You are on page 1of 1

AN V-36: Kaladana sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.36

Kaladana sutta
Prikladni pokloni
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme e

"Postoji pet prikladnih poklona. Kojih pet? Poklanjamo onome ko je tek stigao. Poklanjamo
onome ko odlazi. Poklanjamo onome ko je bolestan. Poklanjamo u vreme gladi. Iznosimo prve
plodove polja i voćnjaka pred one ispunjene vrlinom. To je pet prikladnih poklona."

U pravo vreme daju --


oni sa uvidom,
saosećajni, lišeni šrktosti.
Darujući u pravo vreme;
srca nadahnutih Plemenitima
-- ispravnima, takvima --
njihove ponude donose izobilje.
Oni koji se raduju takvom daru
ili pri njemu pomažu,
i oni baštine deo zasluga,
a ponuda time umanjena nije.
I tako, uma koji ne okleva,
treba davati tamo gde dar najveći plod donosi.
Zasluge su ono što određuje
odredište bića u životu sledećem.

Videti takođe: AN 5.148.

Rev. 1/2/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-36.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-36.html 4/14/2007