You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SAINS

KELAS :

TAJUK
Di akhir pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

MASA :

KRITERIA
KEJAYAAN

AKTIVITI

1. Murid dapat
2.
PEMULA :
1.
UTAMA :
2.
3.
PENUTUP :
4.

BBM
REFLEKSI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK
KELAS :

TAJUK
Di akhir pembelajaran murid dapat :
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

MASA :

KRITERIA
KEJAYAAN

AKTIVITI

BBM
REFLEKSI

1. Murid dapat
2.
PEMULA :
1.
UTAMA :
2.
3.
PENUTUP :
4.