You are on page 1of 2

Karolinska gymnasiet

MST

April/Maj 2016
SV 1

Nationellt prov detaljplanering fr NAA15


V. 13
To 31/3

- Presentera temat, Att gra gott?


- Jobba i grupper med fljande punkter:

Samtala utifrn bilderna p s.3 Hur kan de kopplas till temat?


Samtala kring mnesfrslagen p s. 4
Vad skulle anfranden om de olika mnena kunna innehlla?
Vilka frslag verkar mest intressanta?
Vilka andra mnesfrslag passar in i temat?

- Bildspel kring det nationella muntliga framfrandet. Glm inte att


titta p gamla
bildspel om t.ex. informerande tal p itslearning.
- Se anfranden frn skolverket och bedm enligt
bedmningsmatrisen
V. 14
Mn 4/4
To 7/4

B-delen, lsfrstelse
B-delen, lsfrstelse

V. 15
Mn 11/4 8.00-10.00 Muntligt framfrande (OBS! Glm inte att lmna
talmanuset p its)
Talare: Matilda Sj, Emma, Ahlam, Stella, Erik, Robin, Daniel
Respondenter: Josef, Jonatan, Evelina, Chantel, Mathab, Thomas,
Maria
To 14/4
12.45-14.45
Muntligt framfrande (OBS! Glm inte att
lmna talmanuset p its)
Talare: Joel, Matilda Sand, Ella, Vincent, Stina, Tom, Munira, Walid
Respondenter: : Matilda Sj, Emma, Ahlam, Stella, Erik, Robin, Daniel
15.00-1-17.00
Talare: Josef, Jonatan, Evelina, Chantel, Mathab, Thomas, Maria
Respondenter: Joel, Matilda Sand, Ella, Vincent, Stina, Tom, Munira,
Walid
V. 16
Mn 18/4
To 21/4

C-delen, skrivuppgift
C-delen, skrivuppgift eget arbete (MST p utbildning)

V. 17
Mn 25/4

Frberedelse B- och C-delen

Tis 26/4

8.00-10.00 NP B-delen, lsfrstelse


(L001 rebro Universitet)

Karolinska gymnasiet
MST

To 28/4

April/Maj 2016
SV 1

8.00-11.00 NP C-delen, skrivuppgift


(L001 rebro Universitet)
13.25-14.40
Komp.ledigt fr sprksociologiprovet