CONTOH PENGIRAAN PNG DAN TPNG (MENENGAH RENDAH

)
Contoh Pengiraan Keputusan Peperiksaan Semester 1 2007 Subjek Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Mathematics Pendidikan Islam Sejarah Geografi Science Kemahiran Hidup Pendidikan Jasmani Pendidikan Seni Sains Komputer Bahasa Arab JUMLAH JAM KREDIT A B+ B C+ C D F Kod BBM 115 BBI 115 MMM 115 PAI 114 PSJ 113 PGE 113 SST 115 PKH 114 PJK 112 PPS 112 KSK 112 KBA 112 NILAI GRED 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.00 0.00 Jam Kredit 5 5 5 4 3 3 5 4 2 2 1 1 38 Markah PNG 76 67 76 95 70 85 80 74 80 70 Gred PNG B+ B B+ A C+ A A B A B L L

PNG = [ JUMLAH NILAI KREDIT SETIAP SUBJEK X JAM KREDIT SETIAP SUBJEK ] JUMLAH JAM KREDIT ]

/[

PNG = [ (3.50 X 5) + (3.00 X 5) + (3.50 X 5) + (4.00 X 4) + (2.50 X 3) + (4.00 X 3) + (4.00 X 5) + (3.00 X 4) + (4.00 X 2) + (3.00 X 2) ] / [ 38 ] PNG = 135.50 / 38 PNG = 3.46 ( Akademik Cemerlang) NOTA : Subjek Sains Komputer & Bahasa Arab hanya SUBJEK KHAS dan TIDAK dikira dalam pengiraan ini. Manakala bagi pengiraan TPNG pula : TPNG = [ JUMLAH NILAI KREDIT SEMUA SEMESTER ] / [ JUMLAH JAM KREDIT SEMUA SEMESTER ] Contohnya : Katakan JUMLAH NILAI KREDIT SEMESTER 1 2005 = 131.50 | SEMESTER 2 2005 = 150.50 JUMLAH NILAI KREDIT

JUMLAH NILAI KREDIT SEMUA SEMESTER = 131.50 + 150.50 = 282.00 JUMLAH JAM KREDIT SEMUA SEMESTER = 38 + 38 = 76 TPNG SEMESTER 2 2005 = 282.00 / 76 TPNG = 3.71 (Anugerah Pengetua) NOTA : PNG & TPNG bagi Semester 1 adalah SAMA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful