ΤΡΕΕΕΕΞΤΕ, ΗΡΘΕ Η “ΑΝΑΠΤΥΞΗ”!!!

Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να μας πείσουν καθώς το νέο ΕΣΠΑ είναι εδώ και μας δίνει
μια ακόμα πικρή γεύση της κρίσης. «1.861 κάτοχοι διδακτορικών μπορούν να αποκτήσουν
ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι
για ένα εξάμηνο! Η πρόσκληση μπορεί να αφορά μαθήματα επιλογής, προαιρετικά μαθήματα,
μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα,
μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα και των δύο
εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό).»
Καταλαβαίνουμε ήδη ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό , καθώς δεν μιλάμε για την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού αλλά ανθρώπους που θα δουλεύουν 6 μήνες μόνο ενώ τα καθαρά κέρδη για αυτούς είναι
2.000 ανά εξάμηνο, δηλαδή περίπου 300 ευρώ το μήνα! Η πρόσληψη προσωπικού με τέτοιους όρους
έρχεται να καλύψει το πραγματικό πρόβλημα που πλήττει τα πανεπιστήμια που δεν είναι άλλο από την
υποχρηματοδότηση καθώς και την μείωση των μελών ΔΕΠ ανά τμήμα. Παράλληλα, οι όροι εργασίας του
συγκεκριμένου προγράμματος περιγράφουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέλλον μας σαν
ερευνητές που θα χαρακτηρίζεται από ελαστική εργασία, χαμηλούς μισθούς, επισφάλεια και ανεργία,
δηλαδή θα δουλεύουμε στα κάτεργα του σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα.
Με αυτό τον τρόπο δηλαδή η κυβέρνηση μας προσπαθεί να μας πείσει ότι κάνει ότι καλύτερο τόσο για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για την νέα γενιά ενώ στην πραγματικότητα διαλύει κάθε έννοια
εργασιακών δικαιωμάτων και προοπτικής για τη νέα γενιά. Στην πραγματικότητα οι όροι εργασίας που
περιγράφουν τα προγράμματα αυτά έρχονται άμεσα να συνδεθούν με τις κατευθύνσεις του 3ου
μνημονίου και της ΕΕ για την παιδεία αλλά και συνθέτουν την εικόνα του σύγχρονου εργαζόμενου που
θα δουλεύει για τρεις κι εξήντα, από το πρωι μέχρι το βράδυ για ένα κομμάτι ψωμί.
Ένα ενδιαφέρον γεγονός σχετικά με αυτό, είναι πως τα ιδρύματα μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν
να προσλάβουν προσωπικό με αυτούς τους όρους ή όχι. Πραγματικά μάλλον κάποιος πρέπει να είναι
πολύ αφελής για να θεωρεί ότι τα ΔΕΠ στη σχολή μας θα αντιταχθούν ώστε οι φοιτητές τους που δήθεν
νοιάζονται να μην γίνουν η γενιά της ανασφάλειας και της ανεργίας. Προφανώς και η Γενική Συνέλευση
του τμήματος αποφάσισε να αποδεχτεί αυτό το ΕΣΠΑ χωρίς να φαίνεται να τους απασχολεί που οι
εξάμηνες θέσεις εργασίας με μισθούς-χαρτζιλίκια θα αποτελεί το μέλλον μας.
Εμείς μπροστά σε αυτό το μέλλον που μας προτάσσουν για το πανεπιστήμιο έχουμε να αντιπροτείνουμε
μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Έχουμε να αντιπροτείνουμε μια
κοινωνία που δεν θα βασίζεται στα κέρδη των λίγων αλλά στις ανάγκες των πολλών. Και μπορεί όλο
αυτό να ακούγεται μακρινό όνειρο και να φοβόμαστε ότι δεν υπάρχει , αλλά πως θα ταξιδέψουμε στις
πιο όμορφες θάλασσες αν φοβόμαστε να πάρουμε τα μάτια μας από την ακτή;