You are on page 1of 18

UJIAN FORMATIF 3

SEJARAH TINGKATAN 5
1. Apakah manifesto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan besar dalam pilihan raya
Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ?
A

Peningkatan taraf kesihatan penduduk

B

Pengekalan sistem pentadbiran Barat

C

Peluang pekerjaan kepada rakyat

D

Perjuangan kemerdekaan tanah air

2. Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia pada peringkat
awal penubuhan Malaysia.
Tarikh
20 Januari 1963

Peristiwa
Indonesia mengisytiharkan Dasar Konfrontasi

Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan ?
A

Menyekat bantuan ekonomi

B

Melakukan pencerobohan udara /

C

Mempereratkan hubungan dengan Filipina

D

Menghantar wakil ke Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu

3. Sarawak dan Sabah menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Apakah hak keistimewaan
yang diperoleh daripada penyertaan tersebut ?
A

Mengawal sumber kewangan negeri /

B

Menentukan agama rasmi negeri

C

Mengawal hal ehwal imigresen

D

Menentukan dasar luar negeri

4. Badan Kehakiman merupakan satu cabang kuasa pemerintahan di negara kita. Apakah kuasa Badan
Kehakiman ?
A

Melulus peraturan baru /

B

Meminda perlembagaan

C

Menggubal undang-undang

D

Menentukan perkara sivil atau jenayah

5. Maklumat berikut berkaitan dengan lambang negara.

ekonomi dan politik IV. Ancaman komunis di Singapura menyebabkan Lew Kuan Yew mahu A. III dan IV B. Jata Negara  Bendera Kekangsaan Mengapakah lambang tersebut penting kepada warganegara Malaysia ? I Memupuk perpaduan II Menaikkan imej negara III Meningkatkan taraf hidup IV Menerap semangat patriotisme A B I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV / 6. Singapura mendapat kemerdekaan sebelum bergabung ke dalam Malaysia C. Singapura dan Brunei 7. Antara kesan terpenting ialah . Singapura mempunyai hak yang sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia D. II dan III C. Sabah dan Singapura dari segi I. I. Sabah. Pembangunan sosial. III dan IV 8. I. Sarawak. II. Menghadapi pengaruh komunis Kos pentadbiran dapat dijimatkan III. Idea penubuhan Malaysia telah pun dikemukakan sejak abad ke-19. Sabah dan Brunei ke dalam Malaysia juga dapat dilihat dari sudut sosial. I. Gagasan Malaysia meliputi Tanah Melayu. Penubuhan Malaysia memberi impak ke atas Sarawak.II dan IV D. Kemerdekaan negeri ini akan menjadi lebih baik A. Penggabungan Sarawak. Singapura digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu B. II.

I. II dan III C. II. Kaum bumiputera dapat bersaing dengan sihat dengan kaum yang lain 9.A. I. Membendung pengaruh komunis di Tanah Melayu Memastikan kepentingan dan pangkalan British di Singapura terkawal III. Antara sebabnya ialah I. Mengapakah Sarawak dan Sabah ingin kekal di bawah pentadbiran British sewaktu cadangan Pembentukan dikemukakan? . Mengukuhkan kedudukan Lee Kuan Yew B. II. Singapura menjadi Negara sosialis pertama di rantau Asia Tenggara C. Penduduk akan bertambah B. Jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dapat diimbangi D. III dan IV B. Mewujudkan satu pasaran yang lebih luas untuk menggalakkan pelaburan IV. III dan IV 11. I. Penduduk di Sabah dan Sarawak lebih cenderyng untuk menolak penggabungan mereka ke dalam Malaysia. II dan IV D. Barisan sosialis memenangi Pilihan Raya Hong Lim. Penubuhan Malaysia dipersetujui oleh pihak British. Mengugat rancangang British member kemerdekaan kepada Singapura D. Menjayakan proses dekoloniasasi British terhadapa Negara-negara belum membangun A. Kemenangan Barisan Sosialis Pilihan Raya Hong Lim Kesan kepada sistem politik di Singapura ialah A. Barisan Sosialis akan bersetuju untuk bergabung dengan Tanah Melayu 10. Taburan penduduk lebih sekata mengikut wilayah C.

Perjanjian antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Von Overback / . Parti Perikatan Sabah telah mengemukakan tuntutan yang mengandungi 20 perkara yang dikenali sebagai Perkara 20 . Menjelang Jun 1966. Satu bentuk neokolonialisme / B. ASEAN B. MAPHILINDO 14. Tidak berkeyakinan membentuk pemerintahan sendiri D. Berhak menentukan sistem pentadbiran sendiri B. Penduduk Sabah dan Sarawak kurang arif tentang politik ketika itu 12. Mengapakah Parti Rakyat Brunei menentang pembentukan gagasan Malaysia? A. Mengawal institusi kesultanan C. Apakah perkara asas yang menjadi tuntutan Presiden Macapagal ke atas Sabah? A. Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh C. Penafian hak rakyat Brunei D. Pengiktirafan ini diperoleh melalui A. Melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak D. Menentukan agama Islam terus menjadi agama rasmi Sabah dan Sarawak 13.A. Menjaga hak peribumi 15. SEATO D. Kesultanan Sulu menolak gagasan Malaysia B. ASA C. Yakin dengan kepimpinan British B. Melindungi tanah-tanah milik peribumi Sabah dan Sarawak C. Tujuan tuntutan ini ialah A. Filipina telah mengiktiraf penubuhan Malaysia.

Memberi Hak Wilayah Asingan 17 Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April 1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Mengembalikan kuasa rakhyat C. Mengapakah hal tersebut wujud ? A. Pajakan Sabah oleh SBUB tidak sah D. Menyekat pengaruh komunis B. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu ? A. Memujuk rakyat Sabah dan Sarawak D. Menuntut kemerdekaan negeri D.C. Mengugat rancangan kemerdekaan D. Sabah dan Sarawak telah mendapat hak pembahagian kuasa yang berbeza denga negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu. Mengukuhkan kedudukan British Tahun Parti 1961 Parti Perikatan Sabah 18. Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas 1962 Parti Perikatan Sarawak A. Melambatkan penyertaan dalam Malaysia B. Tarikh 20 Januari 1963 Peristiwa Konfrontasi Malaysia Kempen Ganyang Malaysia Indonesia terhadap . Menjaga hubungan antara negeri-negeri tersebut B. Penentangan rakyat Sabah 16. Menyokong gagasan Malaysia 19 Jadual dibawah menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap gagasan Malaysia. Memecahbelahkan perpaduan rakyat C. Melindungi kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak / C.

Mengapakah Indonesia bertindak demikian ? A. SNAP. Menjelaskan tentang gagasan Malaysia D. Merealisasikan pembentukan Malaysia D. SCA dan PESAKA membentuk Parti Perikatan Sarawak Apakah kesan penubuhan parti tersebut ? A. Tindakan perluasan wilayah terhalang 20 Maklumat berikut merujuk kepada penubuhan Parti Perikatan Sarawak. Meneruskan sistem politik tradisional B. Terpedaya dengan penjajah Belanda D. Tahun 1962 Peristiwa Parti PANAS. Terpengaruh dengan dakyah komunis B. Menentukan agama rasmi negeri B. Menjayakan pengasasan Persekutuan Borneo 21 Jawatankuasa berikut dtubuhkan pada bulan Julai 1961. Merangka perlembagaan negara B. Merintis kerjasama parti politik 21 22 Apakah hak keistimewaan yang diperoleh Sarawak yang dandiisytiharkan Sabah pada apabila menyertai Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Malaysia 26 Ogos 1963? Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 ? I Hak Sabah mengawal perkhidmatan awam A. Mengawal sumber kewangan negeri .BERJASA. Mengawal hal ehwal imigresen C. Menentukan dasar luar negeri D. Jawatankuasa Pengerusi Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum Donald Stephens Apakah peranan jawatankuasa tersebut ? A. Menamatkan pemerintahan Brooke C. Menetapkan tarikh pilihanraya umum C. Tidak dijemput untuk berunding C.

B.M. Perpaduan kaum terjejas Singapura Sabah Sarawak Mengapakah negeri tersebut menyokong gagasan Malaysia ? A B C D Menamatkan ancaman komunis Memperkukuh amalan demokrasi Mengelakkan campur tangan asing Memenuhi desakan penduduk tempatan 27 Mengapakah Parti Tindakan Rakyat bimbang kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim di Singapura pada tahun 1961 ? . Mengapakah idea tersebut menentang Singapura. menubuhkan Persekutuan 24 26 Rajah berikut berkaitan A. Menjaga Mengurangkan kuasa raja-raja A. III dan IV Parti Brunei1961. pimpinan telah Pada Rakyat bulan April partiA. Kemajuan ekonomi tergendala Negeri Yang Menyokong Gagasan Malaysia D. Proses kemerdekaan tergugat C. Mengapakah dipersetujui British? pemberontakan tersebut dilancarkan ? Mengapakah kemenangan parti tersebut A. I dan II C. II dan III B. Kuasa British kukuhdengan pembentukan Malaysia. Mengawal Menghapuskan pengaruh komunis C. sumber ekonomi D. hak peribumi membimbangkan Lee Kuan Yew ? B. Berhasrat Mengehadkan kemasukan imigran Borneo D. Tekanan Penyatuan pentadbiran B. I dan IV D. penjajah Britishtanah jajahan C. Idea pembentukan Malaysia dikemukakan sejak awal abad ke-19. gagasan Malaysia.Azahari Barisan Sosialis melancarkan Pemberontakan Brunei untuk telah memenangi pilihan raya Hong Lim.II Hal ehwal luar negeri tanggungjawab negeri III Pertahanan di bawah kawalan kerajaan negeri IV Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan 23 25 A.

I dan IV D. Menentang Persekutuan Borneo D. Menggugat proses kemerdekaan II. Menyokong gagasan Malaysia C. Tarikh 20 Januari 1963 Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia Kempen Ganyang Malaysia Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa tersebut? I Menceroboh ruang udara II Menghantar bantahan rasmi III Melancarkan pemberontakan IV Menyerang kapal-kapal nelayan . Melaksanakan sistem birokrasi Barat D. Membasmi ancaman komunis B. Memujuk Singapura menyertai Persekutuan B. III dan IV Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan di Sarawak pada tahun 1962 ? A. Melemahkan kepimpinan Lee Kuan Yew A. Membantutkan perkembangan ekonomi IV. Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak 30 Jadual dibawah menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dengan Indonesia. Menggalakkan penubuhan Parti Perikatan C. I dan II C. Memajukan kehidupan peribumi 29 Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan Malaysia ? A. Memecahbelahkan perpaduan kaum III. II dan III B.28 I.

Serangan tentera Kalimantan Utara . I dan IV D. Kerajaan British menentang B. Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah mencadangkan pembentukan Malaysia di Singapura. I dan IV D. Mengawal kemasukan imigran B. Tanah Melayu terlalu berkuasa D. I dan II C. Mengamalkan konsep pengagihan kuasa 32 33 Pada 27 Mei 1961. III dan IV 31 Jadual ini berkaitan dengan perkembangan politik di Singapura. Mengapakah beliau bertindak demikian? I Memperkasa sistem beraja II Memperkukuh politik Negara III Memantapkan kerjasama ekonomi IV Mengimbangi pengaruh kuasa pembesar A. Ancaman Komunis meningkat C. Tahun 1959 Peristiwa Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura digabungkan dengan Tanah Melayu Mengapakah Lee Kuan Yew membuat cadangan tersebut? A. Melemahkan parti berhaluan kiri C. II dan III B. I dan II C. II dan III B. III dan IV Mengapakah Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) bimbang penyertaan Sarawak dalam Malaysia? A. Memperkukuh semangat setia kawan D.A.

II dan IV 37 38 C. I. Mengukuhkan kedaulatan sultan III. calon pilihan A.34 Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan pengaruh golongan radikal di Singapura. I. Mendaftar Persetujuansebagai majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja D. Menerapkan semangat patriotisme IV. I. Menguruskan pendaftaran pengundi IV.II dan III C. Menetapkan manifesto parti II. TARIKH MAKLUMAT April 1961 Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura Bagaimanakah pemimpin Singapura mengatasi pengaruh golongan tersebut? A. II. Mengendalikan penamaan calon III. I. Menanam semangat waja II. II. Menjalankan Persetujuan majoriti 2/3raya Dewan Parlimen dan kelulusan Yang Dipertua Negeri Sabah dan Sarawak . Memastikan pengundian berjalan lancar A. kempenlebih pilihan D. Menyertai Persetujuanparti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen C. Memupuk perpaduan I. Menguatkuasakan undang-undang darurat 36 35 Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia? Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya( SPR ) I. Menyarankan penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara B. Menjadi Persetujuan lebih suararaya Dewan Parlimen B.II dan IV B. I. III dan IV Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah.II dan III A. III dan IV D. III dan IV B. Mencadangkan penggabungan Singapura dengan Tanah Melayu C. I. politik B. Membentuk pakatan tentera dengan negara jiran D. III dan IV D. pengundi C. Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia beliaukedudukan tidak layakistimewa untuk orang Melayu ? Apakah syarat pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan A.

Mengelak tekanan pihak luar C. Pelajaran B. Mengapakah perlembagaan tersebut dipinda? A. Perancangan bandar 41 Jadual berikut menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia Tenggara. Negara Sistem Pemerintahan Malaysia Demokrasi Berparlimen Indonesia Republik Apakah persamaan sistem tersebut ? A. Perubahan ekonomi semasa B.39 Sejak tahun 1957. Pentadbiran dijalankan oleh golongan bangsawan . Perhutanan C. Pilihan raya diadakan untuk memilih pemimpin B. Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja 40 Rajah berikut merujuk bidang kuasa kerajaan Persekutuan. Hal ehwal luar negeri Bidang kuasa kerajaan Persekutuan Keselamatan dalam negeri X Apakah X ? A. Memastikan kelancaran pentadbiran D. Hiburan awam D.

C. dipecat dari parti C. menyertai parti lain D. menganggotai parti politik B. Dewan Perhimpunan bersidang setiap tiga bulan 42 Pilihanraya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya wakil raky A. Jenis Undang-Undang Keterangan Enakmen Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri X Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak Apakah X? A. membuang undi C. Akta 44 Seorang rakyat Malaysia menghadapi masalah berikut :   Disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh mahkhamah Diisytiharkan muflis Dalam sistem pilihan raya di Malaysia . Piagam C. meninggal dunia B. Perdana Menteri berkuasa membubarkan parlimen D. Kanun B. individu terbabit dengan masalah di atas tidak berhak A. Ordinan D. menyediakan manifesto . hilang sokongan 43 Jadual berikut menerangkan jenis undang-undang yang terdapat di negara kita.

Menjadi ahli parti politik B. Bebas daripada tindakan mahkamah mengundi dalam .D. II dan III B. I dan II C. I dan IV D. Berdaftar sebagai pemilih C. Cemerlang dalam perkhidmatan awam 48 Apakah syarat yang melayakkan warganegara Malaysia yang berusia 21 tahun pilihan raya? A. Menggubal undang-undang C. Membubarkan Parlimen B. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun D. Aktif dalam pertubuhan politik C. Menjawat jawatan kerajaan D. yang manakah lambang negara Malaysia? I. menjadi calon pilihan raya 45 46 Antara yang berikut. Menang dalam pilihan raya B. III dan IV Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia? A. Menetapkan tarikh pilihan raya 47 Apakah syarat untuk menjadi Ahli Dewan Negara dalam sistem pemerintahan di Malaysia? A. Memilih ahli Dewan Rakyat D.Keris IV Lagu Kebangsaan A.Wau III Jata Negara II.

(4 markah) b) Berikan DUA peranan Suruhanjaya Cobbold.. Siapakah yang berkuasa memberi pengampunan kepada pegawai tersebut? A. …………………………………………………………………………………………………………… ii. (ii) …………………………………………………………………………………………………………. Penerimaan pangkat kebesaran C.49 Pernyataan berikut berkaitan dengan Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia. Perdana Menteri B. i. Menteri Pertahanan C. Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak Apakah hak istimewa orang Melayu dan bumiputera yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut? A. i. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. (iii). ………………………………………………………………………………………………………….. (a) Nyatakan EMPAT faktor politik yang mempengaruhi pembentukan Malaysia.. (iv) …………………………………………………………………………………………………………. Jawatan dalam perkhidmatan awam D. Kebebasan menganuti mana-mana agama 50 Seorang pegawai tertinggi angkatan tentera telah dijatuhi hukuman. ( i). Yang di-Pertuan Agong BAHAGIAN B Soalan Struktur 1. …………………………………………………………………………………………………………. Mahkamah Persekutuan D. (2 markah) c) Senaraikan EMPAT intipati Perjanjian Malaysia 1963. . Menjadi ahli Dewan Rakyat B.

.... (iii) …………………………………………………………………………………………………………. (4 markah) • Parti Perikatan Sabah • Parti Perikatan Sarawak 3. a) Namakan DUA orang tokoh yang mencadangkan pembentukan gagasan Malaysia.. …………………………………………………………………………………………………………… ii. i. iv. (i)…………………………………………………………………………………………………………….. (4 markah) 2. (ii)…………………………………………………………………………………………………………….....ii.. iii. (i) ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. Idea pembentukan Malaysia telah pun dikemukakan sejak awal abad ke-19.... Maklumat di atas menunjukkan penubuhan parti politik di Sabah dan Sarawak menjelang penubuhan Malaysia.. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..... (2 markah) d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. (ii) ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………………………………………………………………………. (2 markah) b) Nyatakan DUA faktor pembentukan Malaysia... Singapura dan Brunei sekiranya menyertai gagasan Malaysia. (i) ………………………………………………………………………………………………………….. cadangkan langkah-langkah untuk memperkukuh perpaduan di Malaysia... . (iv) …………………………………………………………………………………………………………. i. (a) Senaraikan DUA parti yang bergabung untuk membentuk Parti Perikatan Sabah. (2 markah) c) Jelaskan DUA faedah yang akan diperoleh Sarawak. (ii) …………………………………………………………………………………………………………... Sabah... …………………………………………………………………………………………………………… ii.

(a) Namakan TIGA buah negeri yang dikaitkan dengan lima bilah keris. i. (ii)……………………………………………………………………………………………………………. ( 2 markah ) (d) Bagaimanakah anda sebagai generasi selepas merdeka menghargai perjuangan pemimpin Negara dalam usaha pembentukan Malaysia 1963? (i)…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… iii. ……………………………………………………………………………………… ii. Gambar di atas menunjukkan Jata Negara yang menjadi kebanggaan negara kita.( 2 markah ) (b) Senaraikan EMPAT Tuntutan 20 Perkara atau hak wilayah asingan oleh Parti Perikatan Sabah. ( 3 markah ) . (ii)……………………………………………………………………………………………………………. (ii)……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. (i) ……………………………………………………………………………………………………………. ( 2 markah ) GAMBAR 1 4... (iii)…………………………………………………………………………………………………………… (iv)…………………………………………………………………………………………………………… ( 4 markah ) (c) Apakah kepentingan tuntutan Perkara 20 Sabah? (i) …………………………………………………………………………………………………………….

i. i. …………………………………………………………………………………………………………… ii.………………………………………………………………………… iii. Bulan sabit . ii. …………………………………………………………………………………………………………….(b). (a) Nyatakan asas pembentukan parti-parti politik di Tanah Melayu sehingga tahun 1963. i. …………………………………………………………………………………… . ( 3 markah ) (c) Apakah yang dimaksudkan dengan cogan kata pada perisai “ Bersekutu Bertambah Mutu “ …………………………………………………………………………………………………………… ( 1 markah ) (d) Pada pendapat anda apakah kepentingan Jata Negara kepada kita ? i. Bunga raya ... (3 markah ) 5. Harimau -………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ( 2 markah ) (b) Apakah tujuan penubuhan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ? i. . Berikan maksud untuk lambang-lambang jata negara berikut. …………………………………………………………………………………………………………… iii. ii. ……………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… ii.. …………………………………………………………………………………………………………… ( 2 markah ) (c) Namakan tiga parti politik di Tanah Melayu sehingga tahun 1963. Penubuhan parti-parti politik di Tanah Melayu sehingga 1963 bermatlamat untuk menyatukan dan memelihara kepentingan kaum masing-masing.

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. mengapakah Perlembagaan Malaysia membenarkan penubuhan pelbagai parti politik ? i. ii... ( 3 markah ) (d) Pada pendapat anda.ii. iii. ……………………………………………………………………………………………………………. (3markah ) . …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… iii.