You are on page 1of 3

AN V.

140: Sotar sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.140

Sotar sutta
Govor o onom koji sluša
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Zato što poseduje pet svojstava, kraljev slon je dostojan kralja, jeste kraljev posed, računa se
kao desna ruka kraljeva. A kojih pet svojstava? Ima slučajeva kada je kraljev slon onaj koji
sluša, onaj koji uništava, onaj koji štiti, onaj koji izdržava i onaj koji ide.

A kada je kraljev slon onaj koji sluša? Ima slučajeva kada, kad god mu krotitelj slonova postavi
neki zadatak on -- bilo da je to već radio ranije ili nije -- obraća pažnju, upotrebljava sav svoj
razum i pažljivo sluša. Tada je kraljev slon onaj koji sluša.

A kada je kraljev slon onaj koji uništava? Ima slučajeva kada kraljev slon, našavši se u sred
borbe, uništava drugog slona zajedno sa njegovim jahačem, uništava konja zajedno sa njegovim
jahačem, uništava borna kola zajedno za vozačem, uništava neprijateljsku pešadiju. Tada je
kraljev slon onaj koji uništava.

A kada je kraljev slon onaj koji štiti? Ima slučajeva kada kraljev slon, našavši se u sred borbe,
štiti svoj prednji deo, štiti svoj zadnji deo, štiti svoje prednje noge. štiti svoje zadnje noge, štiti
svoju glavu, štiti svoju kljovu, štiti svoj trup, štiti svoj rep, štiti svog jahača. Tada je kraljev slon
onaj koji štiti.

A kada je kraljev slon onaj koji trpi? Ima slučajeva kada kraljev slon, našavši se u sred borbe,
trpi ubode kopljima, mačevima, strelama i sekirama, on trpi zaglušujuću buku bubnjeva,
cimbala, truba i doboša. Tada je kraljev slon onaj koji trpi.

A kada je kraljev slon onaj koji ide? Ima slučajeva kada -- u kom god smeru da ga zaputi
krotitelj, bilo da je tamo već išao ili nije -- kraljev slon smesta tamo kreće. Tada je kraljev slon
onaj koji ide.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-140.html 4/14/2007
AN V.140: Sotar sutta Page 2 of 3

Zato što poseduje pet svojstava, kraljev slon je dostojan kralja, jeste kraljev posed, računa se
kao desna ruka kraljeva.

Na isti način, monah koji poseduje pet svojstava jeste vredan darova, zaslužuje gostoprimstvo,
zaslužuje ponuđenu hranu, zaslužuje poštovanje, jeste nenadmašno polje zasluga za ovaj svet. A
kojih je to pet svojstava? Ima slučajeva kada je monah onaj koji sluša, onaj koji uništava, onaj
koji štiti, onaj koji izdržava i onaj koji ide.

A kada je monah onaj koji sluša? Ima slučajeva kada, dok se izlaže Dhamma i disciplina koje je
objavio Tathagata, monah obraća pažnju, upotrebljava sav svoj razum i pažljivo sluša. Tada je
monah onaj koji sluša.

A kada je monah onaj koji uništava? Ima slučajeva kada monah ne toleriše misao o čulnim
zadovoljstvima. On je napušta, uništava je, odagnava i briše iz postojanja. On ne toleriše misao
ispunjenu zlovoljom... misao ispunjenu okrutnošću... Ne toleriše nastala loša, štetna mentalna
svojstva. On ih napušta, uništava, odagnava i briše iz postojanja. Tada je monah onaj koji
uništava.

A kada je monah onaj koji štiti? Ima slučajeva kada se monah, videvši oblik okom, ne vezuje za
njega ni kao celinu niti za njegov deo jer bi ga zbog toga -- ukoliko bi se bez ograda prepustio
oku -- mogla savladati štetna stanja kao što su pohlepa ili uznemirenost. Vežba on sebe u
obuzdavanju, stražari nad okom Postiže obuzdanost u pogledu oka.

Čuvši zvuk uhom...

Omirisavši miris nosom...

Okusivši ukus jezikom...

Dodirnivši predmet telom...

Razmevši ideju razumom, ne vezuje se za nju ni kao celinu, niti za njen deo jer bi ga zbog toga -
- ukoliko bi joj se bez ograda prepustio -- mogla savladati štetna stanja kao što su pohlepa ili
uznemirenost. Vežba on sebe u obuzdavanju, stražari nad razumom, postiže obuzdanost u
pogledu razuma.

Tada je monah onaj koji štiti.

A kada je monah onaj koji izdržava? Ima slučajeva kada je monah otporan na hladnoću, vrućinu,
glad i žeđ, na ubode obada i komaraca, vetar, sunce i gmizavce; na pogrdne reči, na telesne
osećaje koji, kada se jave, jesu bolni, oštri, probadaju, razdiru, neugodni su i smrtonosni. Tada
je monah onaj koji izdržava..

A kada je monah onaj koji ide? Ima slučajeva kada monah spremno ide i u onom smeru u kojem

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-140.html 4/14/2007
AN V.140: Sotar sutta Page 3 of 3

nikada do tada nije bio -- drugim rečima u smeru odbacivanja svih mentalnih konstrukcija,
odustajanja od svakog poseda, okončavanja želje, smirivanja strasti, utrnuća, oslobođenja. Tada
je monah onaj koji ide.

Zato što poseduje ovih pet svojstava, monah jeste vredan darova, zaslužuje gostoprimstvo,
zaslužuje ponuđenu hranu, zaslužuje poštovanje, jeste nenadmašno polje zasluga za ovaj svet."

Videti takođe: MN 2; AN III.94; AN V.139; AN VIII.13.

Rev. 6/6/2005

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an4-24.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-140.html 4/14/2007