You are on page 1of 2

AN V-41: Adiya sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.41

Adiya sutta
Dobrobiti koje donosi (bogatstvo)

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Onda domaćin Anatapindika otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. Dok
je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Pet je blagodeti koje donosi bogatstvo. Kojih pet?

Ima slučajeva kada sledbenik plemenitih -- koristeći bogatstvo zarađeno zahvaljujući svom
naporu i poslu, umnoženo snagom svojih ruku i nagomilano znojem lica svoga, pošteno zarađeno
-- obezbeđuje sebi prijatnosti i zadovoljstva i čini to na pravi način. Obezbeđuje svojoj majci i
ocu prijatnosti i zadovoljstva i čini to na pravi način. Obezbeđuje svojoj deci prijatnosti i
zadovoljstva i čini to na pravi način. To je prva blagodet koju donosi bogatstvo.

Sem toga, sledbenik plemenitih -- koristeći bogatstvo zarađeno zahvaljujući svom naporu i poslu,
umnoženo snagom svojih ruku i nagomilano znojem lica svoga, pošteno zarađeno -- obezbeđuje
svojim prijateljima i drugovima prijatnosti i zadovoljstva i čini to na pravi način. To je druga
blagodet koju donosi bogatstvo.

Sem toga, sledbenik plemenitih -- koristeći bogatstvo zarađeno zahvaljujući svom naporu i poslu,
umnoženo snagom svojih ruku i nagomilano znojem lica svoga, pošteno zarađeno -- štiti sebe i
druge od nevolja što dolaze sa vatrom, poplavom, vladarima, lopovima ili podlim naslednicima.
To je treća blagodet koju donosi bogatstvo.

Sem toga, sledbenik plemenitih -- koristeći bogatstvo zarađeno zahvaljujući svom naporu i poslu,
umnoženo snagom svojih ruku i nagomilano znojem lica svoga, pošteno zarađeno -- ispunjava
pet obaveza prema svojim rođacima, gostima, pokojnicima, kraljevima i božanstvima. To je
četvrta blagodet koju donosi bogatstvo.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-41.html 4/14/2007
AN V-41: Adiya sutta Page 2 of 2

Sem toga, sledbenik plemenitih -- koristeći bogatstvo zarađeno zahvaljujući svom naporu i poslu,
umnoženo snagom svojih ruku i nagomilano znojem lica svoga, pošteno zarađeno -- obezbeđuje
darove što imaju vrhovni cilj, nebeski, rezultiraju srećom, preporađanjem na nebu, a namenjeni
su monasima i asketama koji se uzdržavaju od omamljenosti i nepromišljenosti, koji sve stvari
podnose strpljivo i ponizno, kroteći sebe, sputavajući sebe, odvodeći sebe do Neuslovljenog. To
je peta blagodet koju donosi bogatstvo.

Ako se dogodi da se, dok sledbenik plemenitih uživa ovih pet blagodeti, njegovo bogatstvo istopi,
ovakva mu se misao javlja: "Iako se moje veliko bogatstvo istopilo, uživao sam u pet blagodeti
koje donosi bogatstvo" i on ne oseća kajanje. Ako se dogodi da se, dok sledbenik plemenitih
uživa ovih pet blagodeti, njegovo bogatstvo uveća, ovakva mu se misao javlja: "Uživao sam u
pet blagodeti koje donosi bogatstvo i moje se bogatstvo još uvećalo " i on ne oseća kajanje. Tako
se on ne kaje ni u jednom slučaju.

"Moje je bogatstvo bilo iskorišćeno,


moji štićenici zaštićeni,
poštedeo sam ih nevolja.
Prinosio sam najbolje darove
i ispunio pet obaveza.
Starao sam se o onima ispunjenim vrlinom
obuzdanima,
posvećenicima u svetom životu.
Za koju bi god svrhu mudri kućedomaćin
poželeo bogatstvo,
u tu svrhu sam ga upotrebio.
Učinih ono što ne vodi ka patnji ubuduće."
Kada je po tome poznat smrtnik,
čovek ustaljen u Dhammi Plemenitoga,
takvog hvale u ovom životu
i, posle smrti, takav se raduje na nebu.

Videti takođe : AN 5.148.

Rev. 1/2/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-41.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-41.html 4/14/2007