You are on page 1of 50

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


DUNIA SENI VISUAL
TAHUN DUA

MINGGU
1

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Menggambar
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk :Rumahku
Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti garisan, rupa, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
1.1.1.2 Rupa organik dan geometrik.
1.1.1.3 Bentuk ilusi
1.1.1.4 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan simetri
1.1.2.3 Kepelbagaian rupa dan garisan
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat tiada
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik garisan selari atau garisan bersilang
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

2&3

Membuat Corak dan Rekaan


Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk :Hiasan Dinding
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan
guntingan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan
corak lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
guntingan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Imbangan simetri
2.1.2.2 Kontra warna
2.1.2.3 Harmoni perulangan motif
2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat


Binaan
Tema: Alam Semula jadi
4

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail.

Tajuk: Bunga
Aktiviti: Stabail

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan stabail.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang susunan objek
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail.

3.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

seni visual, sejarah seni, dan budaya.


3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni
4.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.

Tajuk : Gasing Mudah

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing.

Aktiviti: Gasing

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual

4.1.1 Unsur seni


4.1.1.1 Bentuk konkrit

Mengenal Kraf Tradisional


Tema: Objek Buatan Manusia
6

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gasing.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan gasing.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1.2 Warna primer dan sekunder

4.1.2 Prinsip rekaan


4.1.2.1 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
7&8
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk :ROBOT

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti garisan, rupa, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
menggambar teknik gosokan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan.

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.1 Kontra jalinan
1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.

Aktiviti : Gosokan

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan gambar.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

1.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
gosokan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik gosokan.
1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Membuat Corak dan Rekaan


9

Tema : Alam Semula jadi


Tajuk : Corak Pembalut Hadiah
Aktiviti : Cetakan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik cetakan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi
sumber, kajian, dan teknologi dalam
membuat corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
keseimbangan pada corak rekaan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik atau geometri
2.1.1.2 Warna primer
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni perulangan motif
2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
surat khabar.
2.2.1.2 Bahan gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.2.1 Teknik cetakan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat


Binaan
10

Tema : Alam Semula jadi

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka.

Tajuk : Muka Haiwan.


Aktiviti : Topeng Muka.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan topeng
muka.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan topeng muka.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
3.1.1.1 Bentuk konkrit
3.1.1.2 Warna - sekunder
3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh

3.1.2 Prinsip rekaan


3.1.2.1 Imbangan semetri
3.1.2.2 Penegasan bahagian muka.
3.2 Aplikasi Seni:

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat tiada
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni


11

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Membentuk dan Membuat
Binaan

STANDARD KANDUNGAN
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka.

Tema : Alam Semula jadi


Tajuk : Muka Haiwan.
Aktiviti : Topeng Muka.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan topeng
muka.

STANDARD PEMBELAJARAN
visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
3.1.1.1 Bentuk konkrit
3.1.1.2 Warna - sekunder
3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri
3.1.2.2 Penegasan bahagian muka.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan topeng muka.

3.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

Mengenal Kraf Tradisional


12 & 13

Tema: Objek Buatan Manusia


Tajuk : Buyung.
Aktiviti : Tembikar
Teknik Lingkaran.

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan kraf
tembikar buyung..
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Jalinan - sentuh
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat tiada.
4.2.2.2 Bahan doh atau tanah liat.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Teknik lingkaran.
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
Tema : Alam Semula jadi.
14

Tajuk : Bunga Kebangsaan.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti garisan, rupa, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan
gambar menggunakan teknik resis.

Aktiviti : Resis.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat resis.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan resis.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan kesan lilin atau oil pastel
1.1.1.2 Rupa hal benda.
1.1.1.3 Warna - sekunder.
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kontra garisan dan warna
1.1.2.2 Harmoni rupa dan bentuk.
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
resis.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat berus lukisan dan palet.

1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna
berasaskan air.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2.1 Teknik resis.
1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Membuat Corak dan Rekaan


15
Tema : Alam Semula jadi
Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar.

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti garisan,
warna, jalinan, ritma dan pergerakan
serta kepelbagaian yang terdapat
pada alam semula jadi dan karya seni
dalam penghasilan corak teknik tiupan.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
tiupan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Ritma dan pergerakan garisan pelbagai arah.
2.1.2.2 Kepelbagaian warna, garisan dan jalinan.

Aktiviti : Tiupan.

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1 Garisan pelbagai jenis garisan.
2.1.1.2 Warna sekunder
2.1.1.3 Jalinan - tampak

2.2 Aplikasi Seni:

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.
2.2.1.2 Bahan gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik tiupan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak tiupan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

Menggambar
Tema : Alam Semula jadi.
16
Tajuk : Pokok Bunga.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
catan.

Aktiviti : Catan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat catan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1.1 Bentuk ilusi
1.1.1.2 Jalinan tampak
1.1.1.3 Warna - sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat catan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,


warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.
1.4 Apresiasi Seni:

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

17
Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan
guntingan.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
guntingan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Imbangan simetri
2.1.2.2 Kontra warna
2.1.2.3 Harmoni perulangan motif

Tajuk :Hiasan Dinding


Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual dalam penghasilan
corak lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer

2.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting dan pensel

2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.


2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat


Binaan
18
Tema: Alam Semula jadi

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail.

Tajuk: Haiwan Bersayap


Aktiviti: Stabail

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan stabail.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang susunan objek
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail.

3.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

Mengenal Kraf Tradisional


19

Tema: Objek Buatan Manusia

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing.

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
4.1.1 Unsur seni

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Tajuk : Gasing Mudah
Aktiviti: Gasing

STANDARD KANDUNGAN
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gasing.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1.1 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan gasing.

4.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.


4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Menggambar
20
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Pasu Bunga

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti garisan, rupa, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
menggambar teknik gosokan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan.

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.1 Kontra jalinan
1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.

Aktiviti : Gosokan

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan gambar.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

1.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
gosokan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik gosokan.
1.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

21
Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Alam Semula jadi
Tajuk : Corak Pembalut Hadiah
Aktiviti : Cetakan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik cetakan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi
sumber, kajian, dan teknologi dalam
membuat corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
keseimbangan pada corak rekaan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik atau geometri
2.1.1.2 Warna primer
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni perulangan motif
2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
surat khabar.
2.2.1.2 Bahan gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik cetakan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

22
Membentuk dan Membuat
Binaan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka.

Tema : Alam Semula jadi

Tajuk : Muka Haiwan.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan topeng
muka.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
3.1.1.1 Bentuk konkrit
3.1.1.2 Warna - sekunder
3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri
3.1.2.2 Penegasan bahagian muka.

Aktiviti : Topeng Muka.


3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan topeng muka.

3.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya
3.2.1.1 Alat gunting

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

Tema: Objek Buatan Manusia

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan kraf tembikar buyung.

Tajuk : Buyung.

2. Aplikasi pengetahuan dan

Mengenal Kraf Tradisional


23

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar buyung.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Jalinan - sentuh

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Aktiviti : Tembikar
Teknik Lingkaran.

STANDARD KANDUNGAN
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan kraf
tembikar buyung..
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan teknologi dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat tiada.
4.2.2.2 Bahan doh atau tanah liat.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Teknik lingkaran.
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
24

Tema : Alam Semula jadi.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti garisan, rupa, bentuk,

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni

CATATAN

MINGGU
25

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Tajuk : Bunga Kebangsaan.

STANDARD KANDUNGAN
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan
gambar menggunakan teknik resis.

Aktiviti : Resis.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat resis.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan resis.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan kesan lilin atau oil pastel
1.1.1.2 Rupa hal benda.
1.1.1.3 Warna - sekunder.
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kontra garisan dan warna
1.1.2.2 Harmoni rupa dan bentuk.
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
resis.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.2.1.1. Alat berus lukisan dan palet.
1.2.1. 2 Bahan kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna
berasaskan air.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik resis.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Menggambar
Tema : Alam Semula jadi.
26
Tajuk : Pokok Bunga.
Aktiviti : Catan.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
catan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Bentuk ilusi
1.1.1.2 Jalinan tampak
1.1.1.3 Warna - sekunder

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat catan.

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan.

1.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan


rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam


penghasilan karya
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

27

Membuat Corak dan Rekaan


Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk :Hiasan Dinding

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan
guntingan.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
guntingan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Imbangan simetri
2.1.2.2 Kontra warna
2.1.2.3 Harmoni perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual dalam penghasilan
corak lipatan dan guntingan.

2.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

28

Membentuk dan Membuat


Binaan
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Haiwan
Aktiviti: Stabail

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan stabail.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang susunan objek
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail.

3.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

29

Mengenal Kraf Tradisional

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing.

Tema: Objek Buatan Manusia


Tajuk : Gasing Mudah
Aktiviti: Gasing

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gasing.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi penghasilan
gasing.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.


4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
30

Tema : Objek Buatan Manusia


Tajuk : Rumahku
Aktiviti : Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti garisan, rupa, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
lukisan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan.

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
1.1.1.2 Rupa organik dan geometrik.
1.1.1.3 Bentuk ilusi
1.1.1.4 Warna primer dan sekunder

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.2 imbangan simetri

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
menerusi penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2.3 Kepelbagaian rupa dan garisan
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat tiada
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik garisan selari atau garisan bersilang
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Menggambar
Tema : Objek Buatan Manusia
31

Tajuk : Pasu Bunga


Aktiviti : Gosokan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti garisan, rupa, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
menggambar teknik gosokan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan.

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.1 Kontra jalinan
1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan gambar.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.

1.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
gosokan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

32

Membuat Corak dan Rekaan


Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk :Hiasan Dinding
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan
guntingan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual dalam penghasilan
corak lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
guntingan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Imbangan simetri
2.1.2.2 Kontra warna
2.1.2.3 Harmoni perulangan motif
2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

33

Membentuk dan Membuat


Binaan
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Haiwan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan stabail.

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang susunan objek
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Aktiviti: Stabail

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail.

3.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

34
Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Objek Buatan Manusia

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gasing.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri

Tajuk : Gasing Mudah


Aktiviti: Gasing

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan gasing.

4.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.


4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
Tema : Alam Semula jadi.
Tajuk : Pokok Bunga.
35

Aktiviti : Catan.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
catan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat catan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Bentuk ilusi
1.1.1.2 Jalinan tampak
1.1.1.3 Warna - sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan.

1.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan


rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam


penghasilan karya
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

.
36
Membuat Corak dan Rekaan

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti garisan,
warna, jalinan, ritma dan pergerakan
serta kepelbagaian yang terdapat
pada alam semula jadi dan karya seni
dalam penghasilan corak teknik tiupan.

Tema : Alam Semula jadi


Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar.
Aktiviti : Tiupan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
tiupan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Garisan pelbagai jenis garisan.
2.1.1.2 Warna sekunder
2.1.1.3 Jalinan - tampak
2.1.2 Prinsip rekaan

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2.1 Ritma dan pergerakan garisan pelbagai arah.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1.2.2 Kepelbagaian warna, garisan dan jalinan.


2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.
2.2.1.2 Bahan gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik tiupan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak tiupan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Menggambar

37
Tema : Alam Semula jadi.
Tajuk : Pokok Bunga.

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
catan.

Aktiviti : Catan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat catan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Bentuk ilusi
1.1.1.2 Jalinan tampak
1.1.1.3 Warna - sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.
1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat catan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.
1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Membuat Corak dan Rekaan


38
Tema : Objek Buatan Manusia

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan
guntingan.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
guntingan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.

2.1.2 Prinsip rekaan


2.1.2.1 Imbangan simetri
2.1.2.2 Kontra warna
2.1.2.3 Harmoni perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual dalam penghasilan
corak lipatan dan guntingan.

2.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting dan pensel.

Tajuk :Hiasan Dinding


Aktiviti: Lipatan dan Guntingan

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

39

Membentuk dan Membuat


Binaan
Tema: Alam Semula jadi

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harmoni yang terdapat pada alam
semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail.

Tajuk: Haiwan Bersayap


Aktiviti: Stabail

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan

3.1 Persepsi Estetik:


Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Ruang susunan objek
3.1.2 Prinsip rekaan

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
teknik dalam penghasilan stabail.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1.2.1 Imbangan semetri
3.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.
3.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

Mengenal Kraf Tradisional


Tema: Objek Buatan Manusia
40

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing.

Tajuk : Gasing Mudah


Aktiviti: Gasing

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gasing.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Imbangan simetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi
penghasilan gasing.

4.2 Aplikasi Seni:


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri


dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.


4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Pasu Bunga
41

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni


visual seperti garisan, rupa, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
menggambar teknik gosokan.

1.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.

2. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan.

1.1.2 Prinsip rekaan


1.1.2.1 Kontra jalinan

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan gambar.

1.2 Aplikasi Seni :


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
gosokan.

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.

Aktiviti : Gosokan

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan


rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.

1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam


penghasilan karya

1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan


1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik gosokan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

42&43

Membuat Corak dan Rekaan


Tema : Alam Semula jadi

1. Persepsi dan pemahaman


bahasa seni visual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik cetakan.

2.1 Persepsi Estetik :


Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
keseimbangan pada corak rekaan.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Rupa organik atau geometri

Tajuk : Corak Pembalut Hadiah

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi

2.1.1.2 Warna primer

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
Aktiviti : Cetakan

STANDARD KANDUNGAN
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi
sumber, kajian, dan teknologi dalam
membuat corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni perulangan motif
2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
surat khabar.
2.2.1.2 Bahan gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik cetakan.
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif

2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam


penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

CATATAN