You are on page 1of 40

Twaalf buitengewone

arrangementen
Er is altijd wat te doen!

Supavontuur op de
Reeuwijkse Plassen
Suppen is een heerlijke sport


genieten in
Bodegraven-Reeuwijk
Het aanbod aan eetgelegenheden is verrassend groot

Ontdekkingstocht langs de
Oude Hollandse Waterlinie
Een 42 km lange route vol geschiedenis

Bodegraven-Reeuwijk
is buitengewoon!
Christiaan van der Kamp, Burgemeester Bodegraven-Reeuwijk

KORSSENDIJK 32 REEUWIJK 0182 - 513811


WWW.VAANTJE.NL INFO@VAANTJE.NL

Lekker Lunchen, borrelen, dineren


of varen met onze fluisterboten
Ook voor uw feesten, partijen en bruiloften
kunt u bij ons terecht.
Vraag vrijblijvend informatie aan

info@vaantje.nl

Bienvenue Dlifrance reeuwijk


De huiskamer van reeuwijk
Neem plaats op ons heerlijke terras in de zon en geniet van
een heerlijke kop koffie met gebak, lunch, diner, of borrel
met vrienden.
Uiteraard kunt u onze broodjes en croissants ook meenemen
op de boot, in de picknickmand of voor op de ontbijttafel.
En: we hebben heerlijke smoothies!
Openingstijden:
Ma tot do: 10.00 tot 18.00 uur
Vrij en za: 10.00 tot 20.00 uur
Zo: 10.00 tot 18.00 uur

Miereakker 6, 2811BB Reeuwijk

Tel. 0182-391627

info@delifrance-reeuwijk.nl

53

eg
Ho
ge
nd
ijk

gen
Jo

58

swe
Kou

84

dij

ge

Ho

Mole

nwe

ijk
Ho

en
wve

ged

Nieu

KORTERAAR

79

Noordse

Dorps

weg

nse

nka

NIEUWKOOP

Plassen

weg

ije
Me

56

ije

60

64

enw

ad
ep
eij

eg

KANIS
MEIJE

START

idd

Ro

en

ze

ka

de

Dw

eg
w
en
ol

c ht

Van Teylingenweg

Me
i

Gr e

ht

74

START

e Rijn

O ude Rijn
Haard

jck
nd
i

k
roe
rb
me
Die

La
ng

sch
oter Zandw
eg

Noord Lin

Kipp
en k
ade

schote n

pp
eko
Pap

sdijk
Leck

17

Culinair genieten

89

Mastw

99
98

19 Supavontuur

MONTFOOR

22 Evenementenkalender

SNELREWAARD

dw
Linsc
hoter Zan eg

ijk

tend

29

97
Ontdekkingstocht
langs de
N228

Oude Hollandse Waterlinie

35 Adresboek
N204
op

Zuid

ille
sk
W

Zoe
dijk

Zoeten

Korssendijk

Gr
oe

wi
j
Ree
u

eg
huisw
Raad
utsingel
Goudse Ho

kerdijk
Cattenbroe

Landal De Reeuwijkse Plassen

M. A. Reinaldaweg

twe

raa

est

uds

Go

92
91

nt

ertstraat

15

94

SC
HOLLAND

HE

EL
IJSS

/eropuitbodegravenreeuwijk

Kad

Dijk

ee

Gro

N228

Buitengewone arrangementen

M
De

14

L
Oost
SE
JS ciale weg

8+9

ade

Tie

93

eg
Opw

w
de

se

ijk

OUDEW ATER

Hekendorpsebuurt

HEKENDORP
eg

in
Ste

95

in Bodegraven-Reeuwijk

te
ier

nv

ge

Ne

rgen

lfmo

ngk
Zuri

Kalverbroek

am

nd

ele

pp

Po

Twaa

GOUDA

dijk

sen

Ru

37

tdijk

wonen
50

eide
ige W

HOGEBRUG

jk
di
se
op

Vrijhoef

toerisme

Hog

ind

Prin

Nieuwenbroek

Vlie

47

ug
ebr

Reeuwijkse
Plassen
ko
Ou

Platteweg

horeca

Klein
Elfhoeven

twe

ier

Hooge

pa

e
ick

a
rstra

Gravekoop

Nieuwenbroeksedijk

Ree

48

Elfhoeven

Groot
Vogelenzang

laa

ppe

kad

49
duurzaamheid

Ree

START

eko

man

en

36

PAPEKOP

96
Pap

Bos

Klein
Vogelenzang

ap

DRIEBRUGGEN

vestigingsklimaat

eg

h
Sc

ijk

Laageind

ew

e
ind

te

es
W

Gra
veko
opse
dijk

detailhandel

Gravenbroek

de

in

ste

Oo

34

k
rdij
ppe
eko
Pap

Oude Waterlinieroute

oid

nbroeks

Dubbele
Wiericke

Broekvelden
en Vettenbroek

Ravensburg

WAARDER

Abessiniroute

REEUWIJK-BRUG

s Grave

START

N204

69
35

ijk

at
we
g
ra
St
ds
e
Go
u

Houtwal

twal

ade

14 Woerden Lagek

A12

13 Nieuwerbrug

Enkele
Wiericke

Ko

rdijk

cop

weg

Reeuwijkse

de

ers

Kromwijke

A12

elka

Boerde

12a Bodegraven

recreatie

START

End

rijweg

Sloene

an
seba
Waard

Reij

rluu
Tuu

START

ewe

d
Mid

A12

an

ba

nd

ella

68

og

laan

20

kse Hou

WOERDEN

aa

nd

ne

oe

Gr

erd

Bro
ekve
ldse

NIEUWERBRUG

ijn
eR

Weiw
eg

N11

Hollandbaan

ijk

BODEGRAVEN

12 Reeuwijk

Oud

ree

De B

32

21

N458

Blinde

Oud Bodegraafsew
eg

Zuidzijde

rt

e Lin

33

oo

Put van
Broeckhoven

START

De

do

19

nd

en

g
oo

jp

Noordzijd

jla
ei
W

.H

nlaa

rder

tswaa
Barwou

Oud

J.C

94
or

W
ei

Utrech
tse

70

67
90

Smokkeltocht

eg

HARMELEN

eg
tw
raa
St

pa

rg
Bu

me
rw

wij

g
Jaa

Oude Rijn

Kre

Breudijk

N198
Veld

s Gravesloo

START

route

46

73

71

Rietveld

45

Wil

72

eg

ew

lds

dve

erk

nk
ite

Bu

eg

kw

Ker

nke

e
ew

hed

Zie

nsc

In deze

MMERDAM

op

rsc

rve

Ge

Ir. E

nd
ew
e

KAMERIK

tse Meije
ich

we

88

93

llan

Ho

N405

d
of
Ho

Linde
nhovenstraat

START

Christiaan van der Kamp


e
Burgemeester
adBodegraven-Reeuwijk
sek

ZEGVELD

66

je
St

Do

N212

we
g

Ha

nd

55

eg

54

eg

ila
nd
w

Zuideinderplas

sw
eg

idd

ar

rm

weg

Kerk

ijk
end

hte

de

KOCKENGEN
6

Rod

Nieuwkoopse Plassen
ein

Ac

Van Teylingenweg

53
Zuid

N4

Het leven in Bodegraven-Reeuwijk7


is alledaags, maar daarom juist zo
aantrekkelijk om het leven in alle
eenvoud te vieren. Om tot rust te
komen, om op te laden. Een omgeving
63
waar het leven zo heerlijk gewoon is
gebleven; Buitengewoon Bodegravenp
ko
Tec
Reeuwijk. Meer
daarover leest u in dezeandsekade
ll
Ho
recreatiekrant. Maar komt u vooral zelf
8
eens kijken!

Het landelijk gebied om Bodegraven


kent vele fiets- en wandelpaden en
e Me
ud
O
81
vaarverbindingen.
MetHoutkade
de Reeuwijkse
65
Plassen heeft de gemeente een uniek,
toegankelijk natuurgebied binnen haar
grenzen. Water is een niet te missen
element van deze omgeving.

57

Meije

VEEN

Miland

52

rein

ade
chtk
Gre

Bosw

de

rdein

Noo

Hoge dijk

N231

Ingenieur Enschedeweg

vels

Nieuwkoopse

Noordeinderplas

weg

rde

Noo

Uitweg

ttie

Ach

50

ge

edij

Hog

NOORDSE van
BUURT
In het centrum
Bodegraven,
het grootste
dorp van de gemeente,
82
Ve
en
vormen kaaspakhuizen van weleer
vlie
t
60
het decor voor een divers en com
N463
pleet winkelaanbod. NaastN463
de klein
g
twe
schalige servicegerichte
is
24 Meenwinkels
ge
Lan
er ook het Evertshuis
met een brede
80
programmeringWOERDENSE
en oog voor kunst en
VERLAAT
cultuur. eg

Porte

ten

83

NIE

r
Po

NOORDEN

eg
sew

99

eg

Kerkw

Korte Z

De Oude Rijn en de Wiericke zijn


Bosdijk
belangrijke waterwegen en ontmoeten
36
elkaar bij Fort Wierickerschans,
dat in de 17e eeuw is gebouwd als
verdedigingswerk en vandaag de dag
n
ge
open is voor publiek.
en
ort
v. P
eg
w
it
Bodegraven-Reeuwijk is niet alleen
U
een groene gemeente, maar een
samenstelling van tien dorpen
wemet
e Zu
ens
eng
Port
leuke en bijzondere mensen. Bezoekers
en inwoners
kunnen in Bodegraven62
Geerkade
Reeuwijk genieten van opvallend veel
gelauwerde horecagelegenheden. Verder
27
zijn er tientallen lokale organisaties leen
gT
we
ia
vinc
Pro
bedrijven actief waarvan de invloed tot
ver buiten de landsgrenzen strekt.

weg

nse

ove

enh

Zev

37

Bosdijk

Kerkpad

dij
ge

eg
terw

ZEVENHOVEN

Ho

Scho

98

weg

nse

ove

enh

Zev

nge

rla

dw
eg
Bodegraven-Reeuwijk
is een prachtige
gemeente, midden in het Groene Hart
van Nederland.
Met monumenten,
Bovend
ijk
winkelstraten, natuur, fiets- en wandel
paden en verrassende plekken; een
Amst
elkad
e om te ontdekken en in rond
gemeente
Bovendijk
te struinen.

rug
pad

Oo
stk
an
aa
lw

te

Vijfb

97

59

eg

WILNIS
es

N462

w
Uit

osw

85

36

adm

DE HOEF

Zuwe

eg

eg

Wilnisse Zuwe

ngeraarsche

Ter Aase

enw

Bur

g. P

eg
terw
Ach

dpad
ns Jaag

87

woord
Her

MIJDRECHT

de

edijk
Hog

ee
Nieuw

N231

Demm
erikseka

57

75

NIEUWVEEN

NOORDEINDE

NVEER

77

aan

oorb

. Sp

Ou

76

dse

lan
Blok

jdse

ordzi

www.struinenenvorsen.nl
FIETSROUTE

Scan de QR-code en
ga meteen op pad!
Struinen en
Vorsen is een
netwerkorganisatie
waarbij meer dan
130 recreatieve
en culturele
ondernemers zijn
aangesloten. Samen
zetten zij zich in
om het Groene Hart
op een duurzame
manier te promoten.
Zij worden daarbij
ondersteund door
provincie ZuidHolland.

---Buitengewone tips --

Uitgaven
verkrijgbaar
via secretaris@
struinenenvorsen.nl of via
www.struinenenvorsen.nl/
downloads.

Struinpunten

in Bodegraven-Reeuwijk

Dat kan bijvoorbeeld bij Kijken Kaasboerderij Van der Werf


in Reeuwijk of bij patissiers
Femke en Sander in Reeuwijk.
Maak een eigen kaasje of een
complete high wine, het kan
allemaal.
Uitwaaien met kinderen
Fietsen met kinderen is
leuk als er onderweg van
alles is te ontdekken en te
beleven. Een koe melken, een
ontdekkingstocht of echte
boerenkaas proeven. Sluit de
dag af bij Pannenkoekerie
tVeldhuis in Bodegraven.

Creatief en lekker
Op stap met vriendinnen,
bijkletsen en tegelijkertijd
samen bezig zijn. Volg een
verwen- en genietroute en kies
een leuke locatie onderweg om
wat te eten en te drinken of om
een leuke workshop te volgen.

Vers van de boerderij


Ontdek het echte boerenleven
en leer waar ons voedsel
vandaan komt. Dat kan bij
De Bezoekerij in Bodegraven.
Op deze boerderij zijn eieren,
melk en biest te koop. Ga
voor boerenkaas naar
Kaasboerderij Conny Vroege in
Driebruggen of Kaasboerderij
De Graaf in Bodegraven.
Boerderij Valkendam heeft een
biologische boerderijwinkel
met smaakvolle producten,
zoals eieren van eigen
scharrelkippen, vlees van eigen
koeien en schapen en groenten
uit de moestuin.

Hapje en drankje
Rust na een dagje wandelen
of fietsen uit op het terras
van t Wapen van Reeuwijk
met uitzicht op de Reeuwijkse
Plassen. Proef, deel en geniet
is de filosofie van Restaurant
Happz in Reeuwijk-Dorp.
Kies uit verschillende kleine
gerechtjes, proef en deel
met tafelgenoten. Collegas
of vriendinnen verrassen
met een lunch in de natuur?
Groene Hart Catering verzorgt
lunches met biologische
en streekproducten op elk
denkbare locatie. De wandelen fietsroutes komen langs veel
leuke picknickplekken.

Morgen weer?
Logeer na een dag in de
natuur bij Bed & Breakfast
Pax Tibi in Reeuwijk. Wakker
worden met uitzicht over de
polders en aanschuiven voor
een heerlijk ontbijt. Wie met
meer personen is, overnacht
bij groepsaccommodatie De
Rokende Turf in Sluipwijk.
Prachtig gelegen, direct aan de
Reeuwijkse Plassen.

Voor meer informatie:

www.struinenenvorsen.nl
Fiets- en wandelkaarten zijn
verkrijgbaar bij de deelnemers
van Struinen en Vorsen of te
bestellen via
secretaris@struinenenvorsen.nl.

uid

ein

hte

rm

idd

de

60
ep
eij
M

enw

eg

eg
stk
an
aa
lw

Ko
rts

eg

tee

kte

rw
eg

St

oop
Bosk

ooge

Gouds
e Rijpad

St
ra
a
se

Raad
huisw
eg

e Rijn
ijk

ijc
k

kad

sdijk

pen
Kip

ndijk
Zoete

Korssendijk

utsingel
Goudse Ho

I
P

ver
wellesingel

ND
SC
HE

Go

LA

Holland-grensroute (16 km)


De wandeling start bij
dorpshuis Custwijc in
Driebruggen en voert langs
de oude grens tussen Holland
en Utrecht. Destijds een Opw
harde
eg
32
grens tussen twee staten met
veel conflicten, smokkel en
grenscontroles.
Vrijbuiters uit
33
SCHOONHOVEN
de streek en ambachtslieden
vestigden zich rond deze grens.

31

13

at
Joubertstra

jk
di
e
ks

ra

de

ou

eg

ew

HO
LLA
ND

Zoe
tend
ij

k
Bodegraafsestraatweg

e
gj
t
W
ee

oe
k

br

er

ht

Ac

eg

Tie

nd

18
e

nd

tei

es

idbroekse Opw

weg
Tien
d

11

eg

Picknickroute
(kidsproof - 24 km)
Een verrassende fietsroute
vanaf het station in Gouda

ad

erp

Ge

er

Reewal

e
Gouw

eg
w

La
g
rd
Noo
ldijk

kad

IJsse

ing

Zur

et

Wie liever aan de hand van een thema op pad gaat, kiest n
19
van de routes van Struinen en Vorsen. De gps-routes zijn gratis te eg
W
se
downloaden enKe voorzien van zogenoemde Struin- en Vorspunten.
ijk
olw
rk
Ko
w
Struinpunten zijneglocaties waar voor jong en oud iets is te beleven.
Neem hier een korte pauze, want vaak kan er iets lekkers worden
22
BERKENWOUDE
genuttigd. Vorspunten
zijn ook leuk, dit zijn punten op de route
met een verhaal over bijvoorbeeld
het landschap of de natuur.
21

n
door het 29
boomkwekerijgebied
renla
Boe
van Boskoop en Reeuwijk.
Onderweg
picknicken op een POLSBROEK
W
est
bolder metVlis eenVLIST
spannend
30
streekverhaal, bijvoorbeeld
eweg
Slang
over Blinde Bart.

Franse Kade

vli

et

nvli

Ben

ijk

en

oo

rt

pp
cho

d
dpa

Bergweg

ol

ep

g
ewe
ens
eg

Struin- en Vorspunten

erk

nk

rtw
Vaa

beschreven.

ell

de

ne

Be

De

Het toeristisch overstappunt naast Restaurant Paviljoen


Reeuwijkse Hout is een ideaal vertrekpunt voor wandelaars en
fietsers. Het fietsknooppuntennetwerk maakt het fietsers makkelijk
20
om een eigen route samen
te stellen. Bij ieder knooppunt staat een
ACHTERBROEK
informatiepaneel met een overzichtskaart.
g
www.planjeroute.nl
we
se

hov

bewegwijzerd of

eg
Vogelspotroute
ijkerw
Bilw
(kidsproof - 19 km)
Deze prachtige fietsroute
start bij het station in
GoudaSTOLWIJK
en gaat door naar
de
eg
erksew
Bovenk
Reeuwijkse
Plassen.
Een uniek
28
natuurgebied en een paradijs
voor vogels. Afhankelijk van
het seizoen zijn er smienten, eg
ensew
nouw
Schoo
brandganzen en zilverreigers,
73
maar ook de populatie
ijsvogels neemt toe. Tip: neem
een verrekijker mee.
oon

15
verschillende routes

13

ad

N207

rsc

ije

Be

ad

eg

w
he

Vl
ist

ole

erm

rsk

Go

tte

Oo
st-

hu

gje

rd
te

de

Sc

26

Holland-grens

ad

rdp

naa

Hoo

zij

27

dij
er

de polders zijn
jes

Picknick -

Sch

oendijk

ap

ha

a
Rijp

Sc

pse

14
plassen
en door

ist

dw

Het
Beijersche

eg

Vl

eg

maken. Langs de

Tiendweg

Buurtw

oopse

Hoenk

ad
np
ole

sk

eg

ew

nd

Tie

Vogelspot

we

eg

koo

ew

eg

en
Ho

ns

L
HO

12

HAASTRECHT
Korte

jk

m
em

er

TOP

ve

We
gW
est

Steinsedijk

Tiendw

ez

ng

e
Opw

ho

iale

N228

Bo

se

on

en fietsroutes
La

vinc

ho

ud

Go

ier

jag

in
Hooge

Pro

Sc

eT

k
era

Be

pe

dijk

34

we

d
ien

vin
ro

di

se

ein

St

w
se

Kattendijk

N207

14

L
Oost
SE
JS ciale weg

ud

fietstochten te

lo

Ste

ien

eT

ins

GOUDA

10

11

Tie

Hekendorpsebuurt

HEKENDORP
e
ew

Go

wandelingen en

ip

sen

50

te

ier

nv

ge

Ne

rgen

lfmo

Twaa

we

OU

nd

ele

pp

ot

se

Weide

am

Kalverbroek

te L

Go

Sn

jk
di

Goudse
Hout

9 N228
ud

eg

GOUDERAK

37
Po

40

lb

ta

s
er

Ruige

HOGEBRUG

Gro

ge

Wandel-

Reeuwijk zijn mooie

Nieuwenbroek

Vrijhoef

47

ug

ebr

Hog

Reeuwijkse
Plassen

tdijk

in

Middelblok

ad

ep

ick

ier

ijk

49

Vlie

46

Klein
Elfhoeven

De Lange Ruige Weide

Ve

ks

tte

Ka

m
da
ter
Rot

ra

Gravekoop

g
sin

29

e
ud

Klein
Vogelenzang

el

ou w
eO
Z

16

kad

Groot
Vogelenzang

48

Elfhoeven

Graaf Florisweg

42

36

man

Nieuwenbroeksed

en

Re

rfs

In Bodegraven-23

nd

Ree
u

w
eg
Ra
nd
Re
eu
w
ijk
se
Zoutm
answ
eg

eg

Ree

41

MOORDRECHT

Gr
oe

ud
Go

wi
j

erspad

Midde
lburgs
eweg
Winterdijk

Bos

se
op

eg

w
N oo
rdringdijk

ew

Platteweg

Tu

HE
SC

DRIEBRUGGEN

ko
Ou

nd

Ro

va

we

S EL
IJS

ijk

REEUWIJK-BRUG

nbroeks

e
ind

te

oid

Gravenbroek

weg

Bu

na
aldij
k

de

in

ste

Oo

34

es
W

Gra
veko
opse
dijk

Prin

erweg

Ko

s Grave

g
sin

en

.
rg

Ka

43

Groenhovenpark

N207

Dubbele
Wiericke

Ree

ouw
ne g
He

45

ingel

le

Enkele
Wiericke

Broekvelden
en Vettenbroek

Sloene

ewe

Burg. Jamess

cia

Weiw
eg

Zijdeweg

tw
eg

Zuidwijk

Randenbu
rgseweg

roe
k
Ber

21

el

vin

35

WAARDER

k
rdij

Rand

Pro

38

ppe

wijkse

Nieuwe G

13 Nieuwerbrug

eko

Reeu

A12

11 Gouda

25

Houtwal

de

Laageind

de

ijk
el

id

A20

Reeuwijkse

A12

elka

Pap

eg

jeska

ou w
eO
Z

ew

s
ijk

ken
b

eu

eg

g
we

Zuidkade

Zu

A12

18

Ravensburg

Baars

g
twe

Nieuwe G

n
Rij

Re

w
er
rp

do

44
se
Bloemendaal

N207

Zwarteweg

10

12a Bodegraven

kse Houtwal

Oud

eu
Ni

Brugweg

End

rijweg

Boerde

Reeuwijkse
Hout

12 Reeuwijk

eg

Dorpsweg

land

Ho

laan

20

d
Ou

gjes

ge

NIEUWERBRUG

luu

e
kad

Kaa

Bro
ekve
ldse

Ba

r
Tuu

ord

rkw

Ke

REEUWIJK-DORP

ree

De B

32

ijk
eld
ink
Sch

No

Nieuweweg

WADDINXVEEN

28

N11

peldijk

Tem

N458

BODEGRAVEN

TEMPEL

eg

rt

Wierickerschans

Zuidzijde

33

oo

Put van
Broeckhoven

Oud

19
Oud Bodegraafsew
eg

Spoelw
ijksedi
jk
ng

17

Lansi

jp

31

Rietveld

De

ol
e rijweg

Alphense weg

Gouds

epa

22

Elzenbroek

W
ei

Noordzijd

Leck

Nesseweg

Gouwe
am
Den H

nlaa

Rijneveld

delw

Staringlaan

de

sk

arm

Mid

Linnaeusw
eg

94
or

do

Parklaa
n

aan

Wo
nn

Routekaart

eg

nd
jla

kerl

oe

16

me
rw

ei
W

elwij

en

Noordeinde

Reijerskoop

12

Kre

g
oo

29

Koningin Wilhelminastraat

30

.H

Spo

BOSKOOP

9Kerkweg

art

J.C

SPOELWIJK

Biezen

ov
Beeth enlaan

sva

Laag Boskoop

Zijde

De Parmey

Otweg

en

ad
mek
Dam

28

Loete

Alf

Instee

Vo
sh

Jage
k

eg

kw

Ker

rg
Bu

Wij

Weide- en Waterpracht

N207
Halve Raak

e
Oud

nb

eg

ZW AMMERDAM

rnlaa

ve

angsw

ndoo

Bo

rspa
d

Mo

J.C. H

Oude Rijn

ko
len lk

eg
sew

88

93

Toeg

de

ol
en
w

Zie
Linde
nhovenstraat

N11

erk

e
nkad
piere

12

tse Meije

nk

Com

eg
ooiw

De

ich

ite

38

egseka

ZEGVELD

66

Bu

Baanw

11

de

eg
dw
of

34

25

ka

Ho

e
nkad
piere

pad

eldse

Rietv

we
g

je

Schouw

Kwek

Com

Leid
se

ze

kterw

ARCHEON
Zu
ide
r

Ha

Stee

Ro

en

eg

Ou
de 3
R ij
n
2

18

idd

Dw
ar
sw
eg

uw

we

nd

55

Me
i

Goudse Scho

ing

MEIJE
54

ew
eg

erk
eerkr

10

nd

Zu
id

Tre
inw
eg
Ke
rkv
aa
rtw
eg

Oo

ALPHEN AAN DEN RIJN

ad

Zuideinderplas

M
ila
nd
w
eg

Ac

lane

sen

Tus

LEK

lkenes

Locatie:
Zwembad Ipse de Bruggen, Zwammerdam

en

sgroep
kleine le

Lesdagen:
dinsdagmiddag
donderdagmiddag
zaterdagochtend
zaterdagmiddag
zondagmiddag

Vroeger & Toen

Martijn Plomp en
Lianne van der Made

Brocante

Een oude koeienstal vol met


antiek, brocante en woonaccessoires.

0172 741 042


www.praktijk-platteland.nl

Bessenhof
Het naturistenterrein van de
Zuidhollandse Lichtbond
in het

van Holland

Als lid van ZHLB kan je heerlijk vrij en ombekommerd in je blootje


gebruik maken van het zwembad, de zonneweiden en de sauna op de
Bessenhof
Schinkeldijk 42-A
Reeuwijk-Tempel

Wekelijks nieuwe aanvoer uit Frankrijk!


Open: iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 11-17 uur
Weijpoort 9a, 2415 BV Nieuwerbrug | Tel. 0653428068
www.vroegerentoen.nl |
/vroegerentoenbrocante

Op de Bessenhof zijn er naast 125 vaste plaatsen


ook 25 kampeerplaatsen voor gasten.
Voor de kinderen zijn er volop speelmogelijkheden.
Ook leden van NFN en zusterverenegingen zijn van harte welkom.
Voor infomatie over onze vereniging, het terrein, de activiteiten
op het terrein en de openingstijden van de sauna verwijzen we naar
www.bessenhof.nl
Je kunt ook contact opnemen via:
post@zhlb.nl of 06-5354 1498

Workshops
eigen groep of inschrijving!

De ZHLB opgericht op
20 november 1953
is lid van INF en NFN
en volgt het NFN prettig
bloot keurmerk.

Bonbon
Patisserie (XL)
High tea
High wine
(Bruids)taart

Het
van buitengewone leuke kinderen

Josca Stapper

Anouk Vrieswijk

In de zomer ga ik het liefst naar een plek tussen


Nieuwerbrug en Woerden. Hier kun je in de boomgaarden
aan de linkerkant van de oprijlaan
kersen plukken en knuffelen met
een heel groot varken. Pas zijn we
daar met een verjaardagspartijtje
geweest. Op zaterdag, want dan is
alles open. En in de boomgaarden
aan de rechterkant (van Lievaart
Fruit) groeien appels en peren.
Daar kopen we soms een appeltje
of sap in het winkeltje. Of we
spelen in de boomhut. Locatie:
Barwoutswaarder 75/77, Woerden.

Een keer in de week ben ik op donderdag


middag bij mijn opa en oma. Ik ga dan graag
met mijn nichtjes en neefjes naar het bos.
We bouwen daar hutten, spelen verstoppertje
en in de zomer spelen we
daar met water. Ik vind
het een fijne plek en als
ik daar speel vliegt de
tijd voorbij. Locatie: park
aan de Koninginneweg,
Bodegraven.

(5 jaar) uit Nieuwerbrug

Stijn Stolwijk
uit Meije

Ik woon op een boerderij met koeien, schapen, hond


Kobus, kat Mouse en veel weidevogels in de polder. Ons
speelplein van de Milandschool is pas opgeknapt. Er
zijn veel leuke dingen bijgekomen zoals een boomhut,
een houten steiger in de zandbak en een voetbalkooi met netten. We
kunnen dus vaker voetballen, dat vind ik erg leuk. Als het lekker weer is
gaan we over het Meijepad naar de zwemsteiger of Strandzomer aan
de Nieuwkoopse Plassen, daar kunnen we lekker zwemmen. Locatie:
Schoolplein Milandschool, Hazenkade 10 in Bodegraven. Locatie:
Zwemsteiger Meijepad in Nieuwkoop.

Noa en Danil
groep 5/6 van De Wegwijzer
uit Driebruggen

De voetbalkooi is een leuke plek, waar we kunnen


voetballen en basketballen. Ernaast is een slootje en een
plantentuin. De kooi ligt op een van de drie grenzen van
Driebruggen: tussen de Gruttolaan en het Westeinde in.
Rechtdoor lopen bij de witte brug, want anders kom je
er niet. Er staan allemaal bomen en planten. Waarvan de
plantentuin een deel is. Wij hebben deze plek gekozen,
omdat we er lekker los kunnen gaan en het is nooit al te
druk. Hopelijk vind je het ook leuk. Locatie: De voetbalkooi
in Driebruggen

(9 jaar) uit Bodegraven

Lisanne Vrieswijk
(11 jaar) uit Bodegraven

Twee keer per week train ik met mijn


korfbalteam (D1) op het korfbalveld van
Vriendenschaar. Op zaterdag spelen we altijd
een wedstrijd. Vorig jaar ben ik kampioen
geworden. Na afloop van
onze wedstrijd ga ik met
mijn vriendinnen nog naar
andere wedstrijden kijken.
Het is daar altijd gezellig.
Ik vind Vriendenschaar
een superleuke vereniging
waar ik graag kom.
Locatie: korfbalvereniging
Vriendenschaar in
Bodegraven.

arrangementen
Duik in het verleden

Lekker steppen

Met een groep of samen?


Sportief of culinair?
Een middag of een hele dag?
Enthousiaste ondernemers
in Bodegraven-Reeuwijk
stellen graag een passend
arrangement voor u samen.

Vanaf 10 personen | Vanaf 51,00 per persoon


Het arrangement start met een mooie route op de
step langs de Reeuwijkse Plassen. Halverwege zijn
voldoende mogelijkheden om even uit te rusten en te
genieten. Na het steppen heeft u vast trek gekregen en
gaat u zelf aan de slag in de patisserie van Femke en
Sander om lekkere amuses en borrelhapjes te maken.
Onder andere een boerenkaaskroket, hartige cake en
bruschettas met geitenkaas. Wanneer alle gerechtjes
gereed zijn, gaat u aan tafel voor een gezellige borrel
met deze lekkere hapjes.
www.patissiers.nl | www.step-on.nl

Groene (H)Art
Vanaf 10 personen | Vanaf 76,00 per persoon
Na een kopje koffie of thee met Groene Hart
appeltaart krijgt u een rondleiding door GalerieWinkel AnderZ met een boeiend verhaal over kunst
en kunstenaars. In deze inspirerende omgeving gaat
u vervolgens zelf aan de slag om uw eigen chocolade
schilderij te maken. Terwijl de patissier u alles vertelt
over chocola geniet u alvast van een kleine proeverij.
Na een heerlijke lunch op het terras van de galerie
vertrekt u voor een sportief rondje steppen langs de
Reeuwijkse Plassen. Het rondje steppen kunt u ook
inruilen voor een boottocht over de plassen.
www.galeriewinkelanderz.nl | www.patissiers.nl |
www.step-on.nl

Vanaf 15 personen | Vanaf 60,00 per persoon


De dag begint met een schitterende vaartocht over
de Reeuwijkse Plassen. Een ervaren gids vertelt u alles
over de natuur en het ontstaan van de plassen; een
bijzonder verhaal. Om echt kennis te maken met de
plassen gaat u halverwege de tocht zelf aan de slag
met de baggerbeugel en stikgraaf om turf te steken.
Eenmaal terug in het streekmuseum, ziet u hoe de
turfwinning vroeger ging. In de middag ervaart u
het plezier van de Reeuwijkse Plassen door zelf te
peddelen in een kano of op een sup.
www.watersnip.info | www.supenwatershop.nl |
www.streekmuseumreeuwijk.nl

AnderZ & UnieK


Vanaf 2 personen | Vanaf 75,00 per persoon
Deze volledig verzorgde dag begint goed met een
stuk Groene Hart appeltaart en een rondleiding
door Galerie-Winkel AnderZ. Dan maakt u een mooie
wandeling (4 of 7 km) langs de Reeuwijkse Plassen,
eventueel met gids. Daarna geniet u van een heerlijke
lunch met streekproducten, bij mooi weer in de
kunsttuin. In de middag maakt u een eigen zilveren
ring onder begeleiding van de ervaren goudsmid van
Uniek Sieraad. Leuk om cadeau te geven.
www.galeriewinkelanderz.nl | www.unieksieraad.nl

Sup en Chocolat Twist


Vanaf 10 personen | Vanaf 57,00 per persoon
Crunchy chocolade met zeezout, pikante truffels
of chocolade met aardbei? Tijdens deze chocoladeworkshop combineert u onder begeleiding van een
patissier bijzondere smaken om er chocoladelollys,
chocoladetruffels of een gevulde chocoladereep van te
maken. Daarna liggen de supboards klaar en peddelt
u samen met een ervaren instructeur over de Breevaart
en Reeuwijkse Plassen. www.supenwatershop.nl |
www.patissiers.nl

Gluren en turen
Vanaf 2 personen | Vanaf 4,00 per persoon
Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met
Natuurboerderij Hoeve Stein in Reeuwijk een unieke
wandelbeleving in polder Oukoop. De wandeltocht
voert u door het waterrijke veenweidegebied bij de
Reeuwijkse Plassen. De weilanden zijn ingericht als
rust- en broedplaats voor vogels, en houtkades zijn
toegankelijk voor wandelaars. Ga op ontdekkingstocht
om de pracht van dit oer-Hollandse gebied te beleven.
Wie de geheimen van de polder wil ontdekken, neemt
een Groene Hart gids mee ( 50,00).
www.groenehartcentrum.nl

Schilderen aan het water


Vanaf 15 personen | Vanaf 47,50 per persoon
Tijdens dit arrangement gaat u varen in een open
boot onder leiding van een gids die u meer vertelt over
de flora, fauna en cultuurhistorie van de Reeuwijkse
Plassen. De weerspiegeling van een Hollandse
wolkenlucht op het water en silhouetten van bomen,
riet en vogels. Genspireerd door het natuurschoon
gaat u daarna schilderen op een mooie natuurlijke
plek aan de Reeuwijkse Plassen.
www.groeneteamuitjes.nl | www.watersnip.info

Boogschieten in de wetlands
Vanaf 15 personen / Vanaf 37,50 per persoon
Dit sportieve en actieve programma start met een
zeiltocht over de Reeuwijkse Plassen met eiken
platbodems. Deze grundels zijn geschikt voor beginners
en boeiend voor ervaren zeilers. Tijdens het zeilen
ontdekt u al snel dat het belangrijk is om actief samen
te werken, goed voor teambuilding dus.
Een schot in de roos is de volgende uitdaging tijdens
het boogschieten, maar u begint rustig met de
opdracht om het blazoen te raken.
www.groeneteamuitjes.nl | www.watersnip.info

High suppen
Vanaf 10 personen | Vanaf 60,00 per persoon
Deze heerlijke dag start u met een ontspannende
sup-tour onder begeleiding van een instructeur over
de Breevaart en de Reeuwijkse Plassen. De dag gaat
verder bij patissiers Femke en Sander met wie u een
heerlijke high tea of high wine gaat voorbereiden.
Scones, lemon curd, kaaskroket, geitenkaas schuitjes of
hartige cakejes. Daarna gaat u aan tafel met heerlijke
verse thee of een goed glas wijn.
www.supenwatershop.nl | www.patissiers.nl

Alles over kaas


Vanaf 6 personen | Vanaf 12,25 per persoon
Tijdens dit arrangement leert u alles over kaasmaken
van vroeger tot nu. Eerst gaat u op bezoek bij een
echte kaasboerderij. Bij Kaasboerderij De Graaf in
Bodegraven wordt al ruim 50 jaar Goudse Boerenkaas
gemaakt. Natuurlijk kan er ook kaas worden geproefd.
Daarna bekijkt u in Kaasmuseum Bodegraven de
voorwerpen, fotos, documenten en de film over kaas
en kaas maken. Het arrangement kunt u afsluiten met
een lekker kopje koffie of thee of een heerlijke lunch in
Grand-Caf Bij Everts. www.kaasmuseum.org |
www.evertshuis.nl

High Tea op het water


Vanaf 10 personen | Vanaf 47,50 per persoon
Een culinaire ontdekkingstocht. Bij patissiers Femke en
Sander start u met het maken van heerlijke zoete en
hartige hapjes: scones, trifle, lemon curd, sandwiches,
geitenkaas schuitjes en nog veel meer. Vervolgens neemt
u de zelfgemaakte high tea mee in een open motorboot
voor een vaartocht over de Reeuwijkse Plassen. In de
luwte van een eiland kunt u genieten van al het lekkers
en moois. www.patissiers.nl | www.watersnip.info

Turf en chocolade
Vanaf 12 personen | Vanaf 37,50 per persoon
In Streekmuseum Reeuwijk maakt u kennis met het
dagelijks leven van de turfstekers op de Reeuwijkse
Plassen en de boeren in de omliggende polders in
grootmoeders tijd. Met patissiers Femke en Sander
gaat u vervolgens kleine turfjes maken tijdens een
chocolade workshop. De patissier vertelt u ondertussen
alles over de geschiedenis van chocolade: waar komt
de chocolade vandaan en hoe wordt het gemaakt. Dit
arrangement is goed aan te vullen met een steptocht
langs de Reeuwijkse Plassen. www.patissiers.nl |
www.streekmuseumreeuwijk.nl | www.step-on.nl

Dineren & Overnachten. Vraag bij boeking van


een arrangement om advies als u na afloop van uw
arrangement in Bodegraven-Reeuwijk wilt dineren
of overnachten. De ondernemers kennen de lokale
restaurants en overnachtingslocaties goed en hebben
soms kortingsvouchers. In deze krant vindt u voldoende
tips voor een avondje culinair genieten of een ontspannen
overnachting.

Het Groene Hart, waar het land laag ligt


Ontdek de bijzondere natuur bij u om de hoek en geniet het hele jaar van heerlijke buitenactiviteiten. Ga op pad met een Groene Hart gids van
Staatsbosbeheer en verken de gebieden van Staatsbosbeheer in het Groene Hart zoals de Reeuwijkse Plassen, polder Stein-Oukoop en de Meije.
Kijk op de website voor meer activiteiten in het Groene Hart zoals in de Rijnstreek, de Utrechtse Waarden en in de Vechtstreek.

Fotoworkshop
Beleef het Landschap
in het Groene Hart
5/6
30/10

(Vaar)-wandel excursie
Ontdek het geheim
van de Put van Kruijt
17/6
16/7

Wandeling door
schraalgrasland
in de Meije

16/6
2/7
23/7

Dauwtrappen
in de polder Oukoop
(7, 13 of 18 km)

5/5

24/9

Activiteiten in het 29/10


Reeuwijkse Plassen
19/11
gebied
18/12

Wandel & (Vaar)wandel excursies


in polder Oukoop

17/4
29/5
25/6
17/7

Jeugdactiviteiten
in polder Oukoop

18/5
15/6
22/6

De activiteiten, inclusief consumpties


en een lunch, kunnen ook geboekt
worden voor een groep. We maken
arrangementen op maat samen met
ondernemers uit de streek en bieden
Jeugdactiviteiten voor groepen aan.
De activiteit Gluren en Turen kan
zonder gids van Staatsbosbeheer
worden gedaan.
Kijk voor alle activiteiten en de laatste
ontwikkelingen op onze website.

Kijk op www.groenehartcentrum.nl en op www.staatsbosbeheer.nl voor de geplande excursies en voor mogelijkheden met groepen.

OOp
h
er. lijkbup
wwew
speelpiten.n
olders.l
vivnidndje je O
n
o
non
pvgeeveel l
g
eee OOpp l meer
sum
gh
bupoi r e.n
hhgeeesrrtlliviiejjekksrbO
r mlet
vdineepdearjrreleijjkkbobumitteeegn
n
.nnl
i
vindkijnedlentjrboeeugsu
t
e
i
t
.
e
v
n
e
n
l.nl l
mvveiuinendrdvjjeenog voepee.n
n
l
o
meeitr tveegrnb
ao
aongrg.gvee
n
e
mep
m
eeearrevveleerb
rgen ll
r
t
b
r
j
pareltjeebsoo. rrggeenn
ppaarreeltltjejse. Op
h ss.

eerlijkb
uiten.n
l
vind je
nog ve
el
meer v
erborg
en
pareltje
s.

Welkom
Welkomininde
deKrimpenerwaard
Krimpenerwaarden
en de
de Reeuwijkse
Reeuwijkse Plassen!
Plassen!
Natuurliefhebbers
halen
hart
de recreatieKindereninvermaken
zichhun
prima
in
de
recreatiegebieden
van
Welkom
de Krimpenerwaard
enop
dein
Reeuwijkse
Plassen!
Welkom in de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen!
gebieden
Groenalliantie
Midden-Holland.
We
helpen
Welkom
invan
debeleven
Krimpenerwaard
en
Reeuwijkse
Plassen!
Groenalliantie
Midden-Holland.
Wede
helpen
je van
alvast
op weg
Er
is veel
te
in de recreatiegebieden
Er is veel te beleven in de recreatiegebieden van
je
alvast
met in
leuke
tips.We helpen je alvast
ErGroenalliantie
is veel
te weg
beleven
dewww.heerlijkbuiten.nl
recreatiegebieden
van
met
watop
suggesties.
Op
vind je nog
Midden-Holland.
Groenalliantie Midden-Holland. We helpen je alvast
Groenalliantie
Midden-Holland.
We helpen je alvast
veelweg
meer
op
metbuitenspeeltips!
een
aantal suggesties.
opin weg
een
aantal
suggesties.Natuurparel aan de Gouwe
Oog
oog metmet
een ree,
lepelaar
of uil
opontsnappen
weginmet
een
suggesties.
Even
uit de
de drukte
vanaantal
alle dag en genieten
van de en Ook
Weegje in Waddixveen, een
stiltegebied boven het
Welkom
Krimpenerwaard
dein tReeuwijkse
Plassen!
natuur;
het
in het
prachtige,
rustieke
Vaar
je kan
eigen
koers
het
Kinderen
kijken
hunmet
ogen
uit Loetbos in Lekkerkerk.

Vaar
eigen koers
het
Ontdek
aljewandelend
fietsend
de veelzijdige
flora en
kanoroutenetwerk
inmet
de door
Krimpenerwaard
Wandelen
tussen deofvlinders,
een kruidentuin
enfauna
langs een
kanoroutenetwerk
in
de
Krimpenerwaard
Vaar
je
eigen
koers
met
het
in Een
dit
mooie
polderbos
in
de
Krimpenerwaard.
Of
pak
de
mooie
manier
om
de
Krimpenerwaard
te
ontdekken
bijenstal; kinderen kijken hun ogen uit bij de Heemtuin kano
Goudse
Een
mooie
manier
om
de het
Krimpenerwaard
te ontdekken
kanoroutenetwerk
in
de
Krimpenerwaard
enisHout
ontdek
de
natuur
langs
kronkelriviertje
de
Loet
vanaf
het
tochinwel
per
kano.
En
met
het
65
kilometer
lange
Gouda. Ga op ontdekkingstocht langs de verschillende

Gouwekanaal,
hart ophalen.
Wind
de kunnen
zeilen natuurliefhebbers
of liever kopje hun
onder?
Ahoy,inpolderpiraten!

Wind
injij de
zeilen
ofsneller
liever
kopje
onder?
Geniet
van
de
rust
de
vele
weideenwater
watervogels
diegeen
je hier
Beweeg
je liever
wat
overinhet
en vijf
hebspeelpolders
je
last
Op avontuur
kun
jeen
trouwens
ook
n
van de
Er is veel te beleven in de recreatiegebieden
van
Beweeg
jij
je
liever
wat
sneller
over
het
water
en
heb
je
geen
last
Wind
in
de
zeilen
of
liever
kopje
onder?
kunt
tegenkomen.
Geniet
van
de
mooiste
plekjes
tijdens
een
van
plankenkoorts?
Op
de
plas
Broekvelden
Vettenbroek
kun
je
in de Krimpenerwaard. Hutten bouwen, paddenstoelen spotten,
van
plankenkoorts?
Op
de
plas
Broekvelden
Vettenbroek
kun
Beweeg
jij
je
liever
wat
sneller
over
het
water
en
heb
je
geen
wandeling
of fietstocht
omhet
de in
plas
waan
even
in eenjelast
heerlijk
surfen.
Deze
surfspot
de en
Reeuwijkse
in Reeuwijk
slootje
springen
hier
mag
allemaal.
Volg jezelf
hetHout
polderpiratenpad
Groenalliantie
Midden-Holland.
We
helpen
je
alvast
is toch
welmanier
per kano.
En Krimpenerwaard
met het 65 kilometer
lange
heerlijk
surfen. DezeOp
surfspot
de Reeuwijkse
Hout in Reeuwijk
van
plankenkoorts?
plasinBroekvelden
Vettenbroek
kun je
Een
mooie
om de
ontdekken
water!
compleet
wereld!
knooppuntennetwerk
je ook nog
eenstejekikker
eigenofroutes
wordt
nietandere
voor niets
dede
surfplas
genoemd!
Ga
je liever
waterpartijen; spot jijkun
de groene
en bruine
misschien
in recreatiegebied
Krimpenerhout
in Krimpen
aan
de Lekkopje
en maak
knooppuntennetwerk
ook65
nog
eens je lange
eigen routes
wordt niet
voor Deze
niets surfspot
de surfplas
genoemd!
Ga jeHout
liever
kopje
heerlijk
surfen.
de
Reeuwijkse
in
toch
welkleine
per
Enkun
metje
het
uitzetten.
Een kano.
kano
huren
kun
je onder
meer inenhet
Loetbos;
onder
dan
kan dat
hieravontuur.
ook; deinplas
isvan
namelijk
ookineen
visrijke
wel een
salamander?
Laat
jekilometer
verrassen
ontdek
wat ook
er
en beleef
jouw
eigen
En
ja,
ravotten
deReeuwijk
modder
opisknooppuntennetwerk
weg
met
een
aantal
suggesties.
uitzetten. Een kano huren
kun
jenog
onder
meer
in hetroutes
Loetbos; ook
onder niet
dan voor
kan dat
hier
ook;
de plas
is namelijk
ook
een kopje
visrijke
wordt
niets
de
surfplas
genoemd!
Ga
je
liever
kun
je
ook
eens
je
eigen
nog
eens groeit
een mooie
opstapplek!
Ga jehet
voor
een vaartocht langs
en
duiklocatie.
Met
als grote
onderwaterattractie
n
allemaal
en bloeit
op en langs
water.
kunpopulaire
je vies worden
maar
liever
vuil van
het spelen, dan schoon

nog eensEen
eenkano
mooie
opstapplek!
Ga je meer
voor een
vaartocht
langs
uitzetten.
huren
kunontdekken
je onder
in het
ook
de polders, wil
je de
natuur
of peddel
jeLoetbos;
liever langs
de
polders,
wil
je
de
natuur
ontdekken
of
peddel
je
liever
langs
nog
eens eenstadjes?
mooie opstapplek!
voor eenook:
vaartocht
langsde
historische
Combineren Ga
kanjenatuurlijk
jij bepaalt
historische
stadjes?
Combineren
kan
natuurlijk
ook:
jij
bepaalt
je de natuur
of peddel je liever langsde
Vaarderoute!
jepolders,
eigenwilkoers
met ontdekken
het
route!
historische
stadjes? Combineren kan natuurlijk ook: jij bepaalt de

kanoroutenetwerk in de Krimpenerwaard

route! manier om de Krimpenerwaard te ontdekken


Een mooie

en populaire
Metde
als grote
n
onder
dan
kanduiklocatie.
dat
hier ook;
is onderwaterattractie
namelijk
ook een visrijke
van
langste
veenwanden
vanplas
Nederland.
Dat moet
van de
het
vervelen.
Toch?
van
de
langste
veenwanden
van
Nederland.
Dat
moet
en
populaire
duiklocatie.
Met als grote onderwaterattractie n
je een
keer gezien
hebben!
je
een
keer
gezien
hebben!
vanWind
de langste
veenwanden
vanliever
Nederland.
Dat moet
in de
zeilen of
kopje
onder?

je Beweeg
een keer gezien
hebben!
jij je liever
wat sneller over het water en heb je geen last

van plankenkoorts? Op de plas Broekvelden Vettenbroek kun je

Groenalliantie
Midden-Holland
rechtsopvolgervan
vandedeopgeheven
opgeheven
WieWie
zijnzijn
wij?
Groenalliantie
is is
dede
rechtsopvolger
is toch
wel
perwij?
kano.
En metMidden-Holland
het
65 kilometer
lange
heerlijk surfen. Deze surfspot in de Reeuwijkse Hout in Reeuwijk
NatuurRecreatieschappen
Krimpenerwaard
ReeuwijksePlassen
Plassene.o.
e.o.Wij
Wijwerken
werken
Natuuren en
Recreatieschappen
Krimpenerwaard
enen
Reeuwijkse

integrale
aanpak
voor
natuur
en
recreatie
Krimpenerwaardenendede
knooppuntennetwerk
kun je
ook
nogen
eens
je eigen
routes
wordt niet voor niets de surfplas genoemd! Ga je liever kopje
aanaan
eeneen
integrale
aanpak
voor
natuur
recreatie
in in
dede
Krimpenerwaard
Wie
zijn wij?van
Groenalliantie
Midden-Holland
is de rechtsopvolger van de opgeheven
omgeving
de Reeuwijkse
Plassen.

omgeving van de Reeuwijkse Plassen.


uitzetten.
Eenen
kano
huren kunMidden-Holland
jeKrimpenerwaard
onder meer
in
het
Loetbos;
ookdee.o.
Wie zijn
wij?
Groenalliantie
is de
van
opgeheven
NatuurRecreatieschappen
enrechtsopvolger
Reeuwijkse
Plassen
Wij onder
werken dan kan dat hier ook; de plas is namelijk ook een visrijke
Natuur- en Recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. Wij werken

aan een integrale aanpak voor natuur en recreatie in de Krimpenerwaard en de


nog eens
een
mooie
opstapplek!
Ga je voor
een vaartocht
langs
en populaire duiklocatie. Met als grote onderwaterattractie n
Wie
zijn
wij?
Groenalliantie
is de rechtsopvolger
van de opgeheven
aan
een
integrale
aanpak Midden-Holland
voorPlassen.
natuur en recreatie
in de Krimpenerwaard
en de
omgeving
van
de Reeuwijkse

langs de Rijnkade
Bodegraven-Reeuwijk verstevigt haar positie op de
watersportkaart als uiterlijk voorjaar 2017 langs
de Rijnkade in het centrum van Bodegraven een
haven wordt gerealiseerd. De 250 meter lange
steiger biedt straks plaats aan ongeveer veertig
boten, waarvan twintig plaatsen speciaal voor
sloepen. Er zijn plannen om van de Rijnkade een
echte promenade te maken met mooi plaveisel en
bankjes. Een fijne plek om gezellig te ontspannen
en te genieten van het rumoer op het water en
in het sluisje. Passanten leggen hun sloep aan
en vertrekken voor een dorpswandeling of een
bezoek aan terrassen en winkels. Maar ook het
Romeins Schip uit Woerden vindt hier een halte
voor vaartochten langs de limes. Met de realisatie
van de passantenhaven, waar plezierboten gratis
72 uur kunnen afmeren, worden routes over de
Oude Rijn en Hollande IJssel aantrekkelijker voor de
pleziervaart. www.facebook.com/rijnkadehaven

1
in een boerderij
Midden in het prachtige polderlandschap ligt in Papekop Hoeve Spoorzicht. Het gastenverblijf is een
aantal jaren geleden helemaal opnieuw gebouwd op de plaats van de oorspronkelijke boerderij. Het
gastenverblijf bevindt zich op de eerste verdieping en heeft een eigen opgang. Vanuit de woonkamer
hebben gasten uitzicht over de weilanden en het polderlandschap richting Oudewater. Op de boerderij is
jongvee aanwezig, kom gerust kijken. www.hoevespoorzicht.nl

Hart Menu
Bij restaurant In het Bonte Varken in de Kerkstraat in
Bodegraven is het Groene Hart Menu voor maar 25,00
een aanrader. Alle producten voor dit overheerlijke menu
komen uit Bodegraven of net daarbuiten. Het menu start
met een kaassalade van boerenkaas van kaasboerderij
De Graaf. Het hoofdgerecht is Rietvelderrund van slagerij
Rietveld gestoofd in kraanwater van bierbrouwerij Kraan.
Het driegangendiner wordt afgesloten met een tarte tatin
met appelsorbetijs van appels van Lievaart Fruit.
www.inhetbontevarken.nl

Driehonderd
Slagerij Rietveld verkoopt
uitsluitend rundvlees van eigen
koeien. Met ons vlees wordt niet
gerotzooid. En in de zomer lopen
de koeien buiten.
www.slagerijbodegraven.nl

f uitje

step voor meer info naar www.step-on.nl

sportie
enen
en en volwass
er
d
in
k

n
rrangemente
step-a

Beebox

Van Staverenstraat 21
2811 TK Reeuwijk
06-11347800

Beebox breidt het aantal maaltijdboxen uit met een vegetarische box.
Begin dit jaar is onze speciale lijn van leefstijlboxen, uitgebreid met een
vegetarische box. In deze box zitten precies die groenten, peulvruchten,
aardappelen, pasta, af en toe brood, kaas, eieren, fruit en verse kruiden die
nodig zijn voor drie complete vegetarische maaltijden. De recepten voor
alle boxen worden speciaal ontwikkeld door onze chef. Natuurlijk zijn de
producten kakelvers van de beste biologische Nederlandse boeren.
www.beebox.nl/gerry

Waar vroeger het


Gemaal Boskmankade stond,
kun je nu vogels kijken

1900 stond. Weduwe Verbeek stookte goedkope turf, die


meer rookte dan brandde. De baggermannen gaven
het caf daarom spottend de bijnaam De Rokende
Turf. Deze naam is overgegaan op het voormalige
schoolgebouw uit 1953, dat op dezelfde plek staat.
Watersnoodramp 1925

Gemaal Bosmankade (vorspunt e)

wandeling
Het veendorpje Sluipwijk ligt te midden van de Reeuwijkse wetlands. De mooie
gps-wandelroute van 9,5 kilometer voert langs de Reeuwijkse Plassen en wie
zijn gps aanzet leest tijdens de wandeling over de invloed die de bewoners,
beroepsmatig, op het landschap hadden en hebben.

Poldermachinisten stookten vroeger steenkool en turf


in de oven van het stoomgemaal. Met dit stoomgemaal
werd in 1890 de plas Broekvelden-Vettenbroek droog
gemaakt. In de droogmakerij vestigden zich zon
dertig gezinnen met hun koeien. Het gemaal, later een
elektrisch gemaal, moest iedere dag draaien om het
water weg te pompen, zelfs in droge zomers. De bodem
van de polder was zo lek als een mandje, daardoor
hadden de boeren hier een moeilijk bestaan.

Dijkdoorbraak (vorspunt f)
Boeren en dagloners werden op oudejaarsnacht
1925 overvallen door een watersnood. Ze moesten
met het vee de droogmakerij uitvluchten. De dijk van
de Lecksdijk was doorgebroken. Het water kolkte
uit de plas Gravenkoop via een groot gat in de
weg de droogmakerij in. De ramp trok veel bekijks
uit de omgeving. In de maanden daarna voerden
grondschippers veel klei aan om het gat in de dijk te
dichten. Het opgevulde gat is nu nog als een bult in de
weg te herkennen.

Vogelkijkhut (vorspunt g)

Watersnip is gevestigd in het


gebouw De Rokende Turf in het
buurtschap Sluipwijk. Tijdens
kantoortijden kunnen bezoekers
het wetland-informatiecentrum
bekijken voor meer informatie
over natuur, landschap, water- en
oeverbeheer. Watersnip organiseert
bovendien natuuractiviteiten als
vaartochten, zeilprogrammas
en excursies voor groepen. In de
De Rokende Turf is tevens een
groepsaccommodatie gevestigd
met 44 overnachtingsplaatsen.
Een vergaderruimte met
uitzicht over de plas maakt het
aanbod compleet. Watersnip
Advies biedt ondersteuning bij
vergunningaanvragen en inrichting
tuin en oevers. www.watersnip.info

De start van deze rondwandeling, die ook kan worden


gefietst, is bij De Rokende Turf in Sluipwijk. Bezoekers
kunnen hier tijdens kantooruren binnenlopen en het
wetland-informatiecentrum bekijken. Bij de entree
van dit centrum hangt een informatiebord met de
QR-code van deze wandeling. Scan de code en ontvang
onderweg de verhalen over het landschap.

Baggermannen (vorspunt b)
Baggermannen hebben rond het buurtschap Sluipwijk
het veen opgebaggerd voor de turfwinning. De
petgaten die daardoor ontstonden, vulden zich met
water en groeiden uit tot de Reeuwijkse Plassen. Iedere
meter water is met de hand gegraven. Na hun zware
werk haalden de baggermannen en turfmakers graag
een borrel in het caf van Trijn Verbeek, dat hier rond

Bestuurders gemeente Reeuwijk verkochten in


goed overleg met de bewoners het zand onder de
droogmakerij. Tussen 1965 en 1969 verlieten alle
bewoners de droogmakerij. Grote zandzuigers
haalden het zand omhoog. Het werd gebruikt voor de
aanleg van nieuwe woonwijken in Gouda en voor de
rijkswegen A12 en N11. De droogmakerij veranderde
in een zandwinningsplas met een diepte van twintig
meter. Waar eens de koeien graasden, dobberen nu
watervogels. In de wintermaanden komen vogelaars en
wandelaars genieten van vele duizenden watervogels
uit noordelijke landen die hier overwinteren. De vogel
kijkhut biedt gelegenheid om ze van dichterbij te zien.

Ou

Bro
ek v e
ldse

laan
FIETSEN

tw
eg

erijwe

Boerd

St
ra
a

12a Bodegraven

Go
ud

se

Reeuwijkse

lkad
ONDERDELEN
e

SLEUTELSERVICE

REPERATIESERVICE

FIETSEN

GEBRUIKTE FIETSEN

ACCESSOIRES

FIETSVERHUUR

Houtwal

eg

huisw

Zoet
end

rte

ma

e
pen

kad

jk
di

Korssendijk

se
op

utsingel

Ruige

eg

Opw

ijk

rte
vie
en
g
Kerkstraat
53 | 2411
2411 AA
AA Bodegraven
Bodegraven | Tel.
winkel@datisfietsen.nl
Kerkstraat
Tel. 0172-612405
0172-612405 || winkel@datisfietsen.nl
Ne 53

tsen!

aat
Joubertstr

ver
wellesingel

ND
SC
HE

LA

jk

di

Go
ns

ad

ve

ew

eg

Vl

HAASTRECHT
Korte

uurtw

opse B

o
Hoenk

ist

Tiendweg

pa
len

mo

em

eg

ad

rdp

naa

Hoo

tte

hu

Sc
ad

Vl
ist

dij
er

pp
cho

ole

erm

rsk

Oo
st-

Ben

eg

rsc

ije

Be

eg

ij
Bilw

N207

ad

ndp

renla

kerw

w
he

Boe

ud

Go

eg

w
se

est

-Vl
is

rd
te

STOLWIJK

Bo

s-Gravenbroekseweg 154, 2811 GK REEUWIJK


Tel: 0182 -sew395460
eg
en

nouw

Schoo

Franse Kade

eg
sew
weg

rt
Vaa

ven

De

ad

erp

Ge

o
onh

e
en

eweg

Slang

eg

met uitzicht over de plas


o
Sch

se

erk

k
en

VLIST

rksew
venke

aan het water


g
we

POLSB

ijk

EK

ho

eg

ew

d
ien

ez
Bo

se

rak

Tie

on

Rijp

ho

jk

T
We
gW
est

eg

pse
oo

Sc

eg

iale

Tiendw

enk
Ho

ot

vinc

w
nd

ci
vin
ro

di

se

L
HO

Steinsedijk

datisfietsen.nl

met Grundels
in

we

N228

fietsen!

L
dat is
Oost
SE
JS ale weg

e
St

Pro

07

Tie

te L

se

datisfietsen.nl

Kerkstraat
53 | 2411 AA Bodegraven | Tel. 0172-612405 | winkel@datisfietsen.nl
g

Gro

ud

Hekendorpsebuurt

HEKENDORPdat is fie

in
Ste

natuur en cultuur

am

se

GOUDA

Weide

nd

ele

p
op

we

N228

ug

ebr

Hog

HOGEBRUG

e
nd

Go

tsen!

dat is fie

en

de voorwaard

dijk

Reeuwijkse
Plassen

i Vorspunt Veenweidepolder
j Nieuwenbroek
Vorspunt Geriefhout
k Vorspunt Wetlandplanten
l Struinpunt Restaurant
tReeuwijkseHout
m Vorspunt
Duikers
Kalverbroek
n Vorspunt Knotbomen en vissen
o Vorspunt Baggermannenrgen
lfmo
Twaa
spaardenlegakkers

td
Vlie

o
Goudse H

ijk

ko
Ou

a Start-/Eindpunt De Rokende Turf


Klein
b Struin-/Vorspunt Baggermannen
Elfhoeven
c Vorspunt
PlattewegWaterbeheerders en
watermanagers
Vrijhoef
d Vorspunt Wit huisje
e Vorspunt Gemaal Bosmankade
f Vorspunt Dijkdoorbraak Lecksdijk
g Vorspunt Vogelkijkhut Lecksdijk
Goudse
h Vorspunt Start
je kompas
Hout

Nieuwenbroeksed

winkel naar

sen

Elfhoeven

* vraag in de

eind

ijk

Groot
Vogelenzang

pa

ke

ic
ier

Prin

nsd

Gravekoop

Hoog

VogelencHo zang

Kip

ijk

f
e

Leck
sdijk

Zoe
man
e kad

dKlein

Ree

Bodegraafsestraatweg

tend
ijk

Raad
man
sweg
Zout

ijc

De

eg

Ra
nd
w

2
1
12

ten va
AdAagR(2T4 uur) 10,Lekker genie
DurM
N
A
per
A
hu
M
t
ts
E
e
ie
L
F
h
E
r
o
H
25,r17-ma17) ent*
(v
een dagjeDdEo
ur
hu
nd
ke
een Wee het helemoagselsijkortim
p.o.a.
ne hart met
pepsverhuur
oro
groeDRIEBRUGGEN
G
willem!
fiets van Jan
De Lange Ruige Weide
ent*
en
!
im
n
rt
e
o
s
s
de voorwaard
s
t
a
ar
e
i
na
l
le
f
ke
e
in
h
w
hteits
opda
* vraag in de

Bos

eg

% korting
g
n
i
t
r
o
k
%

Laageind

ks
e

nd

Gr
oe

wi
j

eg
w
se
ijk
uw

ijk

Ree

af Florisweg

d
12 JARIG JUBILEUM
ein

st
Op 1 maart 2016 is Janwillem
Oo
Met
viert Janwillem
12 de
jaarverbouwing
uw vertrouwde
Bodegraven
ook
een jubileum.
fietsspecialist.
daarom....

Janwillem Bodegraven!

Gra
veko
opse
dijk

oid

Met de verbouwing
viert Janwillem
WAARDER
Bodegraven ook een jubileum.
e

Vanaf
maart Dubbele
bentisu van
Na de 1verbouwing
Wiericke
harte
welkom
onze
de
winkel
weeringeopend!
nieuw ingerichte winkel.
Op 1 maart 2016 is Janwillem
e
Vanaf 1 maart bent u van
ind vertrouwde
12D
jaar
uw
ART
M
ste A
N
A
A
e
M
harte welkomD
inEonze
fietsspecialist.
daarom....
W
HELE
nieuw ingerichte winkel. n

Broekvelden/Vettenbroek

Ko

Gravenbroek

eg

12 JARIG JUBILEUM

REPERATIESERVICE

Wiericke

Ree
u

ee

Sloene

SLUIPWIJK

ndw

13 Nieuwerbrug

NIEUW ONDERDELEN
INGERICHTE WINKEL
SLEUTELSERVICE

ewe

A12

r
rluu
Tuu

kse Houtwal

Ravensburg

e Ra

KLEDING

ew

FIETSVERHUUR

Na de verbouwing is
Enkele
de
winkel weer geopend!
NIEUW INGERICHTE WINKEL

nbroeks

ACCESSOIRES

kaart Fiets huren?

Reeuwijkse
Hout
l

s Grave

End

KLEDING

12 Reeuwijk

Oud

GEBRUIKTE FIETSEN

voorjaarsaanbiedingen
schermen - planken - palen

v.a.

v.a.

5,95

119,

80

v.a.

6,95 p.m.
tegels

blokhut De Aar
afmeting: 290x230 cm

1,80 st

1 80 st
1,

1,80 st

VITOSTONE TEGEL
Roma
40 x 30 x 6 cm

VITOSTONE TEGEL
Grigio
40 x 30 x 6 cm

VITOSTONE TEGEL
Bolzano
40 x 30 x 6 cm

0x
30 x 6

van 1.275,-

voor

ook in
wildverband

NATUREL
Brunello Softcomfort lijn

974,-

5 cm

19,,95m

NATUREL
Nero Softcomfort lijn
2

verandas
v.a.

NATUREL
Grigio Softcomfort lijn

937,-

NATUREL
Giallo Softcomfort lijn

overkappingen / carports

GROTE BINNEN SHOWTUIN


MET O.A. 25 TUINSETS,
4 TUINKAMERS EN VERANDAS

den Bleker Hout BV


Bernhardlaan 54-56
2421 CE Nieuwkoop
0172 - 57 48 10

GROTE BESTRATINGS
SHOWTUIN

den Bleker Tuinmaterialen (voorheen V.d. Poll)


Zuidzijde 66
2411 RT Bodegraven
0172 - 61 24 53

Hout en tuinmaterialen voor bedrijf en particulieren Sinds 1924

www.dbhout.nl
160419_dB Hout_adv. Recreatiekrant.indd 1

19-04-16 09:59

De Reeuwijkse Plassen:
groener, eerlijker en luxer
Aan de Reeuwijkse Plassen
in het Groene Hart verrijst
ParqGreen Reeuwijkse
Plassen. Een recreatiepark met
270waterlodges, waterwoningen
en watervillas direct aan
het water gelegen. Landal
GreenParks zal de verhuur gaan
verzorgen van dit exclusieve
recreatiepark onder de naam
Landal De Reeuwijkse Plassen.
Binnenkort is het mogelijk om
vakantie te vieren op dit park
met alle voorzieningen voor een
comfortabele en ontspannen
vakantie in een waterrijke en
groene omgeving. De verhuur van
de luxe vakantiewoningen wordt
naar verwachting in het vierde
kwartaal van 2016 opgestart.

In de eerste fase worden 130 woningen gebouwd


aan de zijde van de Reeuwijkse Houtwal, waar
straks eveneens de entree komt. Daar is dan ook het
voorzieningengebouw met centrale receptie, winkel,
horecavoorzieningen en zwembad gesitueerd. In deze
eerste fase wordt tevens de eco-speeltuin gerealiseerd,
zodat bij de oplevering, eind 2016, alle voorzieningen
aanwezig zijn voor de parkgasten. Alle waterwoningen
krijgen bovendien een eigen aanlegplaats om vanaf de
vakantiewoning direct naar de Reeuwijkse Plassen te
kunnen varen.

Duurzaam
Landal De Reeuwijkse Plassen is vanaf de opening
Green Key gecertificeerd en zal op dat moment het
meest duurzame recreatiepark van Nederland zijn.
Het park krijgt haar eigen elektriciteitsnetwerk
met toestemming voor decentrale duurzame
energieopwekking waarmee overcapaciteit kan
worden benut. De stroom die wordt opgewekt, kan
dus binnen eigen park weer worden gebruikt. Alle
woningen zijn bovendien voorzien van een eigen
warmtepomp en vloerverwarming. Daarnaast dragen

veel andere maatregelen zoals zonnepanelen, gebruik


van duurzame materialen, zoals FSC-hout en gerecycled
teakhout, en de aanleg van rietoevers hieraan bij.

Waardevol en toekomstvast
Landal De Reeuwijkse Plassen is een luxe recreatiepark
voor mensen die op een duurzame manier willen
genieten van natuur, watersport, rust, de omgeving
en van elkaar. Dat kan straks door een woning voor
vakantie te huren via Landal GreenParks, maar dat
kan ook door als particulier een woning aan te kopen
en deze voor eigen plezier te gebruiken. Deze vorm
van recreren is bovendien een kansrijke manier om
verantwoord te investeren tegen een gegarandeerd
rendement van 5,2% voor een periode van tien
jaar. Wie een investering overweegt, is welkom om
een kijkje te nemen bij het verkoopcentrum en het
modelwoningenparq aan de Oudeweg 9 in Reeuwijk.
Op deze locatie zijn zeven modelwoningen gebouwd,
met alle mogelijke afwerkingen en interieurstijlen.
www.parqgreen.nl

16

Kwaliteitsslagerij Rietveld uit Bodegraven


de slager die uitsluitend rundvlees van eigen koeien wil verkopen
Klanten vinden de herkomst van vlees steeds belangrijker, de koeien hebben
voldoende bewegingsruimte in de strohokken waarin ze gehouden worden en
s zomers lopen de koeien uitsluitend in de wei.
Doordat de fokkerij en de manier van fokken in eigen beheer is, kunnen wij
onze klanten gegarandeerd eerlijk vlees aanbieden genaamd Het Rietvelder
Rund.
Naast dat ons vlees te verkrijgen is in onze eigen slagerij in Bodegraven, kan
men ook in verschillende restaurants in het groene hart genieten van ons
(H)eerlijke stukje vlees.
Van Tolstraat 41

Bodegraven

Welkom
euwe
i
n
s
n
o
op
terras!

Tel. 0172-612272

slagerijbodegraven.nl

De plek voor
(h)eerlijke streekproducten,
boerenkaas en
boerderijeieren.
Kaasboerderij De Graaf Buitenkerk 56 2411 PC Bodegraven (0172) 61 47 04

Groene Hart-menu
voor slechts 25 euro

Kaassalade met bodegraafse boerenkaas


(Kaasboerderij De Graaf)

Rietvelderrund gestoofd in Kraanwater


(Slagerij Rietveld)
(Brouwerij Kraan)

Tarte tatin met appelsorbetijs


(Lievaart Fruit)
Kerkstraat 92 Bodegraven (0172) 61 57 59
www.inhetbontevarken.nl

Lievaart Fruit - Fruit uit eigen boomgaard


Appels, peren en sappen
Geopend op zaterdagen van 8:00 tot 17:00 uur
Bij de grens Nieuwerbrug - Woerden
Barwoutswaarder 79 3449 HK Woerden
Telefoon: (0348) 68 82 49

www.lievaart-fruit.nl

genieten in Bodegraven-Reeuwijk
Eten en drinken bij sterren

Het aanbod aan eetgelegenheden in Bodegraven-Reeuwijk is


groot. Van snackbar tot sterrenrestaurant. Kies voor een knus
restaurant in het centrum van
Bodegraven, een pannenkoekenrestaurant met speeltuin, of

Echte culinaire topprestaties worden geleverd door


Rien en Carla Achterberg van Kaagjesland. Het
restaurant in Reeuwijk-Dorp kreeg dit jaar opnieuw
een Michelinster. De Florijn in Nieuwerbrug is geroemd
vanwege het werken met producten uit de streek. Dit
restaurant heeft een Bib Gourmand, een Michelinonderscheiding voor restaurants waar heerlijk en
betaalbaar kan worden gedineerd. Daarnaast won het
restaurant van Michiel en Brenda de Graaf vorig jaar
voor de tweede keer de Gouden Pollepel met maar
liefst een 8,7 als rapportcijfer. Hans Pfauth besluit in
zijn recensie: We rekenen innig tevreden af.

Eerlijke streekproducten
Het vorig jaar geopende restaurant Bij Robbert is

een rustig terras aan het water. recent bezocht door Pfauth. Hij is dik tevreden over het
Niet alleen het aantal horecabedrijven is de afgelopen jaren
gegroeid, de kwaliteit is ook
toegenomen. De archieven van
de Gouden Pollepel, de populaire
culinaire rubriek in AD Groene
Hart, geven een goed beeld van
het culinaire aanbod in
Bodegraven-Reeuwijk.

Hans Pfauth, culinair recensent van AD Groene Hart,


beoordeelt voor de Gouden Pollepel wekelijks een
restaurant in het Groene Hart. Aan het restaurant
met de beste recensie wordt aan het einde van het
jaar de Gouden Pollepel uitgereikt. Uit zijn artikelen
is af te lezen dat het culinaire aanbod en niveau in
Bodegraven-Reeuwijk de afgelopen jaren is gestegen.
Kaagjesland en Restaurant De Florijn zijn al jaren
goede zaken. Ook het Restaurant t Vaantje, Brasserie
Bodelo, Restaurant In het Bonte Varken, Restaurant
Happz en t Wapen van Reeuwijk leveren goede
kwaliteit. Het nieuwe restaurant Bij Robbert noemt
Pfauth een aanwinst voor het kaasdorp Bodegraven.

restaurant. Hij meldt dat in de keuken en de bediening


met toewijding wordt gewerkt. De smaakcombinaties
zijn goed en de gerechten zijn van constante hoge
kwaliteit. Of het rapportcijfer 8,4 goed is voor een
top 3 notering in de Gouden Pollepel wordt later
dit seizoen bekend. Sinds Restaurant In het Bonte
Varken een nieuwe chef-kok heeft, wordt er meer
gexperimenteerd met verrassende combinaties.
Groente komt uit eigen tuin en er wordt nog meer
dan voorheen met streekproducten gewerkt. Brasserie
Bodelo mocht met een 7,9 in de Gouden Pollepel
rekenen op een prima waardering. In het restaurant
aan de Zuidzijde in Bodegraven kan op vrijdag,
zaterdag en zondag worden gedineerd. Hans Pfauth is
dik tevreden over het gebodene.

Hapjes delen
Met een 8,5 eindigde Restaurant Happz in ReeuwijkDorp vorig jaar op de tweede plaats in de competitie
van de Gouden Pollepel. Het restaurant wil met het
shared dining concept internationale gerechten voor
iedereen toegankelijk maken. Door meer kleine
gerechten te bestellen is het mogelijk om iets nieuws te
proeven en het met elkaar te delen.

Meer dan een biertje


Brouwerij De Molen is een craftbeer brouwerij in
Bodegraven met een gevarieerde assortiment aan

bieren van stout tot porter en pale ale. De aromas,


smaken of bitterheid zijn zo uniek dat de bieren naar
zon dertig landen worden gexporteerd. Bij Brouwcaf
De Molen is een selectie van deze bieren van de tap te
proeven. De menukaart biedt een aantal bij de biertjes
passende lunch- of dinergerechten.

Zomerse terrassen
Restaurant t Vaantje en t Wapen van Reeuwijk hebben
allebei een heerlijk terras aan het water en de culinaire
prestaties van deze restaurants worden door Hans
Pfauth goed gewaardeerd. Restaurant t Reeuwijkse
Hout beschikt ook over een groot terras met uitzicht
op de Reeuwijkse Plassen. Of neem plaats op het terras
van Dall Italia in Reeuwijk-Dorp en bestel een heerlijk
pizza of een compleet Italiaans driegangenmenu. Wie
met kinderen gaat eten, kiest voor een pannenkoek bij
Pannenkoekerie t Veldhuis in Bodegraven. Het grote
terras van dit pannenkoekenrestaurant grenst aan een
ruime speelweide met springkussen, klimtoren en kleine
kinderboerderij.

Lekker lunchen. De Zoete Inval scoorde al eens


goed in de AD koffietest en behoort sinds dit jaar
tot de top 5 van beste ijssalons van Nederland.
Naast koffie en ijs is bij De Zoete Inval ook een
heerlijk lunch te bestellen. Ga voor de lekkerste
Franse baguettes en smoothies van vers fruit
naar Dlifrance in het Reeuwijkse winkelcentrum
Miereakker. Je bent er ook welkoom voor een
lekkere kop koffie, high tea of complete lunch.

gratis parkeren
dagelijks dichtbij

De mooiste en lekkerste producten vind je bij de winkeliers van Winkelcentrum


Miereakker in Reeuwijk. Een prachtig centrum waar u terecht kunt voor alle dagelijkse
boodschappen, mode, fairtrade en streekproducten. De gespecialiseerde versaanbieders
maken de heerlijkste brood-, vlees- en kaasspecialiteiten. Salades, kant-en-klaar
maaltijden, noten, u vindt er alles om heerlijk van te genieten! Bij een glaasje wijn, met
een mooie bos bloemen erbij? Winkelcentrum Miereakker biedt het.
Of gaat u liever goed gekapt, met uw nieuwe schoenen en de laatste mode uit eten?
Zelfs daarin biedt Miereakker keuze: snacken, naar een bodega, Chinees restaurant, of
lunchroom? Kom snel een kijkje nemen en u weet waarom Reeuwijkers gk zijn op hun
eigen, mooie winkelcentrum. Alles is er. Altijd vers. En dagelijks dichtbij!

Welkom!

www.miereakker.nl

fb.me/miereakker

avontuur op de
Reeuwijkse Plassen
Sup staat voor stand up paddle, oftewel staand
peddelen. De sport is ontstaan in Hawaii.
Surfinstructeurs maakten daar gebruik van een lange
peddel om op hun surfboard dichtbij de leerlingen te
blijven. Inmiddels is suppen verder ontwikkeld tot een
zelfstandige sport, waarbij, door het balans zoeken,
alle spieren in het lichaam worden gebruikt.

zo introduceert Sandra Rutjes


van de Reeuwijkse Sup &
Watershop deze nieuwe
watersport die in korte tijd
Nederland verovert.
De Reeuwijkse Plassen en de

Voor iedereen
Sandra: Het leuke van suppen is dat iedereen zn eigen
tempo kan bepalen. De n huurt een sup en gaat
op een warme dag rustig de Breevaart over. De ander
maakt meer tempo en zoekt het avontuur op het wat
ruigere water van de Reeuwijkse Plassen. Suppen is een
heerlijk sport. De rust op het water en een zonnetje
werken haast therapeutisch.

Verhuur en lessen
Het supseizoen loopt afhankelijk van de
watertemperatuur vanaf mei tot en met september.
Iedereen kan dagelijks bij de Sup & Watershop
in Reeuwijk terecht voor suplessen en allerlei
suparrangementen voor kinderen en volwassenen.
Op het lesrooster staan naast gewone suplessen ook
lessen sup&yoga, sup&pilates en sup&fitness. Simpel
een sup of een kano huren kan ook. Een waarschuwing
is wel noodzakelijk, want wie eenmaal begint, wil zeker
vaker suppen. Mooie natuur en enorm veel lol, echt
een aanrader, aldus een enthousiaste klant.

Breevaart zijn ideaal water om


op te suppen.

Vaak wordt gedacht dat suppers regelmatig het water


in duiken. Maar dat gebeurt eigenlijk nauwelijks.
De plank is stabiel en het water vlak. Wie nog nooit
heeft gesupt begint op de knien, maar kan al vrij snel
op de plank staan. Een nat pak halen vooral kinderen
op een warme zomerdag, lacht Sandra. Die duiken
tijdens het suppen het water in om even af te koelen.

STREEKMUSEUM REEUWIJK

Kaasmuseum
tief
c
a
r
e
t
n
i
r
e
Bodegravenl e k k
Kaasmuseum Bodegraven vertrouwde kwaliteit,
in een vernieuwde omgeving

Het hele jaar door de vaste collectie over het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen

door turfwinning.
April t/m juni 2016 ROMEINEN BOVEN WATER
Tentoonstelling over het dagelijks leven langs de Limes
30 juli t/m 27 november 2016: Tentoonstelling PuddingVormidable
e
Puddingvormen vanaf de 18 eeuw.

Streekmuseum Reeuwijk
Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Na een ingrijpende renovatie van het Evertshuis presenteert ons museum zich
met nog meer uitstraling. U bent hartelijk welkom bij het Kaasmuseum bij Everts
(3e etage) Julianastraat 4, 2411CV te Bodegraven.
Kijk voor meer informatie op onze website www.kaasmuseum.org
Kaasmuseum Bodegraven
Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven
Nabij Fietsknooppunt 94.
Tel. 0172 650 909, www.kaasmuseum.org

te
g
o
o
h
e
d
p
o
d
j
i
t
l
A
!
s
d
n
e
r
t
e
t
s
t
a
a
l
van de
DAMESKLEDING HERENKLEDING LIFESTYLE
Van Tolstraat 43, Bodegraven
Tel 0172 - 616786, www.ellenz.nl

Trots op onze vis

Visgilde Teun van der Toorn

Dagelijks staat Visgilde Teun van der Toorn en zijn team voor u klaar om het
beste uit de zee te kunnen bieden. Varirend van een vers gefileerd visje tot aan
heerlijke schotels met hapjes, salades en luxe gourmet schotels voor een
feestelijk etentje. Alles in eigen keuken bereid door uw visspecialist.

Wij inspireren u graag in onze winkel!


Onze trots: haring
Heeft u zin in een lekkere haring? Onze haringen
zijn romig mals en toch stevig en gerijpt van
smaak. Wij verzorgen zelfs uw haringparty!
Vraag naar de mogelijkheden in onze winkel.

Visgilde Teun van der Toorn


Doortocht 3b, 2411 DS Bodegraven
T 0172 61 67 67
E info@vandertoorn.visgilde.nl, W vandertoorn.visgilde.nl

PRINS HENDRIKSTRAAT 3 | 2411 CR BODEGRAVEN | 0172 - 610 112


INFO@PUNTKOMMA.NU | WWW.PUNTKOMMA.NU

2
NK Jeugd
Zevenhonderd jeugdige wielrenners strijden zaterdag 4 juni in Reeuwijk om het
Nederlands kampioenschap. Jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 15 jaar gaan
verdeeld over veertien wedstrijden de strijd met elkaar aan. Waarbij de jongsten
een parcours van 6 kilometer rijden en de oudsten 25 kilometer. Start en finish
van het parcours is in Reeuwijk-Brug bij winkelcentrum Miereakker. Het belooft
een geweldig sportief evenement te worden waarbij fanatiek wordt gestreden om
podiumplaatsen. Voor toeschouwers is er veel te zien en te beleven, kom de jeugd
aanmoedigen en geniet van deze mooie sport. www.nkjeugd2016.nl

Even
Deze zomer komt er een laadpaal
voor elektrische fietsen op het
terras van De Zoete Inval aan de
Marktstraat in Bodegraven. Mariska
de Vries: Vooral in het weekend is het
hier best druk met fietsers die even
bij ons opsteken. Aan de bezoekers
die met een elektrische fiets komen,
en dat zijn er steeds meer, willen
we deze extra service bieden. Ook
bij restaurant t Zwaantje is een
oplaadpunt voor elektrische fietsen.
In Reeuwijk zijn oplaadpunten bij
t Wapen van Reeuwijk, Paviljoen
tReeuwijkse Hout en Gasterij
Vergeer.

in met gids
In de natuur rond de Reeuwijkse Plassen zijn veel wilde dieren
en bijzondere bomen en planten te spotten. Recreanten horen en
zien vaak al veel, maar wie echt de natuur wil leren kennen gaat
op pad met een gids. Staatsbosbeheer organiseert regelmatig
excursies en wandelingen in het Groene Hart. IVN IJssel en Gouwe
organiseert vaarexcursies met een gids over de Reeuwijkse Plassen
en excursies in de natuur op verschillende plekken in en om Gouda.
Met kinderen op pad? Scharrelkids Gouda organiseert activiteiten
voor ouders en kinderen en bij Staatbosbeheer kunnen kinderen een
boerderijdiploma halen. www.ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe |
www.groenehartcentrum.nl

Gratis

Tour dUtrecht door

Niet alleen inwoners, maar ook passerende


recreanten kunnen hun bidon vullen bij drie
watertappunten. In Bodegraven staat het
watertappunt midden in het centrum op de
hoek van de Van Tolstraat en de Brugstraat.
Het tappunt in Reeuwijk bevindt zich op
het kruispunt Hortemansdijk-Lecksdijk en
in de Meije kan water worden getapt bij
Pleisterplaats de Meij.

Na de Grand Dpart van de Tour de France in 2015, wordt de Tour


dUtrecht, een jaarlijks terugkerend evenement voor recreatieve en
sportieve fietsers uit het hele land. Op zondag 3 juli rijden duizenden
wielrenners vanuit de Jaarbeurs in Utrecht opnieuw over het parcours
van het Grand Dpart 2015. Rijders kunnen kiezen uit vier afstanden:
35, 75, 110 en 150 kilometer die allen deels over het parcours van de
Tour de France richting het Groene Hart gaan. De routes van 75, 110 en
150 kilometer komen door Bodegraven-Reeuwijk.
www.tourdutrecht.com

evenementen
Het hele jaar door worden er
in Bodegraven-Reeuwijk leuke
en bijzondere evenementen
georganiseerd. Jaarlijkse
hoogtepunten zijn het carnaval
in Reeuwijk-Dorp, Dorpendag
voor Waarder en Driebruggen,
Bruisend Reeuwijk in Reeuwijk-

14/5: Rommelmarkt Waarder

9/7: Aquamarathon

Gezellige rommelmarkt van Hervormde Kerk.


Opbrengst gaat naar drie goede doelen.
www.hervormdwaarder.nl

Maak kennis met aquazumba, aquaspinnen,


aquajoggen en nog meer sportieve activiteiten in
het buitenbad van zwembad de Kuil.
www.sbab.nl

14/5 - 15/5: 75e Goudse Zeilweek

1/7 - 2/7: Margriet Zomerfeest

Per klasse worden wedstrijden gevaren op de


s-Gravenbroekse plas en de plas Elfhoeven.
www.goudsezeilweek.nl

14/5: Rode Loperdag


Alle winkeliers in het centrum van Bodegraven
leggen de rode loper uit en presenteren hun waar.
www.bov-bodegraven.nl

Brug en de Voorjaarsmarkt en

4/6: Dorpendag Waarder/Driebruggen


Feestdag met braderie, spelletjes, waterpret en
een toertocht voor oldtimers. Het dorpenfeest
sluit de dag af. www.sdwa.nl

4/6: Rommelmarkt
Rommelmarkt rondom de Ontmoetingskerk in
Bodegraven met Rad van Fortuin en een gezellig
terras. www.emmausbodegraven.nl

Najaarsmarkt in Bodegraven.

10/6 - 11/6: Beleef Ondernemend


Reeuwijk
Lokale ondernemers presteren zich aan publiek
in Zalencentrum De Brug. Voor de horeca is
een strand aangelegd. www.facebook.com/
BeleefOndernemendReeuwijk

11/6: 10 van Boreft


14/5: Nationale Molendag

April 2016
26/4: Koningsnacht
Het Wierickehuis in Nieuwerbrug is voor n
nacht Tapperij de Bourgondir voor een groots
Oranjefeest.
www.oranjeverenigingnieuwerbrug.nl

Tijdens deze dag draaien de molens en is de


molenaar aanwezig om een rondleiding te geven.
www.molens.nl

16/5: Omloop van het Groene Hart


Familie fiets- en wandeltochten door het Groene
Hart, diverse afstanden. Starten bij Molen de
Arkduif in Bodegraven.
www.omloopvanhetgroenehart.nl

18/5 - 21/5: Voorjaarsmarkt en


lentefestival

27/4: Koningsdag
Traditionele Oranjefeesten in alle dorpen met
rommelmarkten, kinderspelen, autocross en
vuurwerk.

27/4: Feestelijke open dag


Caribbean feest in De Oude Zustertuin in
Bodegraven met kraampjes, spelletjes voor
kinderen en optredens met muziek, dans en
toneel. www.deoudezustertuin.nl

30/4: Opening buitenbaden


Kom heerlijk zwemmen en zonnebaden bij
buitenzwembad de Kuil in Bodegraven of de Fuut
in Reeuwijk. www.sbab.nl |
www.zwembaddefuut.nl

Mei 2016
5/5: Dauwzwemmen
Kom op Hemelvaartsdag dauwzwemmen in
zwembad de Kuil in Bodegraven. www.sbab.nl

5/5: Dauwtrappen
Wandel op blote voeten door het natte gras,
wandelroute van 7, 13 of 18 km door de polders
van Reeuwijk. www.groenehartcentrum.nl

5/5: Autopuzzeltocht
Test uw kennis van het Koningshuis tijdens
de autopuzzeltocht van de Nieuwerbrugse
Oranjevereniging. www.nieuwerbrug.net

5/5 - 8/5 | 14/5 - 16/5:


Feest van de Geest
Veertig kunstenaars exposeren hun kunstwerken
rond het thema Vrijheid van Geest in kerken.
www.feestvandegeest-groenehart.nl

Vier dagen kermis en twee dagen braderie in


het centrum van Bodegraven. Tijdens Borftlive
Lentefestival op vrijdag- en zaterdagavond zijn er
bands en djs in een feesttent op de parkeerplaats
aan de Oranjelaan.

20/5-21/5: Toost Reeuwijk

Hardloopwedstrijd over 5 of 10 kilometer door


Bodegraven. Aansluitend een barbecue en
feestavond voor deelnemers.
www.10vanboreft.nl

11/6: Rabo Fietstocht

14/6 - 17/6: Zwemvierdaagse


Vier avonden zwemmen in zwembad de Kuil
in Bodegraven en elke avond weer andere
activiteiten. www.sbab.nl

25/5 - 27/5: Avondvierdaagse

25/6: Vroege vogelactie


Veel aanbiedingen en hoge kortingen tussen
7.00 en 9.00 uur in de winkels in het centrum van
Bodegraven. www.bov-bodegraven.nl

Juli 2016
1/7 - 2/7: Beachvolleybaltoernooi
Volleybalvereniging VSTS tovert het Raadhuisplein
in Bodegraven om tot een tropisch strand waarop
twee dagen lang wordt gevolleybald.
http://Beach.vsts.nl

Op het parcours in Reeuwijk-Brug strijden 700


jongens en meisjes om het NK Jeugd Wielrennen.
www.nkjeugd2016.nl

Huttenbouw voor alle basisschoolkinderen in


Waarder. www.speelvreugd.nl

15/8 - 19/8: Speelweek Nieuwerburg


Vermaak voor alle basisschoolkinderen in
Nieuwerbrug met de huttenbouw als vast
hoogtepunt. www.speelweeknieuwerbrug.nl

Afsluitende optocht Vakantiespelen door het


centrum van Bodegraven. www.vakantiespelen.nl

Wie zwemt de 100 banen binnen de gestelde tijd?


Kom naar zwembad de Kuil in Bodegraven.
www.sbab.nl

27/8: Najaarstriatlon Bodegraven


Een dag vol sportief spektakel in Bodegraven,
keuze uit mini, 1/8 en 1/4 triatlon.
www.ttb-bodegraven.nl

26/8 - 27/8: Bruisend Reeuwijk


Groots feest in Reeuwijk met (water)spektakel,
een gezellige markt en een uitgebreid muzikaal
programma. www.bruisendreeuwijk.nl

28/8: Hondenzwemmen
Op de laatste dag mogen van 16.00 uur tot
17.00uur baasjes samen met hun honden komen
zwemmen in het buitenbad van zwembad de Kuil
in Bodegraven. www.sbab.nl

29/8: Meijeloop
Hardloopevenement over 2, 6, of 15 kilometer
door buurtschap Meije.

September 2016

Weidevogels spotten in de bloemrijke graslanden.


Ga mee met een Groene Hart gids van
Staatsbosbeheer. www.groenehartcentrum.nl

4/6: NK Jeugd Wielrennen

16/8 - 19/8: Huttenbouw Waarder

17/6 - 18/6: MidSummer Jubileumfeest

29/5: Ervaar de stilte van de polder

Juni 2016

De allerleukste week van het jaar heeft als thema


Avonturenpark. www.vakantiespelen.nl

18/6: Beachvolleybal

Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren
organiseert een MidSummerNight feest. Overdag
spel en in de avond een mooi feest.
www.reedeurp.nl

Gezellige Lentefair in Nieuwerbrug met brocante,


meubels, sieraden en bakproducten.
www.fleurengeur.nl

15/8 - 19/8: Vakantiespelen Bodegraven

20/8: 100 van Boreft

Benefietconcert vanaf drijvend podium bij


Zeilvereniging Gouda met optredens van Hans
Dulfer en De Goudse band Swing Twice.
www.muziekaandeplas.nl

Mooie fietsroute langs 54 locaties waar meer dan


honderd kunstenaars hun werk tonen.
www.kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl

28/5: Lentefair in de boomgaard

Augustus 2016

11/6: Muziek aan de Plas

21/5 en 22/5: Atelierroute Kunstkring

De Van Tolstraat in Bodegraven is deze dag in


Italiaanse sferen. Compleet met kraampjes,
hapjes en zomerse muziek.

Kinderfeest (4 tot 10 jaar) op het Raadhuisplein


in Bodegraven. Kom zingen, spelen en knutselen.
www.kinderfeestbodegraven.nl

19/8: Optocht Vakantiespelen

DVC organiseert in Driebruggen een spetterend


beachvolleybaltoernooi op het terrein naast
Custwijc. www.dvcdriebruggen.nl

28/5: Bella Italiadag

13/7 - 15/7: Kinderfeest

Fiets mee en sponsor de clubkas van een


vereniging, school of stichting. Start bij Rabobank
Bodegraven. www.rabobank.nl/rv

Het plein van winkelcentrum Miereakker


verandert twee dagen lang in een openlucht
restaurant, met veel lekkers, muziek en
gezelligheid. www.toost.events/agenda/

Vier avonden wandelen, 5 of 10 km, door


Bodegraven-Reeuwijk.
www.avondvierdaagse-bodegraven-reeuwijk.nl

Een gezellig buurtfeest in Sluipwijk met een


fietspuzzeltocht, zeskamp en een optreden van
de Alpenzusjes. Kindermiddag is op zaterdag met
Dave Vermeulen van The Voice of Holland.
www.sluipwijksemargriet.nl

3/9: Touwtrekken

3/7: Tour dUtrecht


Duizenden wielrenners die meedoen aan de
Tour dUtrecht (75, 110 en 150 km) komen door
Bodegraven-Reeuwijk. www.tourdutrecht.com

Het jaarlijkse touwtrekken is uitgegroeid tot een


echt dorpsfeest op het Weijland in Nieuwerbrug.
www.oranjeverenigingnieuwerbrug.nl

7/9 - 10/9: Najaarsmarkt Bodegraven


Vier dagen feest in Bodegraven met als thema
Boerenkaas, puur haute koeture. Op het
programma staan kermis, braderie, streekmarkt,

kaaskeuring en optredens. Tijdens het kaascorso


worden de nieuwe Kaaskoningin en hofdames
bekendgemaakt. www.najaarsmarkt.com

10/9: Open monumentendag


Tijdens Open Monumentendag zijn veel
monumenten en kerken geopend voor publiek.
Het thema is dit jaar Iconen & Symbolen.
www.openmonumentendag.nl

16/9-17/9: Toost Bodegraven

naar het kaasmuseum in Bodegraven.


www.kaasbridgetocht.com

10/12: Dickens Festijn


De Bouwsteeg in Bodegraven vormt het decor
voor het Victoriaans Dickens Festijn met dames,
zwervers, bedelaars en andere figuren uit de tijd
van Charles Dickens.

Januari 2017

Het Raadhuisplein in Bodegraven verandert twee


dagen lang in een openlucht restaurant, met veel
lekkers, muziek en gezelligheid.
www.toost.events/agenda/

21/9: Lego-middag
Een grote berg Lego en een grote zaal met veel
ruimte. Wie komt meehelpen om iets moois te
bouwen? www.speelvreugd.nl

1/1: Nieuwjaarsduik
Begin het nieuwe jaar met de traditionele
Nieuwjaarsduik in de Reeuwijkse Plassen.
www.ttb-bodegraven.nl

2/1: Nieuwjaarsreceptie

23/9 - 24/9: Borefts Bierfestival


Ambachtelijk bier uit alle windstreken proeven op
het door Bierbrouwerij de Molen georganiseerde
festival met internationale allure aan de
Doortocht in Bodegraven.
www.brouwerijdemolen.nl

Oktober 2016
9/10: Huiskamerconcerten
Serviceclub Innerwheel organiseert een aantal
intieme huiskamerconcerten. De eerste is in de
Lutherkerk in Bodegraven.

29/10: Lampionnenoptocht Waarder


De start van de lampionnenoptocht is bij PWAschool. Bij de finish is er warme chocolademelk
en wat lekkers. www.speelvreugd.nl

Gemeente, ondernemers en burgers heffen het


glas op 2017 en blikken kort terug op 2016 in
het Evertshuis in Bodegraven.
www.bodegraven-reeuwijk.nl

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is SBAB de stichting die


Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
odegraven-Reeuwijk is is SBAB
SBAB de tichting
stichting ddie ie
Binnen
vanuit de gemeente Bzorgdraagt
voor het beheer edn e esxploitatie
van
vanuit
d
e
g
emeente
z
orgdraagt
v
oor
h
et
b
eheer
e
n
e
xploitatie
van
vanuit dde
e gemeente
z
orgdraagt
v
oor
h
et
b
eheer
e
n
e
xploitatie
v
an
overdekte sportaccommodaties en zwembaden.

de ooverdekte
verdekte sportaccommodaties
sportaccommodaties een n zwembaden.
zwembaden.
de


Tot deze accommodaties behoren:
Tot
deze
accommodaties
behoren:
T ot
accommodaties
ehoren:
deze
Sportcentrum
De Kbuil
te Bodegraven (sportzaal met 2 units, recreatiebad met
Sportcentrum De
Kuil
Bodegraven
(sportzaal
et
units,
recreatiebad
Sportcentrum
Kuil
te te
Bodegraven
(sportzaal
mm
2 2u nits,
recreatiebad
mm
et et
wedstrijdbad, Dbe
uitenbad
en eenvoudige
horeca
get
elegenheid)
wedstrijdbad,
b
uitenbad
e
n
e
envoudige
h
oreca
g
elegenheid)
buitenbad ete
n Beodegraven
envoudige h(met
oreca
wedstrijdbad,
Sporthal de Sporthoeve
5 guelegenheid)
nits en uitgebreide horeca)
Sporthal de
Sporthoeve
Bodegraven
(met
units
en
uitgebreide
horeca)
Sporthal
te te
Bodegraven
(met
5 5u nits
en
uitgebreide
horeca)
Gymzaal dte
e SNporthoeve
ieuwerbrug

Gymzaal
t
e
N
ieuwerbrug
Gymzaal
ieuwerbrug
Sporthal tde e NM
eerkoet te Reeuwijk-Brug (met 2 units, separate sportzaal en
Sporthal
de
eerkoet
Reeuwijk-Brug
(met
units,
separate
sportzaal
en
Sporthal
de
MM
eerkoet
te te
Reeuwijk-Brug
(met
2 2u nits,
separate
sportzaal
en
sportkantine)
sportkantine)
sportkantine)
Gymzaal
te RReeuwijk-Dorp
Gymzaal
eeuwijk-Dorp
Gymzaal
te te
Reeuwijk-DorpH
et
zwembad
wordt
intensief
ggebruikt
vvoor
zzwemlessen
wemlessen vvoor
oor hhet
et zzwem
wem AABC,
BC, recreatief
recreatief


H
zwembad
ordt
intensief
ebruikt
oor
Het et
zwembad
ww
ordt
intensief
gebruikt
voor
zwemlessen
voor het
zwem ABC,
recreatief
zwemmen, ddiverse
iverse ddoelgroep
oelgroep
zwemmen,
zwemmen, diverse doelgroep
activiteiten een n ddoor
oor zwem-
zwem- een n
activiteiten
activiteiten
en door zwem-
en
sportverenigingen. HHet
et
sportverenigingen.
sportverenigingen. Het
buitenbad is
is ggeopend
eopend vvan
an 330 0
buitenbad
buitenbad
is geopend
van 30
april tt/m
/m 228 8 aaugustus
ugustus 22016.
016. DD
e
april
april t/m 28 augustus 2016. De e
sporthallen een n bbeide
eide ggymzalen
ymzalen
sporthallen
sporthallen en beide gymzalen
zijn
ign ebruik
ebruik
ij ddiverse
iverse
lokale
zijn
ggebruik
bbij
lokale
bij
diverse
lokale
zijn
in in
scholen
e
n
s
portverenigingen.
scholen
e
n
s
portverenigingen.
scholen en sportverenigingen.
De
hhallen
kkunnen
ddoor
De
allen
unnen
oor
middel
iddel
De
hallen
kunnen
door
mm
iddel
van
a
fscheidingswanden
van
a
fscheidingswanden
van afscheidingswanden
worden
oonderverdeeld
een n
worden
nderverdeeld
worden
onderverdeeld
en
eventueel
o
ok
s
eparaat
eventueel
o
ok
s
eparaat
worden
orden
orden
eventueel ook separaat ww
verdeeld.
verdeeld.
verdeeld.
SBAB
Postbus
ostbus
1037
037
2410
410
A
odegraven
00172-612818|
SBAB
odegraven
172-612818|
www.sbab.nl
ww.sbab.nl
SBAB
|| | PP ostbus
11037
|| |2 2410
CCC
A A
BBB
odegraven
| ||0 172-612818|
ww
ww.sbab.nl

13/1: Sportverkiezingen BodegravenReeuwijk


Wie winnen de sportverkiezingen van
Bodegraven-Reeuwijk? Dat wordt bekend
gemaakt tijdens het 30ste sportgala. Groot feest
voor iedereen die iets met sporten te maken heeft
in Bodegraven-Reeuwijk.
www.facebook.com/Sportersvhjaar

28/1: Kapellenfestival Kakofonie


Feestkapellen uit alle windstreken van Nederland
vertonen op twee podia in Zalencentrum De Brug
in Reeuwijk hun muzikale kunsten.
www.kapellenfestival.nl

De mooiste locatie
voor een avond uit.

Februari 2017

Kijk voor het actuele


film-, muziek en
theateraanbod op
www.evertshuis.nl

November 2016
4/11 - 6/11: Indoor Bodegraven

Grand Caf Everts heet u van harte welkom voor een


heerlijke lunch of gezellig drankje met vrienden of familie.

Lustrumeditie van ht evenement voor liefhebbers


van paardensport. Met springwedstrijden,
dressuurproeven en spectaculaire shows.
www.indoorbodegraven.nl

JULIANASTRAAT 4 | BODEGRAVEN | TEL. 0172-618484 | WWW.EVERTSHUIS.NL


5/11: Streekfestival voor blaasmuziek
In het Evertshuis in Bodegraven treden
harmonieorkesten, fanfares en brassbands uit de
wijde omgeving op. www.streekfestival.nl

12/11: 4x4 run Reeuwijkse Plassen


Teams van vier deelnemers lopen voor het goede
doel in totaal 16 kilometer (4x4 km) off-road
dwars door het Reeuwijkse Hout. www.4x4run.nl

25/2-29/2: Carnaval
Reeuwijk-Dorp verandert tijdens carnaval
in Reedeurp en carnavalsvereniging de
Reedeurpenarren zorgt voor een flink aantal
feesten. Vaste onderdelen zijn de grote optocht
met praalwagens, gezinscarnaval en het
schuurfeest. www.reedeurp.nl

Onthaasten in een uniek decor van flora en fauna

12/11: Intocht Sinterklaas


Intocht van Sinterklaas en feest op het
Raadhuisplein in Bodegraven.
www.bov-bodegraven.nl

19/11: Taxatiedag aardewerk en plateel


Nico van Eijk en Barbara Walraven taxeren in
Streekmuseum Reeuwijk Hollands aardewerk en
plateel. www.streekmuseumreeuwijk.nl

December 2016
10/12: Kaas Bridge Tocht
Kaas Bridge Tocht in diverse horecagelegenheden
in het centrum van Bodegraven. Opbrengst gaat

Huur een fluisterboot voor een heerlijke vaartocht in het Reeuwijkse


plassengebied en geniet na afloop op ons terras van een hapje en/of drankje.
wat er te doen is?
Kijk voor alle activiteiten op
www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl

Bent u zelf organisator van een evenement?


Meld uw evenement op bovenstaande
website gemakkelijk zelf aan!

Notaris dAumerielaan 17 . 2811 HS Reeuwijk . 0182 - 39 23 64


info@wapenvanreeuwijk.nl . www.wapenvanreeuwijk.nl

Schilderij van Monique Zuidam

in Bodegraven-Reeuwijk
Tweejaarlijkse atelierroute van Kunstkring
Bodegraven-Reeuwijk op 21 en 22 mei
Een onbewerkt doek vraagt om
invulling; een beitel hakt in
nog ruwe steen en in klei wordt
gestaag een vorm gevonden. En
dan is het zover. In mei gaan
de deuren open van huizen,
ateliers en andere locaties
en moeten de werkstukken
klaar zijn. Op 21 en 22 mei van
11.00 tot 17.00 uur ziet u op
54 locaties het resultaat van al
die inspanning. 102 deelnemers
hebben zich opgegeven
denkend aan het geslaagde
atelierweekend van 2014 toen
de teller op 101 stond.

Expositie Evertshuis. De overzichtsexpositie in


het Evertshuis in Bodegraven geeft alvast een
voorproefje van wat u op de locaties uitgebreider
kunt bekijken. De expositie wordt zondag 1 mei
om 16.00 uur geopend met muzikale omlijsting
door de zeskoppige jazzband de Flextones. De
expositie is tot en met woensdag 8 juni tijdens
de openingstijden van het Evertshuis te bekijken.
Ook in etalages van Bodegraafse winkeliers
zijn gedurende deze periode kunstwerken te
bewonderen.

Er worden flink wat verftubes leeg geknepen,


kleuren gemengd en werken af- of goedgekeurd.
Alle technieken en alle stijlen worden beoefend.
Sommigen beperken zich tot n discipline en zoeken
daarin verdieping. Anderen verkennen verschillende
stijlen en onderwerpen. In de beperking toont zich de
meester? U mag het zeggen. Zijn het allemaal chte
kunstenaars? Er zijn er met een gedegen academische
of beroepsopleiding; er zijn er die een paar jaar bezig
zijn. Velen hebben jarenlang met vallen en opstaan en
het volgen van workshops zichzelf bekwaam gemaakt.
Anderen komen voor het eerst met hun werk naar
buiten.

Plezier
Deze bonte verzameling deelnemers levert wisselend
werk waar vooral het plezier vanaf straalt. Er zijn
eigentijdse hoedenmakers en edelsmeden met unieke
werkstukken. Couturiers die, genspireerd door andere
disciplines, aparte sjaals maken. Glasobjecten waar
je vrolijk van wordt. Fotos die laten zien waar u
normaal snel overheen kijkt. En wist u dat er flink
wat keramisten in de regio zijn en beeldhouwers die
werken met steen of hout en maar n etser? Iemand
schildert al jaren met transparante, zachte stoffen.

Atelier en tuin
Misschien duizelt het u. Geen nood, u kunt vooraf
een kijkje nemen op www.kunstkringbodegravenreeuwijk.nl. Daarop staan alle deelnemers vermeld, een
aantal met website, zodat u kunt besluiten wat u in het
echt wilt zien. Velen hebben hun atelier aan huis en u
komt in tuinen waar beelden en objecten met zorg zijn
neergezet. Onderweg is er tijd voor een kopje koffie bij
diverse horecagelegenheden waar u zich kunt laten
verrassen door een speciaal samengesteld kunstmenu.

Routegidsje
De organisatie van de atelierroute kan niet zonder
trouwe steun van sponsors uit de Bodegraafse en
Reeuwijkse gemeenschap. Daardoor is mede mogelijk
dat u gratis een handzaam routegidsje ontvangt bij
de deelnemers of bij de overzichtstentoonstelling.
Banieren aan de gevel op de locaties wijzen u de weg.
De organisatie van de kunstroute 2016 wenst u een heel
plezierig en verrassend weekend. Alle deelnemers
kijken naar u uit!
www.kunstkringbodegraven-reeuwijk.nl

Hoed van Sisbiz uit Bodegraven

Schilderij van Nisett de Wit uit


Bodegraven

Keramiek van Carry DekkerMol uit Reeuwijk-Brug

Pop van Toos van Dam uit Driebruggen


Foto van Doreth Rijkenberg uit Driebruggen

Uniek Sieraad

Sieraad van Jacky de Lima uit Bodegraven

ANNDER
DERZ
ANDERZ
GALERIE-WINKEL
GALERIE-WINKEL
&
&

PLATEELSPECIALIST
PLATEELSPECIALIST
PLATEELSPECIALIST

Nico
van
Eijk
Nico van Eijk
KUNST
KUNST
KUNST
KADO
KADO
KADO
KOFFIE
KOFFIE
KOFFIE
WORKSHOPS
WORKSHOPS
WORKSHOPS

Workshops
edelsmeden

Een
Een bijzonder
bijzonder cadeau
cadeau of
of object
object vindt
vindt u
u bij
bij AnderZ
AnderZ
Een bijzonder cadeau
of object vindt u bij AnderZ
Openingstijden:
Openingstijden:
di
do
di t/m
t/mOpeningstijden:
do 10.00
10.00 -- 17.30
17.30 uur
uur
vrijdag
10.00
20.00
di t/m do 10.00 - 20.00
17.30 uur
vrijdag
uur
zaterdag
10.00
17.00
vrijdag
uur
zaterdag 10.00 - 20.00
17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Maak zelf een sieraad


in het atelier van een
edelsmid.
Workshops worden vrijwel dagelijks
gegeven onder deskundige
begeleiding.
Groepen van 1- 40 deelnemers.
Leuk voor alle gelegenheden!
t Kerkstuk 95 / 2811 BE Reeuwijk
06-19610979

www.unieksieraad.nl
info@unieksieraad.nl

OUDEWEG
OUDEWEG 1A
1A 2811
2811 NM
NM REEUWIJK
REEUWIJK
HEDENDAAGSE
KUNST

PLATEEL

BIJZONDERE
WOONACCESSOIRES
OUDEWEG
1A

2811
NM
HEDENDAAGSE KUNST PLATEEL BIJZONDEREREEUWIJK
WOONACCESSOIRES
HEDENDAAGSE KUNST PLATEEL BIJZONDERE WOONACCESSOIRES

www.galeriewinkelanderz.nl
www.galeriewinkelanderz.nl
www.galeriewinkelanderz.nl

Ko

nin

ra

nj

el

Ee

nd

ch

tsw

eg

an
ob

ra

at

Speeltoestellen

Vo
o

rp

Ni
e

arkt

Ra

Museum

ad

lei

hu

isp

ei
rp
l

W
ee

sh

ws

te

Vo
o

Bo
u

Ke

in

de

ui

Molen de Arkduif

lol

aa

sb

aa

Watertoren
Startpunt

tra

at

Do

or

to

ch
t

rks

Bo

le

Oud
eM

at

st

Limes informatie

laa

tra

jn

nje

kt
s

ui

ra

ar

Br

Bezienswaardig

de

eg

Kerk

ra

la

be

we

ar
kt

va

ee
st
er
G
.R
.V
on
k

er

uw
e

st

Bu
rg
em

ee

ne

Bu

rg
e

gin

aa

Noo

rdstr
a

Ov

ert

straa
t

ht

Van Tols
tr

Brug

aat

Rijnk

ade

Wilh

elmin

Will

ems

we

raat

mstr

aat

ss

traa

Le
C

aat

me

at

orla

Em

at

hebben gezet. Deze

Bea
trix

Ach
ter

an

stra

Spo

Bodegraven op de kaart

Prin
sen

het de ondernemers die

Nie
uw
stra

Sp

recente verleden zijn

Bu
rge

t
rst

raa

Nie

uw

est
er

str

raat
nast

oo

en rampen. In het meer

Julia

nswe

kenmerkt door strijd

Hend

Statio

Prins

Een verleden dat zich

oul

rikstr

verleden van het dorp.

at

ings

stra

Kon

har
dst
raa
t

Na

ern

van het veelbewogen

Wille

sB

s
au

traa

Prin

ud

ritss

kad
e

ziet weinig terug

od

eg

Mau

a
tra

ra

tre
stra
at

van Bodegraven loopt,

se
af

ma

Wie nu door het centrum

traa

Kor
t
Nie e
uws
t

ch

at

Hen
driks
traat

to

Prins

or

astra

aat

Do

at

oc

ses

dorpswandeling vertelt

Prin

over het verleden en


Lindehof

laat tegelijkertijd het

door Bodegraven

historisch centrum van


Bodegraven zien met
kaaspakhuizen, kerken,

Vrije

gezellige winkelstraten,

Nes

se

de sluis in de Oude Rijn


Be
ier

sho

en vele terrassen en
restaurants.
1

zakjes met zaad gevuld en de


administratie bijgehouden.
Vanaf 1970 moest Turkenburg
gaan inkrimpen en werd het
pand en proeftuin verkocht aan
gemeente Bodegraven. (foto 1)

en
laa
n

Phoenix
Een andere bijzondere onder
nemer uit Bodegraven is
kapper Andr de Jong die
in de jaren 40 Andrlon
oprichtte. Hij vestigde zijn
fabriek in 1947 in de Phoenix.
In het markante pakhuis was
eerder een stoomolieslagerij

Sta
t

Evertshuis
Startpunt van de dorpswande
ling is het Evertshuis. Dit
cultureel centrum is gevestigd
in het pand van de vroegere
zaadhandel Turkenburg. Dirk
Turkenburg begon in 1850 een
handel in tuinbouwzaden.
Hij bracht handgeschreven
lijsten van zijn aanbod bij
landbouwers in Bodegraven en
omgeving. Dit systeem werkte
zo goed dat het verzendhuis
met vertegenwoordigers door
heel Nederland ging werken.
In Bodegraven werden de

Cort

enh

oeve

gevestigd. Inmiddels is
Andrlon onderdeel van
Unilever en de fabriek in
Bodegraven gesloten. Het
pand is in 2005 omgebouwd
tot een woongebouw met
startersappartementen. (foto 2)
Sluisje in Oude Rijn
Rivier de Oude Rijn, een oude
loop van
Blo de Rijn, wordt voor
ese
ms en beroepsvaart
pleziervaart
ing
el
gebruikt. Bij een
droge zomer
kan er om verzilting tegen
te gaan zoetwater uit het
Amsterdam-Rijnkanaal via de

sluis in Bodegraven richting


Katwijk worden gepompt. (foto 3)
Kaaspakhuizen in Kerkstraat
De opslag van kaas en de
handel in kaas zijn in Bode
graven belangrijke econo
mische activiteiten. In de
Bodegraafse kaaspakhuizen
liggen duizenden kilos kaas
te rijpen. Nu vooral in grote
panden op het bedrijventerrein,
maar er zijn ook nog enkele
kaaspakhuizen in het centrum
in gebruik. Tussen de panden in
de Kerkstraat nummer 48 en 54

Kap

ber

ligt een beheerderswoning aan


de Oude Rijn met daarachter
het kaaspakhuis. De rails van
de lorries is hier nog zichtbaar.
(foto 4)

Kaasmonument op Kerkplein
De oprichting van de
Bodegraafse kaasmarkt in 1882
was een belangrijk moment
in de geschiedenis van het
dorp. Wekelijks kwamen er
op dinsdagochtend talloze
kaasboeren en kaashandelaren
vanuit de wijde omgeving
naar Bodegraven om de
volvette Goudse en Leidse
kazen te verhandelen. Het
aantal aangevoerde kazen
liep op tot 650.000 stuks in
1925. Om het honderd jarige
bestaan van de kaasmarkt te
markeren is op het Kerkplein
het kaasmonument geplaatst.
Later is de kaasmarkt gestopt,
omdat er te weinig handelaren
naar de markt kwamen. (foto 5)

een raampje, te vinden. Het


verhaal gaat dat de boeren die
niet op tijd klaar waren met
melken door het raampje in de
kerk de mis nog mee konden
maken. Tijdens de Hoekse en
Kabeljauwse twisten ging de
Dorpskerk over in protestantse
handen, waarna in rampjaar
1672 een groot deel van de
kerk in vlammen op ging en
werd herbouwd. De huidige
inventaris van de kerk stamt
uit die tijd. In de jaren 70 zijn
de kerk en de toren geheel
gerestaureerd. (foto 7)

Rampjaar 1672
Om Holland te verdedigen
tegen het Franse leger werd
in de zeventiende eeuw een
uitgebreid verdedigingsstelsel
aangelegd; de Oude Hollandse
Waterlinie. De linie bestond
uit gebieden die opzettelijk
onder water konden worden
gezet. Deze gebieden waren
met elkaar verbonden door
vestingsteden en verdedigings
werken. Toen in december 1672
al het water bevroren was, ging
het mis. Het leger kon over het
ijs de linie oversteken en een
groot deel van Bodegraven
werd platgebrand. (foto 8)

Burgemeester Van Dobben de


Bruynstraat
In de jaren 30 van de vorige
eeuw was er grote werkloos
heid in Nederland. Als werk
gelegenheidsproject werd in
Bodegraven daarom een vijver
gegraven en rondom deze vijver
werden straten aangelegd en
huizen gebouwd. Burgemeester
Van Dobben de Bruyn leidde
Bodegraven in deze moeilijke
tijd. (foto 6)

Boeren in de Dorpskerk
In de twaalfde eeuw is op de
plek waar nu de Dorpskerk
staat een Rooms-Katholieke
kerk gebouwd. Aan de zijkant
van de kerk is een hagioscoop,

voorbij heeft gepraat, maar


de brugwachter zat vreemd te
grijnzen. (foto 9)

plek waar het veenriviertje


Oude Bodegrave in de Oude
Rijn uitmondt een extra
castellum gebouwd om deze
kwetsbare plek goed te kunnen
verdedigen. (foto 11)

10

Brand in 1870
In de namiddag van 31 mei
1870 verliet bakker Moll zijn
bakkerij aan de Overtocht
om aan zijn ventronde te
beginnen. Hij vergat echter
zijn oven uit te doen, waardoor
de houtspaanders op zijn
zolder in brand raakten. De
Bodegraafse brandweer kreeg
de brand niet onder controle;
een harde zuidwestenwind
verspreidde het vuur en een
ramp tekenende zich af. Een
groot deel van de Kerkstraat
ging in vlammen op en de Van
Tolstraat werd een vuurzee.

Romeinse helm
Bij een zandwinplaats aan
de Oude Rijn is in 1937 een
vergulde Romeinse ruiterhelm
gevonden. Tegenwoordig
is de helm te zien in het
Rijksmuseum van Oudheden
in Leiden, maar op initiatief
van de Historische Kring
Bodegraven staat een replica
van de helm op een sokkel op
het Willemsplein. (foto 12)

12

(foto 10)
9

Koninklijke straatweg
De straatweg van Utrecht
naar Den Haag liep vroeger
dwars door Bodegraven over
de Noordzijde en Noordstraat,
door de Brugstraat naar de
Van Tolstraat. Als koningin
Wilhelmina reisde werd de
burgemeester genformeerd,
zodat de koningin niet voor een
open brug kwam te staan. Zo
kon het gebeuren dat op een
dag toen koningin Wilhelmina
arriveerde de brug netjes
dicht was, maar zich wel een
menigte had verzameld om de
koningin te kunnen zien. Het
is onduidelijk wie zijn mond

Dorpswandeling met gids


11

Castellum Bodegraven
De Oude Rijn vormde in de
Romeinse tijd de noordgrens
van het Romeinse Rijk, de limes.
Deze verdedigingslinie met
forten en een verbindingsweg
liep grofweg vanaf Nijmegen
naar Katwijk. Bij Woerden en
Zwammerdam bouwden de
Romeinen een groot castellum.
Bij Bodegraven werd op de

In het seizoen (mei tot en met september) is er ele dinsdag


ochtend om 10.00 uur een dorpswandeling door Bodegraven
onder begeleiding van een gids van Historisch Kring
Bodegraven. Startpunt is het Evertshuis, Julianastraat4 in
Bodegraven. De gids toont de verborgen plekjes in Bode
graven en vertelt de leukste verhalen. Op de dinsdagen tijdens
de schoolvakanties is er voor kinderen een quiz en een ijsje als
alle vragen goed zijn beantwoord (zie pagina33). Reserveren
voor de dorpswandeling is niet nodig, de wandeling kost
4,25 voor volwassenen (inclusief koffie/thee en koek) en
2,50 voor kinderen (inclusief ijsje). De excursie kan, na
reservering, worden uitgebreid met een bezoek aan het
Kaasmuseum Bodegraven en een heerlijke lunch in Grand
Caf Everts.

ALLES VOOR UW TUIN

Schuttingen - Palen
Vlonderdelen - Onderliggers
Planken - Beschoeiingen
WWW.ULTIMATEWOOD.NL 0172 610326
ULTIMATE WOOD BINNENWEG 4 BODEGRAVEN

Ontdekkingstocht langs de
Oude Hollandse

Wie in of rond Bodegraven is


opgegroeid en 1672 hoort, denkt
gelijk aan het rampjaar waarin
het Franse leger over de bevroren
Oude Hollandse Waterlinie vanuit
Woerden richting Bodegraven en
Zwammerdam trok. Het is lang
geleden maar wie deze geschiedenis
aan den lijve wil ondervinden, kan

Rampjaarroute
De Rampjaarroute (42 km) gaat van Alphen
aan den Rijn, via Bodegraven en Woerden naar
Nieuwkoop. De route volgt het spoor van de Franse
generaal Luxembourg door Zwammerdam en
Bodegraven. De dorpen die de Franse soldaten op
hun terugtocht hebben geplunderd en verwoest. Met
herdenkingsplaquettes, picknickvoorzieningen en
informatieborden zijn de historische slagvelden, forten
en voormalige schansen langs de route gemarkeerd.
www.ontdekdewaterlinie.nl

De Oude Waterlinie route (13 km) vertrekt vanaf


Custwijc in Driebruggen.
www.struinenenvorsen.nl/routes/waterliniewiericketocht | www.struinenenvorsen.nl/routes/
oude-waterlinieroute

Wie verder wil wandelen of fietsen langs de Oude


Hollandse Waterlinie volgt het Waterliniepad (200km).
Dit pad loopt van Gorinchem naar Muiden. De routebeschrijvingen van de verschillende etappes zijn
compleet met informatie over de route en horeca
te downloaden via www.ontdekdewaterlinie.nl/
waterliniepad

Waterlinieroutes
Struinen & Vorsen heeft twee routes met de Oude
Hollandse Waterlinie als thema. De Waterlinie &
Wiericketocht is een gevarieerde fietsroute (45 km)
met veel linieverhalen. Deze tocht start bij Custwijc in
Driebruggen en gaat langs Bodegraven, Nieuwerbrug,
Fort Wierickerschans en via de Prinsendijk weer terug
naar Driebruggen.

fiets- en vaartochten en een


theatervoorstelling.

Waterlinieommetjes
Naast routes over wat langere afstanden worden
binnen verschillende gemeenten wandel- en fiets
ommetjes gerealiseerd van 2 tot 5 kilometer. Zin in
een ommetje? Ga dan naar Woerden, Oudewater
en binnenkort ook naar Nieuwkoop. De routes zijn
te downloaden via www.ontdekdewaterlinie.nl/
waterlinieommetjes

Varen over de waterlinie

Waterliniepad

kiezen uit verschillende wandelingen,

Er zijn geen vaste routes maar de Dubbele en Enkele


Wiericke zijn beide prachtig om over te varen. Wie een
bootje heeft en een vrije dag kan via de Korte en Lange
Linschoten, de Singel van Woerden en de Oude Rijn een
mooi rondje varen. Wie dit rondje vaart komt langs het
smalste deel van de Oude Hollande Waterlinie. Die linie
was tussen de twee Wierickes slechts zon 1.500 meter
breed en daarmee de zwakste schakel in de linie.

Een Groene Harts droom


In de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie, de
Gouden Eeuw, was Shakespeare een van de grote
kunstenaars. Zijn bekende A Midsummer Nights
Dream is de inspiratie voor Een Groene Harts droom.
Dit muzikale sprookje wordt in september in theaters
in het Groene Hart opgevoerd en is op 17 september
om 20.00 uur in het Evertshuis in Bodegraven te zien.
Deze muziek-theatervoorstelling wordt gespeeld met
amateurtalenten uit het Groene Hart en met artiesten
van Kunstencentrum Het Klooster en Opera Viva uit
Woerden. Tijdens de voorstelling komen verschillende
muziekstijlen aan bod. Er wordt opera gezongen, maar
er is ook popmuziek, rap, en elektronische muziek te
horen, alles ter ondersteuning van het verhaal dat
is aangepast aan het Groene Hart, diens bevolking,
tradities en lokale helden van vroeger en nu.

Oude Hollandse Waterlinie


De jonge stadhouder Willem III was in 1672
generaal van het leger en had n opdracht:
de vijand verslaan. Dat lukte door de militaire
verdedigingslinie de Oude Hollandse Waterlinie in
werking te zetten; in korte tijd werden honderden
hectares weiland tussen Muiden en Gorinchem
onder water gezet. Het water, zon 40 cm hoog,
werd het wapen tegen de oprukkende Fransen,
want zij konden door dit plas-drasgebied geen
kanonnen meer trekken en het was te ondiep om
er te kunnen varen. Deze militaire verdedigingslinie
was een ingenieus netwerk van inlaatplaatsen,
sluizen, aanvoerkanalen, kleine dammen, dijken,
kades en inundatiegebieden. Op strategische
plaatsen lagen versterkte steden, forten of
schansen. De overblijfselen zijn soms bescheiden
zichtbaar in het landschap, zoals de Koeneschans
in Vlist of juist heel herkenbaar zoals het Fort
Wierickerschans in Bodegraven.

bed and breakfast

hostede klein kruidenburg

dick en wilma zwaan


tot ziens

dammekant 22
2411 cd Bodegraven
0172-615011
06-55177550
fax 0172-610962
zwaan28@kpnmail.nl
www.hofstedekleinkruidenburg.nl

Biologisch gecertificeerd
100% van Nederlandse boeren
Goedkoper dan de supermarkt

BIOLOGISCHE
MAALTIJDBOXEN
BIJ JOU
THUISBEZORGD

Verrassende recepten
n vast contactpersoon

BESTEL OP BEEBOX.NL OF VIA GERRY@BEEBOX.NL / 06 45 20 62 36

Recreatie
krant

MEER
DAN 100
TIPS!

VOOR NIEUWKOOP EN OMGEVING

ONTDEK
HET GROENE
HART

GRATIS
BEWAARKRANT

De leukste krant
voor alle seizoenen
Voor een dagje uit, renie of een familieuitje u vindt het in deze bewaarkrant.
Met meer dan 100 tips ontdekt u het
prachtige Groene Hart!
WWW.TIPNIEUWKOOP.NL

Arrangementen

Watersport

Evenementen

Activiteiten

welkom

in de polder

Bodegraven-Reeuwijk heeft drie camperplaatsen; twee op


het parkeerterrein bij zwembad de Kuil aan de Sportlaan
in Bodegraven, de andere op het parkeerterrein naast
dorpshuis Custwijc in Driebruggen. Camperaars mogen
hier de nacht doorbrengen, als aan een aantal spelregels
wordt voldaan. Alhoewel de voorzieningen minimaal zijn,
er is geen water of stroom beschikbaar, zijn de plekken
een mooie aanvulling op de overnachtingsmogelijkheden
in de gemeente.

Wie graag naakt wil recreren is welkom op


naturistencampings De Bessenhof, Schinkeldijk
42a in Reeuwijk Tempel. De camping heeft een
zwembad, een mooie sauna en een gezellig
verenigingsgebouw. Regelmatig worden er in het
seizoen extra activiteiten georganiseerd, zoals een
wellness weekend in het weekend van 13 en 14
augustus. Dagbezoekers zijn van harte uitgenodigd
voor dit weekend. Een nachtje proefkamperen, kan
tegen een aantrekkelijk tarief door inlevering van
een NFN-coupon. www.bessenhof.nl en
www.nfn.nl/proefkamperen

Reeuwijk
Bodegraven

Gezellig naar de
Op het Raadhuisplein in Bodegraven is het elke
dinsdagochtend een drukte van belang. Van
8.00 tot 12.30 uur is daar een warenmarkt met
tientallen kraampjes. In Reeuwijk-Brug is elke
woensdag van 8.00 tot 16.00 uur een warenmarkt bij
winkelcentrum Miereakker.

Streekmuseum Reeuwijk, gevestigd in een voormalige boerderij uit 1907, heeft een rijke collectie
over de geschiedenis en ambachten van de streek.
Centraal staat het verhaal over de turfwinning
in het veengebied. Tot 26 juni 2016 is de tijdelijke
expositie Romeinen boven water te zien in
het Streekmuseum Reeuwijk. Aan de hand van
voorwerpen wordt een beeld gegeven van het
dagelijks leven in Bodegraven-Reeuwijk in de
Romeinse tijd. Van 30 juli tot 27 november 2016 is
de expositie PuddingVormidable te zien.
Het museum is geopend op zaterdagen van
10.00tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kaasmuseum Bodegraven houdt de


historie van de boerenkaas levendig door
kaasgereedschap van weleer tentoon te
stellen. Vrijwilligers geven op zaterdag
tussen 10.00 en 16.00 uur rondleidingen
door het museum. In een prachtige
introductiefilm wordt getoond hoe
er vroeger kaas gemaakt werd op de
boerderij, maar ook hoe dat in de huidige
tijd gebeurt. Voor kinderen tot 12 jaar is er
een interactieve rondleiding met de kaastablet. www.kaasmuseum.org

VERKAIK

WAARDER
Aanhangwagens

Autos

alle merken, nieuw en gebruikt


in- en verkoop
onderhoud en reparatie
erkend alarm inbouwstation
APK keuringen
schadeherstel
wasstraat

alle merken
nieuw en gebruikt
in- en verkoop
onderhoud en reparatie
verhuur
aanpassingen
onderdelen

Geslaagd recreren begint met een goede voorbereiding

Boottrailers

Bagagewagens

Voor het transporteren van uw boot hebben wij de


juiste trailer. Van roeiboot tot sloep of zeilboot, van
500 tot 3500 kg.

Voor de verre vakantie hebben wij diverse soorten


bagagewagens in de verhuur, vraag naar de
beschikbaarheid en huurprijzen.

Aanhangers voor fietsen


Voor het vervoer van uw (elektrische) fiets hebben
wij een fietsaanhangwagen om uw fiets makkelijk en
veilig naar uw bestemming te vervoeren.

(Bedrijfs)feestje of BBQ?
Gekoelde
aanhangwagens
te huur!

Aanhangwagens
Ook als u deze zomer thuis blijft om te klussen dan
hebben wij de juiste aanhangwagen voor u, zodat u
makkelijk een vrachtje kan vervoeren voor uw tuin
of verbouwingsklus.

50 NIEUWE
aanhangwagens op voorraad!
Gekoelde
aanhangwagens

Verhuur aanhangwagens
Ook voor verhuur van aanhangwagens bent u bij ons
aan het juiste adres. Voor open, gesloten of speciale
wagens, informeer naar de modellen en prijzen.

Wij onderhouden uw auto


graag! Kom langs en ervaar
onze service.

Houd
bij elk feest of BBQ uw eten en dranken lekker
www.verkaik-aanhangwagens.nl
koel.
Onze
wagens49koelen
tot 3 graden.
Makkelijk
en
DE GROENDIJCK
- WAARDER
TEL. (0348)
50 14 29
eenvoudig: 220v stekker erin en koelen maar!

Showroom met 50 aanhangwagens

Bent u op zoek naar een nieuwe


of gebruikte auto, ook dan helpen
wij u graag.
Humbaur, Eduard, Vlemmix, Indespension,
Hapert, Anssems en meer.

DE GROENDIJCK 49 - WAARDER TEL. (0348) 50 14 29 - INFO@VERKAIKWAARDER.NL

www.verkaikwaarder.nl

Bodegraven
Kinderen tot 12 jaar die aan de dorpswandeling hebben meegedaan krijgen als ze
alle quizvragen goed hebben beantwoord een bon om bij De Zoete Inval een heerlijk
ijsje te gaan eten. Dus neem je ouders op dinsdag mee voor een dorpswandeling door
Bodegraven. Informatie over de dorpswandeling vind je in deze uitgave op pagina 27.
1. Wie keken er door het raampje van de Dorpskerk?
Stiekeme kinderen die niet naar de kerk wilden.

Boeren die te laat kwamen, omdat ze te lang bezig waren met koeien melken.

Romeinse soldaten die te laat kwamen, omdat de brug open stond.

2. Waarom staat er zon grote schoorsteen naast appartementengebouw Phoenix?
Een flatgebouw heeft een hele grote kachel nodig.

Dat is geen schoorsteen, dat is een kunstwerk.

Phoenix was vroeger een fabriek.

3. Waarom lukte het de Franse soldaten in 1672 wel om de Oude Hollandse
Waterlinie over te steken?
Het water was bevroren dus de soldaten konden over het ijs lopen.

De Franse soldaten hadden een boot gebouwd.

Franse soldaten hadden Bodegraven veroverd en konden over de brug lopen.

4. Hoe ontstond de brand in 1870?
Kinderen waren in het Bodegraafse bos met vuur aan het spelen.

Een kaasboer maakte melk warm om kaas te maken en liet de melk aanbranden.

De bakker vergat zijn oven uit te doen.

5. Waarom kwamen kaasboeren naar Bodegraven?
Ze gingen inkopen doen op de markt in het centrum van Bodegraven.

Om boerenkaas te verkopen op de kaasmarkt.

Omdat ze in het Bodegraafse caf een gratis kopje koffie kregen.

Wij behoren
tot de

TOP 5

BESTE IJSSALONS
VAN NEDERLAND
en daar zijn wij heel trots op!

KOM OOK
PROEVEN!
O O K VO O
KOFFIE & R
LUNCH!

Noordstraat 6 2411 BJ Bodegraven


0172 - 744 664 www.ijsenkoffie.nl

Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Woerden


www.broodenko.nl

Erkend lid
Echte Bakkersgilde

Kan jij deze


tegel aanbieding

van wijk tegels


60x60x4,7 cm of wildverband keuze uit 4 kleuren

15

laten liggen?

,95

ipv.: 19,95 per m2

Deze actie geldt alleen op 2e Pinksterdag en Hemelvaart

sierbestrating

kom naar onze showroom

Van Wijk Sierbestrating


Steekterweg 69a
2407 BE

tuinaanleg

Honderden meters inspiratie en professioneel advies.


Van stenen en verlichting tot het maken van een
bestrating advies.

vanwijk-sierbestrating.nl

buitenverlichting

Alphen aan den Rijn

info@vanwijk-sierbestrating.nl
0172 651 156
06 470 277 85

2 e Pinksterdag en Hemelvaart geopend van 10:00 tot 16:00

steengoed in de tuin
KAMERLING, Keurslager

A
l iTAli
l
A
D
j
bi
AkTie
:
e
k
e
i
vertentie
d
a
Un
e
z
e
d
ring van
bij inleve

Catering & Partyservice


Tel. 0172-612204

Luxe BBQ vleesschotel


3 Barbecue salades
Verse rauwkost
3 Sauzen
Stokbroden &
Kruidenboter

Dorpsweg 3
2811 KE Reeuwijk-Dorp
T: 0182-391139
E: info@dall-italia.nl
W: www.dall-italia.nl

WWW.KAMERLING.KEURSLAGER.NL

Bordjes & Bestekset & Servet


+ gratis gas-bbq & materialen
(excl. Gasverbruik)

ristorante=pizzeria

Per persoonv.a.1011,95
personen

Openingstijden: wo. t/m zo. 17.00 t/m 21.30 uur

Kerkstraat 26
2411AD
BODEGRAVEN

HET RECREATIEPAKKET
2 Vorstelijk belegde
broodjes
Frisdrank naar keuze
Kaas/worst schoteltje
(Div soorten)

Vers-fruit

Verpakt in Keurslagerkoeltas + Kookblad

Per persoon 9,95

BEL & BESTEL!

www.kaashuysreeuwijk.nl
www.kaashuyszoetermeer.nl

Dorpsstraat 103
Zoetermeer, 079-3167616

Nomen spandoek 1850x730mm outline.indd 1

Ook voor fietsverhuur!

Miereakker 8
Reeuwijk, 0182-300797
Weydeland kaas, buitenlandse kazen, verse noten,
olijven en tapenades, diverse specialiteiten

04-03-16 16:07

Raadhuisweg 29-31 | 2811 HT Reeuwijk | Telefoon: (0182) 39 63 34

Bezoek ons op
Facebook
Nomen spandoek 1850x730mm outline.indd 1

04-03-16 16:07

Overnachten

Restaurants

Restaurant In het bonte


varken

Bed & Breakfast


Aan de Groene Ree,

AC Bodegraven

Kerkstraat 92, Bodegraven,


0172 615 759,
www.inhetbontevarken.nl

Ree 25, Reeuwijk, 06 207 01 299,


www.aandegroeneree.nl

Goudseweg 32, Bodegraven,


0172 650 003,
www.tulipinnbodegraven.nl

Bed & Breakfast


De Appeltuin

Alexandros Grieks
Restaurant

Weijpoort 12, Nieuwerbrug,


06 250 57 791, www.appeltuin.eu

Bed & Breakfast


Hoeve Spoorzicht

Spoorstraat 4, Bodegraven,
0172 616 235,
www.alexandrosbodegraven.nl

Bella Express

Diemerbroek 4, Papekop,
0348 564 062,
www.hoevespoorzicht.nl

Kerkstraat 39a, Bodegraven,


0172 652 106,
bellaexpress-bodegraven.nl

Bed & Breakfast Hofstede


Klein Kruidenburg

Bij Robbert

Dammekant 22, Bodegraven,


0172 615 011,
hofstedekleinkruidenburg.nl

Bed & Breakfast Logeren


aan den Rijn
Weijland 48, Nieuwerbrug,
06 252 00 934,
www.logerenaanderijn.nl

Bed & Breakfast Pax Tibi


Middelburgseweg 11, Reeuwijk,
0182 301 260, www.pax-tibi.nl

Kerkstraat 118, Bodegraven,


0172 769 093, bijrobbert.nl

Brasserie Bodelo
Zuidzijde 101, Bodegraven,
0172 614 345,
www.gasteriedevliethoeve.nl

Brouwcaf de Molen
Overtocht 43, Bodegraven,
0172 610 848,
www.brouwerijdemolen.nl

Chinees Restaurant
Bodegraven

Bed & Breakfast


De Plashut

Wilhelminastraat 8,
Bodegraven, 0172 612 370

Ree 1-1, Reeuwijk, 06 410 10 116,


www.reeuwijkse-plashut.nl

Dall Italia

Bed & Breakfast


De Stalzolder
Zuidzijde 24, Bodegraven,
0172 616 505, www.stalzolder.nl

Bed & Breakfast


De Weijpoort
Weijpoort 72, Nieuwerbrug,
0348 506 305,
www.deweijpoort.nl

De Hollandse Boerderij
Meije 63, Bodegraven,
0172 685 413,
www.hollandseboerderij.nl

Groepsaccommodatie
De Rokende Turf
s-Gravenbroekseweg 154,
Reeuwijk, 0182 395 460,
www.watersnip.info

Logies Oudboreft
Oud Bodegraafseweg 104,
Bodegraven, 06 524 62 727,
www.logiesoudboreft.nl

Natuur- en
naturistenterrein
De Bessenhof
Schinkeldijk 42a, Tempel,
06 536 41 498, www.zhlb.nl

Tulip Inn
Goudseweg 32, Bodegraven,
0172 650 003,
www.tulipinnbodegraven.nl

Vakantiewoning
Reliersdam
J.C. Hoogendoornlaan 8,
Bodegraven, 0172 650 706,
reliersdam.webklik.nl

Vakantiewoning in
Gelderland
www.vakantiewoninggelderland.nl

Dorpsweg 3, Reeuwijk-Dorp,
0182 391 139, www.dall-italia.nl

Jade Garden
Julianastraat 15, Bodegraven,
0172 612 660, www.facebook.
com/jadegardenbodegraven

Eetgelegenheid Kobalt
Kerkstraat 39, Bodegraven,
0172 612 476,
www.eetgelegenheidkobalt.nl

Grand Caf Buren van de


Raad

Restaurant Kaagjesland
Kaagjesland 60, Reeuwijk-Dorp,
0182 396 421,
www.kaagjesland.nl

The Lowlander

Kaasboerderij de Graaf

Van Tolstraat 19, Bodegraven,


06 509 01 027,
www.thelowlander.nl

Buitenkerk 56, Bodegraven,


0172 614 704,
http://bit.do/degraaf

Vrienden van de Hoeck

Kaasmuseum Bodegraven

Van Tolstraat 2, Bodegraven,


06 242 24 713,
www.vriendenvandehoeck.nl

Julianastraat 4, Bodegraven,
0172 650 909,
www.kaasmuseum.org

Restaurant Paviljoen
Reeuwijkse Hout

Evenementenlocaties

Houtwal 4, Reeuwijk,
0182 300 818,
www.reeuwijksehout.nl

Dorpshuis Custwijc

Restaurant t Vaantje
Korssendijk 32, Reeuwijk,
0182 513 811, www.vaantje.nl

Laageind 1, Driebruggen,
0348 501 250, www.custwijc.nl

Gasterie De Vliethoeve

Restaurant t Zwaantje

Zuidzijde 101, Bodegraven,


0172 614 345,
www.devliethoeve.nl

Dammekant 48, Bodegraven,


0172 612 881, www.zwaantje.net

Gasterij Vergeer

t Wapen van Reeuwijk


Notaris dAumerielaan 17,
Reeuwijk, 0182 392 364,
www.wapenvanreeuwijk.nl

Dorpsweg 32, Reeuwijk-Dorp,


0182 394 321,
www.gasterijvergeer.nl

Paardenburgh

Koffie, lunch en ijs

Dammekant 2, Bodegraven,
0172 615 507,
www.paardenburgh.nl

Bonjour Deliplaza

Zalencentrum De Brug

Lemsteraak 1, Bodegraven,
0172 610 013,
www.bonjourdeliplaza.nl

Broodje Koning
Oud Bodegraafseweg 22,
Bodegraven, 0172 250 630,
www.broodjekoning.nl

De Boomgaard
Meije 63, Bodegraven,
0172 685 413,
www.hollandseboerderij.nl

De Zoete Inval
Noordstraat 6, Bodegraven,
0172 744 664, www.ijsenkoffie.nl

Dlifrance Reeuwijk

Boerderij Buitenland
Korte Waarder 19, Nieuwerbrug,
348 445 077,
www.boerderijbuitenland.nl

Bootverhuur bij
Restaurant t Vaantje
Korssendijk 32, Reeuwijk,
0182 513 811, www.vaantje.nl

Bootverhuur bij t Wapen


van Reeuwijk
Notaris dAumerielaan 17,
Reeuwijk, 0182 392 364,
www.wapenvanreeuwijk.nl

Cultureel Centrum
Evertshuis

Caf Oud Borft

Julianastraat 4, Bodegraven,
0172 618 484,
www.evertshuis.nl

Pannenkoekerie
t Veldhuis
Noordzijde 96, Bodegraven,
0172 769 144,
pannenkoekerie-tveldhuis.nl

Restaurant Anders
Kerkstraat 2, Bodegraven,
0172 611 380,
www.restaurantanders.nl

Restaurant de
Bruggemeester
Bruggemeestersstraat 5,
Nieuwerburg, 0348 688 888,
www.bruggemeester.nl

Restaurant de Florijn
Weijland 82, Nieuwerburg,
0348 688 613, deflorijn.com

Restaurant Happz
Dorpsweg 32,Reeuwijk-Dorp,
0182 394 321,
www.happzrestaurant.nl

Eetcaf De Halve Maan

De Oude Zustertuin
Overtocht 34, Bodegraven,
www.zustertuin.nl

Hazekade 20, Bodegraven,


0172 685 575,
www.eetcafedehalvemaan.nl

Fietsverhuur Jan Willem


Bodegraven

Eetcaf De Spijker

Kerkstraat 53, Bodegraven,


0172 612 405, www.datisfietsen.nl

De Bree 38, Nieuwerbrug,


0348 688 545

Feestcaf Ditos
Van Staverenstraat 22,
Reeuwijk, 0182 393 630,
http://bit.do/ditos

Het Wapen van Waarder


Dorp 26, Waarder,
0348 501 829

Nog Eendje

Fietsverhuur Nomen
Tweewielers

Weijpoort 12, Nieuwerbrug,


0348 688 090, www.koffietuin.nl

NOVA Bioscoop
Bodegraven
Prins Hendrikstraat 31,
Bodegraven, 0172 650 010,
home.kpn.nl/2411cn7/

Patissiers Femke en
Sander
Jan Tinbergenstraat 27c,
Reeuwijk, 0182 503 707,
www.patissiers.nl

Koningin Julianastraat,
Waarder, www.speelvreugd.nl

Donkseweg 2a, Brandwijk,


06 237 75 925,
www.groenehartcentrum.nl

Stepverhuur Step-on.nl
Van Staverenstraat 21,
Reeuwijk, 06 113 47 800,
www.step-on.nl

Streekmuseum Reeuwijk
Oudeweg 3, Reeuwijk,
0182 393 773,
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Struinen en Vorsen
www.struinenenvorsen.nl

Sup & Watershop


Oudeweg 1c, Reeuwijk,
06 532 51 049,
www.supenwatershop.nl

Kortsteekterweg 32, Alphen


a/d Rijn, 0172 494 409,
www.valkendam.nl

Brood & Ko
Prins Hendrikstraat 4,
Bodegraven ,0172 612 618,
kovandaalen.echtebakker.nl

dB Tuinmaterialen
Zuidzijde 66, Bodegraven,
0172 612 453,
vandepoll-tuinmaterialen.nl

EllenZ
Van Tolstraat 43, Bodegraven,
0172 616 786, www.ellenz.nl

t Kaashuys
Miereakker 8, Reeuwijk
0182-300797,
www.kaashuysreeuwijk.nl

Keurslager Kamerling
Kerkstraat 26, Bodegraven,
0172 612 204,
www.kamerling.keurslager.nl

Punt komma
Prins Hendrikstraat 3,
Bodegraven, 0172 610 112,
www.puntkomma.nu

t Reeuwijks Wijnhuis
Miereakker 2, Reeuwijk,
0182 300 580,
www.reeuwijkswijnhuis.nl

Slagerij Rietveld
Van Tolstraat 41, Bodegraven,
0172 612 272,
slagerijbodegraven.nl/slagerij

Speciaalbierwinkel Kraan
Overtocht 6, Bodegraven,
0172 615 558,
www.speciaalbierwinkel.nl

Vroeger & Toen Brocante


Weijpoort 9a, Nieuwerbrug,
06 534 28 068,
www.vroegerentoen.nl

Winkelcentrum
Miereakker
Miereakker, Reeuwijk
www.miereakker.nl

Uniek Sieraad

Overig

t Kerkestuk 95, Reeuwijk,


06 196 10 979,
www.unieksieraad.nl

Exploitatiemaatschappij
Elfhoeven

Watersnip
Natuuractiviteiten
s-Gravenbroekseweg 154,
Reeuwijk, 0182 395 460,
www.watersnip.info

Zwembad De Fuut

Platteweg 7, Reeuwijk,
0182 618 800

Groenalliantie MiddenHolland
www.heerlijkbuiten.nl

ParqGreen
Oudeweg 9, Reeuwijk,
0182 394 200, www.parqgreen.nl

Raadhuisweg 29-31,Reeuwijk,
0182 396 334, nomenfietsen.nl

Treebord 144, Reeuwijk,


0182 393 144,
www.zwembaddefuut.nl

Fort Wierickerschans

Zwembad De Kuil,

Praktijk voor
Plattelandsontwikkeling

Zuidzijde 132, Bodegraven,


0172 611 366,
www.fortwierickerschans.nl

Sportlaan 1a, Bodegraven,


0172 612 818,
www.sbab.nl

www.praktijk-platteland.nl

TIP Nieuwkoop

Winkels

Ultimated Wood

Galerie-Winkel AnderZ

Van Heuven Goedhartstraat 39,


Reeuwijk, 0182 393 242

Oudeweg 1-A, Reeuwijk,


0182 391 155,
www.galeriewinkelanderz.nl

Pha

Groene Hartslag

Wilhelminastraat 29,
Bodegraven, 06 373 94 316,
www.facebook.com/PUHA0172

Museum Proeverij
De Koffietuin

Staatsbosbeheer

Cafs

Bouwsteeg 6, Bodegraven,
0172 611 501, lacasamaja.nl

Prinsendijk 6, Reeuwijk

Zien en doen

Grandcaf Restaurant
Amigos

La Casa Maya

Molen Oukoop

Speeltuin Speelvreugd

Miereakker 6, Reeuwijk,
0182 391 627,
www.delifrancereeuwijk.nl

Oud Bodegraafseweg 28,


Bodegraven, 0172 610 590,
biljartcafeoudborft.webklik.nl

Overtocht 45, Bodegraven,


www.molendearkduif.nl

Dunantlaan 1, Reeuwijk,
0182 392 882,
www.zalencentrumdebrug.nl

Raadhuisplein 3-5, Bodegraven,


0172 610 408,
www.burenvanderaad.nl

Van Tolstraat 4Z,


Bodegraven, 0172 652 234,
www.grandcafe-amigos.nl

Molen de Arkduif

Boerderijwinkel
Valkendam

Postbus 101, Reeuwijk,


0182 301 093,
www.groenehartslag.nl

Beebox
www.beebox.nl

Boerderijwinkel Lievaart
Fruit Barwoutswaarder 79,
Woerden, 0348 688 249,
www.lievaart-fruit.nl

www.tipnieuwkoop.nl

www.ultimatewood.nl

Karwei
www.karwei.nl

Van Wijk Sierbestrating


www.vanwijk-wegenbouw.nl

De Hollandse Boerderij
Camping
Groepsaccommodatie

Wanneer gaan we weer naar


de Pannenkoekerie?

Zaalverhuur
Terras De Boomgaard

Bij Pannenkoekerie t Veldhuis in Bodegraven geniet het hele gezin.


De Hollandse Boerderij

Ruime keuze aan overheerlijke pannenkoeken

Meije 63

Bereid volgens oudhollands recept

2411 PK Bodegraven

Speelweide met klimtoren en springkussen

0172 - 685413

Mini-kinderboerderij

info@hollandseboerderij.nl

Groot terras op het zuiden

www.hollandseboerderij.n

Prima locatie voor feesten en partijen


Centraal gelegen in het Groene Hart

geopend
Hele jaar

100% gastvrij

Gastheer en gastvrouw Jan en Thea


van Veldhuizen heten u van harte
welkom bij Pannenkoekerie
t Veldhuis.
Pannenkoekerie t Veldhuis
Noordzijde 96
2411 RD Bodegraven
Tel. 0172 769 144
www.pannenkoekerie-tveldhuis.nl

Sfeervol ingerichte vakantiewoningen,


voor 4 en 6 personen.
Ook geschikt voor langer verblijf.
Zaalverhuur &
& Catering
Zaalverhuur
Catering
Dammekant 2, 2411CD Bodegraven
Dammekant 2, 2411CD Bodegraven

Robert en Anita Vink tel: 0652462727

(0172)
4879
(0172)615507
615507 / /
0606
4879
84838483
info@paardenburgh.nl
info@paardenburgh.nl
www.paardenburgh.nl
www.paardenburgh.nl

www.logiesoudboreft.nl

TE HUUR

Ligplaatsen
Jachthaven
Elfhoeven
Elke havenplaats heeft een zijsteiger en voor
elektrische boten is er een aansluiting.
Boxmaten:
Type 1: 235 cm x 700 cm
Type 2: 265 cm x 700 cm

Voor info exploitatiemaatschappij Elfhoeven B.V. E-mail: info@elfhoevenbv.nl Mobiel: 06- 200 377 66

Romeinse apps Ga naar


Google Play of de iPhone
appstore en download de
app TimeTravel.
www.romeinselimes.
nl/nl/inspiratie/timetravel-bodegraven
Ga naar Google Play,
iPhone appstore of
Windows Phone Store
en download de app
izi.TRAVEL en zoek op
bestemming Romeinse
Limes.
www.langsdelimes.nl/
routes

zijn terug in Bodegraven (via een app)


Ooit lag een Romeins fort in wat
nu het centrum van Bodegraven
is. De app TimeTravel Bodegraven
brengt het fort weer tot leven
zodat iedereen kan rondlopen
in het Romeins Bodegraven
van het jaar 58 na Christus.
De route-app Langs de Limes
maakt het wandelaars en fietsers
gemakkelijk de limes te volgen van
Woerden naar Zwammerdam, met
een tussenstop in Bodegraven.

De Oude Rijn vormde de noordelijke grens van het


Romeinse rijk en werd bewaakt door een reeks van
forten en wachttorens. Tussen de castella in Woerden
en Zwammerdam bouwden de Romeinen een klein
castellum in Bodegraven op de plek waar een
veenriviertje uitmondde in de Rijn. Bij het Willemsplein
en iets verderop langs de Oud Bodegraafseweg zijn
door archeologen de funderingen gevonden van
een houten poortgebouw en delen van een aarden
verdedigingswal.

Heden en verleden
Erfgoedadviesbureau The Missing Link heeft een
digitale reconstructie gemaakt van castellum
Bodegraven. Met de app is te zien hoe de Romeinen
een houten fort hebben gebouwd aan de oever van
de Rijn. Soldaten bewaken vanaf de houten torens

de omgeving. Aan de aanlegsteiger liggen schepen


en reizigers bewegen zich voort over het water
en over de weg langs de rivier. Op drie plekken
zijn zogenaamde viewpoints ingericht waar een
360-panorama wordt gegeven. Van alle locaties zijn
ook recente panoramas gemaakt, zodat een bezoeker
kan schakelen tussen heden en verleden. Directeur
van The Missing Link Boudewijn Goudswaard: Wat
is er mooier dan, terwijl je door het centrum van
je eigen dorp banjert, virtueel door het houten
Romeinse fort te lopen? De app TimeTravel
Bodegraven is te downloaden voor iPhone en Android.

Langs de limes
Wandelaars en fietsers die de limes na Bodegraven
verder willen volgen downloaden de route-app Langs
de Limes. De app biedt rond Bodegraven drie etappes.
Etappe 7 loopt van Zwammerdam naar Bodegraven
en etappe 8 van Bodegraven via Fort Wierickerschans
naar Woerden. Etappe 7a is een ommetje door
Romeins Bodegraven en gaat vanaf het Evertshuis
in Bodegraven naar het Limespark en verder naar
Streekmuseum Reeuwijk.

Romeinen in Bodegraven
Op de hoek van Oud Bodegraafseweg en Van
Tolstraat, staat een informatiepaneel over de
Romeinse aanwezigheid in Bodegraven.
Op het Willemsplein herinnert een replica
van een soldatenhelm aan de bewoners van
het castellum. De originele Romeinse helm
die in Bodegraven is gevonden, is n van
de pronkstukken van het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden. www.rmo.nl
In het Limespark is een informatiepaneel en
de houten afwerking van het voetpad zien hoe
de Romeinse grensweg zon 2.000 jaar geleden
werd gebouwd.
Het vloektablet waarmee Romeinse soldaten
in Bodegraven werden vervloekt, is tot en met
3 juli te zien in het Archeologiehuis in Alphen
aan den Rijn, www.archeologiehuiszuidholland.
nl. Daarna weer in het Nijmeegse Museum Het
Valkhof. www.museumhetvalkhof.nl

Lemsteraak 2
2411 NC Bodegraven
T 0172 - 611 102

www.karweibodegraven.nl
info@karweibodegraven.nl

Gordijnen,
gratis op maat gemaakt

Bezorgservice van
maandag t/m zaterdag

Gratis gezaagd

2 uur gratis gebruik van


aanhangwagen

Verfmengservice

Niet goed, geld terug:


Ruilen, Geen punt bij KARWEI

Webshop
24/7

GroeneHartslag
Teamuitjes
Teambuilding
Coaching
06 50687526
info@groenehartslag.nl
www.groenehartslag.nl

Zorgboerderij Valkendam ligt net buiten Alphen aan den Rijn, langs de rivier de
Rijn. Er wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking. Naast onze
veestapel hebben we een biologische boerderijwinkel, die we grotendeels bevoorraden met producten uit onze moestuin, ook verkopen we streekproducten.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die activiteiten willen


ondernemen met clinten.
Openingstijden winkel:

Vakantiewoning in Gelderland
voor een heerlijke vakantie!

Midden in de bossen van Gelderland, naast het rustige


chaletpark Berkenrhode, op 3 km van het Nationaal Park
Hoge Veluwe ligt de zeer compleet ingerichte vakantiewoning.
Tel: 0172-615588 of boek via de website!

www.vakantiewoning-gelderland.nl

woensdag:
vrijdag:
zaterdag:

13:00 uur tot 17:00 uur


13.00 uur tot 17.00 uur
10.00 uur tot 17.00 uur

Kijk ook eens op www.valkendam.nl


of bezoek ons op

Boerderij Valkendam
Kortsteekterweg 32
2407AH Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-494409

Kijk voor alle activiteiten in de


recreatiekrant en op

buitengebeurthet.nl

Bezoek de Facebookpagina
van Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk
voor het laatste nieuws en de leukste
evenementen.
Like, deel en reageer!
www.fb.me/EropuitBodegravenReeuwijk

Wie na een kort of langer verblijf in


Bodegraven-Reeuwijk het Groene Hart
verder wil verkennen, heeft keuze uit
verschillende websites om inspiratie op te
doen.
www.heerlijkbuiten.nl
www.groenehart.nl
www.groenehartcentrum.nl
www.struinenenvorsen.nl
www.tipnieuwkoop. nl
www.oudewater.net

INCLUS

IEF:

4 GPS

routes!

doe-tip:
k

picknickbankjes

doe-tips
k

in de polder
rondom Gouda

Tijdens het etsen kun je even


uitrusten of een hapje eten bij
een van de picknickbankjes van
Struinen en Vorsen.

INCLUS

IEF:

4 GPS

routes!

Een uitgave van:


www.struinenenvorsen.nl

Bodegraven-Reeuwijk is een buitengewoon actieve


gemeente. Wie dat wil beleven moet uit zn luie stoel
komen, uit zn huis komen. Iedereen is uitgenodigd
om eropuit te trekken. Ga wandelen, fietsen of varen.
Gewoon lekker de buitenlucht in, zoek het op! De
natuur is in Bodegraven-Reeuwijk altijd dichtbij.
De prachtige polders en de Reeuwijkse Plassen zijn
toegankelijk voor wie dat wil. Er zijn veel wandel- en
fietspaden. En veel actieve ondernemers met leuke
arrangementen. Kom het voelen, ruiken en ervaren.

in de polder
Hallo allemaal! Ik ben Bella en ik neem
jullie mee op avontuur op het platteland.
Zo begint het boekje vol activiteiten die
kinderen gedaan moeten hebben voordat
ze 12 jaar oud zijn. Uren in de auto om
naar een pretpark, bos of strand te gaan
is niet nodig. Pak de fiets en trek eropuit;
knuffel een koe, proef boerenkaas en
maak een schilderijtje met wilde bloemen.
Het boekje met Koetips is in BodegravenReeuwijk verkrijgbaar bij Kaasboerderij
De Graaf in Bodegraven en Watersnip
Natuuractiviteiten in Reeuwijk.
www.struinenenvorsen.nl

Kom zeker ook naar de dorpsfeesten. Vrijwel elk van


de tien dorpen heeft zo zijn eigen feest. Vrijwilligers
organiseren vol overgave diverse bazaars, fairs
en markten, vaak voor een goed doel. Horeca
ondernemers en winkeliers zorgen voor extra activiteiten in de
dorpen en winkelcentra. Ook de verschillende sportverenigingen en
kerken laten zich horen n zien. Met de campagne Buiten gebeurt
het worden al deze activiteiten onder de aandacht gebracht.
Ga naar de website www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl
of www.buitengebeurthet.nl. De evenementenkalender staat
vol met interessante voorstellingen, wandelingen, concerten en
evenementen. Waar ontmoeten wij u? Graag tot ziens!

De recreatiekrant Buitengewoon BodegravenReeuwijk is een uitgave van Graficelly uit Reeuwijk


en Praktijk voor Plattelandsontwikkeling uit
Bodegraven. Voor de samenstelling van de krant
is samengewerkt met gemeente BodegravenReeuwijk, Historische Kring Bodegraven en stichting
Struinen en Vorsen.

Fotos: Bert Verver, Letty Blanken, Rob van Essen,


Wim de Boevre, Yvonne Vrijenhoek, Struinen en
Vorsen, Watersnip en anderen

Oplage: 35.000 exemplaren

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen, 0226-333311

Verspreidingsgebied: De recreatiekrant is huisaan-huis verspreid in Bodegraven-Reeuwijk,


Zwammerdam, Hekendorp, Haastrecht en een deel
van Gouda. De krant is tevens verkrijgbaar via
afhaalpunten in de regio van Bodegraven-Reeuwijk.

Distributie: Reclameverspreiding Bodegraven,


0172 615 588, info@reclamevb.nl

Redactie: Lianne van der Made, Praktijk voor


Plattelandsontwikkeling

Voor kinderen tot 12 jaar

Routekaart: Struinen en Vorsen


Vormgeving: Graficelly

Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding:


Recreatiekrant Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk.
Graficelly, Praktijk voor Plattelandsontwikkeling, gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en Struinen en Vorsen aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of
onjuistheden.

www.praktijk-platteland.nl

www.graficelly.nl

Reeds 80% verkocht

Landal De Reeuwijkse Plassen


TE KOOP luxe waterwoningen
Investeer in deze duurzame belegging met een gegarandeerd
rendement van 5,2% netto (10 jaar)
Landal De Reeuwijkse Plassen is het meest duurzame recreatiepark van Nederland. Het
park krijgt haar eigen elektriciteitsnetwerk met toestemming voor decentrale duurzame
elektriciteitsopwekking. Daarnaast dragen vele andere maatregelen zoals warmtepompen,
zonnepanelen, de toepassing van duurzame materialen (FSC hout en gerecycled
teakhout) en de aanleg van rietoevers hieraan bij. Reeds bij opening in het 4e kwartaal van
2016 is het park Green Key gecertificeerd.
Bezoek het modelwoningenparq
Kom naar het modelwoningenparq en zie hoe de bouw vordert. De eerste woningen
zijn al gereed voor oplevering. U kunt nog investeren in deze duurzame belegging.
Verkoopprijzen 4-pers. t/m 12-pers. comfort: 199.000,- tot 505.000,- v.o.n. excl. btw.

Groener, eerlijker, luxer, waardevol en toekomstvast.

B E ZOE K D E ZE V E N
M OD ELWON I N GE N ,
OU D E W EG 9 R E E UW I JK

PA RQG R EE N . N L

Wekelijks OPEN HUIS


Elke woensdag van
15.00 - 17.00 uur
en dagelijks op afspraak.

PARQGREEN.NL

+31 (0)88 184 55 55

+31 (0)182 39 42 00