OZRAČENO

NASELJE
ZAPRUĐE

UVOD
Eko grupa OŠ Zapruđe je odlučila napraviti projekt pod nazivom
„Ozračeno naselje” kojem je u cilju smanjiti broj antena, a tim
samim i smanjiti rizik od bolesti. Zbog velikog broja antena u
našem naselju, odlučili smo potražiti dodatne informacije na
internetu koje su nas zaprepastile te nas je to potaklo na
odlučnije provođenje projekta.

ISTRAŽILI SMO
Antene su naprave koje služe za slanje i
prijam radiovalova, njihovo zračenje se ne
širi jednoliko, nego u „laticama”.

Ako se antene stavljaju na krovove, trebale bi
biti na zgradi koja je puno viša od okolnih.
Antena, postavljena na zgradu otprilike iste
visine, ugrožava stanare okolnih zgrada. U
Zapruđu su antene postavljene na krovove
stambenih zgrada u blizini kojih se nalaze
zgrade podjednake visine, što se protivi
zakonu.

Zbog ovakvih spoznaja smo se odlučili za
ovaj projekt te postavili ove ciljeve:
1. Smanjiti broj antena tj. odašiljača
2. Uočiti štetnost antena
3. Upoznati zakonsku regulativu
4. Surađivati s mjerodavnim i drugim
institucijama

To mislimo postići kroz nekoliko mjeseci:
• obavljanjem razgovora s mobilnim operaterima,
• obavljanjem razgovora s predstavnicima zgrada na
kojima se nalaze antene,
• obavljanjem razgovora s predsjednikom mjesnog
odbora i predsjednikom odbora gradske četvrti
Novi Zagreb,
• traženjem pomoći i informacije HAKOMA,
• praćenjem sna čovjeka,
• praćenjem biljnih i životinjskih vrsta,
• provođenjem anketa

NAPRAVILI SMO
ANKETA
Projekt smo započeli jednostavnom anketom
(150 ispitanika) kako bismo ispitali
osviještenost naših sugrađana te podigli
njihovu svijest o štetnosti elektromagnetnog
zračenja.

1. pitanje: Jeste li primijetili veliki broj antena u
Zapruđu?
(98 je odgovorilo da, a 52 ne)

1. pitanje

Da
Ne

2. pitanje: Jeste li upućeni u štetnost zračenja
antena?
(84 je odgovorilo da, a 66 ne)

2. pitanje

Da

Ne

3. pitanje: Znate li koje se bolesti pojavljuju dugoročnim
izlaganjem?
(82 je odgovorilo da, a 68 ne)

3. pitanje

Da
Ne

4. pitanje: Sada kada smo vas obavijestili jeste li zabrinuti za vaše
zdravlje i zdravlje vaše obitelji?

(78 je odgovorilo da, a 72 ne)

4. pitanje

REZULTATOM
ANKETE NISMO BILI
ZADOVOLJNI TE SMO
SHVATILI KAKO NAŠI
SUGRAĐANI NISU
DOVOLJNO SVJESNI
OPASNOSTI
ZRAČENJA.
Da

Ne

Pošto smo anketom spoznali kako ljudi nisu
dovoljno osviješteni, odlučili smo podijeliti
obavještajne letke i postaviti plakate.

DRUGA ANKETA
U drugoj anketi postavili smo ista pitanja širem krugu
ljudi kako bi ispitali jesu li letci pomogli u osvještavanju
građana (230 ispitanika).
Na prvo pitanje 216 ih je odgovorilo da, a 14 ne.
1. pitanje

Da
Ne

Na drugo pitanje 207 ih je odgovorilo da, a 23 ne.

2. pitanje

Da

Ne

Na treće pitanje 197 ih je odgovorilo da, a 33 ne.

3. pitanje

Da

Ne

Na četvrto pitanje 187 ih je odgovorilo da, a 43 ne.

4. pitanje

DRUGOM
ANKETOM SMO
ZAKLJUČILI DA
SMO POMOĆU
NAŠIH LETAKA I
PLAKATA
OSVIJESTILI
GRAĐANE.

Da

Ne

VIP I HAKOM U
GOSTIMA OŠ ZAPRUĐE
Na naš poziv odazvala su se tri stručnjaka iz tvrtke Vip-net
d.o.o. i HAKOM-a.
Održali su nam prezentaciju o načinu rada antena,
kojom su nam htjeli prikazati kako antene nisu štetne

za ljudsko zdravlje.
Međutim, neke svjetske organizacije poput
WHO (World Health Organisation) i EUROPA EM (Europska
akademija za medicinu i okoliš) tvrde suprotno.
Smatraju da antenski sustavi nisu potpuno bezopasni
na ljudsko zdravlje.

Zaključili smo da mobilni operateri koji žive od prodaje signala
preko postavljenih antena ne mogu tvrditi drugačije.

PISMA
Putem e-maila obratili smo se:
• Predsjedniku mjesnog odbora
• Gradskoj četvrti
• Ministarstvu zdravlja
• Ministarstvu zaštite okoliša
Dio pisma ministarstvu zdravlja:

“Molimo vašu podršku i pomoć u našem projektu s ciljem da se te
bazne stanice premjeste van naselja te da se tako zaštiti zdravlje
naših sugrađana i nas mladih. U nadi pozitivnog odgovora,
Lijep pozdrav
Eko grupa, OŠ Zapruđe
Zagreb, 1.3.2016.”

ODGOVOR MINISTARSTVA
ZDRAVLJA
U pismu su nam odgovorili da se zgrade stambene i poslovne
namjene, škole, rodilišta i bolnice nalaze u području povećane
osjetljivosti i kao takvi objekti pri mjerenju zračenja izvora
elektromagnetskih polja moraju zadovoljavati postavljene
uvjete za takvo područje.
Također su nam priopćili da nisu nadležni za određivanje
lokacije baznih stanica mobilnih operatera koje se postavljaju
na lokacije temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim
građevinama i radovima kojeg je donijelo Ministarstvo
graditeljstva i prostornog uređenja, te drugim propisima o
gradnji.
Mi kao ekolozi smo razočarani ovakvim načinom postavljanja
baznih stanica jer ne iziskuje nikakvu tehničku provjeru.

Ovakav način postavljanja telekomunikacijske
infrastrukture omogućava nekvalitetna zakonska
regulativa u našoj zemlji, koja (unatoč suprotnim
uvjeravanjima) uskraćuje građanima RH prava
uobičajena u drugim zemljama Europe kao i isti nivo
zaštite od potencijalno štetnog zračenja baznih
stanica, koje je u Hrvatskoj 8 do 9 puta jače nego u
nekim zapadnim zemljama.

NAŠA DALJNJA
ISTRAŽIVANJA
Na jednom od svojih tjednih sastanaka, eko grupa je podijelila
istraživanja među učenicima.
Istraživanja:
1.

Praćenje kvalitete sna u blizini antena

2.

Usporedba biljaka na ozračenom i neozračenom dijelu
stana

3.

Praćenje ponašanja kućnog ljubimca u ozračenom i
neozračenom stanu

1. ISTRAŽIVANJE
Praćenje kvalitete sna u blizini antena u toku
jednog tjedna:
U ovome istraživanju pomogli su nam roditelji.
Naime, zamolili smo dvije osobe u dobi od 35
godina da kroz pet dana prate kvalitetu i
duljinu sna te bilježe vrijeme kada se ujutro
bude. Jedna osoba je u blizini antene, a druga
je od nje udaljena oko 450 m.

ŽENA U BLIZINI ANTENE
1.

Dan – budi se sat vremena prije postavljenog alarma
(6.00h), kronično neispavana.

2.

Dan - budi se pola sata prije navijenog alarma (6.30h),
nemirnog sna i ponovnog osjećaja neispavanosti.

3.

Dan - budi se čak dva sata ranije (5.00h), nemiran san,
ponovno neispavana.

4.

Dan - budi se na alarm (7.00h), nemiran san, neispavana

5.

Dan - budi se sat vremena prije postavljenog alarma
(6.00h), neispavana.

ŽENA UDALJENA OD ANTENE
1.

Dan - budi se na zvonjavu alarma (7.00h), miran san, odmorna

2.

Dan - budi se pola sata ranije (6.30h), relativno miran san,
odmorna

3.

Dan - budi se na zvonjavu alarma (7.00h), miran san, odmorna

4.

Dan - budi se sat vremena prije alarma (6.00h), miran san,
odmorna

5.

Dan – budi se na zvonjavu alarma (7.00h), miran san, odmorna

ZAKLJUČAK

Žena udaljena od antene se uglavnom budi na zvonjavu alarma
puno je odmornija te ima bolju kvalitetu sna od žene koja je u
blizini antene.

2. ISTRAŽIVANJE
Usporedili smo dvije biljke jedna je bila na prozoru
kojem su antene vrlo blizu, a druga je bila na drugoj
strani stana (udaljena od antena).

ZAKLJUČAK
Usporedivši te dvije biljke zaključili smo kako
se listovi biljke na strani bližoj anteni brže
suše te brže otpadaju.

3. ISTRAŽIVANJE
Dvije učenice provele su istraživanje na svojim mačkama.
(inače vrsti poznatoj po miroljubivoj naravi).

Prva učenica je zamijetila kako se njena mačka često budi noću
te se čudno glasa, slabo jede, razdražljiva je i često grebe i
grize, dok je mačka druge učenice (koja živi dalje od antene)
uvijek ispavana, rijetko se budi noću te je mirna.
ZAKLJUČAK
Mačka učenice koja živi dalje
od antene je miroljubiva,
mirna, uvijek je živahna, dok
je mačka bliže anteni
agresivna, slabo jede, noću
hoda po kući, čudno se
glasa, trga zavjese, grebe
namještaj…

ZAKLJUČAK
Ovim projektom smo ostvarili neke od naših ciljeva:

• Upoznali smo zakonsku regulativu koja građanima uskraćuje
pravo sudjelovanja na javnim raspravama u lokalnim
zajednicama o lokacijama postavljanja baznih stanica kao i
nivo zaštite od elektromagnetnog zračenja
• Educirali smo naše sugrađane
• Povezali smo se s udrugama sličnog stava (HUZEZ –
hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja)
Međutim, naš krajnji cilj uklanjanja ili premještanja antena
nažalost nismo uspjeli ostvariti te ćemo se nastaviti zalagati za
njegovu provedbu. (2018., istek ugovora u Balokovićevoj)
Znamo da je to vrlo kompleksna tema i da je treba sustavno
rješavati daljnjom suradnjom sa svima koji su nas podržali
tijekom provedbe ovog projekta.