You are on page 1of 2

Ngh no sng hn ngh bn x s v

ai gii hn ngi tn tt?


Pht ngn ca ng H Kinh Kha - Gim c S Ti chnh
tnh Tin Giang c l khng nh rng chng c ngh
no sng hn ngh bn v s do.
Theo nh ng H Kinh Kha: Ngnh x s l ngnh gii quyt an sinh x hi rt ln. Nhiu
thc s, tin s khi gp ti k li, h tng xut thn nh ngho, nh bn v s m c th tip
tc hc ln cao, gip ch x hi. Tin Giang, nhiu tr em i hc mt bui, bn v s mt
bui cng c 100 - 200 t. C mi t li 1.100 ng th cc em kim t 100.000 - 200.000
ng/bui.
Khng nhng th, ng cn nhn mnh rng: An Giang, c nhng ngi tn tt, i bn v
s bng xe ln c th bn mi ngy 3.000 t. M ng cho bit, mi t v s bn ra, ngi
bn c li 1.100 ng th nhm tnh cng ra nhng ngi tn tt bn v s c thu nhp
khng nh th no!
ng l chng c ngh no sng bng ngh bn v s.
C th xt m xem, c ngh no khng cn bng cp, khng cn ngoi hnh, t l ri ro thp
m thu nhp trn di 100 triu ng mt thng khng?
Chng nhng vy, tui lao ng ca ngh ny khng h gii hn. Bn c th vo nghip t
khi cn rt nh, cho n khi gi m, u bc, rng long cng khng lo v hu sm, cng
khng s thu nhp s gim v theo nh li ca ng Gim c S trn th cng ng thng,
cng bn c nhiu v s.
Ca s, din vin hay ngi mu thu nhp ca h cng kh cao nhng b li, h phi u t
rt nhiu cho hnh nh c nhn. No l qun o, giy dp, ph kin Cn cng vic bn v
s ny u t ngoi hnh cng t li cng li. ng l li chng li!
Th y, t trc n nay, ai ai cng ngh rng nhng ngi bn v s l kh lm, l ng
thng lm. Ai d, li l cng vic trong m ca bao ngi!
Chc hn, sau khi pht ngn ca ng Kha c cng b rng ri trn khp cc trang mng th
ngi ngi b hc, nh nh b vic gia nhp i qun v s 100 triu ng. V c l c
ngi ch qun c ph cm khng cho v s vo nh v sinh cng phi suy ngh li hnh
ng ca mnh ngay sau khi bit c tin ny.
Nhng ngh i th phi ngh li, ng l chng ai gii bng ngi tn tt!
Theo nh ng Kha nhn nh, mt ngy, mt ngi tn tt bn c khong 3000 t v s.

C cho h lm 15 ting mt ngy, vy bn c 3000 t v s/ngy th trung bnh 18 giy


h phi bn c t nht 1 t v. Thi gian bao gm c thi gian di chuyn, mi cho...
Qu l khng th tin ni! C l, nhng ngi hc chuyn ngnh truyn thng, marketing,
sale, nhng ngi c kinh nghim lu nm trong nhng lnh vc bn hng cng phi ng m
trc ci ti, ci duyn thu ht khch ca nhng ngi tn tt.
Th , nhng ngi tn tt (hoc khng) bn v s do ch l nhng ngi lm thu m cn
c thu nhp trn di 100 triu ng mt thng th khng bit nhng v lnh o trn thu
nhp cn khng hn nh th no!
ng nhin s chng bao gi thp hn ri, v c bao gi thu nhp ca nhn vin li thp
hn ca sp?
*Bi vit th hin quan im ring ca tc gi.
Tng hp:
Trang Nhung