You are on page 1of 2

Osiguravajua drutva

U Bosni i Hercegovini trenutno posluje 25 osiguravajuih drutava (u Federaciji BiH 12, a u


Republici Srpskoj 3) i jedno drutvo za reosiguranje - Bosna RE.
Euros osiguranje a.d. Banja Luka novo je osiguravajue drutvo na tritu osiguranja u Bosni
i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj i poelo je sa radom poetkom 2016. godine
(rjeenje za rad Agencije za osiguranje RS dobilo je 22.12.2015. godine).
Agencija za nadzor osiguranja FBiH i Agencija za osiguranje RS su regulatorne institucije na
tritu osiguranja. Na dravnom nivou djeluje Agencija za osiguranje u BiH, a njena funcija je
koordinacija rada i zakonodavne regulative.
Pretraite koja osiguravajua drutva posluju u vaem gradu:

Naziv osig. drutva

Naziv osig. drutva


ASA OSIGURANJE
D.D.
AURA
OSIGURANJE A.D.
BOBAR
OSIGURANJE A.D.
BOSNA SUNCE
OSIGURANJE D.D.
BRKO GAS
OSIGURANJE D.D.
CAMELIJA
OSIGURANJE D.D.
CROATIA
OSIGURANJE D.D.
DRINA
OSIGURANJE A.D.
DUNAV
OSIGURANJE A.D.
EUROHERC
OSIGURANJE D.D.
EUROS
OSIGURANJE
A.D.*

Centrala osiguranja

Logo

Centrala osiguranja Link


Sarajevo | Trg
medjunarodnog
prijateljstva 25

Link>

Banja Luka | Bulevar


Srpske vojske br. 7
Bijeljina | Filipa
Vinjia 211
Sarajevo | Trg
meunarodnog
prijateljstva 20
Brko Distrikt |
Banjaluka 8
Biha | 5. Korpusa br.
3
Ljubuki | Nikole
Kordia bb

Link>
Link>

Banja Luka | Bana


Milosavljevica 8

Link>

Link>

Link>
Link>
Link>
LinkMilii | Trg rudara 1
>
Banja Luka | Veselina LinkMaslee 26
>
Sarajevo | Trg
Linkmeunarodnog
>
prijateljstva 20

GARANT
OSIGURANJE
GRAWE
OSIGURANJE A.D.
GRAWE
OSIGURANJE D.D.
KRAJINA
OSIGURANJE A.D.
MERKUR BH
OSIGURANJE D.D.
MIKROFIN
OSIGURANJE A.D.
NEKOVI
OSIGURANJE A.D.
SARAJEVO
OSIGURANJE D.D.
TRIGLAV
OSIGURANJE A.D.
TRIGLAV
OSIGURANJE D.D.
UNIQA
OSIGURANJE D.D.
VGT
OSIGURANJE D.D.

Brko Distrikt |
Banjaluka br 54
Banja Luka | Kralja
Petra I Karaorevia
109/2
Sarajevo | Trg
solidarnosti 2
Banja Luka | Brae
Pantia 2
Sarajevo | Fra Anela
Zvizdovia 1/A9
Banja Luka | Aleja
Svetog Save 59

Link>
Link>

Link>
Link>
Link>
Link>
LinkBijeljina | Sremska 3
>
LinkSarajevo | obanija 14
>
Banja Luka | Trg
Linksrpskih junaka 4
>
LinkSarajevo | Dolina 8
>
Sarajevo | Obala
LinkKulina bana 19
>
LinkVisoko | Alaudin 1
>

WIENER
OSIGURANJE A.D.

Banja Luka | Kninska Link1A


>

ZOVKO
OSIGURANJE D.D.

epe | Golijenica bb Link