You are on page 1of 1

PRILOGA II

DOKAZILO O IMETNIKU TRANSAKCIJSKEGA OZIROMA OSEBNEGA RAUNA, ODPRTEGA V VALUTI EUR,


NA KATEREGA BODO NAKAZANA SREDSTVA Z NEIZPLAANE STARE DEVIZNE VLOGE
(izpolni oziroma potrdi banka, pri kateri je odprt raun)

Podatki o imetniku rauna


Ime in priimek:
Datum rojstva:

Podatki o raunu
a) tevilka rauna, odprtega v Sloveniji (e naj se plailo izvede na raun, odprt v Republiki Sloveniji):

SI56

b) tevilka rauna, odprtega v tujini (e naj se izplailo izvede na raun, odprt v tujini raun mora biti odprt
v valuti EUR):

IBAN:

Koda BIC/SWIFT banke:

Ime banke:

Naslov banke:

ig in podpis odgovorne osebe banke