You are on page 1of 1

AN V-37: Bhojana sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.37

Bhojana sutta
O obroku

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Dajući obrok, onaj koji poklanja daje pet stvari onome ko prima. Kojih pet? Daje život, lepotu,
sreću, snagu i oštroumnost. Dajući život, tako on ima udela u dugom životu, ljudskom ili
božanskom. Dajući lepotu, tako on ima udela u lepoti, ljudskoj ili božanskoj. Dajući sreću, tako
on ima udela u sreći, ljudskoj ili božanskoj. Dajući snagu, tako on ima udela u snazi, ljudskoj ili
božanskoj. Dajući oštroumnost, tako on ima udela u oštroumnosti, ljudskoj ili božanskoj. Dajući
obrok, onaj koji poklanja daje tih pet stvari onome ko prima. "

Razborit čovek dajući život, snagu,


lepotu, oštroumnost --
mudar čovek, davalac sreće --
postiže sreću i za sebe.
Podarivši život, snagu, lepotu,
sreću i oštroumnost,
uživa u dugom životu i ugledu
gde god da se rodi.

Rev. 1/2/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-37.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-37.html 4/14/2007