You are on page 1of 6

TASQUES ABRIL 25

TASQUES D'AVUI

TASQUES ACUMULADES
MATEMTIQUES

ESTUDIAR 120
120*

ESTUDIAR 116, 117, 118, 119.,

26
VALENCI

ESTUDIAR

75 (2)
EXAMEN
MAIG

17
DILLUNS

ESTUDIAR: VOCABULARI 69 (2), VERBS


ANAR I VENIR (O VINDRE), 72,
EXPRESSIONS:
arribar i moldre: enllestir una faena rpidament.
agarrar el bou per les banyes: afrontar els problemes de
cop
anar brut com una guilla: anar molt brut.
bufar en caldo gelat: ser pretencis.
estar al cas: atendre.
estar als nvols: estar molt distret.
estar peix: no saber res darribar i moldre: enllestir una
faena rpidament.
agarrar el bou per les banyes: afrontar els problemes de
cop
anar brut com una guilla: anar molt brut.
bufar en caldo gelat: ser pretencis.
estar al cas: atendre.
estar als nvols: estar molt distret.
estar peix: no saber res d'un tema.
fer cara de pomes agres: estar enfadat.
fer i desfer: manar.
ficar cullerada: intervenir sense ser demanat.
girar full: passar a una altra qesti.
haver-hi gat amagat: haver-hi intenci oculta.
mossegar-se la llengua: callar.
no tindre trellat: no tindre sentit.
picar l'ham: deixar-se enganyar.
tallar el bacall: manar, dirigir.
tocar el dos: anar-se'n.'un tema.
fer cara de pomes agres: estar enfadat.
fer i desfer: manar.
ficar cullerada: intervenir sense ser demanat.
girar full: passar a una altra qesti.
haver-hi gat amagat: haver-hi intenci oculta.
mossegar-se la llengua: callar.
no tindre trellat: no tindre sentit.
picar l'ham: deixar-se enganyar.
tallar el bacall: manar, dirigir.
tocar el dos: anar-se'n.
VOCABULARI:

ahir: ahir s el dia que va abans de hui.

alba: primera llum del dia abans d'eixir el sol.


alzina: arbre amb les branques molt espesses i les
fulles
petites, dures, de color
verd fosc tot l'any. El tronc s rugs i de color
fosc. El fruit de l'alzina s una bellota.
aleshores: en eixe moment
banya: cada una de les puntes grosses i dures que
alguns mamfers tenen al cap.
cadell: animal mamfer que fa poc que ha nascut.
campanar: torre amb una campana
cau: forat a terra que fa un animal per a amagar-s'hi.
Tamb es diu aix qualsevol amagatall o refugi
d'un animal salvatge.
dem: el dia desprs de hui.
desps-ahir: abans-d'ahir.
desps-dem: dem passat.
ficci: qualsevol cosa que una persona s'imagina o
s'inventa. (A les pellcules de ficci ixen moltes
coses que en la realitat no existeixen).
fosc: obscur, sense llum
hui, avui: En el dia que estem quan parlem o escrivim.
l'endem: el dia segent
llest: intel.ligent, espavilat.
Lli: planta de la qual s'obtenen fibres per a teixir.
maresma: terreny pla prop del mar inundat per l'aigua.
margall: petita palmera de fulles grosses en forma de
ventall i uns fruits semblants als dtils. La
part de dins de les
tiges es menja. s
l'nica
palmera
originria de la
Comunitat Valenciana.
muscle: part superior i lateral del cos a cadaagarrar el
bou per les banyes: afrontar els problemes
de cop.
costat del coll, en la uni del bra al
tronc.
oroneta, oronella: ocell menut que t la part de
l'esquena fosca i la del ventre clara.
T la cua llarga i dividida en dos
com una forca. S'alimenten
d'insectes i sovint volen molt a prop
de terra, fent passades amunt i avall.
Fan el niu amb fang sota de les
bigues de terrasses i coberts.
Ortiga: planta amb fulles en forma de serra i pelets que,
si es toquen, piquen.
plat: espai dels estudis de cine i de televisi on es
filmen escenes depicar l'ham: deixar-se enganyar.
Ian va preparar un parany i Jana va picar l'ham.
pellcules o programes. (En els
plats hi ha llums, aparells d'efectes especials i
cmeres).
salpar: llevar ncores i partir un vaixell.
sencer: complet, que no s'ha llevat res i
S
conserva totes les seues parts.
subdit: que est baix les ordres d'un rei o d'una altra
persona d'autoritat. Els tirans no tenen cap
respecte pels seus sbdits.
tardor: estaci de l'any que segueix l'estiu.
tim: planta aromtica que forma mates baixes de
fulles primes lanceolades i flors menudes de

color blanquins o rosat. Les tiges sn com petits


troncs molt forts. Aarribar i moldre: enllestir una
faena rpidament.
agarrar el bou per les banyes: afrontar els problemes de
cop
anar brut com una guilla: anar molt brut.
bufar en caldo gelat: ser pretencis.
estar al cas: atendre.
estar als nvols: estar molt distret.
estar peix: no saber res d'un tema.
fer cara de pomes agres: estar enfadat.
fer i desfer: manar.
ficar cullerada: intervenir sense ser demanat.
girar full: passar a una altra qesti.
haver-hi gat amagat: haver-hi intenci oculta.
mossegar-se la llengua: callar.
no tindre trellat: no tindre sentit.
picar l'ham: deixar-se enganyar.
tallar el bacall: manar, dirigir.
tocar el dos: anar-se'n.mb el tim es fan infusions,
sopes i tamb s'empra per adobar carn i altres
aliments.
trencar: fer trossos alguna cosa, destruir, partir.
PARAULES POLISMIQUES
cua: (1) part final de la columna vertebral d'alguns
animals.
(2) part final d'alguna cosa (cua del vestit, d'un
S
avi, etc.). (3) grup de persones posades una
darrere l'altr, que esperen guardant el torn.
estar tirat: ser molt fcil.
llima: (1) fruit del llimoner.
(2) eina per a polir i allisar materials durs,
formada per una barra d'acer llarga i
estreta, amb la superfcie coberta de solcs i
estries.
papar: menjar amb rapidesa.
pota: (1) extremitats dels animals que els serveixen per
aguantar el cos i per a caminar, crrer o
saltar.
(2) cada una de les barrers que aguanten una
taula, una cadira o un altre moble.
ull: (1) rgan de la visi.
(2) nom que es dna a algunes coses que fan un
forat o clot en forma d'ull (els ulls d'un
formatge, l'ull d'una agulla ).
SINNIMS
papallona: palometa
ANTNIMS
abans: desprs.
acabar: comenar.
acostant-se: allunyant-se.
anar: vindre, tornar.
a poqueta nit: quan comena a fosquejar.
eixir: entrar.
pujar: baixar.
traure: ficar.

EXPRESSIONS:
a la vora: al costat
a poc a poc: lentament
acostant-se: apropant-se
agarrar el bou per les banyes: afrontar els problemes
de cop.
anar brut com una guilla: anar molt brut.
ben a prop: molt prop
bufar en caldo gelat: ser arribar i moldre: enllestir una
faena rpidament.
agarrar el bou per les banyes: afrontar els problemes de
cop
anar brut com una guilla: anar molt brut.
bufar en caldo gelat: ser pretencis.
estar al cas: atendre.
estar als nvols: estar molt distret.
estar peix: no saber res d'un tema.
fer cara de pomes agres: estar enfadat.
fer i desfer: manar.
ficar cullerada: intervenir sense ser demanat.
girar full: passar a una altra qesti.
haver-hi gat amagat: haver-hi intenci oculta.
mossegar-se la llengua: callar.
no tindre trellat: no tindre sentit.
picar l'ham: deixar-se enganyar.
tallar el bacall: manar, dirigir.
tocar el dos: anar-se'n.pretencis.
de cop i volta: de sobte, sobtadament.
en un tancar i obrir d'ulls: molt rpitallar el bacall:
manar, dirigir.
Miquel sempre talla el bacall amb els seus amics de
Quart
de
les
Valls.dament,
arribar i moldre: enllestir
una faena rpidament.
agarrar el bou per les banyes: afrontar els problemes de
cop
anar brut com una guilla: anar molt brut.
bufar en caldo gelat: ser pretencis.
estar al cas: atendre.
estar als nvols: estar molt distret.
estar peix: no saber res d'un tema.
fer cara de pomes agres: estar enfadat.
fer i desfer: manar.
ficar cullerada: intervenir sense ser demanat.
girar full: passar a una altra qesti.
haver-hi gat amagat: haver-hi intenci oculta.
mossegar-se la llengua: callar.
no tindre trellat: no tindre sentit.
picar l'ham: deixar-se enganyar.
tallar el bacall: manar, dirigir.
tocar el dos: anar-se'n.
immediatament
estar al cas: atendre.
estar als nvols: estar molt distret.
estar fet pols: estar molt cansat.
estar peix: no saber res d'un tema.
girar full: passar a una altra qesti.
fer cara de pomes agres: estar enfadat.
fer i desfer: manar.
ficar cullerada: intervenir sense ser demanat.
Ivan sempre fica cullerada: interv en

assumptes que no li importen.


haver-hi gat amagat: haver-hi intenci oculta.
Raul ha regalat una flot a Alba. Hi
ha gat amagat.
mossegar-se la llengua: calarribar i moldre: enllestir una
faena rpidament.
agarrar el bou per les banyes: afrontar els problemes de
cop
anar brut com una guilla: anar molt brut.
bufar en caldo gelat: ser pretencis.
estar al cas: atendre.
estar als nvols: estar molt distret.
estar peix: no saber res d'un tema.
fer cara de pomes agres: estar enfadat.
fer i desfer: manar.
ficar cullerada: intervenir sense ser demanat.
girar full: passar a una altra qesti.
haver-hi gat amagat: haver-hi intenci oculta.
mossegar-se la llengua: callar.
no tindre trellat: no tindre sentit.
picar l'ham: deixar-se enganyar.
tallar el bacall: manar, dirigir.
tocar el dos: anar-se'n.lar.
Aidan es mossega la llengua per
no enfadar-se.
no tindre trellat: no tindre sentit.
Joan ha posat un problema sense trellat.
No t soluci.
picar l'ham: deixar-se enganyar.
Ian va preparar un parany i Jana va picar
l'ham.
quan calga: quan faa falta, quan siga necessari
seguir el curs del riu: caminar al costat del riu.
ser un rotllo: no voler que passe alguna cosa.
quedar-se embadocat: enamorar-se.
tallar el bacall: manar, dirigir.
Miquel sempre talla el bacall amb els seus amics de
Quart de les Valls.
tocar el dos: anar-se'n.
Quan va arribar la policia els lladres ja havien tocat el
dos.
trencar l'embruixament: alliberar-se'n.
una mica: un poc

NATURALS

Estudiar 94

Estudiar 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

96 ( 2*, 3*), 97 (4*, 5*)


PRXIM DIA PREGUNTE
EXAMEN DIMECRES 4 MAIG
SOCIALS
ESTUDIAR
PRXIM DIE PREGUNTE

ESTUDIAR

68, 69, 70, 71,

EXAMEN SOCIALS DIJOUS 28

72, 73, 74, 75,

76, 77