You are on page 1of 2

AN V-39: Saddha sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.38

Saddha sutta
Poverenje

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Za nezaređenog, postoji pet nagrada za poverenje. Kojih pet?

Kada istinski dobri ljudi u ovome svetu iskazuju saosećanje, oni će prvo saosećati sa ljudima koji
u sebi gaje poverenje [prema Trostrukom dragulju], a ne sa ljudima bez poverenja. Kada nekog
posećuju, oni će prvo posetiti ljude koji u sebi gaje poverenje, a ne ljude bez poverenja. Kada
primaju poklone, oni će ih prvo prihvatiti od ljudi koji u sebi gaje poverenje, a ne od onih bez
poverenja. Kada podučavaju Dhammu, oni će prvo podučavati ljude koji u sebi gaje poverenje, a
ne one bez poverenja. Čovek koji u sebi gaji poverenje, posle sloma tela, posle smrti, ponovo će
se roditi na dobrom odredištu, u nebeskom svetu. Za nezaređenog, to je pet nagrada za
poverenje.

Baš kao što je veliko banjan drvo, ne mestu gde se ukrštaju četiri puta, blagodet za ptice svuda
unaokolo, isto tako je i nezaređeni čovek ispunjen poverenjem blagodet za mnoge ljuda:
monahe, monahinje, muške i ženske nezaređene sledbenike."

Masivno drvo
čije grane nose cvetove i lišće,
sa stablom i korenjem
i obiljem plodova:
Tu ptice prolaze gnezdo.

Na tom senovitom mestu


svoj dom prave.
Oni što tragaju za hladom
dolaze u hlad,

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-38.html 4/14/2007
AN V-39: Saddha sutta Page 2 of 2

oni što tragaju za plodom


nalaze plod za jelo.

Isto je tako sa čovekom


ispunjenim vrlinom i poverenjem,
skromnim, osetljivim i krotkim,
izvrsnim i blagim:
Njemu dolaze oni bez nečistoća --
oslobođeni strasti,
oslobođeni odbojnosti
oslobođeni neznanja --
oni koji su izvor zasluga za ovaj svet.

Njega p odučavaju Dhammi


što svaku patnju razgoni.
A kada razumeju,
i sami oslobođeni bivaju,
nesputani potpuno.

Rev. 1/2/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-39.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-38.html 4/14/2007