You are on page 1of 11
of INITIATIVA RON 44/2, An Acum.impret age, Catre: Doamna Laura Codruga KOVEST Procuror Sef al Directiet Nationale Amticoruptie DOAMNA PROCUROR § Subsemnata Diana Maria Voieu, avind domiciliu! in Bueures. Subsemnatul Robert Antofe, avind domiciliul in Bucurest Subsemnata IY, «and comictit in Bucuresti Subsemnata Elena Ghioe, avand domiciliul in Pascani, ‘Subsemnatul Mihai Laurenti de Jos — Ifov, Polifeanu, avand domiciliul Subsemnatul Claudiu Ghioe, avind domiciliul in Pascani, in calitate de {{eni romani, persoane cu drept de vot in Bucuresti sau in alte localitat, si de membri ai miseZrii civice informale Initiativa Romania, avind circa 800 de membri sau simpatizan Formukim in conformitate cu art. 290 din Codul de procedura penal prezentul DENUNT. Privind posibila savarsire a infiactiunilor de fils material in inserisuri oficiute, fals in inserisuri s ub semniituri privata si uz de fals, prevazute de art, 320, art. 322, respectiv art. 323 din Codul Penal, precum si folosivea influentet ori autorititii in scopul obfinertl pentru sine ori pentru caltul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite de etre o persoand care indeplineste 0 functie de conducere intr-un partid, previruth de att. 13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corupyie, ink si candideze turd cu strangerea de semnituri pentru candida(ii $i partidele care intentioneazk fa alegerile locate din 5 iunie 2016 pentru Primaria Generali a Municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucu esti, primiriile de sector si consiliile locale de sector. Paging 1 din 11 iuaromania.ro ~ 0749663712 ‘yskiecaaitlativer contact oA INITIATIVA ROMANIA An Nici, Acum, Impreuni Jn ura. adopt i pachetului legislativ privind organizarea si desfasurarea alegerilor locale 2016 a fost stabilitt data de 26 aprilie ca data limita pentru depunerea candidaturitor. Conform prevederilor art 49 si art. 50 din Legea 1/5/2015 pentru alegerea awtoritifilor administratie’ publice locate, pentru modificarea Legit administrapiei publice locale nr. 215/201, preeum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/204 privind Statuut alesilor locali, re candidat ta de sustinitori, funefia de primar trebuie si prezinte 0 lis care trebuie i cuprinda minimum 1% din numairul total al ale; orilor inscrisi in Registrul electoral gi in listele clectorale complementare din circum: ptia in care candideaa, n cazul municipiului Bucuresti acest numar este de 17.803 de sustinatori pentru candidatii la Generala a Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. si 2076, 4030, 2728, 2484 si 3308 de sustinatori pentru candidatii la primaciile si consiliile scctoarelor spectiy 6." Avind in vedere pragurile foarte ridi ite menfionate anterior, suspiciunile intemeiate ale opiniei publice si informafiile de notorietate publicate de mass-media privind falsificarea indturilor si a listelor de sustinatori nu doar in aceste alegeri, precedentele judiciare civile sau penale in aceasta materi, precum si anunturile privind candidatura la alegerile locale cu doar eiteva zile inainte de expirarea termenului de 26 aprilie - impus de lege, vi aducem la cunostin{ urmatoarele indi privind savarsirea infractiunilor de fals, uz de fals si folosirea influentei ori autoritatii de eatre persoane de conducere din partide in scopul obtinerii folosului necuvenit de a eandida ta 9 locale din Bucuresti pentru membri ai acestor partide. Astfel artidul National Liberal a strdns in doar 3 zile (cel putin 7334 de sem turi pe zi, eirea 1000 de semnituri pe ord sau 16 pe minut) semndturile nec in Predoiu si doamnei C sare pentru candidaturile domnului C: (ina Pocora > Pe20 aprilie 2016, Partidul National Liberal anunta in conferint de presi, wansmisi in direct de posturle de stiri naionale (Realitatea TV, Digi 24, Antena 3 si Romania TV), c& a deeis retragerea din cursa electoral’ a candidatului anunfat ta acel moment, domnul Marian " juplinnw-coacp ro/prezentare'wp-conteat/uplosd/2016/04/08.05,2016-Aness-.2.pdf Paging 2 din 34 contact nania,t0 0749663712 INITIATIVA ROMANIA ci. Acum. Impreund a Munteanu, si propunerea de inlocuire a acestuia cu domnul Catilin Predoiu, prim- vieepresedinte al PNL. jonal al PNIL valides: © Pe 21 aprilie 2016, Biroul Polit idatura domnului Catalin Predoiu si acesta devine oficial candidat anuntat la functia de Primar General al Munieipiulut Bucuresti > Tot pe 20 si pe 21 aprilie 2016, Partidul National Liberal propune si aproba inlocuirea andidatului nfat pentru Primaria Sectorului 3, domnul Stefan Vasile, eu un nou candidat, Pe 22 aprilic 2016, purtatorul de cuvant al Organizajiel Bucuresti, damnul Cezar Preda, anun(d in conferinta de presa ea domnul Catalin Predoiu isi va depune candidatuea la functia de Primar General pe 25 aprilie 20167 > Asadar, in urma ealendarului stabilt si anunyat public de ire Partidul National Liberal, lui Predoiu sia doamnei Pocora au fost strnse in semniiturile pentru sustinerea dor cursul a cel mult 3 zile (22, 23 si 24 aprilie 2016 de vineri pind duminicd), Trebuie observat e& pe lénga efortul de stringere a semniturilor, in aceste 3 zile sunt incluse si demersurile formale pentru depunerea lor (indosariere si numerotare, conform obligatiilor legale) © Pentru ca domnul C loamna Cristina Pocora si poate candida, PNL trebuie tring um minim de 22.000 de semnituri (18000, respectiv 4000 de semnaturi), Cu alte cuvinte, Partidul National Liberal a strains eel ps in 7334 de semniituri pe zi. Folosind prezumfia generoasi ci echipele de campanie ar fin cit 8 ore pe zi in continun, fara pauzi, ajungem la concluzia ed PNL a adunat aproape 1000 de semnaituri pe ord in de week-end si cirea 16 semnituri pe minut, > Ciffele prezentate mai sus intra i contradictie eu declaratiile reprezentangilor PNL, care aw recunoscut public cifre mult mai miei privind ritmul de strangere a semniturilor. Astfel, pe aprilie 2016, dommu! Razvan Mironescu, deputat PNL,a declarat cH liberalii strng, 20-30 de s > hpi hornewsta/stiti-alegeri_ Jaca funstn-primar-capitale hi * htpz/aeww hotnewsro/sir-alegeri locale 2016 Incuresti:20952037- Pe 13 aprilie 2016, domnul Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4 din partea Partidului Conservator (USL), si-a depus candidatura pentru aceeasi funetie, ea independem, la Biroul El cetoral al Sectorului 4 avand $076 de semnaturi de sustinere, > Pe 19 aprilie 2016, Tribunalul Municipiului Bucuresti. n urma unei contestatii a candidat sia unei interventii in dosar, a decis ci domnul Cristian Pope cu Piedone nu poate candida deoarece listele de semnaturi depuse nu respectau cerinfele legale, Mai exact, tibunalul a invalidat 2526-de semnaturi din mai multe moti dex inclusiv folosirea unor date de buletin si semnituri apartindnd unor minor fra drept de vot si de semnatura pentru sustin uunei candidaturi’ ¢ inscrie in Partidul Puterii jan Popescu Piedone a anunjat c Liberal, cd nu renunta fa candidatura si €8 a initiat o nous wma wwere de semnaturi’ > Prin inscrierea in partid, domnul Popescu Piedone a reluat de la zero ingerea de sem nitialefiind strinse pentru candidatura sa ea independent > Pe 23 aprili ¢ 2016, domnul Cristian Popescu Piedone a depus candidatura pentru funetia de Primar al Sectorului 4 din partea PPU-SL, avand liste de sustinere eu 5600 de sem conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Biroului Electoral al Sectorului 4 an yo/newsevenimentjudecatori-piedone-Iua-semnatur-minori-candidatune-primaric= LTV 7aadeSainiSS0ehs index hind * ings Awww mediaFas.opolitiepiedone-mu-renunta ‘semnatarie15265062, ondidatura-voi-initi-o-nous-eampanie-de-srangere-de Pagina dina oA INITIATIVA ROMANIA As ‘Aici, Acum, impreund. > Pentru ca domnul Cristian Popescu Piedone si poate candida, PPU-SI echipele de 1867 de semnaturi pe zi. Folosind prezumfia generoas ajungem Ia coneluzia e4 PPU-SL a adunat tid foarte mic, Romania, au declarat ed ritmul de stringere a semnaturilor pentru candidatul lor la Primaria Generali era de 20-30 de semnaturi pe ori. Avand in vedere toate aceste cifre, termenul foarte scurt de stringere a semniturilor si, cel mai important, concluziile Tribunalului Municipiului Bucuresti privind ilegalitatea a peste 2500 de semmituri, inclusiv prin folosirea semnaturilor si dafelor personale ale unor_minori, exist suspiciunea rezonabila c& parte dintre aceste semmituri au fost icute si folosite cu inedlearea lexi prin fals si ur de fats, fn plus, avind in vedere instierea in PPU-SL, amploarea opertiuni de strangere a semnurilo efortuile logsice si opratonale necesae, este teznabil si presupunem ‘cf cel de-al doilea demers de strangere de semnaturi a fost coordonat si realizat cu stiinta si la cererea tumor persoane eu funetii de conducere in Partidul Puterii Umapiste ~ Social Liberal iturilor confirmate de Biroul Electoral Central 3. Suspiciuni de falsifieare a sem > Pe 22 aprilie 2016, Biroul Electoral Central a solicitat Politic’ Sectorului | al Municipiutu Bucuresti si verifice listele de semnaturi pe care partidele le st pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale" > Solicitarea priveste verificarea privind autenticitatea unor semnituri de pe listele de sustinere ale mai multor eandidati. ‘Avand in vedere solicitarea Biroului Electoral Central privind verificarea autenticititti_ unor semnaturi, deducem ca BEC. institutie a statului, are suspiciuni rezonabile privind savarsire infractiunilor de fals si wz de fals in procesal de inregistrare a candidaturilor pentru alegerite loca din Bucuresti apie avr ro poliianeritieactisteleste-semna alegerile-lovale. 73403 henlisthash 246wHOXX pu putidele-te-strang-pentru-depuneres-candidaturilor- Pagina $ din 12 sontact(@initiativaromania.ro ~ 0749663712 www. initialivaromania,ro A INITIATIVA ROMANIA As ‘ici. Acum. Tmpreunt 4. Alegerile prezidentiale din 2014 rea semniturilor este spiciuni rezonabile ei falsifi folositi pe scard larg de edtre unele partide > Innoiembrie 2014, a avut loc scrutinul electoral pentru alegerea Presedintelui Romanici > Aw candidat 14 persoane care au depus la Biroul Electoral Central liste de su inere ccuprinzéind 7.021.660 de semmaturi > Legea prevedea la acel moment ci un sustindtor nu poate semna deeat pentru candidatura ‘une singure persoane. Asadar, conform cifrelor oficiale, aproape 50% dintre eei eu drept de vot au semnat pentra sustinerea celor 14 candidati si cirea 75% din cei care vin de regula la vot. in presa vremii si pentru opinia publica a fost evident c& ni ul ridicol de mare al semnaturilor inregistrate la Biroul Electoral Central a fost realizat cu falsificarea acestora, De altfel. ziare nationale fe la acest subiect si au aritat ef datele de identificare ale sustinatorilor sunt adesea copiate din diferite baze de date, iar semnaturile sunt falsificate la cererea partidelor sau candidatilor’ : ‘Aviind in vedere acest cifte, informatiile si investigatiile mass-media si termenul scurt de strangere as au fost {8 cute si folosite smnaturilor exista suspiciunea rezonabila cd parte dintre aveste sem cu incaleaea lai, prin (als si uz de fas. fn plus, avind in vedere investigatile de presi, amploarea operatiunii de stringere a semnat cforturile logistice si operationale necesare. este rezonabil Sd presupunem ed stringerea de semnituri a fost coordonata si realizata cu stiinla si la cererea unor persoane cu functii de conducere in partidele care si-au prezentat candidati 5. inalta Curte de Casatic si Justitie a confirmat prin sentinta nr. 341 in dosarul 4862/1/2013 ulterior, prin decizie definiti 4) ca Partidul Social Democrat are acces a si foloseste in folos propriu datcle personale ale cetafenitor cu drept de vot > Pe 27 septembrie 2013, prin rechizitoriul nr. 280/P/2012, Directia Nationala Anticoruptic |-a trimis in judecata pe Liviu Dragnea, ac al PSD, si alte 73 de persoane, * hua gil nfobani-tailan-insider-descrie-eteaua-suibterane itoharaden date-cirfoate-persxele-in-usinsscra-pe-e-Suu-pe-ode-l-lber-1 408053 Iyepochimes-romania.com/news'le-campaniei-lectorale-semmatur-fase-pentracpn hitpww.gandil.infopoltea‘eumpioni-semnatuilr-fara-scoperirsin-voturi-edin-14-caniati-ies-dinsalewer-o rmat-putine-soturi-sdetesustinatore hartic- 13487513 Pagina 6 din 12 contact@initiativaromania, sews initia 0 ~ 0749663712 of INITIATIVA ROMANIA D, = membri ai PSD, pentru s Arsirea infiactiunii prevazute de art.13 din Legea nr.78/2000 si alte infiactiuni privind fraudarea referendumului din 2012 } Pe 22 aprilie 2016, ICCI contin 14 rechizitorul procurorilor si sentinfa din prima instanga nr, 341, condamnandu-t incl Jv pe Presedinte PSD Ia 2 ani de inchisoare cu suspendare. > In cuprinsul sentinfei ar. 341, la pagina 91, se arata cum inculpatul Dragn pag ie persoand cu funojie de conducere in PSD, trimitea mesaje reprezentantilor PSD din ta fndu- PSD are acces la listele institufitlor sta ui ale persoanelor cu drept de vot. Conform, jinaltei Curti, aceste mesaje cor ‘solicitarea neechivocd ca repre cemangii ditn birourile electorale ale seetiilor de votare si intocmeascé liste eu persoanele care mi isi exercitaserd dreptul la vot pand la act fe momente, pe care irebuiau sa le conunice ailianilor PSD si PNL, avestia urmand a se deplasa acasit la cetifent pentru ani determina si participe la vot. Or, aceasta presupunea prelucrarea datelor eu caracter personal ale celajenifor inscrisi pg tistele electorale, si care, in conformitate ew dispozitile art.5 al. din Legea nr.6 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor eu caracter personal si libera eireulatie a acestor date, poate fi efectuatii numai dact persoana vizata sia dat consim(diméntul in mod expres pentru acea ppretucrare™, % Pe 20 aprilie 2016, doamna Gabriela Firea si-a depus din partea PSD candidatura pentru funetia de Primar General al Municipiului Bucuresti, avnd circa 30.000 de semnituri Stringerea de semnituri pentru candidatii PSD. inclusiv doamna Gabriela Firea, sa realizat Riri expunere publica, fArd puncte de coleclare sau strdingere anuntate si promovate public. Nu au existat foarte multe informatii publice cu privire la acest proces de str a ere de semnturi, desi la nivelul municipiului Bucuresti sunt 1 {80.000 de semnaturi pentru un partid care isi depune liste complete de candidati la primatii si consilii locale. Avaind in vedere aceste cifre, informatiile confirmate de DNA si ICCJ si termenul seurt de stringere a semnaturilor existd suspiciunea rezonabild ca parte dintre aceste semnaturi au fost cute gi folosite cu Tnedlearea lepii, prin fals si wz de fals. In plus, ludnd in considerar ploarea ngere a semndturilor si eforturile logis ice si operationale necesare, este * jupZacnin stirinesurse.ro/meliaothr/201506 media- 1435308621 S364 00 par Pagina 7 din 12 contact@initiativaromania.ro ~ 0749663712 ‘wists. initiativaromania,ro A INITIATIVA ROMANIA An ‘Aici. Acum, Impreund rezonabil si presupunem ca strangerea de semn uri a fost coordonat n PSD. alizata cu stiinia si la ceretea unor persoane cu funetii de conducer 6. Robert Turcescu, candidatul Partidului Migearea Popular, are Ia doar 2 zile pentru strangerca a 18.000 de semniituri, conform calendarului anunt > Pe 22 aprilie 2016, Partidul Miscarea Populara anunfa? in conte nt de presi cl Ia desemnat pe domnul Robert Turcescu candidat la funetia de Primar General al Municipiului Bucuresti > Pe 23 aprilie 2016, domnul Robert Turcescu declard ci isi va depune candidatura pe 25 aprilie 2016, y Asadar, in urma calendarului stabilit si anuntat public de citre PMP si candidatul PMP, semnituril pentru sustinerea domnului Turcescu au fost stranse in cursul a cel mult 2 vile 23 si 24 api ic). 2016, simbati - dyn rebuie observat ci pe Kinga efortul de turilor, in aveste 3 zile sunt incluse si demersuril strangere a sem le formale pentru depunerea lor (indosariere si numerotate, conform obligatiilor legate). > Pentru ca domnul Robert Turcescu si poate candida, PMP trebuie si string un mit 18.000 de sem im de uri, Cu alte cuvintc, PMP a strains cel putin 9000 de semnaturi pe zi. Folosind prezumfia generoasi ci echipele de camy iin ie ar fi muneit 8 ore pe continuu, fara pauz’, ajungem la coneluzia cd PMP a adunat aproape 1125 de semnaturi pe ord in zile de week-end si circa 19 semnituri pe minut, Avand in vedere toate aceste ciffe, termenul foarte scurt de s a semniturilor si ca endarul si declaratiile reprezentantilor PMP, exis suspiciunea rezonabila parte dintre aceste semmaturi au fost ficute gi foloste cu incilearea lei, prin fs si uz de fas. In plus, avind in vedere amploarca operatiunii de strdngere a semnaturilor si eforturile logistice si operationale necesare, este rezonabil ‘si presupunem ci intreg demersul a fost coordonat si realizat cu stiinta si la cererea unor persoane eu functii de conducere in Partidul Migcarea Popular’, ° hl wwwe7.r0lpmp-isistabilestecandidtul-a-primaria-bucurest html " melialaxrofpolitichureese-star-bine hp wwe ro tuceseu-stam-ine- indignarea reals gi legitima ae si opiniei publice privind falsificarea ten semniiturilor si vieierea cu candidat a procesului electoral de catre unele partide sau > limitarea dramatied a increderii in partidele politice, institutiile statului si procesele democratice intr-un stat de drept Cu stima, | Diana Maria Voicu Robert Antofe » Elena Ghioe Mihai Laurentiu Politeanu Claudiu Ghioe 25.04.2016 Pagin’ 11 din 4 ntact @initiativaromania.to ~ 0749663712 ww. initiativaromania,ro.

You might also like