AUTOSTIM FEMININ

Pe m sur ce îmb trânim, noi, femeile, câ tig m kilograme în plus. Asta se întâmpl pentru c acumu m mult informa ie în capul nostru.

Dar, bineîn eles, atâta înforma ie nu încape în c p orul nostru. A a c informa ia acumulat începe s se distribuie prin corp. Acum totul cap t sens...

Nu am kilograme în plus! Nu sunt gras !! Sunt cult !! FOARTE cult !!

PENTRU TOATE FEMEILE MINUNATE DE PE-AICI«..

Via a NU ar trebui s fie o c l torie c tre co ciug încercând s ajungi s n toas acolo i cu un corp extrordinar i bine îngrijit, ci mai degrab o plimbare cu ciocolat într-o mân i vin în cealalt , corpul f cut praf, total distrus i strigând.....

M i s fie, ce plimbare!

DA, DOMNULE SUNTEM PRFECTE!
Pentru c : - Nu chelim -Avem o zi interna ional alta na ional i

-Ne putem îmbr ca i în albastru i în roz

Întotdeauna tim c fiul nostru e al nostru.

-Avem prioritate în caz de naufragiu.

-Nu pl tim factura la restaurant.

Suntem primii ostatici elibera i.

-Dac suntem în elate, suntem victime. -Dac noi în el m, ei sunt cei încornora i.

Putem dormi cu prietenele f r s ni se spun c suntem pe invers.

-Ne putem concentra la mai multe lucruri în acela i timp.

So ia ambasadorului e ambasadoare, so ul ambasadoarei, ce-i ?

- So ia pre edintelui e prima doamn ; so ul pre edintei, ce-i ?

Dac ne decidem s avem o meserie de b rba i,suntem pioniere;

Dac un b rbat se gânde te s practice o meserie de femeie e un efeminat.

I NU ÎN ULTIMUL RÂND:
Putem face tot ceea ce face b rbatul i asta pe tocuri...!!!

Trimite acest mail tuturor femeilor minunate pe care le cuno ti

i b rba ilor care sunt capabili s accepte toate acestea...

Î I DORESC O ZI MINUNAT !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful