You are on page 1of 2

TAKWIM PANITIA

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


SJK(T)LADANG BANOPDANE

Bulan

Minggu

Januari

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4

Februari Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Aktiviti
Pengenalan Subjek TMK Bagi
Murid Tahun 4,5 & 6
Strategi Pelaksanaan Program

Program Celik ICT


Kuiz TMK
Pemeriksaan Buku Latihan

Mac

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4

Program Celik ICT


Kuiz TMK
Pemeriksaan Buku Latihan
Mesyuarat Panel TMK 2

April

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4

Program Celik ICT


Kuiz TMK
Pemeriksaan Buku Latihan
Ujian Bulanan

Mei

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4

Program Celik ICT


Kuiz TMK
Pemeriksaan Buku Latihan
PKSR 1

Catatan/
Tindakan
Guru Besar /
Ketua Panitia /
Guru TMK

Jun

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Program Celik ICT


Pemeriksaan Buku Latihan
Penghasilan Buku Skrap

Julai

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Program Celik ICT


Pemeriksaan Buku Latihan
Mesyuarat Panel TMK 3

Ogos

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4
Minggu 5

Program Celik ICT


Kuiz TMK
Pemeriksaan Buku Latihan
Pertandingan Multimedia

Sept

Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Program Celik ICT


Kuiz TMK
Pemeriksaan Buku Latihan
Ujian Bulanan

Oktober Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4

Program Celik ICT


Kuiz TMK
Pemeriksaan Buku Latihan
PKSR 1

Nov

Minggu 1

Mesyuarat Panel TMK 4

Disediakan Oleh

Disahkan Oleh,

.
( Pn.G.Premah )
Ketua Panitia TMK
SJK(T)Ladang Banopdane

(Pn.P.Krishnanveny)
Guru Besar
SJK(T)Ladang Banopdane