You are on page 1of 11

PELAN STRATEGIK

UNIT

PENGURUSAN AKADEMIK-PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK

Pencapaian kualiti dan kuantiti Bahasa Inggeris pelajar

MATLAMAT STRATEGIK

meningkatkan keberhasilan pelajar dari segi profesiensi dan kemahiran bahasa Inggeris

KPI
BIL

OBJEKTIF

1.

Meningkatkan
tahap
pencapaian
Bahasa Inggeris
dalam
peperiksaan
awam
Meningkatkan
tahap profesiensi
Bahasa Inggeris
di kalangan
pelajar

2.

SPM
>75%

SASARAN
TOV

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SPM

>
75%

80%

85%

90%

95%

100%

65%

70%

75%

80%

90%

50%

55%

60%

65%

70%

PT3
PT3>
60%
45%
Pencap
aian
pelajar
melebi
hi
Band 5

>60
%
5%

45%

INISIATIF/STRATEGIK
1. E-EXCEL FOR ENGLISH-PROGRAM
PECUTAN PENINGKATAN KUALITI
a. Pembelajaran modul berkala
b. Bengkel Teknik menjawab
c. Gerak Gempur berkala
2. CREATING ENGLISH ENVIRONMENT
a. Word bank- 10 words a week
b. sentence building-10 sentences a week
c. Program Pelaksanaan PLC (dilaksanakan
dalam LET)
d. Program Pelaksanaan PAK 21

MATLAMAT STRATEGIK : meningkatkan keberhasilan pelajar dari segi profesiensi dan kemahiran bahasa Inggeris

UNIT
1. Unit Pengurusan
Akademik
(Bidang Bahasa)

OBJEKTIF

STRATEGI

AKTIVITI

Meningkatkan tahap
pencapaian Bahasa
Inggeris dalam
peperiksaan awam

E-EXCEL FOR
ENGLISH-PROGRAM
PECUTAN
PENINGKATAN
KUALITI

1. Pembelajaran
modul berkala
2. Bengkel Teknik
menjawab
3. Gerak Gempur
berkala

Meningkatkan tahap
profesiensi Bahasa
Inggeris di kalangan
pelajar

CREATING ENGLISH
ENVIRONMENT

1. Word bank- 10
words a day
2. sentence building10 sentences a
week
3. Program
Pelaksanaan PLC
(dilaksanakan
dalam LET)
4. Program
Pelaksanaan PAK
21

OPERASI
1. Menyediakan kertas
Kerja dan modul
2. Mengadakan mesyuarat
Jawatankuasa Kerja
3. Melaksanakan program
4. Penilaian
5. Post Mortem

1. Menyediakan kertas
Kerja
2. Mengadakan mesyuarat
Jawatankuasa Kerja
3. Melaksanakan program
4. Penilaian
5. Post Mortem

PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 1

: Meningkatkan tahap pencapaian Bahasa Inggeris dalam peperiksaan awam

STRATEGI 1

: E-EXCEL FOR ENGLISH -Program Pecutan Peningkatan Kualiti Peperiksaan Awam

BIL.
1.
2.
3.

AKTIVITI

TANGGUNG
JAWAB

KOS/
SUMBER

TEMPOH MASA
TARIKH
TARIKH
JANGKA LAKSANA

Pembelajaran
modul berkala
Bengkel Teknik
Menjawab
Gerak Gempur
Berkala

Guru Bahasa
Inggeris
Tingkatan 3 & 5

Disediakan oleh:
_______________
(DIANA DJURAINI BINTI JOHARI)
Pengerusi Panitia Bahasa Inggeris

Peruntukan
Panitia

Sepanjang
tahun

Sepanjang
tahun

KPI

OUTPUT

Peningkatan
sebanyak +15%
dalam pencapaian
Peperiksaan awam Analisis
2016
keputusan
dibandingkan
peperiksaan
dengan tahap
pencapaian tahun
2015

PELAN
KONTINGE
NSI

Program
Latih Tubi

Disahkan oleh:
______________________
(PN. SAMSIAH BT MOHD SALIM)
Guru Kanan Bahasa

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016
PROGRAM

PEMBELAJARAN MODUL BERKALA

RASIONAL

: Kualiti keputusan peperiksaan awam pelajar meningkat

OBJEKTIF
SUB NKRA

: pelajar dapat dilatih menjawab soalan berbentuk peperiksaan dengan lebih berfokus
: Sekolah Harian Biasa

LANGKAH

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH & TEMPOH


PELAKSANAAN

KOS
PELAKSANAAN

1.

Menyediakan kertas kerja

Jan

rm50

2.

Mengadakan mesyuarat

Jan

3.

Melaksanakan program

Jan-Okt

modul- RM600

4.

Penilaian

berkala

5.

Post Mortem

Okt

KPI

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN

Kertas Kerja
keputusan
pelajar
meningkat
secara berkala
+-15%

Minit
Mesyuarat
Bahan
Program
Laporan
Penilaian
Laporan
Post Mortem

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016
PROGRAM

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB

RASIONAL

: Kualiti keputusan peperiksaan awam pelajar meningkat

OBJEKTIF
SUB NKRA

: pelajar dapat didedahkan dengan teknik menjawab soalan peperiksaan yang betul
: Sekolah Harian Biasa

LANGKAH

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH & TEMPOH


PELAKSANAAN

KOS
PELAKSANAAN

1.

Menyediakan kertas kerja

Jan

rm50

2.

Mengadakan mesyuarat

Jan

3.

Melaksanakan program

berkala

4.

Penilaian

berkala

5.

Post Mortem

Okt

KPI

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN

Kertas Kerja
keputusan
pelajar
meningkat
secara berkala
+-15%

Minit
Mesyuarat
Bahan
Program
Laporan
Penilaian
Laporan
Post Mortem

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016
PROGRAM

GERAK-GEMPUR BERKALA

RASIONAL

: Kualiti keputusan peperiksaan awam pelajar meningkat

OBJEKTIF
SUB NKRA

: dapat mengenalpasti pencapaian pelajar dengan lebih berfokus


: Sekolah Harian Biasa

LANGKAH

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH & TEMPOH


PELAKSANAAN

KOS
PELAKSANAAN

1.

Menyediakan kertas kerja

Jan

rm50

2.

Mengadakan mesyuarat

Jan

3.

Melaksanakan program

berkala

4.

Penilaian

berkala

5.

Post Mortem

Okt

KPI

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN

Kertas Kerja
keputusan
pelajar
meningkat
secara berkala
+-15%

Minit
Mesyuarat
Bahan
Program
Laporan
Penilaian
Laporan
Post Mortem

PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 2

: Meningkatkan tahap profesiensi Bahasa Inggeris di kalangan pelajar

STRATEGI 2

: CREATING ENGLISH ENVIRONMENT

BIL.

AKTIVITI

1.

Word Bank- 10
words a day
sentence building
Program
Pelaksanaan PLC
(dilaksanakan
dalam LET)

2
3

TANGGUNG
JAWAB

semua Guru
Bahasa Inggeris

Program
Pelaksanaan PAK
21

Disediakan oleh:
_______________
(DIANA DJURAINI JOHARI)
Pengerusi Panitia Bahasa Inggeris

KOS/
SUMBER

Peruntukan
Panitia

TEMPOH MASA
TARIKH
TARIKH
JANGKA LAKSANA

Jan

sepanjang
tahun

KPI

OUTPUT

Peningkatan
sebanyak 25%
band 5dalam
PBS tahun 2016
dibandingkan
dengan tahun
2015

Analisis
PBS tahun
2016

PELAN
KONTIGENSI

latih tubi

Disahkan oleh:
______________________
(PN. SAMSIAH BT MOHD SALIM)
Guru Kanan Bahasa

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016
PROGRAM

: Word Bank-10 words a day

RASIONAL

Murid Berpotensi Meningkatkan Perbendaharaan kata dalam Bahasa Inggeris

OBJEKTIF

Mempunyai Barisan Murid Berpotensi Yang profisien dalam Bahasa Inggeris

SUB NKRA

: Sekolah Harian Biasa

LANGKAH

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH & TEMPOH


PELAKSANAAN

KOS
PELAKSANAAN

1.
2.

Menyediakan kertas kerja


Mengadakan mesyuarat

Jan
Jan

RM200

3.

Melaksanakan program

Sepanjang tahun

4.

Penilaian

Sepanjang tahun

5.

Post Mortem

Sept

KPI

pencapaian
pelajar ke
band 5
meningkat
secara berkala

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN

Kertas Kerja
Minit
Mesyuarat
Bahan
Program
Laporan
Penilaian
Laporan
Post Mortem

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016
PROGRAM

SENTENCE BUILDING

RASIONAL

Murid Berpotensi Meningkatkan profisiensi dalam Bahasa Inggeris

OBJEKTIF

Mempunyai Barisan Murid Berpotensi Yang profisien dalam Bahasa Inggeris

SUB NKRA

: Sekolah Harian Biasa

LANGKAH

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH & TEMPOH


PELAKSANAAN

KOS
PELAKSANAAN

1.
2.

Menyediakan kertas kerja


Mengadakan mesyuarat

Jan
Jan

RM200

3.

Melaksanakan program

Sepanjang tahun

4.

Penilaian

Sepanjang tahun

5.

Post Mortem

Sept

KPI

pencapaian
pelajar ke
band 5
meningkat
secara berkala

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN

Kertas Kerja
Minit
Mesyuarat
Bahan
Program
Laporan
Penilaian
Laporan
Post Mortem

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016
a. PROGRAM

: Program Pelaksanaan PLC (dilaksanakan dalam LET)

RASIONAL

Guru berkeupayaan Meningkatkan profisiensi pelajar dalam Bahasa Inggeris

OBJEKTIF

Mempunyai Barisan Murid Berpotensi Yang profisien dalam Bahasa Inggeris

SUB NKRA

: Sekolah Harian Biasa

LANGKAH

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH & TEMPOH


PELAKSANAAN

KOS
PELAKSANAAN

1.
2.

Menyediakan kertas kerja


Mengadakan mesyuarat

Jan
Jan

RM200

3.

Melaksanakan program

Sepanjang tahun

4.

Penilaian

Sepanjang tahun

5.

Post Mortem

Sept

KPI

pencapaian
pelajar ke
band 5
meningkat
secara berkala

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN

Kertas Kerja
Minit
Mesyuarat
Bahan
Program
Laporan
Penilaian
Laporan
Post Mortem

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016
PROGRAM

: Program Pelaksanaan PAK 21

RASIONAL

Guru berkeupayaan Meningkatkan profisiensi pelajar dalam Bahasa Inggeris

OBJEKTIF

Mempunyai Barisan Murid Berpotensi Yang profisien dalam Bahasa Inggeris

SUB NKRA

: Sekolah Harian Biasa

LANGKAH

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH & TEMPOH


PELAKSANAAN

KOS
PELAKSANAAN

1.
2.

Menyediakan kertas kerja


Mengadakan mesyuarat

Jan
Jan

RM200

3.

Melaksanakan program

Sepanjang tahun

4.

Penilaian

Sepanjang tahun

5.

Post Mortem

Sept

KPI

pencapaian
pelajar ke
band 5
meningkat
secara berkala

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN

Kertas Kerja
Minit
Mesyuarat
Bahan
Program
Laporan
Penilaian
Laporan
Post Mortem