You are on page 1of 1

Sekolah kebangsaan

kampong baharu felda


neram 1

LAPORAN perkhemahan unit


beruniform tahun 2015
TARIKH
15,16 DAN 17 APRIL 2015

TEMA
Kerjasama Usaha dan Yakin
Boleh Teras Kejayaan