You are on page 1of 3

Para sa kanila, higit pa sa pagtingin o idol sa kaninlang pagtingin sa ating

pambansang bayani na si dr. jose rizal. ayun sa knailan gpoaninwala bilang


kasapi sa Sagrada Familia, si Rizal daw ay isa ring Diyos na nagkatawang tao
para sagipon ang sanlibutan.
***
Rizalistakung sila ay tawagin --mga organization na sinasabuhay ang mga
aral ng ating oambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Higit pa sa bayani ang
turingnila kay Rizal, siya raw ay si hesu cristo
**bakit daw ba kayong tinawag na rizalista? 1:07
sila ya nagpatuloy sa mga banal na ninuno natin kasi si rixal ang
kumatakatawan sa cultural hero siya ang bayani ng ating kutluta -- siya ang
kumatajata kung nao ang sibilsayon ng pilipans at sa kanya nakita an
gpagaktatak ng pagkapilipino
Si Nanay Gloria Dibat ang lider ng sagrada familia, ayun sa mgakwento ng
kanilang mga taga folow, sinasapiian daw siya ng espirtu ni rizal upang
magbigay ng menshae a atin mga kapwa pilipino
Sa sition Ronngot sa Calamaba Laguna ang Birthplace ni Rizal.
Matatagpuaan ang grupong sagrada familia. Sila ay galing sa san nicolas
pangasisna noong dekada sisenta at bumiyahe sila sa sitio ronngot
sapagakat nananiwala sila na sila nga raw ang napiling angakan ni apong
asyo coronado o apo asyong
Ayun sa kanilang mga paniniwala, sacred ang lupang ito sapagakat ito nga
raw ang ipinangako ng kanilang itinituring na diyos
** Meron isyang libor kasi e, na dito siyang napili. na ang ating banang
pilipinas an gpinili bilang holy land. Naniniawala ang sagrada familia kay apo
asyong --isang matandang ermitanyo na nakatira rati sa calamab an
kamukhang kamukha raw ni rizal.
Kwento ni nanany gl;oria, ang nakakatanda niyang kapatid na si Danny na
raw mismo ng nakailala sa matanda na siyang nagsimula ng kanilang
samahan
**ng kasamaang kuyta ko danny na siya rin ang nagligtas sa kuyako sa
japanese noon 1941 -- ay pupunta sila s apians uoang tulungan ang ating
bansa ngunit bimnomba ng hapon ang kanilang shiep.
Ang amang ignacio ang ng katastaasang ama na lumikha atin -- nagpakita sa
kanya sa gita ng pacific ocean na kumakaway

Sa halos ahigit na 6 taon, pinamunaan ni apo asyong ang SF, and when died,
si Danny na ang tumayong lider, at dahil sa katandaan, nawal na rin si
danny, si nanay gloria ang nakababatang kapatid nito ang nagmana sa
kanyang pusisyon.
***
ayun sa paninbilawa ng SF, si rizal ay isa sa kumkatawan sa 3 persona ng
diyos
**ang mga hesus, ang amang dr jose rizal, amang ignacio conorado siya
ring kaatawan ng ating dr jose, rizal -- iisa lang ya, tatlong persona sila,
ngunit iisang diyos
naniniwala ring silang may pagagaktulad ang misyoing ginagampanan ni
hesus t ni Rizal
**siya ang kristonatin sa buong pilipnnas, hari ng sanlibutan lik ejesyus
And just like jesus daw, nagkawatang tao si rizal bago tio umakyat ng labgit
**ang amaong iganicio ang aman, ang amang rizal anaka, adarna ay ingat.
Kaya tinatawag na sagrada familia.
Nanaiwala rin sila na si rizal ang tumubos sa atin mula sa kamangmanagan.
hindi sila gumagamit ng bibilya, pero kinikilala nila ang 10 commandments
at dagdag rito, ang sampung utos ni rizal (5:00)
**ang mga kapangyarihan, sila ang nagmemensahe
may mga pagakaktaong sumasanib daw ang espiritu ni rizal kay nanang
gloria kung may dala itong magandang balita (5:57)
**yunganyang espiritu, mararmdaman mo, (6:13) at napaaiyak ako, hini ako
yungumiiyak. Para malapaganap ang istorya niya.
Dati, halos 100 pamilaya ang sumasamplataya sa SF, salat sa kabuhayan
ang mga nasa sitio ronggon, (fishing and farming anag kanilang
kinabubuhay)
ang iba namana ya nagtitinda ng kangkong
bagamat kunti na lang ang miyembor nila, marami aring naniniwala s aknila
sa paniniwalang ito. at hindi man raw sila magkakadugo, pamilya ang turing
nila sa isat-isa. At kahit ano pa ang sabihin ng iba ngukol sa kaniulang
paniniwala, naniniwala parin silang buo laban sa mga pirbelman na
kinakaharap nila sa sitio ronngot(7:52)

8:01 for final pic