You are on page 1of 21

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016

KOD SEKOLAH
NAMA SEKOLAH
PPD / PPDW
NEGERI
PENGETUA
LOKASI SEKOLAH SEMASA
GRED SEKOLAH
SESI PERSEKOLAHAN
BAND 2014
NO. TELEFON
NO. FAKS
EMAIL

PEDALAMAN / LUAR BANDAR / BANDAR


A/B
1

DAPATAN NAZIRAN
1.PERJAWATAN DAN PENGISIAN GURU (BSKG) DALAM e-OPERASI
Sijil
Pengisian
Perjawatan
Lebih (+)/
2016
Kurang (-)
(a)
(b)
LUAR NORMA
DALAM NORMA
DALAM NORMA
(TINGKATAN 6)
**GURU INTERIM
KESELURUHAN

0
0
0
0

0
0

GURU MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL (BT) DALAM JADUAL WAKTU


Bukan
Perlu (a) Opsyen (b)
Opsyen (c)
Peralihan Ting. 5
Tingkatan 6
Jumlah
0
0
0

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 1

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016

DAR / BANDAR

DALAM e-OPERASI
Auditan
(c)
*Dapatan
sebenar

LAM JADUAL WAKTU


Jumlah
Beza
(b+c)
((b+c) a)
0
0
0
0
0
0

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 1

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


2.ENROLMEN DAN KELAS BAHASA TAMIL (DALAM JADUAL WAKTU)
TINGKATAN
PERALIHAN
TINGKATAN 1
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5
TINGKATAN 6 B
TINGKATAN 6 A
JUMLAH

Bil. Kelas
Kelulusan
Buka

Beza (+-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil.
Murid

Purata
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Bagaimanakah sekolah menawar dan membuka kelas mata pelajaran Bahasa Tamil?
1.

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 2

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016

aran Bahasa Tamil?

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 2

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


3.MAKLUMAT PELAKSANAAN KELAS BAHASA TAMIL (DALAM JADUAL WAKTU)

Bil.

Tingkatan/Tahun

Bil.
Kelas

Asli Islam

#DIV/0!

TINGKATAN 6 ATAS

#DIV/0!

#DIV/0!

Jumlah
Murid

Purata

Purata

Jumlah
Murid

TINGKATAN 6
BAWAH

JUMLAH

Jumlah

Lain

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

India

0
0
0
0
0
0

Cina

P
0
0
0
0
0
0

PERALIHAN
TINGKATAN 1
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5

Bumi/ Melayu

L
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6

Asli Bukan
Islam

4.MAKLUMAT PELAKSANAAN KELAS BAHASA TAMIL (DALAM dan LUAR JADUAL WAKTU /1+2/2+1/0+3)

Bil.

Tingkatan/Tahun

Bil.
Kelas

Asli Islam
L

Asli Bukan
Islam
L

Bumi/ Melayu

Cina
L

India
P

Lain
L

Jumlah
P

L
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

1
2
3
4
5
6

PERALIHAN
TINGKATAN 1
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5

TINGKATAN 6
BAWAH

#DIV/0!

TINGKATAN 6 ATAS

#DIV/0!

#DIV/0!

JUMLAH

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 3

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


5.MAKLUMAT PELAKSANAAN KELAS BAHASA TAMIL (AMBIL/MENDUDUKI PEPERIKSAAN PT3, SPM DAN STPM TAHUN 2016)
Bil.

Tingkatan/Tahun

Bil.
Kelas

Asli Islam
L

Asli Bukan
Islam
L

Bumi/ Melayu

Cina
L

India
P

Jumlah

Lain

Jumlah
Murid

Purata

TINGKATAN 3

#DIV/0!

TINGKATAN 5

#DIV/0!

TINGKATAN 6

#DIV/0!

#DIV/0!

Jumlah
Murid

Purata

JUMLAH

6.MAKLUMAT PELAKSANAAN KELAS BAHASA TAMIL (POL) (DALAM / LUAR JADUAL WAKTU)
Bil.

Tingkatan/Tahun

Bil.
Kelas

Asli Islam
L

Asli Bukan
Islam
L

Bumi/ Melayu

Cina
L

India
P

Lain

Jumlah
P

PERALIHAN POL

#DIV/0!

TINGKATAN 1POL

#DIV/0!

TINGKATAN 2POL

#DIV/0!

TINGKATAN 3POL

#DIV/0!

TINGKATAN 4POL

#DIV/0!

TINGKATAN 5POL

#DIV/0!

MEN. BAWAH POL


(PER,T1,2,3)

#DIV/0!

MEN. ATAS POL (T4,5)

#DIV/0!

MEN. BAWAH / ATAS POL


(T1,2,3,4,5)

#DIV/0!

#DIV/0!

JUMLAH

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 4

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


MAKLUMAT GURU PUPILS OWN LANGUAGE (POL)
GURU MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL (BT) KELAS POL
NAMA GURU

NO KAD PENGENALAN
(TANPA " -" )

NAMA SEKOLAH ASAL


/PESARA

KELULUSAN
BT
(SPM/STPM)

KELAYAKAN
IKHTISAS

KELAYAKAN
AKADEMIK

AKADEMIK
TERTINGGI

TINGKATAN TINGKATAN
DIAJAR
DIAJAR (Luar
(Dlm jadual
jadual
waktu)
waktu)

OPSYEN/
BUKAN
OPSYEN

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 5

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


7.MAKLUMAT KELAS DAN MURID SECARA KESELURUHAN

Bil.

Tingkatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PEMBELAJARAN
PENDENGARAN
PENGLIHATAN
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
PERALIHAN
TINGKATAN 1
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
TINGKATAN 4
TINGKATAN 5

13

Bil.
Kelas

Asli Islam

Asli Bukan
Islam

TINGKATAN 6(A)
KEMANUSIAAN

#DIV/0!

14

TINGKATAN 6(A)
SAINS

#DIV/0!

15

TINGKATAN 6(B)
KEMANUSIAN

#DIV/0!

16

TINGKATAN 6(B)
SAINS

#DIV/0!

#DIV/0!

Jumlah
Murid Purata

Jumlah

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Lain

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

India

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cina

L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

Bumi/ Melayu

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 6

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


8.MAKLUMAT PENCAPAIAN CALON PEPERIKSAAN KELAS BAHASA TAMIL PMR/PT3, SPM DAN STPM TAHUN 2013-2015
TAHUN PEPERIKSAAN PMR/PT3

TAHUN PEPERIKSAAN SPM

TAHUN PEPERIKSAAN STPM

PERKARA
2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

PERATUS LULUS

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

PERATUS GAGAL

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

JUMLAH CALON DAFTAR


JUMLAH CALON AMBIL
JUMLAH CALON LULUS
JUMLAH CALON GAGAL

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 7

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


A)JUSTIFIKASI KEPERLUAN PENAWARAN DAN PELAKSANAAN KELAS BAHASA TAMIL
1. Justifikasi 1
2. Justifikasi 2

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 8

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


B) ISU PERJAWATAN DAN PENGISIAN GURU BAHASA TAMIL
1. Isu 1
2. Isu 2

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 9

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


D) ISU ENROLMEN DAN KELAS KESUSATERAAN TAMIL
1.

Berapa ramai murid yang mengambil matapelajaran Kesusateraan Tamil?


(a) Tingkatan 4 :
(b) Tingkatan 5 :

2.

Berapa banyak kelas mata pelajaran Kesusateraan Tamil dibuka?


(a) Tingkatan 4 :
(b) Tingkatan 5 :

3. Bilangan guru yang mengajar matapelajaran Kesusasteraan Tamil?


(a) Dalam jadual waktu :
(b) Luar jadual waktu
:

4.

Prestasi pencapaian matapelajaran Kesusasteraan Tamil di peringkat SPM (Gred Purata Mata Pelajaran)
2013 :
2014 :
2015 :

Nyatakan isu-isu pelaksanaan mata pelajaran Kesusasteraan Tamil dari para 1 - 4

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 10

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


1. Isu 1

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 10

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 10

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 10

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


9.MAKLUMAT GURU YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN BAHASA TAMIL (DALAM JADUAL WAKTU)
KELAYAKAN AKADEMIK/TAHUN
BIL

NAMA

NO KAD PENGENALAN
TANPA ("-")

KELAYAKAN
IKHTISAS

TAHUN ANUGERAH
IKHTISAS

Mempunyai surat kelulusan


melanjutkan pelajaran daripada
KPM(Ex-PPLD)

AKADEMIK TERTINGGI
(PENGKHUSUSAN)

TINGKATAN
DIAJAR

OPSYEN /
BUKAN
OPSYEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

MS 11

NAZIRAN PERJAWATAN GURU BAHASA TAMIL DI SMK 2016


Nama Pegawai Naziran :
BIL NAMA

JAWATAN

PPD/ JPN/ KPM

NO TELEFON

Perkara perkara penting/bukti yang perlu didapatkan dalam naziran perjawatan ini.
1.Semua maklumat diisi oleh Pemantau
2.Borang status kedudukan guru (BSKG).
3.Senarai semua nama guru di sekolah mengikut kelulusan ikhtisas, kelayakan akademik dan mata pelajaran diajar**
4.Jadual waktu guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Tamil.
5.Jadual waktu induk sekolah.
6.Mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah mengikut kelas.
7.Salinan semua sijil guru yang mengajar bahasa Tamil dan guru berlabel opsyen BT tetapi tidak mengajar BT.
( Sijil ikhtisas dan akademik)
*Setiap Muka Surat Instrumen dan dokumen mesti disahkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan atau pegawai yang diberi kuasa (jika pengetua tiada).
**Format Lampiran Senarai Guru (Item 3)
BIL

NAMA

OPSYEN DOMINAN

IKHTISAS

OPSYEN 1

OPSYEN 2

SUBJEK
AJAR 1

BIL WAKTU
1

SUBJEK
AJAR 2

BIL
WAKTU 2

SUBJEK
AJAR 3

Task Force Kajian Keperluan Dan Penempatan Guru BT Di Sekolah Menengah

BIL
WAKTU 3

MS 12

LAPORAN MAKLUMAT MURID SEKOLAH (SENARAI NAMA MURID YANG MENGIKUTI KELAS BAHASA TAMIL)

SEKOLAH
BIL

NAMA PENUH MURID

PERALIHAN/T
NAMA KELAS
INGKATAN

JANTINA

KAUM

LAMPIRAN A

KUTI KELAS BAHASA TAMIL)

AGAMA

WARGANEGARA
MURID