You are on page 1of 45

S O B

Ngy
1

Gi

Din gii

Trng n v
Ghi ch:

B
4

Loi
hng
5

Hc
6

o thc t
mm
Hn
7

Trng/ph trch kho

1. S o b ny c ng k vi phng nghip v ca n v, c nh s trang, ng du gip lai, c lu gi v qun


mi vic ty xo, sa cha tu tin.
2. i vi b nhp, xut thng xuyn:
2.1. Trng hp nhp, xut tu v x lan: c tin hnh o trc v sau khi nhp, xut tng chuyn.

2.2. o hng ngy vo bui sng trc gi lm vic v o vo bui chiu sau gi lm vic. S o bui sng l s quyt t
Trng hp xut hng qu na m th ly s o u ngy hm sau.
3. i vi b khng tham gia nhp, xut thng xuyn:
o hng ngy vo u bui sng. Hng ngy cp nht s o bui sng vo th b tnh hao ht tn cha.
4. Kho sau khi chm dt hot ng, s c chuyn v lu ti kho lu tr ca Cng ty.

n v:

hc t
tC

Ngi o
(Tn&k tn)

Ghi ch

10

Ngi/ thc hin o

p lai, c lu gi v qun l ti cc kho v ca hng xng du. Nghim cm

chuyn.

o bui sng l s quyt ton trong ngy. S o bui chiu dng tham kho.

ht tn cha.

TH B

S liu o tnh xng du ti b cha


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Trng n v

(10)

S lng S lng xut trong ngy (


nhp (V15)
Xut bn
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Trng/ph trch kho

Mu th b dng cho Kho


Ghi ch: Ni dung ghi ti cc ct
(1): Ngy gi o
(2): Ngi o
(3): Din gii
(4): Hc - chiu cao chung o c (nc + du)
(5): Hn - chiu cao nc t do
(6): T trng 15oC
(7): Nhit thc t o ti b
(8): Th tch thc t
(9): Th tch quy v 15oC
(10): Lng du quy v Kg (p dng cho ring FO)
(11): Lng xng du thc nhp

(12): Nhp chuyn b


(13): Lng xut xe (theo chng t,
(14): Lng xut tu, x lan (theo ch
(15): Lng thc xut ti b
(16): Lng nhp chuyn b ti b n
(17): Lng xut chuyn b ti b xu
(18): Chnh lch b - chng t = (15
(19): Chnh lch b xut-chng t =
(20): Chnh lch tn cha

(21): Tng hao ht = (18) + (19) + (2

Cc n v lu l tng lng nhp, xut, hao ht gia Th b v Th kho phi bng nhau
Nu trong ngy kho c xut hng: th lng hng hao ht trong kho l tnh vo hao ht xut
Nu trong ngy kho khng c xut hng: th lng hng hao ht trong kho l tnh vo hao ht tn cha

n v: .
T ngy:

HNG DN GHI CHP:

n ngy: .

g xut trong ngy (V15) Hao ht xut Hao ht Hao ht tn Tng hao
Xut c.b
bn (V15) C.b (V15) cha (V15) ht (V15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Ngy . thng .. nm ...

K ton/Ngi lp biu

p chuyn b
ng xut xe (theo chng t, lng xut V15 trn phiu xut kho)
ng xut tu, x lan (theo chng t, lng xut V15 trn phiu xut kho)
ng thc xut ti b
ng nhp chuyn b ti b nhp (theo chng t)
ng xut chuyn b ti b xut
nh lch b - chng t = (15) - (13 + 14)
nh lch b xut-chng t = (17) - (16)
nh lch tn cha

ng hao ht = (18) + (19) + (20)

vo hao ht tn cha

(21)

1. Trang ba: ghi m s b (loi hng)


2. S liu trn "TH B" phi trng kh
3. Phi ghi r tt c cc din bin o b
4. Trng hp chuyn b: phn chnh l
5. Trng hp b ang cha mt loi h
6. Cc s liu trong "Th b" phi c
7. nh k hng thng, nhn vin thng
thc t ti cc cng on.
8. nh k hng thng nhn vin thng k
a vo bo co hao ht cng on theo

DN GHI CHP:

ba: ghi m s b (loi hng)


u trn "TH B" phi trng khp vi "S O B" v "TH KHO"
hi r tt c cc din bin o b trong ngy v tnh ton theo cc ct quy nh: trc v sau nhp - xut, trc v sau chuyn b
g hp chuyn b: phn chnh lch ch ghi b xut cn b nhp th ch ghi s lng thc nhn ti b.
g hp b ang cha mt loi hng, cn cha loi khc th phi ghi ch thm tn loi hng mi k t ngy thay i.
liu trong "Th b" phi c cp nht chm nht 01 ngy sau khi pht sinh cc din bin trong b.
k hng thng, nhn vin thng k tng hp phn chnh lch ti ct (21), cng b tr theo cc ct v rt ra t l hao ht
i cc cng on.
k hng thng nhn vin thng k sau khi cng tr s lng chnh lch hao ht thc t v t l hao ht cc cng on
bo co hao ht cng on theo thng, qu lm bo co.

trc v sau chuyn b

t ra t l hao ht

c cng on

TH B

Ngy,
gi o

Ngi
o

Din gii

(1)

(2)

(3)

S liu o tnh xng du ti b cha


Hc
Hn
D15
to C
Vtt
V15
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Lng nhp (V15)


Chng t
(10)

Ngi lp biu

Ghi ch: Mu th b dng cho Ca hng bn l.


1
Gii thch cc thut ng
Hc: chiu cao chung o c (nc + du).
Hn: chiu cao nc t do.
D15: t trng.
Vtt: th tch nhit thc t.

V15: th tch quy i v 150C


PT: phng tin (tr bm - i vi CHXD)
Hng dn thc hin cc ct trong biu mu
Cc Ct t (10) n (17) l V15
Ct (10): lng nhp chng t l lng hng (V15) CHXD nhn ti xe bn
Ct (11): lng thc nhp l lng hng (V15) nhp vo b ca CHXD
Ct (12): l lng chnh lch gia lng chng t (10) v lng thc nhp (11);
Ct (13): l lng xut ti b (V15)
Ct (14): l lng xut qua tr bm (V15).

(12) = (10) - (11)

- Hng ngy lm th b, chuyn lng xut qua tr bm t Vtt sang V15 th da vo

- Khi lm th kho th chuyn lng xut qua tr bm t Vtt sang V15 th da vo VCF

Ct (15): l lng chnh lch gia lng xut ti b v lng xut qua tr bm;
Cc n v lu : Cui thng so snh gia Th b v th kho th:

(15) = (13) - (14)

Tng lng nhp chng t gia Th b v th kho ca 1 loi hng phi bng nhau.

Do lng xut qua tr bm khi chuyn i t Vtt sang V15 Th kho v th b theo 2 cch khc nhau n

Khi n cui thng cc n v cn i lng hao ht tng hao ht gia th kho v th b phi bng nh
Hao ht nhp hng c xc nh lin sau mi ln nhp hng

Nu trong ngy kho c xut hng: th lng hng hao ht trong kho l tnh vo hao ht xut
Nu trong ngy kho khng c xut hng: th lng hng hao ht trong kho l tnh vo hao ht tn

n v: .

HNG DN GHI CHP:

T ngy:
n ngy: .

Lng nhp (V15)


Thc nhp Hao ht
(11)

(12)

HH Tn
Lng xut (V15)
Ti b Ti PT Hao ht cha (V15)
(13)

(14)

(15)

Ngy . thng . nm .

Trng ca/ca hng trng

hc nhp (11);

(12) = (10) - (11)

a tr bm t Vtt sang V15 th da vo nhit thc t v t trng ca bn


bm t Vtt sang V15 th da vo VCF bnh qun.

(16)

1. Trang ba: ghi m s b (loi h


Tng hao 2. S liu trn "TH B" phi trn
ht (V15) 3. Phi ghi r tt c cc din bin
(17)
4. Trng hp chuyn b: phn ch
5. Trng hp b ang cha mt l
6. Cc s liu trong "Th b" phi
7. nh k hng thng, nhn vin
thc t ti cc cng on.
8. nh k hng thng nhn vin t
a vo bo co hao ht cng o

qua tr bm;

(15) = (13) - (14)

g phi bng nhau.

kho v th b theo 2 cch khc nhau nn s khc nhau.

ht gia th kho v th b phi bng nhau

ng kho l tnh vo hao ht xut


ht trong kho l tnh vo hao ht tn cha

G DN GHI CHP:

ba: ghi m s b (loi hng)


u trn "TH B" phi trng khp vi "S O B" v "TH KHO"
hi r tt c cc din bin o b trong ngy v tnh ton theo cc ct quy nh: trc v sau nhp - xut, trc v sau chuyn b
g hp chuyn b: phn chnh lch ch ghi b xut cn b nhp th ch ghi s lng thc nhn ti b.
g hp b ang cha mt loi hng, cn cha loi khc th phi ghi ch thm tn loi hng mi k t ngy thay i.
liu trong "Th b" phi c cp nht chm nht 01 ngy sau khi pht sinh cc din bin trong b.
k hng thng, nhn vin thng k tng hp phn chnh lch ti ct "Tng hao ht" , cng b tr theo cc ct v rt ra t l ha
i cc cng on.
k hng thng nhn vin thng k sau khi cng tr s lng chnh lch hao ht thc t v t l hao ht cc cng on
bo co hao ht cng on theo thng, qu lm bo co.

trc v sau chuyn b

ct v rt ra t l hao ht

c cng on

TH KHO
N V: .

Stt

Ngy
X/N

Chng t
S
Ngy

Din gii ni dung

Nhit T
trng

LOI HNG

VCF

WCF

Nhp
Vtt

Tn kho u k

Cui k

Trng n v

Trng/ph trch kho hng

Ghi ch:

N/X: nhp hng, xut hng; Vtt: th tch nhit thc t; V15: th tch quy v 15oC.
Din gii ni dung: cc n v din gii theo tng l nhp hng, tn phng tin nhp hng. Phn xut din gi

Ghi ch:

- Khi m Th kho thng mi, cc n v ly cc s liu nh: t trng, VCF bnh qun (i vi CHXD),
(V15) ca thng c sang thun tin tnh ton s liu cho thng mi v khng lm sai lch s liu.
- Cc ct Nhp, Xut, HH thc t, HH nh mc, Tn thc t, Tn nh mc phi c nhp bng cng
- Tnh tn cha bnh qun thng = ( Tng tn cui ca cc ngy trong thng ) / (tng s ngy trong thn
- S lng nhp, xut ch qua s sch, thc t khng nhp, xut ln bn: Nhp thng, xut thng - khn
- S lng kim k ch c cng (tr) trn ct Tn nh mc, khng cng (tr) trn ct Tn thc t. S
- Phn nhp: cc n v din gii theo tng l nhp hng, tn phng tin nhp hng
- Phn xut din gii theo tng phiu xut v theo th t ngy trong thng

Ngy lp:
S liu T ngy:

thng k n ngy:

LOI HNG

n v tnh : Lit 15; (FO: Kg)


Nhp

h kho hng

Hao ht ( V15 /kg)

Xut
V15/Kg

Vtt

V15/Kg

Thc t

nh mc

Tn ( V15/Kg )
Thc t
nh mc

Ngy . thng .. nm ...

K ton/Ngi lp biu

n nhp hng. Phn xut din gii theo tng phiu xut v theo th t ngy trong thng.

CF bnh qun (i vi CHXD), tn thc t (Vtt), Tn thc t (V15), Tn nh mc


khng lm sai lch s liu.
mc phi c nhp bng cng thc, khng c g s vo trc tip
ng ) / (tng s ngy trong thng)
Nhp thng, xut thng - khng c hao ht
ng (tr) trn ct Tn thc t. Sau kim k, s tn nh mc bng s tn thc t
n nhp hng

S: /DKMK-QLHH

BO CO HAO HT CNG ON

n v: XN Tng kho xng du CT

Thng

Ngy bo co
T ngy..n ngy..
n v tnh: Lit 15 ; (FO: Kg)

Loi
TT
hng

Din gii hao ht


(Theo tng khu,
loi phng tin)

Lng hng
Chng t

nh mc 758

Thc t

SL

So snh hao ht
M Tp on
M Cng ty
SL

SL

1 XNG Tn u
RON 95 1-Nhp

- Nhp ti tu ngoi

- Nhp pha ch (ti bn)

- Nhp ti b bn nhn

- Nhp ti Tu bn nhn

- Nhp ti t xitc

- Nhp ti b bn giao

- Nhp khc

- Nhp tha kim k

- Nhp pha ch (ti tu)

- Nhp tu ngoi ti bn

- Nhp chuyn loi

- Nhp chuyn b

2-Xut

0 0.6000

0.4800

0.3350

0.1600

0.1390

0 0.3500

0.3000

0.2000

0 0.4000

0.2200

0.1570

0.1600

0 #DIV/0!

0 0.4000

0.2200

0.1570

- Tng kho xut tu, xitc

- Xut pha ch

- Xut ti t xitc

0 0.5000

0.2200

0.1570

- Xut tr bm

0 0.3000

0.2200

0.1000

- Xut ti b bn nhn

0 0.6000

0.4800

0.2800

- Xut ti b bn giao

- Xut ti tu bn nhn

0 0.4000

0.2200

0.1570

- Xut ti tu bn giao

- Xut khc

- Xut thiu kim k

- Xut chuyn b

0 0.2000

0.1500

0.1390

- Xut chuyn loi

0
0 0.2000

0.1500

0.1390

3-Chuyn b

- Chuyn b
4-Xc ra

0
0

- B tr ng, tu

0 0.1000

0.1000

0.0930

- B tr nm, t xitc

0 1.0000

1.0000

0.9310

HH thc t
SL

5-Tn cha

- B ng - khng mi phao

0 0.2000

0.1500

0.1400

- B nm - khng mi phao

0 0.2500

0.2000

0.1860

- B ngm - khng mi phao

0 0.1000

0.1000

0.0931

- B ti Ca hng

0 0.1000

0.1000

0.0750

- B ng - c mi phao

0 0.2000

0.1500

0.1210

7-Tng hao ht

0 0.6000

0.4800

0.3350

0.1600

0.1390

Tn cui
2 XNG Tn u
RON 92 1-Nhp

- Nhp ti tu ngoi

- Nhp pha ch (ti bn)

- Nhp ti b bn nhn

- Nhp ti Tu bn nhn

- Nhp ti t xitc

0 0.3500

0.3000

0.2000

- Nhp ti b bn giao

0 0.4000

0.2200

0.1570

- Nhp khc

- Nhp tha kim k

- Nhp pha ch (ti tu)

0.1600

0 #DIV/0!

- Nhp tu ngoi ti bn

- Nhp chuyn loi

- Nhp chuyn b

0
0 0.4000

0.2200

0.1570

2-Xut

- Tng kho xut tu, xitc

- Xut pha ch

- Xut ti t xitc

0 0.5000

0.2200

0.1570

- Xut tr bm

0 0.3000

0.2200

0.1000

- Xut ti b bn nhn

0 0.6000

0.4800

0.2800

- Xut ti b bn giao

- Xut ti tu bn nhn

0 0.4000

0.2200

0.1570

- Xut ti tu bn giao

- Xut khc

- Xut thiu kim k

- Xut chuyn b

0 0.2000

0.1500

0.1390

- Xut chuyn loi

0
0 0.2000

0.1500

0.1390

3-Chuyn b

- Chuyn b
4-Xc ra

0
0

- B tr ng, tu

0 0.1000

0.1000

0.0930

- B tr nm, t xitc

0 1.0000

1.0000

0.9310

5-Tn cha

- B ng - khng mi phao

0 0.2000

0.1500

0.1400

- B nm - khng mi phao

0 0.2500

0.2000

0.1860

- B ngm - khng mi phao

0 0.1000

0.1000

0.0931

- B ti Ca hng

0 0.1000

0.1000

0.0750

- B ng - c mi phao

0 0.2000

0.1500

0.1210

7-Tng hao ht

0 0.6000

0.4800

0.3350

0.1600

0.1390

Tn cui
3 XNG Tn u
RON 83 1-Nhp

- Nhp ti tu ngoi

- Nhp pha ch (ti bn)

- Nhp ti b bn nhn

- Nhp ti Tu bn nhn

- Nhp ti t xitc

0 0.3500

0.3000

0.2000

- Nhp ti b bn giao

0 0.4000

0.2200

0.1570

- Nhp khc

- Nhp tha kim k

- Nhp pha ch (ti tu)

0.1600

0 #DIV/0!

- Nhp tu ngoi ti bn

- Nhp chuyn loi

- Nhp chuyn b

0
0 0.4000

0.2200

0.1570

2-Xut

- Tng kho xut tu, xitc

- Xut pha ch

- Xut ti t xitc

0 0.5000

0.2200

0.1570

- Xut tr bm

0 0.3000

0.2200

0.1000

- Xut ti b bn nhn

0 0.6000

0.4800

0.2800

- Xut ti b bn giao

- Xut ti tu bn nhn

0 0.4000

0.2200

0.1570

- Xut ti tu bn giao

- Xut khc

- Xut thiu kim k

- Xut chuyn b

0 0.2000

0.1500

0.1390

0 0.2000

0.1500

0.1390

- Xut chuyn loi


3-Chuyn b

0
0

- Chuyn b
4-Xc ra

0
0

- B tr ng, tu

0 0.1000

0.1000

0.0930

- B tr nm, t xitc

0 1.0000

1.0000

0.9310

0 0.2000

0.1500

0.1400

5-Tn cha
- B ng - khng mi phao

- B nm - khng mi phao

0 0.2500

0.2000

0.1860

- B ngm - khng mi phao

0 0.1000

0.1000

0.0931

- B ti Ca hng

0 0.1000

0.1000

0.0750

- B ng - c mi phao

0 0.2000

0.1500

0.1210

7-Tng hao ht

0 0.4000

0.3800

0
0

0.2690
0.0740

0 0.1500
0 0.1800

0
0

0.1200
0.1400

0
0

0.0900
0.1010

0.1600

0 #DIV/0!

0 0.1800

0.1400

0.1010

0 0.2200
0 0.1400
0 0.4000

0
0
0

0.1400
0.1400
0.3800

0
0
0

0.1010
0.0600
0.2000

0 0.1800

0.1400

0.1010

0 0.0800

0.0800

0.0740

0 0.0800

0.0800

0.0740

0 0.0700
0 0.7000

0
0

0.0700
0.7000

0
0

0.0650
0.6460

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0.0150
0.0200
0.0100
0.0100
0.0150

0
0
0
0
0
0

0.0070
0.0088
0.0035
0.0070
0.0066

0.3800

0
0

0.2690
0.0740

Tn cui
4

DU Tn u
DO 1-Nhp
0,25%S - Nhp ti tu ngoi
- Nhp pha ch (ti bn)
- Nhp ti b bn nhn
- Nhp ti Tu bn nhn
- Nhp ti t xitc
- Nhp ti b bn giao
- Nhp khc
- Nhp tha kim k
- Nhp pha ch (ti tu)
- Nhp tu ngoi ti bn
- Nhp chuyn loi
- Nhp chuyn b
2-Xut
- Tng kho xut tu, xitc
- Xut pha ch
- Xut ti t xitc
- Xut tr bm
- Xut ti b bn nhn
- Xut ti b bn giao
- Xut ti tu bn nhn
- Xut ti tu bn giao
- Xut khc
- Xut thiu kim k
- Xut chuyn b
- Xut chuyn loi
3-Chuyn b
- Chuyn b
4-Xc ra
- B tr ng, tu
- B tr nm, t xitc
5-Tn cha
- B ng - khng mi phao
- B nm - khng mi phao
- B ngm - khng mi phao
- B ti Ca hng
- B ng - c mi phao
Tng hao ht
Tn cui
DU Tn u
DO 1-Nhp
0,05%S - Nhp ti tu ngoi
- Nhp pha ch (ti bn)
- Nhp ti b bn nhn

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0.0200
0.0250
0.0100
0.0100
0.0200

0 0.4000

- Nhp ti Tu bn nhn
- Nhp ti t xitc
- Nhp ti b bn giao
- Nhp khc
- Nhp tha kim k
- Nhp pha ch (ti tu)
- Nhp tu ngoi ti bn
- Nhp chuyn loi
- Nhp chuyn b
2-Xut
- Tng kho xut tu, xitc
- Xut pha ch
- Xut ti t xitc
- Xut tr bm
- Xut ti b bn nhn
- Xut ti b bn giao
- Xut ti tu bn nhn
- Xut ti tu bn giao
- Xut khc
- Xut thiu kim k
- Xut chuyn b
- Xut chuyn loi
3-Chuyn b
- Chuyn b
4-Xc ra
- B tr ng, tu
- B tr nm, t xitc
5-Tn cha
- B ng - khng mi phao
- B nm - khng mi phao
- B ngm - khng mi phao
- B ti Ca hng
- B ng - c mi phao
Tng hao ht
Tn cui

DU
KO

Tn u
1-Nhp

0
0

- Tng kho xut tu, xitc


- Xut pha ch

0 0.1500
0 0.1800

0
0

0.1200
0.1400

0
0

0.0900
0.1010

0.1600

0 #DIV/0!

0 0.1800

0.1400

0.1010

0 0.2200
0 0.1400
0 0.4000

0
0
0

0.1400
0.1400
0.3800

0
0
0

0.1010
0.0600
0.2000

0 0.1800

0.1400

0.1010

0 0.0800

0.0800

0.0740

0 0.0800

0.0800

0.0740

0 0.0700
0 0.7000

0
0

0.0700
0.7000

0
0

0.0650
0.6460

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0.0150
0.0200
0.0100
0.0100
0.0150

0
0
0
0
0
0

0.0070
0.0088
0.0035
0.0070
0.0066

0 0.4500

0.4200

0.2970

0 0.1800
0 0.2000

0
0

0.1500
0.1800

0
0

0.1000
0.1390

0.1600

0 #DIV/0!

0.1800

- Nhp ti tu ngoi
- Nhp pha ch (ti bn)
- Nhp ti b bn nhn
- Nhp ti Tu bn nhn
- Nhp ti t xitc
- Nhp ti b bn giao
- Nhp khc
- Nhp tha kim k
- Nhp pha ch (ti tu)
- Nhp tu ngoi ti bn
- Nhp chuyn loi
'- Nhp chuyn b

2-Xut

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0200
0.0250
0.0100
0.0100
0.0200

0 0.2000

0.1390

- Xut ti t xitc
- Xut tr bm
- Xut ti b bn nhn
- Xut ti b bn giao
- Xut ti tu bn nhn
- Xut ti tu bn giao
- Xut khc
- Xut thiu kim k
- Xut chuyn b
- Xut chuyn loi

3-Chuyn b
- Chuyn b
4-Xc ra
- B tr ng, tu
- B tr nm, t xitc
5-Tn cha
- B ng - khng mi phao
- B nm - khng mi phao
- B ngm - khng mi phao
- B ti Ca hng
7-Tng hao ht
Tn cui
7

DU
FO

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0.2500
0 0.1500
0 0.4500

0
0
0

0.1800
0.1800
0.4200

0
0
0

0.1390
0.0800
0.2200

0 0.2000

0.1800

0.1390

0 0.1000

0.1000

0.0930

0 0.1000

0.1000

0.0930

0 0.0800
0 0.8000

0
0

0.0800
0.8000

0
0

0.0740
0.7410

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0.0200
0.0250
0.0120
0.0120

0
0
0
0
0

0.0088
0.0105
0.0042
0.0090

0 0.2500

0.3800

0.2690

0 0.1500
0 0.1200

0
0

0.1200
0.0900

0
0

0.0900
0.0740

0.1600

0 #DIV/0!

0 0.1200

0.0900

0.0740

0 0.2000
0 0.1000
0 0.2500

0
0
0

0.0900
0.0900
0.3800

0
0
0

0.0740

0 0.1200

0.0900

0.0740

0 0.0500

0.0500

0.0460

0
0.0250
0.0300
0.0120
0.0120

Tn u
1-Nhp

- Nhp ti tu ngoi
- Nhp pha ch (ti bn)
- Nhp ti b bn nhn
- Nhp ti Tu bn nhn
- Nhp ti t xitc
- Nhp ti b bn giao
- Nhp khc
- Nhp tha kim k
- Nhp pha ch (ti tu)
- Nhp tu ngoi ti bn
- Nhp chuyn loi
''- Nhp chuyn b

2-Xut

- Tng kho xut tu, xitc


- Xut pha ch
- Xut ti t xitc
- Xut tr bm
- Xut ti b bn nhn
- Xut ti b bn giao
- Xut ti tu bn nhn
- Xut ti tu bn giao
- Xut khc
- Xut thiu kim k
- Xut chuyn b
- Xut chuyn loi

3-Chuyn b

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.2000

- Chuyn b
4-Xc ra
- B tr ng, tu
- B tr nm, t xitc
5-Tn cha
- B ng - khng mi phao
- B nm - khng mi phao
- B ngm - khng mi phao
- B ti Ca hng
7-Tng hao ht
Tn cui
8

0
0
0
0

0 0.0500

0.0500

0.0460

0 0.1200
0 1.2000

0
0

0.1200
1.2000

0
0

0.1110
1.1170

0
0
0
0
0

0
0
0

0.0030
0.0030
0.0030

0
0
0

0.0011
0.0011
0.0011

0
0.0030
0.0030
0.0030
0.0030

Tn u

Naph1-Nhp
tha
- Nhp ti tu ngoi
- Nhp pha ch (ti bn)
- Nhp ti b bn nhn
- Nhp ti Tu bn nhn
- Nhp ti t xitc
- Nhp ti b bn giao
- Nhp khc
- Nhp tha kim k
- Nhp pha ch (ti tu)
- Nhp tu ngoi ti bn
- Nhp chuyn loi
- Nhp chuyn b

2-Xut

- Tng kho xut tu, xitc


- Xut pha ch
- Xut ti t xitc
- Xut tr bm
- Xut ti b bn nhn
- Xut ti b bn giao
- Xut ti tu bn nhn
- Xut ti tu bn giao
- Xut khc
- Xut thiu kim k
- Xut chuyn b
- Xut chuyn loi

3-Chuyn b
- Chuyn b
4-Xc ra
- B tr ng, tu
- B tr nm, t xitc
5-Tn cha
- B ng - khng mi phao
- B nm - khng mi phao
- B ngm - khng mi phao
- B ti Ca hng
- B ng - c mi phao

Tng hao ht

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0.6000

0
0

0.4800
0.1600

0
0

0.3350

0 0.3500
0 0.4000

0
0

0.3000
0.2200

0
0

0.2000
0.1570

0.1600

0 #DIV/0!

0 0.4000

0.2200

0.1570

0 0.5000
0 0.3000
0 0.6000

0
0
0

0.2200
0.2200
0.4800

0
0
0

0.1570

0 0.4000

0.2200

0.1570

0 0.2000

0.1500

0.1390

0 0.2000

0.1500

0.1390

0 0.1000
0 1.0000

0
0

0.1000
1.0000

0
0

0.0930
0.9310

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0.1500
0.2000
0.1000
0.1000
0.1500

0
0
0
0
0
0

0.1400
0.1860
0.0931

0.2870

0
0.2000
0.2500
0.1000
0.1000
0.2000

0.1210
0

Tn cui

Trng n v

Trng/ph trch kho hng

K ton/ngi lp biu

BM-10/QLHH-PV OIL MEKONG

Ghi ch:
1. Biu ny dng thng k lng hng ho hao ht trong qu trnh vn ng (trong kho, Tng kho) theo tng cng
on, tng loi phng tin.
2. Biu bo co ny do kho, ca hng lp bo co Phng QLHH, cc phng ban lin quan trong cng ty
3. Cch tnh t l hao ht tng (%) nh sau:
Nu pht sinh c hao ht nhp v xut
T l % hao ht = Tng lng hao ht tng ng /( (nhp kho + xut kho)/2)*100
Nu ch pht sinh hao ht nhp
T l % hao ht = Tng lng hao ht tng ng / nhp kho *100
Nu ch pht sinh hao ht xut
T l % hao ht = Tng lng hao ht tng ng / xut kho *100

DKMK-QLHH

kho xng du CT

n ngy..

v tnh: Lit 15 ; (FO: Kg)

HH thc t
%

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

i lp biu

kho) theo tng cng

ng ty

BO CO HAO HT TNG HP
Thng
Lng

HAO HT TNG HP
nh mc Tp on nh mc C.ty
Lng
%
Lng

Stt

Din gii hao ht

(1)

(2)

I
1

Hng kinh doanh:


Xng RON 95

0 #DIV/0!

Xng RON 92

0 #DIV/0!

Xng RON 83

0 #DIV/0!

Du DO 0,25%S

0 #DIV/0!

Du DO 0,05%S

0 #DIV/0!

Du KO

0 #DIV/0!

Du FO

0 #DIV/0!

Naphtha

0 #DIV/0!

Nhp mua

Xut bn

(3)

(4)

K ton/Ngi lp biu

(5)

(6)

(7)

Trng/ph trch kho hng

BM-11/QLHH-PV OIL MEKONG

Ghi ch:
1. Biu mu ny dng theo di quyt ton, hch ton ca kho, n v.
2. Biu mu ny do n v lp bo co Cng ty (hoc kho, Tng kho bo co n v).
3. Cc ct TL (%) = Lng hao ht tng ng/((nhp + xut)/2)*100

S: ../DKMK-QLHH
n v: Cng ty CP Du kh Mekong
Ngy bo co
n ngy
T ngy

G HP

n v tnh: Lt 15; (FO: Kg)

NG HP
nh mc C.ty
%
(8)

Hao ht thc t

Hao ht quyt ton

Lng

Lng

(9)

(10)

(11)

(12)

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

Trng n v

co n v).

Ghi ch
(13)

* Ch : Slg QT=SlgM-T

* Ch : Slg QT=SlgM-ThaKK+ThiuKK c QTCP

BO CO NHP, XUT, TN KHO

S lng nhp
STT
I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
1

Lai hng

VT Tn u k Nhp
khu

Ni
a

S lng xut

iu chuyn Sn xut
Khc
ni b
pha ch

Bn

iu chuyn
ni b

Ngun hng cng ty


Xng 95
Xng 92
Xng 83
DO 0.25%S
DO 0.05%S
KO
FO
Naphtha
Ngun hng tm nhp ti xut, d tr quc gia
Tm nhp ti xut

2 D tr quc gia
III Ngun hng gi
1 Cng ty A
..
2 Cng ty B
..
IV Ngun hng vay
1 Cng ty A
..
2 Cng ty B
..
V Ngun hng gi h
1 Cng ty A
..
2 Cng ty B
..
VI Cc ngun khc

K ton/Ngi lp biu

Trng/ph trch kho hng

BM-06/QLHH-PV OIL MEKONG

Ghi ch:
- Nhp hng l hng mua ni a (trong nc) hoc iu chuyn ni b. Nhp khu ch s dng Tng kho (nu c)
- Nhp tha / Xut thiu kim k c th a vo nhp khc/ xut khc

N KHO

Ngy bo co :
n v:
K bo co:
n v tnh : Lit 15 ; (FO: Kg)

lng xut

Hao ht
Khc Nhp

rch kho hng

Xut

Tn
cha

Khc

Tng

Trng n v

Tn cui k

ng Tng kho (nu c)

BNG TNH T TRNG BNH QUN

1.
2.
3.
4.

Ngy nhp hng:


Tn phng tin:
Tn bn:
Loi hng:

Stt

n v:

Din gii

Th tch thc t o ti bn trc nhp hng

T trng D15 ca hng ti bn

Lng hng nhp trn phiu nhp (Vtt)

T trng D15 ca phng tin nhp hng

n v
Lt tt
Lt tt

T trng bnh qun gia quyn D15 ca bn sau nhp hng l:


= ( ([1] * [2]) + ([3] * [4]) ) / ([1] + [3])

Trng n v

Nhp liu

K ton/Ngi lp biu

Ghi ch: Biu mu ny c lp tnh t trng bnh qun ca bn sau mi ln nhp hng
v lu theo h s nhp hng

#DIV/0!

lp cng thc tnh sn

BNG TNH VCF BNH QUN

1. Thi gian:
2. Loi hng:

t ngy
.

n v:

n ngy

Stt
Din gii
I S liu tn ca k quyt ton trc
1 VCFt : VCF bnh qun tn ca k quyt ton trc

n v

2 Vt : S lng tn thc t ca k quyt ton trc (Vtt - lt thc t)

Lt tt

II S liu nhp hng ln 1 trong k quyt ton


3 VCF1 : VCF nhp ln 1 ca k quyt ton (VCF trn Bin bn nhp hng)
4 V1 : S lng nhp ln 1 ca k quyt ton (lt thc t, Vtt trn BB nhp hng)

Lt tt

III S liu nhp hng ln 2 trong k quyt ton


5 VCF2 : VCF nhp ln 2 ca k quyt ton (VCF trn Bin bn nhp hng)
6 V2 : S lng nhp ln 2 ca k quyt ton (lt thc t, Vtt trn BB nhp hng)

Lt tt

S liu nhp hng ln.. trong k quyt ton


.
IV S liu nhp hng ln cui trong k quyt ton
7 VCFn : VCF nhp ln n/ ln cui ca k quyt ton (VCF trn Bin bn nhp hng)
8 Vn : S lng nhp ln n/ ln cui ca k quyt ton (lt thc t, Vtt trn BB nhp hng)

Lt tt

VCF bnh qun gia quyn l:


= ( ([1] * [2]) + ([3] * [4]) + ([5] * [6]) ++([7] * [8]) ) / ([2] + [4] + [6] +...+[8] )

Trng n v

K ton/Ngi lp biu

Ghi ch: Biu mu ny c lp tnh t trng bnh qun ca bn sau mi ln nhp hng
v lu theo h s nhp hng
tnh VCF bnh qun, do ty thuc vo s ln nhp trong k quyt ton ca mi n v,

do n v s t lp cng thc tnh ton trn bng trn.

n v:

p biu

mi n v,

Nhp liu