You are on page 1of 69

Aprilie 2016

METODOLOGIE

Volumul eșantionului:

Tipul eșantionului:

Reprezentativitate:
Metoda:
Perioadă de desfășurare:

1.240 respondenți 18+

Multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel național

Eroare maximă tolerată ± 2,8%
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
18, 21 aprilie 2016

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

0%

10%

20%

30%

40%

Foarte importante

60%

70%

58%

Importante

32%

Puțin importante

Deloc importante

50%

7%

3%

Cât de importante sunt
tradițiile de sărbători pentru
dumneavoastră?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Nu
3%

Dumneavoastră obișnuiți să
sărbătoriți Paștele?

Da
97%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Nu știu
7%
Da
21%

Există obiceiuri tradiţionale
de Paște specifice zonei în
care locuiţi?

Nu
72%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Regiunea
Transilvania+ Sud+București
Banat
+ Dobrogea

Există obiceiuri
tradiţionale de Paște
specifice zonei în care
locuiţi?

Da

26.7%

16.9%

20.0%

21.0%

Nu

64.8%

76.7%

73.2%

71.8%

Nu știu

8.5%

5.5%

6.4%

6.7%

*

.9%

.4%

.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu răspund
Total

Total
Moldova

Există obiceiuri tradiţionale
de Paște specifice zonei în
care locuiţi? * Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016
Întrebare filtrată: 21% dintre respondenți, care declară
că există obiceiuri tradiționale de Paște specifice zonei în
care locuiesc
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%
12%

Se merge la udat

9%

Se merge la biserică

8%

Copiii merg după ouă roșii

7%

Se merge la cimitir

6%

Sfințirea bucatelor la biserică

6%

Se vopsesc ouă

5%

Se organizează hore în sat

4%

Încondeierea ouălor

3%

Pregătirea mâncărurilor tradiționale
Se adună familiile

2%

Se ciocnesc ouă roșii

2%

Se organizează adunări în sat

2%
2%

Se aprind focuri în curtea bisericii

2%

Se organizează jocuri populare/ Întreceri

1%

Spălarea feţei cu apa în care se pune un ou roşu

1%

Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare

1%

Se dă pomană vecinilor

1%
9%

Alt răspuns

11%

Nu știu
Nu răspund

Numiți, vă rog, principalul
obicei care se sărbătorește,
de Paște, în zona
dumneavoastră.

4%

Sacrificatul mielului

Înconjurarea bisericii

14%

3%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Nu
6%

Dumneavoastră veți sărbători
anul acesta Paștele ortodox?

Da
94%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Nu
17%

Dumneavoastră obișnuiți să
participați la slujba de
Înviere?

Da
83%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele ortodox și
care obișnuiesc să participe la slujba de Înviere – 83%

Nu
9%

Nu știu/ Nu
răspund
4%

Anul acesta veți participa la
slujba de Înviere?

Da
87%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Nu răspund
1%

Nu
38%

Dumneavoastră obișnuiți să
mergeți la slujba religioasă
din Duminica Paștelui?

Da
61%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Nu răspund
2%
Nu
21%

Veți merge să luați paști de la
biserică anul acesta?

Da
77%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Nu răspund
3%

Nu practic
acest obicei
36%

Da
23%

Nu, dar
urmează
38%

V-ați spovedit?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Vârsta
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani

V-ați
spovedit?

Total

Peste 65
de ani

Total

Da

17.4%

19.6%

21.7%

38.0%

23.1%

Nu, dar urmează

46.7%

33.3%

39.1%

31.0%

38.1%

Nu practic acest
obicei

33.6%

43.6%

35.9%

26.6%

35.5%

Nu răspund

2.3%

3.5%

3.3%

4.4%

3.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

V-ați spovedit? * Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Mediu de rezidență
Total

V-ați spovedit?

Total

Urban

Rural

Da

20.7%

26.1%

23.1%

Nu, dar urmează

36.4%

40.3%

38.2%

Nu practic acest
obicei

39.3%

31.0%

35.5%

Nu răspund

3.6%

2.6%

3.2%

100.0%

100.0%

100.0%

V-ați spovedit? * Mediu de
rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Regiunea
Transilvania+ Sud+București+
Banat
Dobrogea

V-ați spovedit?

Total

Total
Moldova

Da

19.2%

15.0%

48.5%

23.1%

Nu, dar urmează

39.7%

39.9%

31.3%

38.1%

Nu practic acest
obicei

37.7%

41.8%

17.6%

35.5%

Nu răspund

3.3%

3.4%

2.6%

3.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

V-ați spovedit? * Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Nu răspund
4%

Nu practic
acest obicei
33%

Da
24%

Nu, dar
urmează
39%

V-ați împărtășit?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Vârsta

V-ați împărtășit?

Total

Total

18 - 35
ani

36 - 50
ani

51 - 65 Peste 65
ani
de ani

Da

18.3%

21.6%

23.5%

36.8%

24.0%

Nu, dar urmează

48.7%

33.2%

39.0%

34.2%

39.4%

Nu practic acest
obicei

30.4%

41.0%

35.0%

21.9%

32.7%

Nu răspund

2.6%

4.2%

2.5%

7.0%

3.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

V-ați împărtășit? * Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Mediu de rezidență
Total

V-ați împărtășit?

Total

Urban

Rural

Da

21.8%

26.6%

24.0%

Nu, dar urmează

39.2%

39.8%

39.5%

Nu practic acest
obicei

35.7%

29.1%

32.7%

Nu răspund

3.3%

4.5%

3.9%

100.0%

100.0%

100.0%

V-ați împărtășit? * Mediu de
rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Regiunea
Transilvania+ Sud+București
Banat
+ Dobrogea

V-ați împărtășit?

Total

Total
Moldova

Da

25.0%

16.5%

39.3%

24.0%

Nu, dar urmează

38.9%

41.2%

36.8%

39.5%

Nu practic acest
obicei

32.3%

38.4%

20.1%

32.6%

Nu răspund

3.8%

3.9%

3.8%

3.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

V-ați împărtășit? * Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Da, întreaga perioadă

11%

Da, dar doar câteva zile (miercuri,
vineri)

36%

Nu, dar intenționez să țin post în
Săptămâna Mare
Nu, dar intenționez sa țin post în
Vinerea Mare

8%

Nu practic acest obicei

Nu răspund

Ați ținut postul Paștelui?

15%

29%

1%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Vârsta
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
Da, întreaga perioadă

Ați ținut
postul
Paștelui?

Total

Peste 65 de
ani

Total

7.5%

7.4%

14.5%

15.3%

10.7%

29.6%

36.1%

41.1%

41.5%

36.3%

17.7%

16.5%

10.2%

12.7%

14.6%

9.9%

8.4%

6.2%

6.6%

7.9%

Nu practic acest obicei

33.9%

30.3%

26.5%

22.7%

29.0%

Nu răspund

1.4%

1.3%

1.5%

1.3%

1.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Da, dar doar câteva zile
(miercuri, vineri)
Nu, dar intenționez să țin
post Săptămâna Mare
Nu, dar intenționez să țin
post în Vinerea Mare

Ați ținut postul Paștelui? *
Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Mediu de rezidență
Total
Urban

Rural

10.1%

11.5%

10.8%

33.3%

39.9%

36.3%

15.3%

13.6%

14.5%

7.4%

8.7%

8.0%

Nu practic acest obicei

32.4%

25.0%

29.0%

Nu răspund

1.4%

1.3%

1.4%

100.0%

100.0%

100.0%

Da, întreaga perioadă

Ați ținut postul
Paștelui?

Total

Da, dar doar câteva zile
(miercuri, vineri)
Nu, dar intenționez să țin
post Săptămâna Mare
Nu, dar intenționez să țin
post în Vinerea Mare

Ați ținut postul Paștelui? *
Mediu de rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Regiunea
Transilvania+ Sud+București+
Banat
Dobrogea
Da, întreaga perioadă

Ați ținut
postul
Paștelui?

Total

Total
Moldova

5.8%

6.2%

29.5%

10.7%

43.9%

29.2%

39.7%

36.3%

7.3%

21.5%

11.1%

14.6%

9.6%

8.6%

3.8%

8.0%

Nu practic acest obicei

31.6%

33.3%

14.1%

28.9%

Nu răspund

1.8%

1.1%

1.7%

1.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Da, dar doar câteva zile
(miercuri, vineri)
Nu, dar intenționez să țin
post Săptămâna Mare
Nu, dar intenționez să țin
post în Vinerea Mare

Ați ținut postul Paștelui? *
Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care au ținut sau vor ține post – 70%

Da

0%

Nu

20%

Nu răspund

40%

Preparate de post gătite în casă

60%

80%

82%

Salate, legume crude

17% 1%

66%

Fructe

33%

61%

Preparate conservate în casă

100%

38%

53%

46%

1%
1%
1%

Pâine, produse de patiserie de post

46%

53%

1%

Dulciuri de post pregătite acasă

45%

54%

1%

Dulciuri de post din comerț
Preparate de post gătite din comerț
Produse semipreparate din comerț
Țin post negru 1%

20%

79%

16%

83%

14%

85%
98%

1%
1%
1%
1%

Ce obișnuiți să mâncați de
obicei atunci când țineți post?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care au ținut sau vor ține post – 70%

Nu răspund
1%

Da
9%

Nu practic
acest obicei
23%

Ați ținut post negru în această
perioadă?

Nu
67%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care au ținut sau vor ține post – 70%

Mediu de rezidență

Ați ținut post
negru în această
perioadă?

Rural

Da

7.2%

11.2%

9.1%

Nu

69.2%

65.6%

67.4%

Nu practic acest obicei

23.2%

23.0%

23.1%

.5%

.3%

.4%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu răspund
Total

Total

Urban

Ați ținut post negru în această
perioadă? * Mediu de
rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele ortodox,
care au ținut sau vor ține post – 70% și care au ținut
post negru – 9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

O zi

28%

Două zile

24%

Trei zile

12%

Patru zile

3%

Cinci zile
Șase zile

3%

Câte zile ați ținut post negru?

1%

Șapte zile

12%

Mai mult de șapte zile
Nu știu/Nu răspund

30%

13%
5%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Nu știu
11%

Nu răspund
2%

La date
diferite
19%
La aceeaşi
dată
68%

Considerați că Paștele ortodox
și cel catolic ar trebui
sărbătorit la aceeşi dată sau la
date diferite?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Vârsta
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani

Peste 65 de
ani

Total

La aceeaşi dată
Considerați că
Paștele ortodox și
La date diferite
cel catolic ar
trebui sărbătorit la
Nu știu
aceeaşi dată sau la
date diferite?
Nu răspund

56.6%

68.6%

75.8%

75.8%

68.0%

27.5%

18.0%

14.1%

12.3%

18.8%

13.2%

11.1%

8.8%

9.7%

10.9%

2.7%

2.4%

1.3%

2.1%

2.2%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Considerați că Paștele ortodox și
cel catolic ar trebui sărbătorit la
aceeşi dată sau la date diferite? *
Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Mediu de rezidență

Considerați că
Paștele ortodox și
cel catolic ar trebui
sărbătorit la aceeaşi
dată sau la date
diferite?
Total

Total

Urban

Rural

La aceeaşi dată

70.3%

65.2%

68.0%

La date diferite

18.2%

19.5%

18.8%

Nu știu

9.3%

12.8%

10.9%

Nu răspund

2.1%

2.5%

2.3%

100.0%

100.0%

100.0%

Considerați că Paștele ortodox și
cel catolic ar trebui sărbătorit la
aceeşi dată sau la date diferite? *
Mediu de rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Regiunea
Transilvania+ Sud+București
Banat
+ Dobrogea

Total
Moldova

La aceeaşi dată
Considerați că
Paștele ortodox și
La date diferite
cel catolic ar
trebui sărbătorit
Nu știu
la aceeaşi dată sau
la date diferite?
Nu răspund

81.5%

57.0%

68.8%

68.0%

8.8%

25.5%

21.6%

18.8%

8.1%

14.9%

6.8%

10.9%

1.6%

2.6%

2.8%

2.3%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Considerați că Paștele ortodox și
cel catolic ar trebui sărbătorit la
aceeşi dată sau la date diferite? *
Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

0%

10%

20%

30%

40%

Da, vom reuși să cumpărăm toate cele
necesare

44%

Da, dar va trebui să ne restrângem
puțin

32%

Nu, va trebui să renunțăm la multe
produse

15%

Nu ne vor ajunge nici pentru strictul
necesar

Nu răspund

50%

7%

2%

Credeți că banii pe care îi
aveți pentru Sărbătorile
pascale vă vor ajunge pentru
tot ceea ce aveți nevoie?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

0%
Nu vom cheltui nimic

5%

15%

20%

25%

2%

1-200 lei

14%

201-400 lei

18%

401-600 lei

19%

Peste 600 de lei

22%

Nu știu/Nu am stabilit încă
Nu răspund

10%

20%
5%

Care este bugetul familiei
dumneavoastră pentru masa
de Sărbătorile pascale anul
acesta?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Nu știu
7%
Mai mult
21%

Credeți că anul acesta veți
cheltui mai mult sau mai puțin
decât anii trecuți pentru
cumpărăturile de Paște?

Mai puțin
27%

La fel
45%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox
Nu știu
8%

Nu răspund
1%
Da
12%

Veți primi prime de Paşte?
Nu
34%
Nu e cazul
46%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Regiunea
Transilvania+ Sud+București+
Banat
Dobrogea

Veți primi prime
de Paşte?

Total

Total
Moldova

Da

14.7%

10.9%

8.1%

11.6%

Nu

31.1%

36.1%

31.6%

33.5%

Nu e cazul (Respondentul
nu lucrează)

46.1%

43.1%

54.7%

46.4%

Nu știu

7.6%

8.6%

5.1%

7.6%

Nu răspund

.5%

1.3%

.4%

.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Veți primi prime de Paşte? *
Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și vor primi primă – 12%
Nu știu
1%
Vor fi mai
modeste
22%

Nu răspund
1%

Vor fi mai
consistente
13%

Credeți că acestea vor fi mai
consistente, la fel sau mai
modeste decât în anii trecuți?

Vor fi la fel ca
în alți ani
64%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox
Nu știu
2%

Nu e cazul
18%

Da
40%

Nu
40%

Intenționați să cumpărați
carne de miel?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Vârsta
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani

Intenționați să
cumpărați carne
de miel?

Total

Total

Da

39.4%

42.9%

44.8%

33.6%

40.5%

Nu

36.8%

34.6%

39.0%

54.6%

40.2%

Nu e cazul

22.3%

21.2%

15.9%

8.3%

17.8%

Nu știu

1.2%

1.3%

.4%

3.5%

1.5%

Nu răspund

.3%

*

*

*

.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Intenționați să cumpărați
carne de miel? * Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Mediu de rezidență

Intenționați să
cumpărați carne
de miel?

Rural

Da

46.3%

33.5%

40.5%

Nu

44.1%

35.6%

40.2%

Nu e cazul

8.1%

29.4%

17.8%

Nu știu

1.6%

1.3%

1.5%

*

.2%

.1%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu răspund
Total

Total

Urban

Intenționați să cumpărați
carne de miel? * Mediu de
rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Regiunea
Transilvania+ Sud+București+
Banat
Dobrogea

Intenționați să
cumpărați carne
de miel?

Total

Total
Moldova

Da

37.7%

46.4%

31.8%

40.5%

Nu

40.3%

38.3%

44.2%

40.2%

Nu e cazul

21.5%

14.0%

20.6%

17.9%

Nu știu

.3%

1.3%

3.4%

1.4%

Nu răspund

.3%

*

*

.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Intenționați să cumpărați
carne de miel? * Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele ortodox
și intenționează să cumpere carne de miel – 40%

0%

5%

10%

15%

20%

1-100 lei

30%

35%

40%

27%

101-200 lei

36%

201-300 lei

12%

Peste 300 lei

Câți bani intenționați să
cheltuiți pentru carnea de
miel?

6%

Nu știu/Nu am stabilit

Nu răspund

25%

16%

3%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox
Nu știu
1%

Nu e cazul
54%

Da
40%

Intenționați să cumpărați ouă?

Nu
5%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox
Nu, pentru că
voi cumpăra
vopsite
1%

Nu, nu voi
avea deloc
3%

Nu știu
1%

Veți vopsi ouă anul acesta, în
gospodărie?

Da
95%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor avea ouă vopsite – 95%

Da
0%

Nu
20%

Roșu

Nu știu/Nu răspund

40%

60%

88%

80%

100%

11%1%

Galben

29%

70%

1%

Verde

27%

72%

1%

Albastru

26%

73%

1%

Cu coji de ceapă

18%

81%

1%

Mov

9%

90%

1%

Portocaliu

8%

91%

1%

Roz

7%

92%

1%

Alt răspuns 4%

95%

1%

În ce culori vopsiți ouă de
obicei?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor avea ouă vopsite – 95%

0%

Sub 10

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3%

10-30

55%

Cam câte ouă vopsite credeți
că veți avea de Paște?
Peste 30

Nu știu

41%

1%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor avea ouă vopsite – 95%

Mediu de rezidență

Sub 10
10-30
Cam câte ouă
vopsite credeți că
Peste 30
veți avea de
Paște?
Nu știu
Nu răspund
Total

Total

Urban

Rural

4.2%

1.4%

2.9%

64.3%

45.3%

55.4%

30.0%

52.8%

40.6%

1.5%

.4%

1.0%

*

.2%

.1%

100.0%

100.0%

100.0%

Cam câte ouă vopsite credeți
că veți avea de Paște? * Mediu
de rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

0%

10%

20%

Voi cumpăra de la diverși producatori

30%

40%

50%

60%

70%

18%

Le vom face acasă

64%

Și una, și alta

11%

Nu vom avea prăjituri

5%

Nu știu

1%

Nu răspund

1%

Intenționați să cumpărați
prăjituri sau le veți face
acasă?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Vârsta
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani

Intenționați să
cumpărați
prăjituri sau le
veți face acasă?

Total

Peste 65 de
ani

Total

Voi cumpăra de la
diverși producători

23.8%

16.1%

17.0%

13.5%

18.1%

Le vom face acasă

55.9%

67.7%

71.0%

64.2%

64.4%

Și una, și alta

15.4%

12.3%

8.0%

7.0%

11.1%

Nu vom avea
prăjituri

3.2%

1.3%

2.9%

14.4%

4.8%

Nu știu

1.2%

1.9%

.4%

.4%

1.0%

Nu răspund

.6%

.6%

.7%

.4%

.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Intenționați să cumpărați
prăjituri sau le veți face
acasă? * Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Regiunea
Transilvania+ Sud+București+
Banat
Dobrogea

Intenționați să
cumpărați
prăjituri sau le
veți face acasă?

Voi cumpăra de la
diversi producatori

18.2%

19.8%

14.1%

18.1%

Le vom face acasă

68.1%

57.8%

73.1%

64.3%

Și una, și alta

8.4%

15.0%

6.8%

11.1%

Nu vom avea prăjituri

4.8%

5.0%

4.7%

4.9%

*

1.9%

.9%

1.0%

.5%

.6%

.4%

.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu știu
Nu răspund
Total

Total

Moldova

Intenționați să cumpărați
prăjituri sau le veți face
acasă? * Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

0%

10%

20%

30%

Ziua Internațională a Muncii
Ziua Tineretului

60%

70%

1%
5%

Este o zi liberă

1%

Ziua copilului

1%

Nu știu

50%

64%

Ziua națională a României

Alt răspuns

40%

Din câte știți dumneavoastră,
ce se sărbătorește la 1 Mai, în
afara Paștelui din acest an?

4%
25%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Nu răspund
3%
Nu
13%

Vi se pare potrivit să
sărbătorim Ziua Muncii printro zi liberă?

Da
84%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Vârsta
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani

Peste 65 de
ani

Total

Da
Vi se pare potrivit
să sărbătorim Ziua
Nu
Muncii printr-o zi
liberă?
Nu răspund

90.7%

81.2%

83.2%

80.0%

84.3%

9.1%

15.5%

14.8%

14.5%

13.2%

.3%

3.3%

2.0%

5.5%

2.5%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Vi se pare potrivit să
sărbătorim Ziua Muncii printro zi liberă? * Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Nu știu
2%

Da
41%
Nu e cazul
45%

Nu
12%

Anul acesta, sărbătorile
pascale ortodoxe coincid cu
perioada zilelor libere de 1-2
Mai. Aveți zile libere cu
această ocazie?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Mediu de rezidență
Total

Anul acesta, sărbătorile
pascale ortodoxe coincid
cu perioada zilelor libere
de 1-2 Mai. Aveți zile
libere cu această ocazie?

Urban

Rural

Da

46.2%

34.8%

40.9%

Nu

11.9%

13.0%

12.4%

Nu e cazul (Respondentul
nu lucrează)

39.8%

50.1%

44.6%

Nu știu

2.1%

2.1%

2.1%

*

*

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu răspund

Total

Anul acesta, sărbătorile pascale
ortodoxe coincid cu perioada
zilelor libere de 1-2 Mai. Aveți
zile libere cu această ocazie? *
Mediu de rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Regiunea
Transilvania+ Sud+București
Banat
+ Dobrogea
Anul acesta,
sărbătorile pascale
ortodoxe coincid cu
perioada zilelor
libere de 1-2 Mai.
Aveți zile libere cu
această ocazie?

Moldova

Da

43.1%

45.6%

26.9%

41.0%

Nu

13.1%

10.4%

15.7%

12.4%

Nu e cazul (Respondentul
nu lucrează)

41.9%

41.6%

55.4%

44.5%

Nu știu

1.8%

2.4%

2.0%

2.1%

*

*

*

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu răspund

Total

Total

Anul acesta, sărbătorile pascale
ortodoxe coincid cu perioada
zilelor libere de 1-2 Mai. Aveți
zile libere cu această ocazie? *
Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 41% dintre respondenți, care
declară că vor avea zile libere de sărbătorile
pascale

0%

5%

10%

15%

20%

O zi

40%

45%

18%
3%

Cinci zile

4%

Câte zile libere veți avea?

1%

Șapte zile

2%

Mai mult de șapte zile

2%

Nu știu/Nu răspund

35%

40%

Trei zile

Șase zile

30%

24%

Două zile

Patru zile

25%

6%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

0%

10%

20%

30%

Voi sta acasă

22%

Voi pleca într-o minivacanță

Nu știu

50%

60%

70%
65%

Voi sta acasă, dar voi face vizite

Voi munci

40%

9%

1%

4%

Anul acesta veți petrece doar
acasă sărbătorile pascale sau
veți pleca undeva?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Vârsta
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
Voi sta acasă
Voi sta acasă, dar
voi face vizite
Anul acesta veți
Voi pleca într-o
petrece doar acasă
minivacanță
sărbătorile pascale
sau veți pleca
Voi munci
undeva?
Nu știu
Nu răspund
Total

Peste 65 de
ani

Total

57.4%

55.3%

71.9%

79.5%

64.7%

23.5%

28.4%

20.1%

13.1%

21.9%

13.3%

8.9%

5.4%

4.8%

8.6%

1.2%

1.3%

.7%

*

.9%

4.6%

5.4%

1.8%

2.6%

3.8%

*

.6%

*

*

.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Anul acesta veți petrece doar
acasă sărbătorile pascale sau
veți pleca undeva? * Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox

Regiunea
Transilvania+ Sud+București+
Banat
Dobrogea
Voi sta acasă

Anul acesta veți
petrece doar
acasă sărbătorile
pascale sau veți
pleca undeva?

65.7%

66.5%

59.4%

64.8%

22.0%

18.7%

29.1%

21.9%

8.1%

9.9%

6.4%

8.6%

Voi munci

.5%

.4%

2.6%

.9%

Nu știu

3.8%

4.5%

2.1%

3.8%

*

*

.4%

.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Voi sta acasă, dar
voi face vizite
Voi pleca într-o
minivacanță

Nu răspund
Total

Total
Moldova

Anul acesta veți petrece doar
acasă sărbătorile pascale sau
veți pleca undeva? * Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor pleca într-o minivacanță – 9%

Da
0%

20%

În țară, în vizită la prieteni sau
rude

60%

80%

40%

39%

În țară, în altă parte

În străinătate, în vizită la
prieteni sau rude

40%

Nu știu/ Nu răspund

58%

În țară, la o pensiune sau un
hotel

În străinătate, la o pensiune
sau un hotel

Nu

9%

2%

61%

26%

11%

100%

74%

89%

91%

Unde veți petrece sărbătorile
de Paște anul acesta?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016
Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care declară
că vor sărbători anul acesta Paștele ortodox, care vor
pleca într-o minivacanță – 9% și care vor sta în țară la
pensiune sau hotel – 39%

0%

10%

20%

30%

La munte

40%

50%

60%

70%

80%

73%

În ce zonă a țării veți sta la
pensiune sau la hotel?
La mare

Într-o stațiune balneară

5%

22%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor pleca într-o minivacanță – 9%

0%

5%

10%

1-500 lei

15%

20%

25%

19%

501-1000 lei

24%

1001-1500 lei

9%

Peste 1500 lei

21%

Nu știu/Nu am stabilit

Nu răspund

30%

21%

5%

Care este bugetul alocat de
familia dumneavoastră pentru
minivacanța de Paște – 1 Mai?

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor sta acasă – 87%

Nu știu
13%

Veți avea musafiri de Paște?

Nu
19%

Da
68%

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor sta acasă – 87%

Vârsta
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani

Veți avea musafiri
de Paște?

Total

Da

73.8%

66.4%

68.6%

64.0%

68.5%

Nu

13.3%

18.1%

21.2%

23.7%

18.8%

Nu știu

12.5%

15.4%

9.8%

12.3%

12.5%

.4%

*

.4%

*

.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu răspund
Total

Peste 65 de
ani

Veți avea musafiri de Paște? *
Vârsta

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor sta acasă – 87%

Mediu de rezidență

Da
Veți avea musafiri Nu
de Paște?
Nu știu
Nu răspund
Total

Total

Urban

Rural

61.8%

76.2%

68.5%

25.6%

11.3%

18.9%

12.5%

12.3%

12.4%

.2%

.2%

.2%

100.0%

100.0%

100.0%

Veți avea musafiri de Paște? *
Mediu de rezidență

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016

Întrebare filtrată: 94% dintre respondenți, care
declară că vor sărbători anul acesta Paștele
ortodox și care vor sta acasă – 87%

Regiunea
Transilvania+ Sud+București+
Banat
Dobrogea

Veți avea musafiri
de Paște?

Da

64.9%

69.7%

72.0%

68.5%

Nu

17.8%

20.6%

16.4%

18.8%

Nu știu

17.2%

9.7%

10.6%

12.5%

*

*

1.0%

.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Nu răspund
Total

Total
Moldova

Veți avea musafiri de Paște? *
Regiunea

Cum sărbătoresc românii Paștele și 1 Mai – Raport de cercetare 2016