You are on page 1of 35

Shimizu Open Academy

at National University of Civil Engineering


Advanced Construction Technologies of Japan
Chuyn t Tp on Shimizu:
Cng ngh Xy dng tin tin ca Nht Bn
Chuyn 1

TS. Noburu UCHIYAMA


Vin nghin cu cng ngh
Tp on xy dng Shimizu
Co-sponsorship:
National University of Civil Engineering
Shimizu Corporation, Japan

Cng Ngh Dng Trong Thit K


v Xy Dng ng Tu in Ngm Th

Cc cu hi mu cht nht
v cng ngh khin o
Noburu UCHIYAMA
Vin cng ngh, Tp on SHIMIZU

Xy dng tu in ngm trong th


Nh ga ngm

ng hm
2

c th khi xy dng trong th


Nn t thng yu v mc nc ngm cao
Trn mt t c t khng gian cho thi cng

http://www.hcmlocal.com/

Vic o h khng ph hp

http://www2.kobe-c.ed.jp/
shizen/strata/dnso_org/01058.html

Cng ngh khin o ph hp vi vic xy


ng hm trong nn t yu
My khin o
o trong khng gian khp kn
v vn chuyn t ra ngoi

(Va o
va lp v)

t v hm

Cc t c ghp
li thnh v hm

Vi phng php khin o, c th gim thiu


vic chim dng mt bng khi thi cng
Nh

Nh
Rung

ng

Sng

ng ngm

Thi t ra
o t

Ging
i

Lp cc t hm

Vic o v thi t ra c tin hnh ng thi


Vic o v lp v hm c tin hnh tun t
6

Qu trnh xy dng ng hm
theo cng ngh khin o
Xem on phim m phng cng trnh
tu in ngm ti i Loan

Trong v d ny hm c tit din c mnh gng knh, nhng


thng thng l hnh trn
7

5 cu hi mu cht nht khi xy


ng hm bng cng ngh khin o
1. Lm sao ngn nc trn vo im xut pht v
ch n ca my o
2. My o c th b ln hay y ni khng

4. Vic o hm s theo ng hng nh


5. C th tnh ton tc ng n nn t xung quanh

6. ng hm c bao gi v khng
8

MY KHIN O KHI HNH T GING I


Khi my o bt u i ra t ging i, cn ch
khng nc trn vo
My khin o

Ging i

Ging i
(Ging kch)
9

CHNG B NC TRN VO TI IM
XUT PHT V CH N CA MY O

XUT PHT IM Nc

Lp m ngn nc
Ci to nn t

Phng php ci to
nn t
Bm dung dch
Pht v trn va
Lm ng cng nn

Nc

CH N

Ci to nn t
Lp m ngn nc

i khi phng php nhn


chm cng c p dng
Video
10

GII PHP NG THI


CHNG NC TRN VO HM
C rt nhiu loi vt liu m ngn nc
Mt ct ngang
ca ging o

Mt ct
ng

Hng
o

Tuy vy, lp m thng c s dng ng thi


vi ci to nn t an ton hn

11

5 cu hi mu cht nht khi xy


ng hm bng cng ngh khin o
1. Lm sao ngn nc trn vo im xut pht v
ch n ca my o

2. My o c th b ln hay y ni khng
3. Vic o hm s theo ng hng nh
4. C th tnh ton tc ng n nn t xung quanh
5. ng hm c bao gi v khng
12

My khin o c b ln khng
V d, my o c ng knh = 10m, chiu di = 11m,
trng lng = 20,000kN
Trng lng ring quy i = 20,000/(5*5**11)23kN/m3
Hu nh tng ng vi b tng v t trng
10m
11m

13

my o khng b ln (replaced)
Ni mt cch n gin

Lc do my o ln nn khng c vt qu kh nng chu


ti ca nn
Khng c hin tng ln tr v my o di chuyn sau mt
thi gian ngn
Bin dng theo mt trt tr
trn do lc ct
ng hm

Mt trt

ng sut th ng theo Rankine

trng lng ring (kN/m3)


su (m)
Gc ni ma st (deg.)

Lc dnh (kN/m2)

Hin tng ln trong khi o thng do vic iu khin


khng tt (s trnh by trong phn sau)

14

ng hm di y bin b y ni?
ng hm di y bin qua vnh Tokyo (Aqualine)

15

Nguyn nhn lm ng hm b y ni
22m

Lp t mt

11m

V hm

14m

Lc y ni
V hm
t trn hm

680 kN/m
660 kN/m

Tng trng lng 1340 kN/m


i
trng

Lc y ni

1560 kN/m

Di y bin, tng t mt mng qu th hm b y ni


Chiu dy cn thit ca tng t mt l 1.0 n 1.5D
Khi thiu trng lng, dng vt nng b thm(b tng, thp)

16

5 cu hi mu cht nht khi xy


ng hm bng cng ngh khin o
1. Lm sao ngn nc trn vo im xut pht v
ch n ca my o
2. My o c th b ln hay y ni khng

3. Vic o hm s theo ng hng nh


4. C th tnh ton tc ng n nn t xung quanh

5. ng hm c bao gi v khng
17

Nguyn l o kn bng my khin o


My o c y ti trc mc cn bng vi sc cn
ca nn (nc v t)

Lc y ti ca my o c iu chnh bng lc ca kch


thy lc v lng t o c thi ra.
Lc cn
ca nc

Lc cn
ca t

Lc y ca
my o

36 chic kch thy lc

Kch thy lc

phn b ng sut

18

3 cch iu khin chuyn ng ca my o


Gt g

Chuyn ng ln v xung

Lc l

Chuyn ng qua tri v phi

Xoay trn

Theo chiu kim ng h

My o c th b ln nu iu khin khng hp l

19

nh hng v nh v cho my o
H thng o c t ng2 phng php
Trung tm iu khin

Trnmtt
umyo

Cmbinonghing Cmbinocao im gc

Tiuim

Myottnghp

Sai s vo khong vi cm cho 500m ng hm


20

iu khin my o c kh khng?
Trung tm iu khin s theo di v kim sot cc thng s
o t
Hng, v tr
Khi lng o
Lng vt liu trm lng
Ti trng tc ng
Mi trng trong hm

Dng cc kch thy lc chnh hng

21

5 cu hi mu cht nht khi xy


ng hm bng cng ngh khin o
1. Lm sao ngn nc trn vo im xut pht v
ch n ca my o
2. My o c th b ln hay y ni khng

3. Vic o hm s theo ng hng nh


4. C th tnh ton tc ng n nn t xung quanh

5. ng hm c bao gi v khng
22

nh hng n nn t xung quanh


Lng t v b mt s bin dng khi my o i qua
Ty theo vic iu khin my v phng php thi cng,
c c 2 kh nng ln v tri ca nn t
Tri

Ln

Trc
gng
o

Khi my Khong h
o i
gia ui
my v nn
qua

Ln sau
thi gian
di

19

Cch xc nh phm vi b nh hng


Khi ly ng hm lm mc
V d ca mt cng ty in lc

Khi ly cng trnh lm mc


V d ca mt cng ty in lc
D

Cng trnh

2D
Tuynen

D
D
Vng b nh hng

Cng trnh

Tuynen

D
3D
Vng b nh hng
Vng t b nh hng
Vng khng b nh hng

Nht, cc ch s hu khc nhau thng c cc quy nh ca ring mnh


Khi xc nh l c nh hng, s phi nh lng nh hng
24

C th nh lng mc nh hng
Phng php phn t hu hn (FEM) c dng phn tch
M hnh phn t hu hn 2 chiu

M hnh phn t hu hn 3 chiu

Rt nhiu yu t kinh nghim c a vo trong tnh ton


Vi hiu bit hin nay, vn khng th c kt qu chnh xc
tuyt i m mi ch dng mc c lng tham kho

25

5 cu hi mu cht nht khi xy


ng hm bng cng ngh khin o
1. Lm sao ngn nc trn vo im xut pht v
ch n ca my o
2. My o c th b ln hay y ni khng

3. Vic o hm s theo ng hng nh


4. C th tnh ton tc ng n nn t xung quanh

5. ng hm c bao gi v khng
26

Lin kt gia cc t hm
Lin kt gia cc t hm

Lin kt gia cc t hm

Cn n gin nhng phi chc chn


27

Nhiu gii php k thut


cho cu kin v hm
B tng chu nhit

B tng c sichng n toc

Kn nc ti cc mi ni
28

ng hm c bao gi v?
Trong thit k, thng s dng phn mm tnh ton
kt cu vi m hnh kt cu gm c cc phn t dm
v lin kt m phng cc t hm v mi ni
dm

Bin dng

Moment un

Lc dc trc

Lc ct

Lin kt
php tuyn
Lin kt dc
Lin kt xoay

Vi kinh nghim tch ly theo thi gian, hin nay c th thit k


v xy dng cc ng hm mt cch an ton
29

Shimizu c nhiu kinh nghim xy hm


bng cng ngh khin o
Tng s: 502 d n trong giai on 19642014
thi cng cc iu kin a cht khc nhau

(1) o kn: 392 d n

Dng tun hon bn:


Dng p lc t :

(2) o h :

144
248

102 d n

o c kh :
o bn c kh:
o tay:

17
20
54

(3) o h mt phn : 16 d n
(4) Cc loi hnh khc: 3 d n

30

ng tu in ngm u tin ca Vit Nam


[Tuyn ng st th s 1]
Tng chiu di: 19.7km

Ga Sui Tin

[Ch u t]
y ban nhn dn TP.HCM
Ban qun l ng st th

Ga Ba Son

1.74km

Ga Nh Ht TP
Ga Bn thnh

Gi thu do lin danh


Shimizu Maeda thc hin
2014.082019.01
31

Hy ng hnh cng chng ti

Mt
bng

Mt
ng

Ga nh ht TP

ng hm

ng hm

33m

Lp t
bn trn
822m
43m

o h
Kt cu ngm 4 tng

Cng ngh khing o


Hai hm chy trn di
ng knh 6.6m

Cng ngh khing o


Hai hm chy so le
Khong cch 015m32

Hy ng hnh cng chng ti

Mt
bng

Mt
ng

Ga
Bason

ng hm

Phn trn
mt t

13m

17m

21m

o h
Kt cu ngm 2 tng
C kt cu bn trn

19m

o h
Kt cu ngm 1 tng,
i dn ln cao

ng st trn
t p
Kt cu mng cc
33

Chng ti hy vng s c dp gii thiu chi tit hn v qu trnh


xy dng ng tu in ngm TP.HCM vi cc bn

XIN CHN THNH CM N

http://www.shimz.co.jp/english/index.html
noburu_uchiyama@shimz.co.jp

34