlet, snf kartlklarn frenleme gereksinmesinden doduuna, ama ayn zamanda, bu snflarn
atmas ortasnda doduuna gre, kural olarak en
gl snfn, iktisadi bakmdan egemen olan, ve bunun sayesinde, siyasal bakmdan da egemen snf durumuna gelen ve bylece ezilen snf boyunduruk altnda tutmak ve smrmek iin yeni aralar kazanan
snfn devletidir. te bundan trdr ki, antik devlet, her eyden nce, kleleri boyunduruk altnda tutmak iin, kle sahiplerinin devletiydi: tpk feodal devletin, serf ve angaryac kylleri boyunduruk altnda
tutmak iin soylularn organ, ve modern temsili devletin [de] cretli emein sermaye tarafndan smrlmesi aleti olmas gibi. Bununla birlikte, istisnai olarak savam durumundaki snflarn denge tutmaya
ok yaklatklar yle baz dnemler olur ki, devlet gc szde arac olarak, bir zaman iin, bu snflara kar belirli bir bamszlk [durumunu] korur. 17. ve 18.
yzyl mutlak krallklar soyluluk ile burjuvazi arasndaki dengeyi byle kurdu; birinci, ve zellikle ikinci
Fransz mparatorluunun proletaryaya kar burjuvaziyi, burjuvaziye kar da proletaryay kullanan Bonapartl, bu snflar karsndaki bamsz durumunu
byle korudu. (Engels, Ailenin, zel Mlkiyetin ve
Devletin Kkeni, s. 400-401.)
5
Sezarizm, iinde mcadelede bulunan glerin ykm halinde dengeye geldii, mcadelenin devam halinde sonuta karlkl yok olmadan kanamayacaklar iin iki tarafn da birbirleriyle dengeye
geldii bir durumu dile getirdii sylenebilir. (Gramsi, Modern Prens, s: 102.)

snflar iinde elikiler keskinlemi ve bu


nedenle lke ynetilemez hale gelmitir, ne
de toplumsal muhalefet mevcut retim
ilikilerini tehdit eder bir nitelie sahiptir
ve mevcut oligarik ynetime kar dorudan doruya iktidara ynelik bir siyasal alternatif sz konusudur. Dier ifadeyle, bugn AKP ve Recep Tayyip Erdoan iktidarnn lkeyi ynetemez hale gelmi olmasndan sz edemeyiz.
Burada, oligarik ynetimin mevcut bir
iktidarnn lkeyi ynetemez hale gelmesi,
mevcut yasalar ve kurumlar erevesinde
oligarik sistemi srdremez olmas anlamna gelir. Bu yzden, bir yandan mevcut
yasal erevenin (kkl, yani gelien siyasal duruma yant verecek boyutta) deitirilmesi, dier yandan bu deiime uygun yeni bir iktidarn ortaya kartlmas durumu,
ynetimin askeriletirilmesine yol aar. Bir
bakma, oligarik ynetimin, kendi z iktidar gcne (ynetim) kar, bir baka gc iktidara tayan bir i darbe gerekletirmesidir.
Bugn ABD kaynakl darbe sylentilerinin ve beklentilerinin bu durumla, yani ynetimin askeriletirilmesiyle hibir ilikisi
bulunmamaktadr.
12 Mart ve 12 Eyll askeri darbeleri, somut tarihsel koullarda siyasal zorun askeri biimde maddeletirilmesinin rndr.
Burada askeriletirilen siyasal zor, dorudan
doruya oligarik sistemi korumaya ve kollamaya yneliktir. Yani sistemin bekas sorunudur. Bu beka sorununu zemeyen
siyasal iktidar (ki burada sivil iktidarlar sz
konusudur) emir-komuta zinciri iinde yrtme gcn askeri ynetime brakr.
Oysa ABD kaynakl darbe sylemlerinin, yrtme gcnn bylesi bir beka sorunu karsnda aresiz kalmasyla ilintisi
yoktur. Herey tkr tkr ilemektedir. Zaman zaman, hatta ou zaman mevcut yrtme gc (AKP ve Recep Tayyip Erdoan
iktidar) mevcut yasal ereveyi bir yana braksa da, bu duruma kar herhangi bir toplumsal kar k ya da direni mevcut deildir.
Elbette toplumsal kar k ya da direni potansiyel olarak mevcuttur. Recep
Tayyip Erdoann mevcut yasal ereveyi
ve mevcut hukuksal yapy zorlayan eylemleri potansiyel olarak kar tepkiyi kanlmazlatrmaktadr. Ama yaanlan Gezi Di-

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

reni-inin bu potansiyeli kuvveden fiile kartm olmas nemli bir belirti olmakla
birlikte, daha sonraki snmleniiyle oligarik sistem iin nemli bir tehdit unsuru
olmaktan kolayca karlmtr. (Gezi Direniinde ve srecinde oligariye kar siyasal bir alternatif zaten mevcut deildi.)
Dn olduu gibi, bugnn sorunu, Recep Tayyip Erdoann tm iktidar gcn,
yani yasama, yarg ve yrtme gcn tek
elde toplamasdr. Bu da, emperyalist-kapitalizmin yrtme gcn artan oranda glendirme eiliminin ulaabilecei son noktadr.
Gnmzn gereklii, Recep Tayyip Erdoann ahsnda yrtme gcnn mutlak bir g haline getirilmeye allmasdr.
Byle bir durum, ilerin ok daha kolay ve
hzl biimde yerine getirilmesine hizmet
edecei iin, herhangi biimde emperyalizmin kar kaca bir durum deildir. Son
tahlilde yrtme gcnn mutlak g haline dntrlmesi, bugne kadar u ya da
bu oranda ve dzeyde sregiden gler
ayrmnn (yasama, yrtme ve yarg gcnn ayrlmas) sona erdirilmesidir. Bu durumdan en byk zarar, kk-burjuvazinin laik ve ulusalc orta ve sol kanad grecektir. Gl ve hatta mutlak bir yrtme,
bu kesimlerin (kimilerince orta snflar) siyasal ynetim zerindeki etkisini ve gcn kracaktr.
te bu nedenden dolay, Bu kesimler,
yeni-smrgeciliin rn olan orta ve hafif sanayinin elit personeli olarak belli bir
ekonomik gce sahipken, bugn tketim
ekonomisinin egemenlii ve ticaretin stnl karsnda elit personel olma zelliklerini de yitirmilerdir. Dolaysyla siyasal ynetimden dlanmaya kar direnebilecek
gce ve nicelie sahip olmadklarndan, dlanmlklarn engelleyebilecek tek g olarak orduyu grmektedirler.6 ABD kaynakl
askeri darbe sylemlerine gsterilen itibarn kkeni de burada yatmaktadr.
Bugne kadar mutlak olarak gler ayrmndan yana tutum alan ve gler ayrmna dayal nispi demokratik ortamn
kendi siyasal ve snfsal varoluunun zorunlu bir paras olarak gren yeil sermaye
ve onun siyasal szcleri (eriatlar), bu-

Kurtulu Cephesi, Kuvvetler Ayrl, Anayasa


ve Snf Mcadelesi, Say: 99, Eyll-Ekim 2007.
6

gn iktidardadrlar. Bu iktidarlarn korumak


ve srekli hale getirmek iin de, bugne kadar kendi varlklarnn temel koulu kabul
ettikleri gler ayrmnn ortadan kaldrlmasna almaktadrlar.7
Bylece deiik snf ve tabakalarn iinde yer ald ve kendi leklerinde siyasal
ynetimden pay aldklar gler ayrm dnemi, yeniden ve bir kez daha yrtmenin
glendirilmesi ynndeki hareketle sona
erdirilmeye allrken, bundan zarar grecek ve bu nedenle buna kar direnebilecek tek kesim kk-burjuvazinin orta ve
sol kesimleri olmaktadr. (Gezi Direnii, balang olarak, bu kesimlerin nclnde
ortaya kmtr.)
Emperyalizm asndan, zel olarak da
Amerikan emperyalizmi asndan yrtmenin glendirilmesi ve mutlak bir g haline getirilmesi kendi ilerinin ok daha kolay ve hzl biimde yrtlmesini salayaca iin zel olarak bir saknca getirmemekten te, karnadr. Siyasal anlamda
laik ve ulusalc kesimlerin siyasal ynetimden dlanmas da, emperyalizmin Ortadou blgesindeki karlarnn daha rahat
ve daha hzl gerekletirilmesine hizmet
edecektir. Gerek I. Krfez Savanda, gerek 1 Mart tezkeresinde ak biimde grld gibi, bu orta snflarn Trkiyedeki
7
Emperyalist-kapitalist retim ilikilerinin, lkenin iktisadi evrimi ile atma ve uyum durumu, snfsal plana, oligarinin bata proletarya olmak zere, emeki ynlarla atmas, feodallerle uyumlu
atmas, kyllkle iktisadi uyum erevesinde
uyumu eklinde yansr. Oligarinin feodallerle ve
kyllkle olan uyumu, lkedeki nispi demokratik ortamn temelini oluturur.
lkedeki nispi demokratik ortam, feodallerin st
yapsal olarak varlklarn srdrmeleri iin gerekli bir
demokratik ortam olduu gibi, kylle de o iktisadi uyum iin gereklidir.
Tarihi geliim iinde bu nispi demokratik ortamn yaatlmasnda feodallerin varlklarn st yapda
devam ettirme gerekesi, emperyalist-kapitalist retim ilikilerinin feodal retim ilikisi ile atmasnn
artmas ve feodallerin tasfiyesi orannda ortadan kalkmaktadr. Ancak, bu durumdan dolay, nispi demokratik ortamn kaldrlma durumlarnda, tekelci burjuvazinin feodallere tavr aln tek bana ele almak,
hele hele uyum iin buna bavurduunu sylemek,
son derece byk hatadr... Bugn lkemizde nispi
demokratik ortamn yaamasnn temel nedeni, kylln (ve lkemizde tarihi bir etkinlii olan ehir
kk burjuvazisinin sosyal ve siyasal olarak) iktisadi uyum iinde siyasal olarak yedeklenmesindendir.
(lker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiimiz.)

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

gc emperyalizmin karlarn baltalayabilmitir. Bu nedenle de gcnn krlmas ve


hatta siyasal ynetimden tmyle dlanmas, uzun zamandr Amerikan emperyalizminin hedeflerinden birisi olagelmitir.
Bu kesimlerin gc vtemsili demokrasi (parlamenter sistem) ve gler ayrmndan gelmektedir. Dolaysyla siyasal glerinin krlmas da bunlarn ortadan kaldrlmasyla olanakldr. Recep Tayyip Erdoann mutlak yrtme gc oluturmaya
ve yer yer bunu fiilen yapmaya ynelik abalar emperyalist sistem asndan istenen
bir durumdur. Bugn Recep Tayyip Erdoann kiisel karizmasna dayanlarak yaplacak bir sistem deiiklii, gelecekte
dorudan emperyalizmin kendi has adamlar araclyla kullanabilecei bir sistemi
ortaya karacaktr. Olaan artlarda ve hatta askeri darbe koullarnda bile kolayca
gerekletirilemeyecek olan bylesi bir sistem deiikliinin islamclar araclyla gerekletirilmesi emperyalizmi hi de rahatsz etmemektedir.
Bugn emperyalizmin Recep Tayyip Erdoann mutlak g sahibi olmasndan
duyduu kayg, sadece islami kkeni ve
buna dayanan sylemidir. Cneyt Zapsunun
bir zamanlar aka ifade ettii gibi, Recep
Tayyip Erdoan ukura (kanalizasyona)
sprlmeyip kullanlacak biri olduu srece, gl ve hatta mutlak bir yrtme emperyalizmin ksa, orta ve uzun vadeli karlaryla rtmektedir. Suriye politikalarnda
grld gibi, Recep Tayyip Erdoan ne
kadar mutlak g sahibi olursa olsun, her
durumda kolayca tkrdn yalayan
(emperyalizmin taleplerini yerine getiren)
bir profil izmektedir. Zaman zaman sylemsel olarak izmeyi at durumlarda
ise, beyzbol sopas gsterilerek, kolayca
hizaya getirilmektedir.
Bu adan, Amerikan emperyalizminin
Recep Tayyip Erdoan delie sprmeye
karar verdiini dnmek gereklikten ok,
niyetlerle ilgilidir.
Hi kimse Recep Tayyip Erdoann, Suriye konusunda zik-zaklar izse de, son tahlilde emperyalizmin istedii dorultuda hareket etmesinden rahatszlk duyulduunu
iddia edemez. Ayn ekilde, PKKye ynelik
imha politikasndan da emperyalizmin

rahatsz olduuna ilikin bir belirti de


mevcut deildir. Emperyalizmi, zel olarak
da Amerikan emperyalizmini rahatsz
eden tek ey, bylesine gl hale gelmi
bir Recep Tayyip Erdoann denetimden kp kmayacadr. Bu nedenle de, zaman
zaman balans ayar yapmak zorunda kalmaktadrlar. Bu balans ayar da, her durumda laik ve ulusalc kesimleri kendisine ynelik bir tehdit unsuru olarak kullanabileceklerinin gsterilmesiyle gerekletirilmektedir.
Hereye ramen, mutlak ve kesintisiz bir
sre sz konusu deildir. Olaylar hzla geliebilmekte ve karlar kolayca deiebilmektedir. Sadece son yllardaki Suriye olaylarna ve politikalarna bakldnda bunlar
grmek olanakldr. Dn Esad gitmeli diyen emperyalizm, bugn Esadl gei srecinden sz edebilmektedir. ID fenomeni, bir dnemki politikalarda mttefik
olarak grlrken, bugn dman durumundadr. ok kullanlan ve bilinen sylemle, emperyalizm kadir-i mutlak bir g deildir. Hereyi nceden planlamas ve bu
plana gre hereyi dizayn etmesi szkonusu deildir. Ancak uras kesindir ki, bugn dnya apnda olaylara yn veren belirleyici g emperyalizmdir. Devrimci mcadelelerin u ya da bu biimde geri ekildii, toplumsal muhalefetin u ya da bu
biimde pasifize edildii gnmz koullarnda bu belirleyici g, gelien olaylar
kendi karlar dorultusunda kullanabilecek pek ok araca ve olanaa sahiptir.
Hi tartmasz bu gcn krlmasnn tek
koulu devrimci mcadeledir. Elbette devrimci mcadelenin gelitirilmesi ve ykseltilmesi yaanlan sreci kkten deitirecektir. Ancak hi kimse hayal grmemelidir.
Byle bir gelimenin ortaya kabilmesi iin
gidilmesi gereken ok yol, yaplmas gereken ok i vardr. Bunlar yaplm ya da hemen yaplabilecekmi gibi teoriler retmek, sadece bu yolda ilerlemek isteyenleri aldatmaktan baka bir sonu vermez. stelik bu teori sahiplerinin devrim kaknlklar, devrimci mcadeledeki engelleyici
ve saptrc rolleri hi olmamasna ciddiye almak, devrimci mcadelenin bir sre
daha geri planda kaln salamaktan baka bir ie yaramayacaktr.

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

Profesyonel Ordu
ya da Paral Askerler

Profesyonel ordu, askerliin meslek haline getirildii ve sadece bu meslei yapacaklarn grev ald bir ordu olarak tanmlanr. Bu adan, profesyonel ordu, szcn tam anlamyla paral askerlerden oluur.
Bu paral askerler, askerlii meslek, yani bir para kazanma yeri olarak kabul etmi
ve askeri klalarda (gerektiinde ailesiyle
birlikte) yaam sren tam zamanl silahl
personeldir. rnein ABD ordusu, tmyle
profesyonel askerlerden oluan profesyonel
bir ordudur. Sava personelden bro personeline kadar herkes paral asker olarak
orduda grev yapar. Buna paralel olarak da,
ABD ordusunun askere alm, asker eitimi
ve grevlendiri tarz biimlendirilmitir.
Hollywood filmlerinin kafamza kazd gibi, bu paral askerler vatan, millet, bayrak
iin deil, sadece kendileri iin savarlar.
Kendi emir-komuta zinciri dnda kimseye
hesap vermek durumunda olmadklar iin
de sava alannda akla gelmedik katliamlara bavururlar.
Trkiyede profesyonel ordu tartmalar Sovyetler Birliinin datlmasyla birlikte younlamtr. zellikle terrizme kar mcadelenin, zorunlu askerlik hizmeti
iin orduya katlm ve ok az eitime sahip
askerlerle yrtlmesinde sorunlar ortaya kt grldnden, profesyonel ordu kurulmas ynnde bir eilim ortaya
kmtr. Ancak bu eilim, kimi zaman
medyada dile getirilmi, kimi zaman
medya zerinden topluma kabul ettirilmeye allmtr.
Toplumun, PKKye ynelik savata zo-

runlu askerlik hizmetiyle orduya katlanlarn lmleri karsnda tepki vermeye balamasyla birlikte (hakkm helal etmiyorum), profesyonel ordu eilimi gereklik
haline dnmtr.
Dnn Genelkurmay bakan, Ergenekon operasyonlarnn maduru lker Babu bu mjdeli haberi 2007 ylnda vermitir.
Babua gre, terrle mcadelede zayiat iin doasnda (ftratnda) vardr. Bu
zayiat en aza nasl indiririz? sorusu zerinde younlaldn ve sonuta i gvenlik
balamnda yeni bir konsept gelitirdiklerini aklar. Bu yeni konsept:
1- Yzde 100 profesyonellerden
oluan zel Kuvvetler Komutanl.
2- Jandarma zel harekt taburlar.
3- 5i Kara Kuvvetleri Komutanlna, 1i Jandarma Genel Komutanlna bal komando tugaylar.
4- Sabit konulu ve alan kontrol
salayan i gvenlik taburlar.
5- Destek unsurlarn ierir.
Bylece 2008 ylndan itibaren profesyonel orduya geilmeye balanlmtr.
Ancak ortada bir baka sorun vardr.
Zorunlu askerlik sistemi, ayn zamanda
ordu-millet temelli milliyeti ideolojinin
ayrlmaz bir parasdr. Profesyonel ordu,
hereyden nce, meslei askerlik olan ve
geimini buradan salayan silahl unsurlardan oluur. Bu da ordu-millete dayanan
milliyeti ideolojinin zaafa uramas demektir. Yani kutsal peygamber oca olarak
dinsel bir ideolojiyi de barndran zorunlu

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

askerlik sisteminin kaldrlmas, ordunun


niteliini ve toplumsal ilevini deitirecektir. Profesyonel ordu, ideolojisiz bir ordu olarak, sadece parayla motive edilmi silahl
unsurlardan oluacandan tm milliyeti
ve dinci ideolojik inanc sarsar.
Bu durumdan k olarak, sadece terrizmle mcadele (i gvenlik) kapsamnda ordunun profesyonelletirilmesine gidilmitir. Ama bu zm, terristlerin
sabit bir sayda kalaca varsaymna dayanr. Gelien ve glenen bir terr karsnda artan oranda profesyonel asker bulmak
ve bunlar eitmek ok da pratik deildir.
Doal olarak eldeki (mevcut) ordu birimleri bu alanda grevlendirilmek zorundadr.
Bu da zorunlu askerlik sistemiyle askere
giden Mehmetikin snrl ve basit eitimle bir kez daha savaa sokulmas anlamna
gelir. Bu da, bir kez daha hakkm helal etmiyorum tepkisinin ortaya kmasna yol
aar.
Bugn, TSKnn genelkurmay akl bu
sorunu aabilmi deildir ve amas da beklenemez. Ama her ynyle dklen ve baarszla mahkum bir paral askerlik sistemi kurulmutur.
slamclar (ve elbette AKP), ordunun yarm deil, tam olarak profesyonelletirilmesini savunmaktadrlar. Onlara gre, tam profesyonel, yani paral askerlerden oluan bir
ordu, bugne kadar olduu gibi siyasete
mdahale edemeyecektir. Paray veren dd alacaktr. Kendilerinin paray kontrol
altnda tuttuklarna inandklar iin de, dd kendilerinin alacan ngrmektedirler.
Yine islamclarn (AKP), darbe zerine
darbe yapan ve her zaman darbe yapmaya
muktedir olan ordunun karsna, yine paral elemanlardan oluan yerli ve milli bir
polis tekilat karma abas da ayn nedenlerle ortaya kmtr.
AKP ve Recep Tayyip Erdoan ne kadar
yerli ve milli polislerden sz ederse etsin,
bugn polis zel harekat birimlerinden birbiri ardna gelen istifalar sorunun sanld
kadar basit olmadn gstermitir.
te yandan, ordunun tm subay ve astsubay kademeleri, askerlii meslek olarak
semi ve geimini buradan temin eden paral askerlerden oluur. Darbe yapanlar da
hep bu paral askerler olagelmitir. Hibir
zaman paray veren, yani devlet/hk-

met dd alamamtr.
Paral askerlere ilikin olarak Machiavelli Prens kitabnda unlar yazar:
... bir prensin kendi devletini savunmak iin kulland silahlar, ya
kendine aittir ya cretlidir, ya yardmcdr ya da karktr. cretli ve yardmc askerler yararsz ve tehlikelidir;
bir kii, devletini bu askerlere dayanarak elde tutuyorsa, ne salam konumda ne de gvenlik iinde olacaktr; nk onlar arasnda birlik yoktur, hrsl, disiplinsiz ve sadakatsizdirler; dostlarnn nnde cesur, dmanlarn nnde korkaktrlar; ne
tanrdan korkarlar, ne de insanlara
baldrlar; saldr ne kadar geciktirilirse ykm da o kadar ertelenir; bar
zamannda onlar tarafndan soyulan
insanlar, sava zamannda dman
tarafndan soyulur. Gerek u ki, sava alannda onlar tutacak kk bir
cretten baka balar ve nedenleri
yoktur ve bu crette sizin iin lmeyi istemeleri iin yeterli deildir. Sava yapmadnz srece sizin askeriniz olmaya hazrdrlar, ama sava
gelip atnca, ya ayrlrlar ya da kaarlar. Bunu kantlamak ok zor deildir, nk talyann mahvoluunda, deiik zamanlarda cretli askerlere umut balanmasndan baka
hibir neden olmamtr. nceleri bazlar cesur grnrlerse de, yabanclar geldiinde ne olduklar ortaya kar. Bu yzden, Fransa Kral Charles
talyay bir elinde tebeirle ele geirebilmitir. Bunun nedeni bizim gnahlarmzdr diyenler gerei sylyorlar, ama bu gnahlar, onlarn dnd gnahlar deil, benim sylediim gnahlardr. Bu gnahlar ileyenler prensler olduu iin, cezasn da eken prensler olmutur.
Bu silahlarn yersizliini daha iyi
gstermek istiyorum. cretli komutanlar, ya yetenekli kiilerdir ya da
deildir. Yetenekliyseler, onlara gvenemezsiniz, nk ya onlarn efendisi olan size bask yaparak ya da sizin
niyetinizin tersine bakalarn ezerek
kendilerini byk yapmak isterler;
eer yeteneksizse, doal olarak sizi
ykma gtrr.

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

Yaklak 500 yl nce yazlm bu szlere ramen, ABDde olduu gibi, paral askerlere dayal ordular varlklarn srdrmtr. Bu durumdan g alan profesyonel
ordu yandalar tezlerini savunmay srdrmlerdir.
TSK, kesinkes ABD ordusu gibi mutlak
bir profesyonel orduya gemeyi dnmemektedir. Onlarn ideal profesyonel ordusu,
Fransann yz yldr srdregeldii lejyoner sistemidir. Yani ordunun nemli bir blmn profesyonelletirerek zel grev
gc haline getirmektir. Fransadaki bu sistemin ayrc zellii ise, tmyle yabanclar-dan olumasdr. Pek ok smrgeye
sahip olan Fransa iin kendi smrgelerinde yaayanlar yabanc olarak kabul edildiinden, lejyonerler de bu unsurlardan
oluturulur. Byle bir durum Trkiye iin geerli olmadndan lejyoner sisteminden
esinlenen uygulamalar da bir sre sonra baarszla uramak durumundadr.
Paral askerlik sistemi, paral askerlerin
kendi emir-komuta zinciri dnda hi kimseye kar sorumlu olmamalaryla zdetir.
Bu nedenle paral askerler akla gelemeyecek vaheti ve katliam yapabilecek tynette kiilerdir (ki Fransz lejyonerleri ile Belikal paratlerin Afrikada yaptklar katliamlar ve ikenceler ortadadr). stenilen
bylesi vahi ve katliamc askerlerle terrizmle sava yrtmektir.
Bu adan, ordunun artan profesyonelletirilmesi, pratikte, artan vahet ve katliam
demektir. Buradan da anti-terr politikasnn kkenine ulalr: Zorun, askeri zorun

10

olabilecek en son snrna kadar kullanlmas. Dier ifadeyle, profesyonel birlikler araclyla topyekn ve mutlak bir sava
srdrlmesi anti-terr politikasnn idealidir.
Bunun devrimci mcadele zerinde fazlaca bir etkisi yoktur. nk devrimci mcadele, tarihin grp grebilecei en byk
vahetle, katliamla yok edilmeye allmtr ve allmaktadr. Bunlarn paral askerler araclyla ya da zorunlu askerlik sistemi ile gerekletirilmesi fazlaca bir fark
oluturmaz. Hatta diyebiliriz ki, profesyonel
ordu, paral askerlik, devrimci mcadelenin
gemite kar karya kald kimi sorunlarn kendiliinden ortadan kalkmasna yol
aacaktr. Zorunlu askerlik sistemiyle askeri alnm ve en fazla 20 ay askerlik yapacak
olan bir silahl unsurla savamak bir dizi
toplumsal sonular dourabilmitir. Profesyonel ordu, bu toplumsal sonular ortadan
kaldracaktr. Dolaysyla da, eskiden olduu gibi ehit haberlerinin toplumdaki yanslar daha snrl ve tepkiler de daha yapay hale gelecektir.
Profesyonel ordunun bu durumu karsnda, kanlmaz olarak, milliyeti ve dinci
ideoloji tarafndan harekete geirilmi unsurlarn hareketi daha fazla nem kazanacaktr. Bu da, bir yandan sava daha kanl
ve kuralsz hale getirirken, dier yandan i
sava kanlmaz hale getirecektir. Bylece
paray verenin dd alamayaca, zafer
ve lmden baka alternatifin olmad bir
sre ortaya kacaktr.

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

PKKnin kmaz

Bugn, hendek sava ile balayan srete PKK bir kez daha kmaza girmitir.
PKKnin iine girdii kmazlar anlayabilmek iin nce yakn tarihe bakmak gerekir.
PKK, pek ok sol rgtlenme gibi, 1975
sonrasnda ykselen devrimci mcadele srecinde ortaya kmtr.
PKKnin ilk oluum srecinde yaynlanan
Manifesto (Krdistan Devriminin Yolu),
Krdistan devriminin bir Milli Demokratik
Devrim olduunu ilan eder. Ancak Mao
Zedungun formle ettii ve in Devrimiyle
zdeleen Milli Demokratik Devrim anlay, PKK asndan, anti-emperyalist ve antifeodal bir devrim olarak tanmlanmaz. Anti-emperyalizmin yerini anti-smrgecilik
alr. Anti-smrgecilik Krdistan devriminin milli ynn oluturur.
PKKnin Manifestosunda her ne kadar
Krdistan devrimi ile Vietnam devrimi arasnda paralellik kuruluyor olsa da, bamsz ve demokratik Krdistandan sz ediliyor olsa da, kendine zg bir millilik ve
kendine zg bir demokratiklik sz konusudur.
PKK Manifestosunda Krdistan devrimiyle kurulacak dzen yle tanmlanr:
... demokratik merkeziyetilik
genel ilkesi altnda, siyasi alanda demokratik halk cumhuriyeti biiminde
somutlaan halk demokrasisi, ekonomik alanda, merkezi ve emredici
bir devlet planlama tekilatnn nderliinde devletilik, kooperatifilik
ve zel mlkiyete yer veren, ar sanayi bata olmak zere tarm, sana-

yi, ticaret ve mali alanda bamsz ve


topyekn kalknmaya dayanan bir
ekonomik dzenin gereklemesi...
Bunlar Maonun formle ettii yeni demokrasinin ieriinden derlenmitir. Ama
Maonun milli demokratik devriminin anti-emperyalist hedefi, anti-smrgecilikle
yer deitirdiinden, yaplan derleme de,
basit bir adaptasyondan baka bir ey deildir. (Ve bugn, herkesin bilebilecei gibi, bu
sylemlerin esamesi bile okunmamaktadr.
Demokratik halk cumhuriyetinin yerini
ekolojik-demokratik toplum projesi alal
ok zamanlar olmutur.)
Ancak burada bunlar ele almayacaz.
Asl sorun, PKKnin marksist-leninist literatrden adapte ettii milli demokratik devrim anlaynn, tmyle Trkiyedeki snfsal ve ulusal (anti-emperyalist) mcadeleden ayr rgtlenmeyi ve ayr mcadeleyi
iermesidir.
Bu yle bir ayrlktr ki, ezen ulusun
(Trkiye) devrimcileri daha batan dlanrlar:
... gerek ezen ulus devrimcilerinden gerekse onlarla farkl nanslardan ama ayn telden alan ezilen
ulus devrimcilerinden gelen, ulusal
mesele konusundaki blgesel zerklik, federal birlik, dil ve kltr
zerklii biimindeki zm yollar
gericidir ve gnmzde uluslarn
kendi kaderlerini tayin hakknn biricik doru yorum tarz olan bamsz
devlet tezine aykrdr. Bamsz devlet, gnn artlarnda tek doru, do-

11

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

12

ru olduu iin de devrimci bir tez


olup, dier tezler ve zm yollar
devlet snrlarna dokunmad iin
reformist, reformist olduu iin de
gerici tezlerdir.
Bylece Trkiye devrimci hareketi bir
rpda reformist ve reformist olduu iin
de gerici konumuna sokulur. Dolaysyla
bylesine gerici bir kesimle birlikte mcadele etmek zaten olanakszdr!
zcesi, PKK, daha kurulu anndan itibaren, Trkiye devrimci mcadelesinin dnda yer almay semi ve bu nedenle de
ayr rgtlenmeye ynelmitir. Bu nedenle,
kar karya kald sorunlar, Trkiye devrim mcadelesi btnsellii iinde deerlendirilemez.
Askeri terimlerle sylersek, PKK, savan
balangcnda ayr rgtlenme temelinde
ynak yapmtr. Bu stratejik bir tercihtir
ve yanl yaplan bir ynak, tm stratejik
mcadele boyunca etkisini srdrr.
PKK iin, Krdistan devrimi, uzun sreli ve eitli evrelerden geecek olan bir halk
sava ile gerekleecektir. Bugn kendi
terminolojilerinde devrimci halk sava
adn verdikleri bu izgi, yine Mao Zedungun
formle ettii ve uygulad halk sava izgisidir. (Ancak PKKnin ortaya kt dnemde indeki gelimeler ki Mao Zedung
lmtr, sosyal-emperyalizm teorileri
vb. karsnda halk savana ilikin gndermeler neredeyse tmyle Vietnam devrimine ilikindir.)
ster in, ister Vietnam rnek alnsn, her
ikisinde de (Amerikan emperyalizminin askeri doktirininde gayri nizami sava ad
verilen) ortak nokta halk savadr.
Burada ncelikli olarak, halk savann
ne olduunu ve stratejik bir izgi olarak nasl yrtldn aklamak gerekir.
Halk sava izgisi, Giapn tanmyla, silahl kuvvetleri, tehizat ve teknik bakmdan
hala zayf olan fakat, maddi adan ok daha gl bulunan bir dmana kar arpmak, maddi gc moral gle yenmek,
gl olan gsz olanla yenmek, modern
olan ilkel olanla yenmek, saldrgan emperyalistlerin modern ordularn, halkn yurtseverlii ve devrimi tam olarak gerekletirmek azmiyle yenmektir.
Byle bir sava, doal ve kanlmaz olarak uzun sreli bir savatr. Uzun sreli bir
sava ise, salam bir arka cephe, yani kur-

tarlm blgeler olmakszn srdrlemez.


(Burada kurtarlm blgelerin nceli olarak
gerilla s blgelerini ve gerilla slerini ele
almayacaz.)
Kurtarlm blgeler, halk savann ilk ve
yakn hedefidir. Bu blgeler, askeri glerin
rgtlendii, eitildii alanlardr. Halk savan yrtecek glerin arka cephesidir.
Bu yzden, halk savann ilk stratejik sorunu, kurtarlm blgelerin nasl ve hangi
koullarda yaratlaca sorunudur.
Mao Zedungun ortaya koyduu ve pratikte de gerekletirdii kurtarlm blgelerin kuruluu, hereyden nce, zayfta olsa
bir halk ordusunu gerektirir. Ancak bu durum, olaanst bir baka durumla, yani
beyaz rejim iindeki paralanmalar ve
savalarla birlikte kurtarlm blgelerin yaratlmasn ve yaatlmasn salar.
Maoya gre, in gibi yar-smrge bir
lkede, emperyalist gler arasndaki blnmeler, yar-smrgelerde deiik iktidar
kliklerinin ortaya kmasna yol aar. Gl
bir merkezi otorite olmadndan, bu klikler
lkenin deiik yrelerinde iktidar ellerinde tutarlar. Kendi aralarnda sava olduundan, birbirleriyle dayanmalar sz konusu
olamaz. Dmanmn dman dostumdur siyaseti ile kendi yresel iktidarlarn
korumaya alrlar.
te bu beyaz rejim iindeki paralanmalar ve savalar, zayf bir Kzl Ordunun
lkenin belli yrelerinde iktidar ele geirmesini olanakl klar. Ama bu durum, Maonun da ifade ettii gibi, yar-smrge lkeler iin geerlidir. Halk sava izgisi asndan asl olan, uzatlm bir sava yrtmek,
zayf gc gelitirmek iin kurtarlm blgelerin gerekli ve zorunlu olduudur.
Halk savann ikinci ayrc zellii, gerilla savann halk savann ilk evresinde
temel sava biimi olarak ortaya kmasdr.
Gerilla sava, giderek hareketli savaa ve
oradan da mevzi savaa dnr. Bu balamda, gerilla gc, hareketli blgesel gce
ve daha sonra da dzenli orduya dnr.
Bu sava biimi ve silahl rgtlenme
olmakszn halk savan yrtmek ve srdrmek olanakszdr.
Halk sava, tm savalar gibi, dman
glerini yenilgiye bozguna uratmay hedefler. Savata dman yenilgiye uratmak,
Clausewitzin tanmlamasyla, dmann iradesini krmak ve kendi irademize tabi kl-

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

maktr.
Halk sava, halk ordusunun zaman iinde glenmesi, kurtarlm blgelerin geniletilmesi ile halkn, zellikle kentlerdeki halkn mcadeleye fiilen katlmasyla stratejik
saldr aamasna ular. Krsal blgelerdeki
silahl gler ile kentlerdeki halk ayaklanmas birletirilerek dmana nihai darbe vurulur. Sonuta, dmann siyasal iktidar
merkezi (en bilinen ifadesiyle bakent) halk
glerinin eline geer.
Sz konusu olan Krdistan ise, burada
halk savann zaferi, smrgeci gleri,
zel olarak onlarn askeri glerini (stratejik dzeyde) yenilgiye uratmakla mmkndr. Ancak o zaman smrgeci gler,
Krt halknn iradesine boyun eerler. Bunun yolu da, dman glerini silahtan
arndrmak, yani silah kullanamaz, sava
srdremez hale getirmekle olanakldr.
Ama bu sava, bir lkenin devlet snrlar iinde, bir blgesel silahl g ile lkenin
btnnde egemen olan bir baka (dman) silahl g arasnda gereklemektedir. Byle bir savata, eer yaratlabilinirse
kurtarlm blgeler, in ve Vietnam savanda olduu gibi, dman zayflatan bir unsur deildir. Dman gleri, geni bir corafyadan beslenen ve geni bir nfus tarafndan salanan olanaklara sahiptir. Modern
askeri donanma sahip olmann yannda,
blgede kendi siyasal kurumlarn oluturmutur. in ve Vietnamdaki gibi smrgeci g dsal bir olgu deildir.
Byle bir gc yenilgiye uratabilmek,
sava gcn yok etmek, sonu olarak yenmek, ancak lke apnda yrtlecek bir
halk savayla mmkndr. Bir dier ifadeyle, blgesel dzeyde formle edilmi olan
halk sava, tm corafyada, bu corafyann
btnsellii iinde yrtlmedii srece,
blgesel gcn askeri zafer kazanmas
(halk savayla) olanakszdr.
Sava alan olan lkenin dnda eitim
kamplar, s blgeleri oluturulmu olmas, hi kukusuz, PKK iin bir avantajdr.
Ama bu avantaj, savan kazanlmasna ilikin deil, sadece savan srdrlmesine
ilikin bir avantajdr. Hibir biimde halk savann asli unsuru olan kurtarlm blgelerle zdeletirilemez.
Burada fiilen 600 bin kiilik ve seferberlik durumunda 2,5 milyona ulaan bir srekli ordu szkonusudur. 50-55 milyonluk

bir nfusa sahiptir. Daha da nemlisi, bu askeri gler, blgeye dardan gelmi igalci
bir g deildirler. Onlarn smrgeci olmas, tarihsel olarak blgeyi igal (ve elbette ilhak) etmi olmalar, herhangi bir
lkenin bir baka lkeyi igal ettii koullarla ayn deildir.
Smrgeci g, ayn zamanda devrim
durumunun srekli mevcut olduu bir lkenin gcdr. Kendi iinde paralanmas, ancak bir devrim srecinde, bir i sava koullarnda ortaya kabilir. Bunun dinamikleri de, blgesel deil, lke apndadr. Eski feodal dnemlerle kyaslanmayacak lde merkezi bir devlet aygt mevcuttur.
Bylesi bir gce kar, ancak lkenin btnn esas alan bir halk sava ile zafer kazanlabilir.
te PKKnin ynakta yapt hata,
byle bir btnsel ve birleik mcadelenin
dnda kendisini rgtlemesidir. Doal olarak byle bir ynakla byle bir gc yenilgiye uratmak olanakl olmadndan, deiik areler aramak zorunda kalmaktadr.
1990larn ilk yllarnda halk savann
stratejik denge aamasnda olduklarn
ilan eden PKK, ynaktaki hatasnn sonucu askeri bir zafer kazanamayacan grdke, emperyalist glerden destek almaya ynelmitir. Bylece Krdistan devrimi,
demokratik halk cumhuriyeti gibi hedefler ve amalar tarih olmutur.
Stratejik denge aamasnn 25. ylnda
PKKnin blgesel olarak tartmasz bir askeri-politik g haline gelmesiyle birlikte,
halk sava yolu zaman zaman anmsanmaya balamtr. Amerikan emperyalizminin
Irak igaliyle ele geen yeni silahlar ve emperyalist lkelerle kurulan ilikiler, askeri
olarak PKKyi glendirmi olmas da bu
anmsamada etkin bir unsur olmaktadr.
Ama askeri savata zafer kazanmak, grnd kadar kolay deildir.
Bugn blgesel dzeyde yrtlen hendek sava, PKKnin syleminde devrimci
halk savann yeni bir aamas olarak gsterilmektedir. Yani halk savann stratejik
saldr aamasnda, halk ordusu ile halkn
ayaklanmasna dayanan bir zaferin ngn
gibi tanmlanabilir.
Bu ngnde, krsal alanlardan gelen silahl gler, kentlerdeki silahl ayaklanma
ile birleerek zafere doru ilerler. Kentler,

13

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

14

bu glerin birleik harekat ile birbiri ardna ele geirilir ve dman tek tek kentlerden kovulur. Bugn, Trkiye solunda esen
rzgarlar, sylemler, ne kadar st rtk
olursa olsun, byle bir gelimenin zerine
ykselmektedir.
te PKKnin kar karya olduu kmaz
da buradadr.
Bir taraftan 30 yldr srdrlen bir gerilla sava, te yandan gl merkezi otoriteye kar askeri zaferin kazanlamamas gerei vardr. PKKnin (doal olarak nderliinin) 1995teki ilk byk dnm ve ardndan 2007 sonrasndaki ate-kes dizileri,
her adan askeri savata tek balarna zafer kazanamayacaklarnn kabul demektir.
(Ve sadece AKPnin seim kazanmasna
hizmet etmitir.)
Yllar ncesinden bilinen ve hatta yer yer
planlanp uygulamaya bile sokulan devrimci halk savann zafere ulatrlamayacann grlmesi, PKKdeki dnmlerin temelini oluturur. Byle bir nkabul karsnda, bir kez daha, hendek savalarnn itmesiyle geriye-dn, sonu asndan fazlaca bir eyi deitirmeyecektir.
Bu bilinirken ve biline biline hendek savalar srecine girilmesi, krsal alanlardaki gerilla gcnn ne yapaca sorusunu ortaya karmtr.
Klasik ya da kendi tanmlamalaryla
devrimci halk sava asndan bu sorunun yant, dorudan stratejik kar saldr
aamasndadr. Krsal alanlardaki gerilla gc ile kent ayaklanmasnn birletirilmesiyle gerekletirilecek olan bir stratejik kar
saldryla, dmann silahl glerini iki ate
arasna alarak zafere doru ilerlemeyi salayaca varsaylabilir. Ama bu sadece teorik bir varsaymdr. Kendi deneyimleri, byle bir topyekn saldryla birlikte tmyle
yok olabilme olasln da ortaya koymaktadr.
PKKnin, medyatik sylemle Kandilin
kar karya kald kmaz, iki olasln
(stratejik kar saldr ile sava trmandrmak ve baarya ulalamazsa tmyle yok
olmak) arasna skmaktan kaynaklanmaktadr.
Bahar gelince savan daha da iddetleneceine ilikin sylemler de, bu iki olaslktan birincisine mutlak bir deer atfetmekten kaynaklanmaktadr.
Burada savata cretin, atlganln rol

zerine konumak elbette mmkndr. Cret ve atlganlk, maddi gereklikten kopmad srece bir yere ve role sahiptir.
Hereyden nce dman gleri uzun
sre sava srdremeyecek boyutta ypratlmamtr (ypratma sava). Ayn lde,
dman glerinin imhas (imha sava)
olaan dnemlerin ok tesinde deildir.
PKKnin silahl gleri, ne kadar disiplinli
olurlarsa olsunlar, dzenli bir orduya dnememilerdir. stelik hareketli sava (manevra sava) yrtecek rgtlle ve deneyime sahip deillerdir. Halen krsal alanlarda bile kk silahl glerle hareket edilmektedir. Glerin zaman ve mekan iinde
younlatrlmas sz konusu olmamtr.
Bylesi bir durumda, devrimci halk sava byle gerektiriyor diyerek sava trmandrmak, mevcut tm glerle saldrya
gemek, yukarda da belirttiimiz gibi, tmyle yok edilme olasln da iinde tamaktadr. Ayrca byle bir askeri trmanma
karsnda T.C.nin nasl yant verecei de
bilinemezler arasndadr. Devlet Bahelinin
son aklamalarnda syledii gibi, kentlerde ta stnde ta, ba stnde ba brakmayacak bir askeri yant her zaman olasdr.
Stratejik dzeyde byle bir askeri trmanma politikasnn uygulanma olasl ne kadar zayfsa, taktik planda buna benzer bir
askeri politikann uygulanma olasl o kadar mevcuttur. PKK, taktik planda, sanki
stratejik dzeyde gerekletiriliyormu grnm altnda, bylesi bir askeri harekta
giriebilir. Bu taktik saldrnn, sadece bu
saldry gerekletiren glerin imhasndan
te bir etkide bulunmayaca, yani stratejik
glerini etkilemeyecei kabul edilirse, ortaya kacak durum bir g denemesinden
baka bir ey olmayacaktr. Ama stratejiden
ve somut gereklikten kopuk bir g denemesi pek ok dengelerin yer deitirmesine yol aabilir.
Tm bu olaslklar ve varsaymlar Kandilin iine girdii kmazn boyutlarn gstermektedir.
Elbette bu noktada, tek tek insanlara siz
olsanz ne yapardnz diye soru sorarak
kmazdan kmak olanakl deildir. Cemil Baykn Timesa verdii rportajda ifade ettii gibi, halkmz intikam hisleriyle
dolu. Gerillalarmza, onlara yaplanlarn intikamn almalar arsnda bulunuyorken,

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

yllar boyunca devrimci halk savann


aamalarndan sz edilmiken ve savalar
bu ynde eitilmiken, baka bir seenek
de ortada grnmemektedir.
Kandil ya aadan gelen baskya boyun eerek sava trmandrma karar alacaktr, ya da aadan gelen basky deiik aralarla ntralize ederek zaman kazanmaya alacaktr.
Bugn PKK st dzey yneticilerinin
topyekn savatan sz etmeleri, bu ikilemde ikinci yolu tercih edecekleri ynnde belirtiler olarak da kabul edilebilir.
Her durumda, ynakta yaptklar hata, savan geldii bu aamada ortadan kaldrlamayacaktr. Birka sol rgt bir masa evresinde toplayarak oluturulan birlik de bu ynakta yaplan hatay ortadan
kaldracak nitelikte deildir.
Byle bir kmazla, ikilemle kar karya kalnaca, hendek savann balangcnda grlmesi gereken bir durumdur.
Eer hendek sava bir kent ayaklanmasnn ifadesiyse, PKK ynetiminin, kendiliinden ya da rgtl bir kent ayaklanmas kar-

snda ne yapacan da nceden saptamas gerekir. Olaylar gelitikten ve tek tek


hendek sava alanlar ar tahribata uradktan sonra imdi ne yapmal sorusunu sormak, yeni savalar iin ne kadar
olanaklysa, eski yneticiler iin o kadar anlamszdr.
Bu kmazlardan ve ikilemlerden kmann tek yolu, lke btnnde bir halk sava stratejisinin yrtlmesiyle olanakldr. Bu
da PKK syleminde ifadesini bulan devrimci halk savandan temelden farkl bir stratejik izgidir.
Tarihsel olarak PKKyi byle bir kmazdan kartacak bir baka olaslk daha vardr. Bu da, smrge savalarndan yorulmu ve ypranm Portekiz ordusunun solcu askerlerle gerekletirdii karanfil devrimi benzeri bir durumun ortaya kmasdr. (1974 ylnda gerekletirilen sol darbe sonucunda Portekiz Afrikadaki smrgelerini barl biimde terk etmitir.)
Darbe sylemlerinin gndemin ilk srasna kt bugnlerde bu olasl da
anmsatm olalm.

15

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

Silahl Eylem Biimleri,


Silahlanma, Tehizat
ve Devrimci Sava

16

Belki de dnyann en zor ii, yaamn


yitiren devrimcilere ilikin bir yaz kaleme
almak, dahas eletirel bir yaz kaleme almaktr.
Bir tarafta, doru ya da yanl bir izgide
mcadele eden ve bu mcadele iinde yaamn yitiren devrimciler vardr. Hatta kimilerinin kmseyici bir ifadeyle syledikleri, devrimci demokratlar yahut devrimci
maceraclardr onlar. te yanda, izlenilen
ya da yle olduu varsaylan ideolojik-politik izgiye deinmeksizin, onlarn eylemini
ycelten ve geride kalanlara savama azmi
yaratmay hedefleyen devrimciler lmez
sylemleri vardr. Bunlara, toplumun dinsel
inancndan tretilmi olan lnn arkasndan konuulmaz anlayn da ekleyebiliriz.
Byle olunca da, devrimci mcadelede
yaamn yitiren devrimcilerin arkasndan
yazmak, yukarda belirttiimiz gibi, eletirel
bir yaz yazmak ok daha glemektedir.
Btn bunlara, lnn arkasndan konuulmaza dayanan ve bu sayede devrimci olan ile devrimci olmayan, devrimci mcadeleyi (doru ya da yanl bir izgide yahut anlayta) yrten ile devrimci mcadeleyi terk edenler arasndaki ayrm izgisinin
ortadan kaldrln da eklemek gerekir.
rnein Mihri Belli yaamn yitirdiinde,
arkasndan neredeyse tek kt sz (daha dorusu kendisinin yanl anlayna ilikin olumsuz tek bir sz) bile edilmeksizin
sonsuzlua uurlanmas Trkiye solundaki egemen bir tutumdur. Ya da devrimcilii neden ve niin terk ettii bile bilinmeyen, eski dnemlerin nemli ve sorum-

lu kiilerinin arkasndan sylenenlere bakldnda, kenara ekilmesinde, suskunluunda, zetle devrimcilii brakmasnda
nasl bir keramet arandn grmek olanakldr.
Hi kukusuz, yaamn yitiren devrimciler hakknda yaz yazmaktan kastettiimiz,
bu rnektekiler ve onlarn edeerlerine ilikin deildir. Sz konusu olan zorluk, belli
bir devrimci rgtlenme iinde yer alan ve
bu rgtlenmenin izgisi dorultusunda hareket ederken yaamn yitiren devrimcilere ilikindir. Oysa yaplan, tekil bireylerin deil, bu bireylerin iinde yer aldklar rgtlenmelerin izgisinin ve eylem tarznn sorgulanmas, eletirilmesidir.
Hibir somut olaya ya da olguya atf yapmakszn salt rgtsel izginin (ya da eylem
tarznn) sorgulanmas zor bir i deildir.
Ancak sorgulanan ya da eletirilen rgtsel
izginin somut sonular ortaya konulmad srece, sorgulama ya da eletiri soyut kalmakta ve sz konusu olan izginin mantksal sonular ortaya konulamamaktadr.
Oysa belki ayn evreler, ok kolaylkla
halk snf larnda, Eylem retiyor balklar altnda pek ok somut eylemi ele alrlar. Ama bu ele al tarz, eylemden ne renildiinden daha ok, eylemi gerekletirenlerin ne denli baarl olduklarn ortaya koymaktan ibarettir. Byle olunca da, ele
alnan somut olay ya da olgu, kolayca kabul
grebilmektedir.
Zor olan, baardan ok baarszln, olumlu derslerden daha ok olumsuz derslerin ortaya kt somut olaylara
ilikindir.

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

Bir baka zorluk ise, ayn olay (ya da eylemi) ele alan bir dizi oportnist ve pasifistin ktleyici ve karalayc yaklamlardr.
Doal olarak, eletirel bir yaz, bylesi bir
oportnist ve pasifist yaklamla edeerletirilebilme tehlikesini ierir. Byle bir tehlike karsnda da, oportnist ve pasifistlerle
ayn kefeye konulmaktan kanmak iin,
ister istemez bylesi zorlu bir ie hi kalkmamak tercih edilir. nk devrimci mcadelede yaamn yitirenler, kendi yapsall
ve rgtll iinde ok nemli bir deerdirler ve bu deerlere ynelik bir eletiri kanlmaz olarak olumsuz bir itepiye yol
aar.
Ancak ele alnan olan olay ya da eylem,
yanl bir izgiye ya da yanl bir anlaya sahip bir rgtlenmenin tipik bir eylemi, somut bir gereklii ise, bunun karsnda suskun kalmak yanl bir izginin onanmasndan baka bir anlama da gelmez.
Uzun bir silahl devrimci mcadele tarihine sahip bir lkede, bylesine bir tarih
yokmuasna, sanki tarihin ilk balangcnda yer alyormuasna gerekletirilen bir
silahl eylemin deerlendirilmesi bal bana bir tarihsel sorundur.
NTHAR EYLEMLER VE SLAHLI DEVRMC
MCADELEYE YANSILARI

Son yllardaki silahl eylemlere baktmzda, intihar eylemleri (ki bu eylemi gerekletirenlerden yola karak canl bomba eylemleri de denilmektedir) neredeyse
baat bir yere sahiptir.
1980lerin sonlarnda Lbnanda ve daha sonra Filistinde dinci-eriat rgtlerin
bal bana bir eylem tarz olarak gerekletirdii intihar eylemleri, Filistin mcadelesinin neredeyse tek eylem biimi olarak
ortaya kmtr.
zellikle slami Cihat ve daha sonra Hamas tarafndan gerekletirilen intihar eylemlerinin Filistin halknca byk bir sempatiyle karlanmas zerine bu eylem biimi giderek yaygnlamtr. 2000li yllara
gelinirken Hamasn gerekletirdii intihar
eylemleri, bir yandan Filistin halknn geleneksel rgtlerinden (El-Fetih, FHKC) ve onlarn mcadele izgisinden uzaklamasna
yol aarken, dier yandan Hamasn bal
bana bir siyasal g haline gelmesini salamtr.
Filistin hareketi iindeki bu dnm,

sraile kar pek fazla bir ey yapamayan,


daha baka bir ifadeyle, srailin saldrganlna gerekli yant veremeyen rgtleri etkisizletirirken, ayn zamanda bu dnm
salayan intihar eylemlerinin yeni bir mcadele biimi olarak ortaya kmasna yol
amtr.
Filistinli islamc rgtlerin intihar eylemleri karsnda srailin iine dt acz
ve arkasndan Hamasla mzakereye balamas, bu mcadele biiminin etkili olduu dncesini (zellikle Trkiyede) yaygnlatrmtr. Dier yandan, Trkiye devrimcilerinin Filistin mcadelesine duyduklar geleneksel sempati bu mcadele
biimine ynelik her trl eletirinin bir yana itilmesini getirmitir.
Bu eylemlerin en tipik zellii, patlayc
maddeleri kuanm bir ya da iki kiinin,
kendilerince setikleri hedefe ulatklarnda
kendilerini patlatmalardr. Burada hedefin
ne olduunun fazlaca bir nemi yoktur; hedef, dman (ya da kafir) olarak grlen herkestir.
Bu tarzn dier bir zellii, eylemi gerekletirenlerin herhangi bir eitme, bilince
vb. sahip olmasnn gerekmemesidir. Eylemi gerekletirenlerin, belli bir biimde lerek (ehitlik) baka bir dnyada (cennette)
yaayacaklarna inanmas yeterlidir.
Bu eylemler dman sivil-asker, sulu-susuz vb. biimde ayrtrmaz. Hedef,
dman olarak belirlenen btn bir topluluktur. Filistin balamnda sylersek, hedef tm yahudilerdir, yahudinin, sadece
yahudi olduu iin lmeyi hak ettii dnlmektedir. Dier yandan, bu eylemler
ayn zamanda intikam eylemleridir. Bylece dman (kafir) tarafndan ldrlenlerin intikam alnm olmaktadr.
Bu eylemlerin u ya da bu oranda etkili
olduu, zellikle de madurlar tarafndan
byk bir sempatiyle karland grldke, sreklilik gstermeye balamtr. Ankaradaki TAKn stlendii 13 Mart saldrsnda grld gibi, saldr sonucunda yaamn yitirenlerin sadece kar taraf ta yayor olmalar yeterli grlebilmektedir.
Ayn ekilde Filistinde ortaya kan bu
eylem tarz, giderek yahudilerden karak
tm kafirler dnyasn hedef alan eylemlere dnmtr. stanbulda turistlere ynelik IDin gerekletirdii eylemler bu dnmn bir rn olduu gibi, Fransada

17

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

18

yaplanlar da kafirler dnyasnn hedef


olarak alndnn ifadesidir.
ntihar eylemcileri (istenirse buna daha deiik isimler verilebilir, rnein feda
eylemi gibi) hak yolunda kafire kar
yrtlen bir cihatta ldkleri iin ehit
kabul edilir. slam inanc iinde ehitler
sorgusuz-sualsiz cennete giderler. Yanlarnda ne kadar kafir gtrrlerse, o kadar
onurlu ve baarl olarak kabul grrler.
Bu eylem sonucunda lenlerin kim olduklarnn hibir nemi yoktur. Onlar kar
taraf tr, dmandr, kafirdir.
Bu alardan ele alndnda, intihar eylemleri, dorudan islamclktan remi ve
islamclk tarafndan retilmitir. Konunun
bu boyutu, dorudan doruya islamcla
(radikal islamclkla bunu snrlandrmann
fazlaca bir anlam yoktur) bal bir durumla kar karya olunduunu gsterir.
man sahibi, inanm birinin byle
bir eylemi tam hedefinde gerekletirip
gerekletirmediinin de nemi yoktur. Hereyden nce o kendisini patlatmaya hazrdr. Doal olarak herhangi bir koruma ya
da gvenlik engeliyle karlatnda, bombalar patlatarak ahadetini gerekletirmi olur. Bu nedenle de engellenebilir bir
eylem tarz deildir. Topyekn bir sava (cihat) anlayna dayand iin de, eylem alan tm dnya olarak ortaya kar. Bu nedenle de belli bir alanda gvenlik nlemi alnarak engellenemez.
te yandan, bu eylemlerin gerekletirilebilinmesi iin belli miktarda patlayc bulunmas gerekir. Patlayc bulunduu srece, ahadeti nleyecek hibir ey yoktur.
phesiz islamclarn gerekletirdii
intihar eylemleri, topyeknc bir anlayla hedef gzetmeksizin gerekletirildiinden pek ok sivil insann lmne yol
aar. Bu ynyle de eylemin gerekletii
toplumu terrize eder; toplumsal yaam
u ya da bu oranda kesintiye urar. Bu durum, toplumsal/snfsal mcadelenin geliiminden korkan siyasal iktidarlar ve siyasal
partiler iin uygun bir ortam yaratr. Olaan devlet kurumlaryla nlenemez ve engellenemez olan bu eylemler karsnda kartlan anti-terr yasalaryla toplumlar
tam bir cendereye alnr. Demokratik hak
ve zgrlkler kstlanr. Bizim gibi, demokratik hak ve zgrlklerin olmad lkelerde ise, bu tr eylemler, devletin gerekle-

tirecei her trl basknn, saldrnn ve katliamn merulatrc bir unsuru olarak kullanlr.
Sorun, sadece islami terr deildir. Bu
tr eylem biimlerinin silahl mcadele balamnda bir biim olarak grlmesi ve kabul edilmesidir. Byle olunca da, islam
corafyasnda faaliyet yrten kimi rgtler tarafndan gerekletirilebilmektedir. rnein, PKKnin bnyesi iinde TAK adyla
stlenilen intihar eylemleri ya da DHKPCnin feda eylemleri, byle bir nkabuln
ifadesidir.*
imdi, Cemil Baykn, Ankaradaki intihar eyleminden drt gn nce yapld sylenen ve 15 Martta ngiliz Times gazetesinde yaynlanan rportajn okuyalm:
Trkler, sokaa kma yasaklarnn uyguland Krt kentlerinde
mmkn mertebe hereyi yamalayp yaktlar. Bu nedenle halkmz intikam hisleriyle dolu. Gerillalarmza,
onlara yaplanlarn intikamn almalar arsnda bulunuyor. Bu, halk
mcadelesinde yeni bir dnemdir.
Ksa bir sre ncesine dek Trk ordusu ile sava sadece dalardayd.
Daha sonra kasabalara ve kentlere
de tat. Artk her yerde olacak. Mcadelenin bu aamasnda, gerillalarmza yerine getirmeleri ynnde verilecek her emir, meru olacaktr.
Altn izdiimiz szckler, bir yanyla
hendek sava ad verilen, gereklikte ise
PKKnin zm srecinin sona ermesiyle
birlikte bir eyler yapmak zorunda kalmasnn ortaya kard durumu ifade etmektedir. Dier yanyla, yine PKKnin silahl sava srecine bak asn ortaya koymaktadr.
Hereyden nce, birbirlerine mutlak kartlk iinde olan iki taraf sz konusudur:
Trkler ve Krtler. Bir taraf, yani Trkler,
* DS, henz DHKP-C olarak adn deitirmedii
zamanlarda yle bir anlay savunuyordu:
Toplu imhaya ynelik saldrlar, verdirilen ar kayplar, kla ve karakol basknlar ve intihar eylemleri
dman derinden etkiler... dman saflarna ynelik
intihar eylemi sadece romanlarda yaanm/yaanacak eyler deildir... (Mcadele, Say 24, 12 Aralk
1992.) DHKC olarak bir intihar eyleminden sonra yaynladklar 302 Nolu aklamada unlar syler: Feda eylemleri halklarn bu zorbalk karsnda gelitirdii bir lme biimidir. Feda, halklarn yaama ve yaatma eylemidir.

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

Krt kentlerinde, yamalama, yakma


ve katliam yapmaktadr. Dier taraf, Trklerin yamalama, yakma ve katliamnn
kurbanlar ve madurlar durumundadr. Madur olduklar anlamda da, Trklerin yaptklar karsnda intikam duygular ile doludurlar. Bu intikam duygusu iindeki Krtler, Cemil Baykn szckleriyle,
gerillalarmzdan intikam alnmasn talep etmektedirler. Doal olarak, byle bir
talep ne kadar hakl ve meru ise, bu talebi yerine getirenler de, bir o kadar hakl
ve meru kabul edilmektedir.
Byle olunca da, Trklerin metropollerinde hedef gzetmeksizin gerekletirilen bir intihar eylemi ya da saldr, kendi
haklln ve meruiyetini kendi halk iinde bulmaktadr. ki taraf arasnda mutlak
bir kartlk olduundan (antagonist bir kartlk), sava, bunun zerine ina edilir.
Bu sonu, I. Yeniden Paylam Savanda Alman generali ve sava kahraman
Erich Ludendorff tarafndan 1935de bir sava stratejisi haline dntrlen topyekn
sava (totale krieg) anlaynn yeni bir
uygulamasdr. Bu da, sonuta, Nazilerin askeri sava topyekn savaa dntrmelerini getirmitir. Artk sadece askerler ve askeri hedefler sz konusu deildir. Savan,
askeri savan hedefi, bir btn olarak dmann askeri ve sivil tm insanlardr.
Bu sava anlay ve stratejisi, II. Yeniden
Paylam Savanda dman glerin
(Nazilere ve Japonlara kar ngiltere ve
ABDnin ana gvdesini oluturduu mttefik gler) kentleri bombalamalaryla sonulanmtr. Nazilerin Londra hava saldrlar, mttefik glerin Alman kentlerine,
zellikle Dresdene ynelik hava saldrlar
bu anlayn bir rndr. Bu saldrlarda asker-sivil ayrm yaplmakszn btn kent
bombalanmtr.
KISASA KISAS YA DA MSLLEME

Bu bombalama eylemleri, bir yanyla


kar taraf, zel olarak kar tarafn sivil
halkn terrize etmeyi hedeflerken, dier
yanyla misilleme eylemleridir. rnein,
Dresden kentinin bombalanmas Nazilerin
Londra saldrlarna kar yaplm bir misilleme eylemi olmutur.
Misilleme, askeri savata, taraflardan birisinin kural d gerekletirdii bir aske-

ri eyleme kar, ayn boyutta ve ayn nitelikte yant vermektir. Misilleme, szlk anlamyla, yaplan bir ktln karln ayn biimde vermek, ksasa ksas, kana
kan, gze gz, die di demektir. Bu ynyle de, misilleme, askeri savan mutlak
savaa yaknlat yerdir.
Mutlak sava, Clausewitzin formle ettii bu kavrama gre, sava, dman glerinin imha edilmesine ynelik bir eylemdir
ve bu eylem, dmann tm glerinin, son
sava gcne kadar yok edilmesine ynelir. Clausewitzin szleriyle, sava bir iddet
hareketidir ve bu iddetin snr yoktur.
Misilleme harekatlar ya da eylemleri,
bylesi bir snrsz iddet karsnda, bu
iddeti uygulayanlar benzer sonularla yzyze brakarak, bu snrsz iddet eyleminden vazgeirmeyi hedefler. Dier ifadeyle,
snrsz iddet kullananlara kar misliyle karlk vermek, yani snrsz iddet
kullanmak misilleme anlaynn gerekliidir.
Ancak savan politik amac ve savan
gereklii, mutlak savan yerini gerek
savan almasna yol aar. Dolaysyla snrsz iddet, dman son kiisine kadar
yok etme hedefi, politik ama tarafndan snrlandrlr. Bylece dorudan askeri gleri ve onlarn yardmc unsurlar dnda kalan kadnlarn, ocuklarn, sava gc olmayan sivillerin hedef alnmad gerek sava ortaya kar.
Ama savaan glerin iinden ktklar
toplumlarn gelenek ve grenekleri, rf ve
adetleri, inanlar, sava ynetenlerin zihninde srekli varln korur. Sava, sadece
dman glerine ynelik bir iddet eylemi
olmann tesinde, ayn zamanda kendi glerinin iradesi, morali ve savakanl zerine ykselir. Bu irade, moral ve savakanln pekitirilmesi ve srekli klnmas da,
dman glerinin imhas kadar etkin bir
unsur olarak ortaya kar. Savaan taraflarn
kin ve nefreti, Clausewitzin kavramyla,
dmanlk duygusu ve dmanlk niyetinin
boyutu, sava mutlak savaa doru iter,
yani snrsz iddet kullanmna yneltir.
Bylece savaan taraflarn hepsini kapsayan
karlkl bir eylem ortaya kar. Politik
ama, snrsz iddet kullanmnn gerisine ekilir ve yeniden greve arlana kadar ortalkta grnmez olur.
Politik amacn ikincil hale geldii, kan ve

19

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

20

iddet ortamnda grnmez olduu bylesi


zamanlarda snrsz g kullanm ortaya kar. Bu g, herhangi bir hedefle, amala
ya da politik ama tarafndan belirlenen kurallarla snrlandrlamaz. Her snrsz ve kuralsz g kullanm, varolan dmanlk duygusunu, nefreti ve kini daha da artrr. Bylece de mutlak savaa, topyekn savaa
doru hzla yol alnr. Savalarda ortaya kan katliamlarn gereklii de burada yatar.
Savala dorudan ilikisi olmayan, askeri gcn paras ya da yardmcs olarak faaliyet yrtmeyen insanlara, ocuklara, kadnlara, yallara ynelik ve onlarn yaamlarn yitirmelerine yol aan askeri eylemler,
olaan sava koullarnda sava suu olarak kabul edilir. Doal olarak bu askeri eyleme katlanlar, bu eylemi ynetenler ve bu
eylem emrini verenler sava sulusu olarak ilan edilir. Byle olduu iin de, Cemil
Bayk Timese verdii rportajda Mcadelenin bu aamasnda, gerillalarmza yerine
getirmeleri ynnde verilecek her emir,
meru olacaktr. szleri, kendilerinin bir
sava suu ilemediklerini (kar tarafn,
Trklerin askeri harekat karsnda meru) ve sava suu kabul edilecek bir askeri eylem talimat vermediklerini (meru
bir eylemin talimat da meru olur) vurgulama gerei duymutur. nk sava
sularnda eylemi gerekletirenlerden daha ok bu eylem emrini verenler sulu kabul edilir.
Dnden bugne fiili olarak T.C. (Trklermi!?) ile PKK arasnda bir sava, askeri
bir sava gndemdedir. Ancak bu sava,
uluslararas planda kabul edilmi bir sava
deildir. Bu nedenle de uluslararas hukuk
erevesinde sava suu olarak kabul edilen bir durumdan sz edilemez. Ama ite
tam bu nedenle de, ortadaki savama durumu, meru bir devlet gcne kar
gayri nizami bir sava yrtlmesi olarak
kabul edilir. Bu durumda da, ortaya kan
sava suu, uluslararas sava hukukunun
deil, terrizmin bizatihi kendisi olarak
grlr. Bu adan, PKK, TAK tarafndan
gerekletirilen eylemler nedeniyle sava
suu ilememi, bunun yerine terrist eylemler gerekletirerek sivil halkn lmne yol amtr denilir.
Savan politik amacn ikincil klan ar iddet eilimi, yine politik amacn kendi-

si tarafndan snrlandrlabilir. Doal olarak


politik ama, devrim yapmak olduu koullarda, ar iddet, snrsz iddet denetime alnabilir.
Devrimci savan kurallar da bu amatan doar. Hedefler ve dmanlar net olarak tanmlanr. Bunun dnda kalan hedeflere ve insanlara ynelik her hareket dlanr ve olumsuzlanr. Ama bu, devrimci savan, dmanlk duygusu ve dmanlk
niyeti olmakszn srdrlebildii anlamna gelmez. Devrimci sava, ayn zamanda
bir snf savadr. Bu nedenle de, snfsal
dmanlk ve snf kini, devrimci savan da
ana unsurlarndandr. Ama bu dmanlk ve
kin, kar-snfn tm bireylerine ynelik bir
dmanlk ve kin deildir. Devrimci savata
asl glk de burada yatar. Bir tarafta snf
dmanlar vardr; onlarn topyekn altedilmesi, iktidardan drlmesi ve yeni bir
toplumun kurulmas amalanr; dier taraftan sava gibi bir iddet ortamnda, kar-snfn snr tanmaz iddeti karsnda snf kinini koruyabilmek gerekir. Snf dmanlarna kar snf kinini, tm snf dmanlarna, onlarn tm bireylerine ynelik bir intikam ve alma duygusundan arndrabilmek devrimci savan en temel sorunlarndan birisidir. Bu da, etkin bir snf bilinciyle
olanakldr.
Hi tartmasz, savata yle hedefler ortaya kar ki, bu hedeflere mutlak insan kayb vermeksizin ulamak olanakszdr. Bylesi hedeflere ynelik askeri harektlar, bu
harekta katlanlarn mutlak kayb ile sonulanr. Ancak askeri tarihte bylesi askeri harekatlar intihar eylemi olarak kabul
edilmezler. Bu yzden, mutlak insan kaybna yol aacak olan bir askeri harekt sava
eyleminin bir parasdr.
DONANIMDA LKELLK, ETMDE
YETERSZLK

Lenin, Ne Yapmal?da mcadelenin ilk


aamasnda doal ve kanlmaz olarak ortaya kan ilkellik/amatrlk konusunda
yle yazar:
Bu dnemde, tm renci genliin dikkatini marksizme ynelttiini
belirtmitik. Elbette, bu renciler,
marksizmle sadece bir teori olarak
deil, ayn zamanda Ne yapmal?
sorusunun yant olarak, dmana

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

kar savamak iin bir ar olarak


da ilgileniyorlard. Ve bu yeni savalar, alacak lde ilkel donanmla ve eitimle savaa girdiler. ou
durumda hemen hemen hi donanmlar yoktu ve kesinlikle eitime
sahip deillerdi. Onlar, sabann brakp sadece sopalarla silahlanm kyller gibi savaa girdiler.
Lenin, sosyalist devrim mcadelesinden,
proleter mcadelesinden, zcesi snf mcadelesinden sz eder. Bu ynyle Leninin
bu saptamas politik mcadeleye ilikin bir
saptamadr. Ancak sava, politikann baka
aralarla (iddet aralaryla) srdrlmesi
olduundan, snf mcadelesinin er ya da
ge bir savaa, i savaa evrilecei gereinden yola kldnda, Leninin ilkellik/
amatrlk konusundaki syledikleri ayn
zamanda sava iin de geerlidir.
Lenin, savan, mcadelenin balangcnda, savalarn ilkel donanmla ve eksik eitimle ie baladklarn yazar. Bu durumun balangta ne denli doal kabul
edilirse edilsin, her durumda bunun almas gerektiini kesin bir dille vurgular.
Devrimci savata, silahl devrimci mcadelede, balangta, donanmn (askeri
donanm) ilkellii ve eitimin (hi phesiz
askeri eitimin) yetersizlii kanlmaz bir
durumdur. Latin-Amerikadaki gerilla hareketleri dta braklrsa (ki bir blm dorudan askeri isyanlara dayanr), lkemizdeki silahl mcadele sivil savalar tarafndan balatlmtr.
Bu ilk savalarn, szcn gerek anlamyla, askeri bir eitimleri mevcut deildi. lerinden bazlar Filistine giderek askeri eitim alm olmakla birlikte, bu eitimin nitelii sanlann ok daha tesinde basitti. Dahas bu askeri eitim, ne kadar gelikin olursa olsun, hibir durumda ehir gerilla savan kapsamayan bir eitimdi.
lk savalar, bir yandan kendilerine askeri malzeme bulmaya alrken, dier yandan varolan askeri malzemelerle ilk eylemlerini gerekletirmilerdir.
lk eylemler, polis noktasna dinamit atlmas (ki lkenin her yerinde ve hatta balklarda bile bulunur) ve tabancayla kurunlanmas biiminde olmutur. Ardndan kamulatrma eylemleri gelmitir.
Kamulatrma eylemleri, genellikle be
kiilik ve tabancayla donatlm bir eylem

grubu tarafndan gerekletirilmitir. Her durumda eylemin hzla gerekletirilmesi sz


konusu olmusa da, olas bir mdahaleye,
atmaya kar bir koruma bulundurulmutur.
Giderek askeri malzemeler tabancann
tesine gemeye balamtr. lk askeri malzeme, orduda grevli subaylar tarafndan
salanan el bombalar olmutur. Ordunun
o dnemdeki geri donanm doal olarak ilk
savalar iin bir avantaj olmakla birlikte,
daha gelikin donanm salamak asndan
bir dezavantaj olmutur.
Deyim yerindeyse, ilk savalar, elde tabanca ve birka MKE yapm el bombas ile
savaa girimilerdir. Bu savata, tutukluk
yapan tabancalar ve patlamayan el bombalar tipik bir olgudur. rnein, 13 ubat
1972de stanbul/Leventteki atmada Ula
Bardak yoldan kulland el bombalar
patlamamtr.
Kzlderede devrim savalarnn ellerindeki malzemeler, daha sonraki yllarla kyaslandnda alabildiine ilkel olarak kabul edilebilir.
Kzlderede, sapl savunma el bombalar, Amerikan savunma el bombalar, 10 adet
tabanca, 3 adet Tomson, Msr yapm PortSaid ve ngiliz yapm Sten makineli tabanca kullanlmtr. Btn bu otomatik/makineli tabancalar II. Paylam Sava dnemine ilikin silahlardr.
Bu silahlarn dnda, deiik zamanlarda kullanlan, ayn dneme ilikin Amerikan
yapm 100 metre menzilli 9 mmlik M3 makineli tabancalar da ilk donanmn iinde
yer almtr.

Devrimci savan bu ilk aamasnda, bugn gerillann olmaz-sa-olmaz silah olarak


kabul edilen Kalanikovlar hi yoktur.
Silahl devrimci mcadelenin ilk kurununun sklmasnn zerinden 45 yl gemitir. Bu 45 yl iinde devrimci mcadelenin
ykselii ve 12 Eyll askeri darbesiyle geri-

21

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

22

ye ekilii yaanmtr. Sadece 1975-80 dneminde iki bine yakn devrimci ya da devrimci sempatizan faist milisler ve resmi
devlet gleri tarafndan katledilmilerdir.
Yine ayn dnemde deiik rgtler tarafndan yzlerce, hatta binlerce silahl eylem
gerekletirilmitir. Btn bunlar silahl devrimci mcadele iin, yaam pahasna elde
edilmi dersler ortaya karmtr. Ama her
durumda, silahl devrimci mcadelede,
kendi glerini koruma ve dman glerini imha etme ilkesi egemen olmutur.
Kimi eylemler mkemmel denilebilecek dzeyde planl eylemler olurken, kimileri (ki okluk) faist milislere kar yaplan
ve neredeyse yerel dzeyde gerekleen eylemlerdir. Ancak silahl devrimci mcadelenin rgtl, merkezi ve stratejik boyutu, ehirlerin ar bast bir gerilla savana dayanmtr.
Gerilla sava, rgtl bir gcn, merkezi ve stratejik nitelikteki savadr. Bu nedenle, her evresi ve her eylemi, stratejik plana,
stratejik rotaya, ksacas devrim stratejisine
uygun olmak zorundadr. Stratejik rotann
dna kmaya zorlayan her gncel-somut
gelime, ancak stratejiye ballkla alabilinir.
Evet, savan, devrimci savan, balangcnda donanm fazla gelikin deildir, askeri eitim neredeyse hi yoktur. Ancak sava srecinde, savalar, gerek donanmlarn (tehizat ve silah) gelitirirken, daha yetkin silahlar kullanmaya ynelirken, dier
yandan da askeri eitim iin pratik yollar
bulmulardr. Yine bu sava srecinde, kr
gerillasyla btnlenmeyen ehir gerillasnn
uzun sre varln srdremeyecei de renilmitir. Devrimcilerin, savalarn yaamlar, dmann imha edilmesinden ok
daha fazla deerli olduu da bu sava srecinde temel ilke haline gelmitir. Bir dmann (ki zel bir nitelii olmayan bir dmann) yok edilmesi, bir devrimcinin yaam
pahasna olmamtr. Bu da, devrimcilerin,
silahl eylem srasnda fazlaca kayp vermemelerini salamtr. En byk kayplar, eylem sonrasnda yaplan polis ve asker operasyonlarnda meydana gelmitir.
Evet, silahl devrimci mcadelenin deiik zamanlarnda, tutukluk yapan silahlar,
patlamayan bombalar olmutur. Ama hibirinde, ylesine bir gereke yaratlmaya allmamtr:

Eylem annda (Bayrampaada


evik kuvvetin beynini taradlar olarak aklanan 3 Martta gerekletirilen eylem kastediliyor) el bombalarnn ikisi patlamam, ama ikisi savalarmz kuatldnda patlad. Bilmiyoruz neden patlamam, o
bombalar biz imal etmedik. Ama
savama, direnme, hakllk, meruluk, adalet, hesap sorma geleneini
biz yarattk. Biz yaptk. Silahmz yoktur, bulacaz. Bize kimse uaklardan
silah atmyor. Bize kimse havaalanlar kurup silah vermiyor. Ve kimse tarihin gzlerini kapatamaz. Bunlarn
hepsi yaanan gereklerdir. (DHKCnin 5 Mart 2016 tarihli 460 nolu aklamas.)
Bu tr gerekeler, hi phesiz ajitatif
sylemin bir paras durumundadr. Ancak
son dnemde ayn kesim tarafndan stlenilen tekil eylemler birden oktur. Bu tekil
eylemler, yani bir kii tarafndan gerekletirilen silahl eylemler, her durumda eylemcinin yakalanmasna ya da ldrlmesine
yok amtr. Vatan Caddesinde Emniyet
Mdrlne ynelik tek kiilik eylemde grld gibi, eylemi gerekletiren devrimci, kendisini koruyan baka kii ya da kiilerin olmad bir konumda yaamn yitirmitir. Ayn biimde, son Tuncelide gerekletirilen tek kiilik eylemde de, ayn nedenlerle, eylemi gerekletiren devrimci yaamn yitirmitir.
Bu ve benzeri tekil, tek kiinin gerekletirdii ve sonuta eylemcinin yakaland ya da katledildii eylemlerin neden byle planlandn anlamak ok da olanakl
deildir. nk bu tr eylem biimleri, son
tahlilde intihar eylemlerinden farksz sonular dourmaktadr. Genel olarak silahl devrimci mcadelenin tm tarihine, zel olarak da kendi gemi eylemlerine temelden
ters den bu tarz eylemlerin gerekletirilmesi anlalabilir bir ey deildir.
Burada bu tr eylemlerde kullanlan silahlarn ok eski oluu, rnein, 1968 ylna
kadar retilmi olan Ceska Zbrojovka CZ 25
tipi makineli tabanca (yukarda szn ettiimiz Amerikan yapm M3 makineli tabancann ek versiyonudur) neredeyse standart bir silah olarak kullanlmtr. Bize
kimse havadan silah atmyor denilerek, bu
tr silahlarn kullanlmasnn hakl gsteril-

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

mesini de anlayabilmek mmkn deildir.


Leninin belirttii gibi, ilkellik/amatrlk, ... eitim yoksunluundan daha fazla
bir eyi kapsar; bu terim, genel olarak, devrimci almada dar kapsamll, bu kadar
dar eylem temeli zerinde iyi bir devrimciler rgtnn kurulamayacan anlayamamay, ve nihayet (ki bu en nemlisidir) bu
darl hakl gsterme ve onu zel bir teori durumuna ykseltmeyi, yani bu sorunda
da kendiliindenlie bylece boyunemeyi
ifade eder. (Ne Yapmal?)
te uzak durulmas gereken, bu ilkellii/amatrl zel bir teori durumuna
ykseltmemek, yani bal bana bir silahl
eylem tarzna dntrmemek ve yceltmemektir.
Eer eylem retiyor deniliyorsa, bu
tekil eylemlerden de dersler kartlmas gerekir. Nasl ki, bir dnem intihar eylemleri ayn rgtsel yap tarafndan feda eylemleri tanmyla bir eylem tarz olarak sunulmusa, bugn de bu tekil eylemler ayn
biimde gndeme getirilmektedir.
Hi kukusuz, burada bir silahl rgtn
hangi biimde eylemler yapmas gerektiine ilikin ahkam kesmek, akl vermek
bizim iimiz deildir. Bizim szmz, bu tr
eylem biimlerinin ortaya kard yanl

anlaylardr. Ajitatif sylemlerle bu yanl


anlayn st rtlemez, rtlmemelidir.
unu da belirtelim ki, silahl devrimci
mcadelenin donanmnn ilkellii ve eitimsizlii (amatrlk) ile PKKnin elindeki
gelikin silahlar ve saysz askeri eitim
kamplar birbirleriyle kyaslanamaz. Bu elma ile armutu toplamann tesinde bir yanllktr. PKK, deiik biimlerde ve deiik
amalarla iine girdii ittifak/ibirlii ilikileri araclyla gelikin silahlara sahip olmutur. Ancak ne kadar ok ve gelikin silaha sahip olursa olsun, her durumda bu silahlar zm sreci trnden bir anlayn erevesi iinde kullanmtr, kullanmaktadr. Hereyden nce, PKKnin devrim diye bir sorunu yoktur. Bu nedenle, yanl bir
izgide ve anlayta da olsa devrim iin yola kanlar ile devrim diye sorunu olmayanlar kyaslanamazlar.
Son olarak, bir kez daha vurgulayalm ki,
silahl devrimci mcadele belli kurallara
baldr. Bu kurallar, genel olarak silahl devrimci mcadeleyi, zel olarak gerilla savan terrizmden kesinkes ayrr. Mahir yoldan szleriyle, silahl devrimci mcadele,
bireysel terrizmden ama ve biim olarak
farkldr. Bu farkllk, hakl sava haksz savatan ayran farkllktr.

23

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

MEHMET YILDIRIM
1957 Tokat doumlu ve kk-kyl bir ailenin ocuudur. lkokulu bitirdikten sonra, stanbula gelerek, kk iyerlerinde ve krom kaplama ustas
olarak, eitli fabrikalarda almtr. Fabrika iilii dneminde sendikal faaliyetlere katlm ve bu faaliyetler erevesinde Devrimci Salk- sendikasnda almalarn srdrmtr. Bu almalar srasnda rgtle ilikiye gemi ve 1978de sendikal almada rgt yesi olarak yer almtr. 1978 sonlarnda profesyonel kadro olarak Bakrky evresinde rgtsel almalara
katlm ve ubat 1981de Genel Komite yesi olmutur. 15 Mart 1981de
Bahelievlerdeki atmada ehit dmtr.

NHAT KURBAN
1958 Kars doumlu olup, lise yllarnda Karsta THKP-C sempatizan olarak devrimci mcadeleyle tanmtr. 1977 iinde rgtsel iliki iine girmi
ve ayn yl iinde rgt yesi olmutur. stanbul Hukuk Fakltesi rencisi olmakla birlikte zamannn byk bir ksmn Karstaki rgtsel almalarda
geirmitir. 1979 ylnda bir silahl atmada yaralanmas zerine, bir sre rgtsel almalarn dnda kalmsa da, 1980 ortalarnda Kars il yneticisi olarak atanmtr. ubat 1981de Genel Komite yesi olmu ve 15 Mart 1981de
Bahelievlerdeki atmada ehit dmtr.

CEMALETTN DVENC
1956 Tekirda doumlu olan yolda, kk-kyl bir ailenin oludur. Ailesinin stanbula tanmasndan sonra, ii olarak almaya balamtr. Devrimci mcadeleyle ilikisi, Bakrky evresindeki dernekler dzeyinde balam ve Halkevlerinde faaliyet srdrmtr. 1976dan itibaren rgtsel ilikiye girmi ve 1977-78 dneminde Bakrky evresinde rgt yesi olarak almtr. 1978 sonrasnda profesyonel kadro olarak almtr. 1980 Nisan operasyonundan sonra, stanbul blgesinin yeniden dzenlenmesinde grev alm ve pragmatik ve sa-ekonomist sapmaya kar mcadelede etkin bir rol
stlenmitir. ubat 1981de, pragmatik sapma iindeki unsurlarn ihracndan
sonra Genel Komite yesi olmutur. 15 Mart 1981 gn, Bahelievlerdeki rgt evinin dman glerince kuatlmas zerine, dier yoldayla birlikte silahl atmaya girimi ve drt saatlik atma sonucunda, dier yoldayla birlikte ehit dmtr.

SLEYMAN AYDEMR

24

1957 Denizli doumlu olup, Adana ktisadi ve Ticari limler Akademisine


girdikten sonra, devrimci mcadeleyle tanmtr. 1978 sonuna kadar renci evresinde etkili olan DY ilikileri iinde faaliyette bulunmu ve DYye kar, aktivizm sloganyla ortaya kan DS ile ksa bir sre ilikisi olmutur. DSnin
z olarak DYden farksz olduunu kendi z deneyimiyle gren Sleyman yolda, 1979 ortalarnda Adana blgesinde rgt yesi olmu ve 1980de profesyonel kadro olarak almaya balamtr. 12 Eyll 1980 tarihinde ihbarc tutum ve davranlarndan, her trl uyarya ramen vazgemeyen bir kiinin
cezalandrlmas eylemine katlm ve eylem sonras Serdar Soyerginle birlikte dmann askeri birlikleri ile giritii atmada bir yzbay ldrmtr. Bu olaydan sonra stanbul blgesinde grevlendirilmi ve 15 Mart 1981de
Bahelievlerdeki atmada ehit dmtr.

Mart-Nisan 2016 KURTULU CEPHES

MR
KARAMOLLAOLU

30 OCAK 1955/AKADA
24 MART 1977/ANKARA
1955 ylnda Malatyann Akada ilesinde dodu. 1971 ylnda Ankara
Abidinpaa Lisesinde okurken devrimci mcadeleye bir sempatizan olarak
katld. 1974-75 dneminde SBF-BYYOda yksek renim genliinin akademik-demokratik mcadelesinde aktif olarak yer ald. 12 Mart sonras ilk renci derneklerinden olan SBF-BYYO renci Derneinin kurulu almalarna katld. Ayn dnemde ASTda oyuncu olarak da alan mr yolda, M.
Gorkinin Ana ve B. Brechtin Carrar Anann Tfekleri oyunlarnn sergilenmesinde yer ald. 1975 bandan itibaren THKP-C/HD yesi olarak profesyonel devrimci yaamna balad. lk grevi Ankaradaki legal kadrolarn
sorumluluunu stlenmek oldu. Beylerderesinden sonra Ankara Blge
Komitesinde yer ald. 1976-Haziran Kararndan sonra Gney Anadolu ve Hatay blgesinde kadrolarn politik eitimleriyle grevlendirildi. Ayn yln Aralk
aynda THKP-C/HD-Ankara Blge Yneticiliine atand. 1977 ylnda THKPC/HDnn yeniden nc Savana balamasyla birlikte gerekletirilen 26
Ocak Harektnda ynetici olarak yer ald. 1977 ubatnda Genel Komite
yeliine getirildi. Ankara ve Karadeniz Blgelerinin Merkez Yneticisi olarak
ehir ve kr gerillasnn stratejik rgtlenmesiyle grevlendirildi. 19 ubat
Harektnn dzenlenmesinde grev ald.
30 Mart Harektnn ilk gn, 24 Mart 1977de, Ankarada ehit dt.

25

KURTULU CEPHES Mart-Nisan 2016

30 MART 1972
KIZILDERE

MAHR AYAN
1946 Samsun

SABAHATTN KURT
1949 Geva

SAFFET ALP
1949 Kayseri

CHAN ALPTEKN

26

HDA ARIKAN

1946 ivril

AHMET ATASOY
1946 nye

SNAN KAZIM ZDORU


1949 arkla

ERTAN SARUHAN

1947 Ardeen

1942 Fatsa

MER AYNA

NHAT YILMAZ

1952 Dicle

1937 Fatsa

ER YAYINLARI
nternet Adresi:
www.kurtuluscephesi.com
www.kurtuluscephesi.org
www.kurtuluscephesi.net
E-Posta Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM I


MAHR AYAN: KESNTSZ DEVRM II-III
LKER AKMAN: MEVCUT DURUM VE DEVRMC TAKTMZ
*** TRKYE DEVRMNN ACL SORUNLARI-I
*** OLGAR NEDR?
*** MARKSZM-LENNZM BR DOGMA DEL, EYLEM KILAVUZUDUR-III
*** THKP-C/HD VE 15 YIL
*** POLTKLEM ASKER SAVA STRATEJS VE DEVRMC TAKTMZ
*** GRAMSC ZERNE
*** REVZYONZMN REVZYONU
*** ULUSAL SORUN ZERNE
*** BDS: BR PRAGMATK SAPMA
*** YEN OPORTNZM ZERNE
*** ZAFER BZM OLACAKTIR! [Ankara Davas Savunmas]
*** DEVRM PROGRAMLARI
*** RUS DEVRMNDEN IKAN DERSLER
*** ESK BR GERLLANIN EMEK
*** PASS VE YEN ZMN FIRSATILII
DEVRMC MARLAR VE EZGLER
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM [Kurtulu Cephesi Semeler-I]
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM II [Kurtulu Cephesi Semeler-II]
DNYADA VE TRKYEDE EKONOMK BUNALIM III [Kurtulu Cephesi Semeler-III]
LAKLK VE ERATILIK ZERNE [Kurtulu Cephesi Semeler-II]
TARHTE, GNMZDE VE DEVRMC MCADELEDE KADINLAR